събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


амбианс

Книга на промените И - дзин - съвременно тълкуване на хексаграмите 19, 20 , 21
06.05.2023

 

20. СЪЗЕРЦАНИЕ / ГЛЕДКА/

Той е велик наблюдател и вижда съвършенството през делата на хората   

                                                                                                                Шерспир

Погледнете със  свеж поглед на ситуацията. Няма значение, какво  правят  или  говорят  останалите, - поставете се в положението на страничен  наблюател. Бъдете  безпристрастени беземоционални и готови  да разбирате. Съзерцанието ви помага да видите състоянието на истинското положение на нещата. Постепенно ще постигнете по-дълбокото разбиране на въвлечените в него сили. Можете да предвидите, как ще завърши ситуацията, ако  и по-нататъшните  дела  се развиват в това  направление. Вашите идеи ще бъдат напълнени със здрав смисъл, а останалите ще бъдат готови да  ви слушат . Те оценят вашето мнение като справедливо и балансирано. Бъдете честни по отношение на себе си и действайте, следвайки  този принцип. Използвайте своето знание, за да помогнете на хората; но не ги манипулируйте  от егоистичните подбуди.

 

Възможност лично израстване

Доколкото вашето разбиране за ситуациата, израства, преведете  го в действие. Свежото и  ясно познаване на вътрешните природа на случващото се е безспорно важно, но безполезно, ако не се прилага в живота. Остарелите  сценарйи трябва да се променят. Един от основните уроци в тази ситуация, който следва да се усвои е  - да  не приемате нещата  твърде лично. Тогава вашият подход към хората и събитията ще бъде много по-обективен и адекватен, отколкото преди. Като резултатът,  ще бъде по трудно да правите глупости, и  в същото  време да бъдете търпими към останалите и към техните грешки. Общият ефект ще бъде такъв, че вашето влияние върху ситуацията се увеличава без каквото и да било усилие от ваша страна. Другите ще станат по възпиемчиви към вашето виждане и яснота на разбирането ви.

По нантаъшното развитие на ситуацията:

1.Вие малко разбирате ситуацията. Вие се отнасяте към всички ваши сметки и оценкищ: е по резултатите от въздействието на вас лично. Такъв подход естествен за детето, но за зрелого човек прискорно. Трябва да бъдете по-възприимчиви и да разширявате своите горизонти.

 2. Вашето сегашно  световосприятие е твърде ограничено. Нужно повече да се интересовате от жизвота, който  кипи зад границите на вашата ограниченост. В противен случай не можете да разберете мотивите на другият  човек. Разширявайте границите на своето възприятие, опитвайки се да наблюдавате живота с очите  на другите хора.

Шестица  трета

Настройте се познайте себе си по-добре. Но не затормозявайте пространството с вътрешни търсения , а се научета да получавате  повече обективна информация за себе си. Осъзнайте, как вашият избор въздейства на околните хора и обстоятелства. Ако вашите действия провокират  положителни промени и отклики – то това е изберете правилния път. Ако, обратно, нещата и по отношение на ситуацията са влошава  - необходимо е да промените възгледите си.

Шестицата е на четвърто място

Вашите текущи преживявания ви дават прекрасна възможност да разширите възприятията. Способността да излезете от границита на собствните обичайни представи ще ви даде значително влияние на ситуацията.

5. Ако вие се намирате във влиятелно положение , то тогава и вашата отговорност за останалите от обкръжението ще трябва да е съответстващо висока. До колко е благотяворно вашето влияние , вие можете да почуствате по въздействието, което упражнявате на останалите. Ако забележите положителните резултати, можете да предположите , че вашето влияние е полезно.

6.Най – добрата позиция от всички – равнодушието към личните проблеми. Ако вашите мотиви не са егоистични , то тогава вие обладавате драгоценият  дар на истинската вътрешна свобода. Без никъкви усиля от ваша страна , вашето влияние на ситуацията ще бъде благотворно.

 

 21. Достигане до дълбините / Отхапване/ (стиснати зъби)

Истаната лежи там някъде, но само , ако знаехме къде               

                                                                                             У. Каупер

В древния текст тази хексаграма представлява рамките на закона. Буквално това означава неприложимост на закона. Все пак тази хексаграма указва необходимостта от издръжливост. Хванете бика за рогата! Няма смисъл да се притеснявате (треперите), вие сте длъжни да достигнете до същността на това, което става и да изясните неговата реална значимост за вас. Всички останали съображения не се отнасят до вас. Започвайте и завършвайте всяко дело с разглеждането на тази същност. Ако се опитват да ви използват или възпират, вие сте длъжни да действате решително. Тук неможе да има никакви полувинчати мерки. Проблемът няма да изчезне от самосебе си. Все пак ако достигнете до някакво решаване, не действайте прибързано или много напористо. Макар че от друга страна прекалената мекост и отстъпчивост ще бъдат безрезултатни. Най-добрият благоприятен изход от ситуацията е възможен като резултат от твърд, но благоразумен подход.

 

Възможност за личностно израстване

Ако нещо в текущата ситуция не сработва, не губете време заизясняване на причините за това. За подобно неприятно положение на нещата, може би способства вашия негативен модел на мислене. Ако е така, променете го. Не си струва да бедете враг сам на себе си. Впрочем може би нещо ви поставя капан. Тъй като сте идентифицирали проблема, то сега може да се намери най-приемливия начин за да му се противопоставите. Наистина, че това може да доведе до директна конфронтация.  Бъдете смели, не се бавете в действията си, дръжте се безкомпромисно. Ако сте станали жертва на несправедливост, то вашата задача е да промените това положение.

 

По-нататъшни аспекти на ситуацията

1.Девет в началото

Агресивността и упорството не са чертите, които трябва да демонстрирате.  Особено ако се касае за взаимоотношения със самия себе си; с тези, за които носите отговорност и най-вече ако те са деца. Необходимо е когато се появят  разрушителните тенденции, те трябва да се поправят бързо. Така може да се предотврати „излизането извън контрол“ и да се избегнат сериозни беди.

2.Шестица второ

Смело защитавайте това, в което свято вярвате. Не се вживявайте, ако вашите реакции се окажат прекалено бурни и резки. Вашите чувства са оправдани. Когато нещо преднамерено продължава да причинява безпокойство, следва да му се даде урок.

3.Шестица трето

Днешният проблем може да се задържи дълго. Вие нямате нито авторитет, нито възможности да повлияете на събитието. Но ако все пак се намесите, може да се сблъскате с негодувание или обида. Вие може да се почувствате толкова унизително, че нямате шанс да поправите ситуацията. Впрочем вас никой няма да ви похвали за старанието.

4.Девет четвърто

Вие сте изправени пред сериозени проблеми. Проявете упорство. За да постигнете целите, ви е неоходим позитивен начин на мислите, заедно с неумолима решителност. Все едно да дъвчете нещо жилаво. Не се хващайте изведнъж за много. Продължавайте по малко и постепенно и ще достигнете победния край.

5.Шестица на пето място

Проблемът лежи като на длан. На вас ви се иска да бъдете снисходителни, но е необходимо да спазвате баланса между личните предпочитания и това, което изисква ситуацията. Полвайте присъщата ви обективност и безпристрасност и ще постигнете успех. Нещо,а това може да бъдете вие самите,  просто не желае да се учи. Тази особа отказва да признае, че нещо, което прави е неправилно. И тя даже не обръща ни най-малко внимание на предупрежденията за неправилно поведение. Тя игнорира добрите съвети, продължавайки да си навлича неприятности. Крайният резултат може да бъде само неудчен (неупешен).

6.Някой – това може и да сте и вие самият – просто не желае да се учи. Тази особа отказва да признае това, което прави за неправилно. И даже не обръща ни най – малко внимание на предупрежденията за неправилното си поведение. Тя (особата) игнорира добрите съвети и продължава да си навлича неприятности. Крайният резултат може да бъде само неудачен.  

 

 22. Украшение (изящност)

 

Вие може да повлияете на ситуацията само с деликатни средства. Използвайте такт и обаяние. Демонстрирайте себе си само в най-добрата светлина. Максимално използвайте своите достойнства и способности. Възможно е вие да искате промените незначително обкръжаващата обстановка, за да може тя най-точно да отрази вашите предпочитания, природа и вкус. Затова се придържайте към вашите реални критерии. Не бъдете тщестлавни или сниходителни към себе си. Ко вашата самооценка не съответства на действителността, никакви материани блага и изискани дрехи няма да ви заменят истинските жизнени ценности. Помнете, че неподправената красота или истинското чувство за щастие се раждат вътре. Привлекателната външност не стррува нищо, ако тя е само маска за егоистична натура. Най-изисканите апартаменти в света няма да донесат радост, ако техните собственици живеят в атмосфера на болно самолюбие.

Възможност за лично израстване

Всеки от нас проектира образ, който му се струва привлекателен за останалите. Психологът Карл Юнг нарича този образ Персана (Persona). Вашата очарователна и привлекателна персона – без съмнение е положително качество.  Но това е само един ваш аспект, малка точка от общата картина. Ако вие, увлечени от вашия имидж, пренебрегвате развитието, вашият живот ще започне да губи смисъл и ще стане съвършено повърхностен. Последствията от прекомерното внимание към своята персона са отразени в произведенията на Оскар Уайлд  „Портрета на Дориан Грей“. Главният персонаж на романа се опитва да съхрани задълго младежката красота. Но заедно с това той не е в състояние да укрепи силата на своя характер. Когато неговата външна маска в края на краищата пада, на някогашното прелестно лице не остава нито следа от физическа красота, а само черти, повредени от времето и знаците на собствените си капризи. 

По-нататъшно развитие на ситуацията

Девет в началото

Използвайте своите собствени ресурси за придвижване напред. Бъдете готови да направите усилие, ако се наложи. Не се опитвайте да пришпорвате събитията.

Шестица на второ

Не съдете по външността. Ако симпатичната външност не отразява вътрешната красота, това е признак за повърхностна и ниска природа. В този момент значение има не външната форма, а реалната, истинска човешка ценност.

Девет на трето

Когато всичко се случва относително добре, не се отпускайте и не забравяйте за възложените ви отговорности. Не губете вашите цели от полезрението си.

Шестица на четвърто

Честност и простота – това е всичко, което се е нужно. Дълбока и искрена дружба с този, който ви е верен и на когото може да разчитате сега е по-важно, отколкото да преследвате призрачни миражи и благ живот.

Шестица на пето

В настоящия момент всичко, което ви е нужно е да бъдете искрен. Вашите материални ресурси могат да не бъдат големи, но значение има само това, кой сте вие всъщност. Обкръжаващите мще оценятвашата истинна значимост.

Девятка най-отгоре

Бъдете прости и последователни във всичко, което говорите и правите. Не е необхимо да се прикривате, да притворствате или да играете театър. Бъдете честни със себе си, позволете на вашите ценности да говорят за себе си и всичко ще бъде в реда на нещата.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.