събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


амбианс

АРТМОСФЕРА - майсторски клас на Анжела Минкова "Как да бъдем щастливи без чужда помощ" или целебни занимания с изкуство в арт работилницата
02.04.2021

„Несъзнаваното функционира задо­волително само, когато съзнанието изпълнява задачите си на границите на възможностите си“ . Защото смисловите образи са „плодове на духа“, които се полагат на онези, които отдават дължимото на живота. Tози,който гледа само как да се скрие, не преживява нищо друго освен смъртен страх, а той не ражда смисъл за него“ пише К.Г Юнг в едно свое писмо.

  Предлагам  да се втурнем или хлътнем  по начин, различен от установените ни навици без да се страхуваме. защото Богът на Великата хармония  обича смелите!

Този клас се състои от 8 седмици, в които ще се срещаме в ателието  ми на ул. Крум Попов  17.

В продължение на 16 часа ще изследваме скрити или осезаеми  емоции, спомени, натрапливи идеи, като с този курс ще  се опитаме да постигнете освобождаването на вътрешните механизми на само-регулация, за да видите по-ясно и да разчитате по-категорично знаците, които Ви дават светът и Пътят .

В основата  на това начинание е моята практика като професионален художник, който много години ползва “вятъра на несъзнаваното“ за целите на изкуството.

Тези занимания ще са напътствани от мен и в някои от занятията ще ползваме съветите на  дипломирани психолози, ако това се налага и обстановката позволява. Ще се оставим съзнателно на несъзнаваното, като го приканим учтиво да свърши някоя и друга работа за нас. И без това заема огромната част от живота ни на земята, а и знаем вече, че влиянието му навсякъде в човешкият живот и култура  е несъмнено.

Заниманията, които предлагаме – Артмосфера на изкуство и психология са предназначени за хора от различни възрасти.

Ще споделя някои от моите познания и различни художествени техники, за да можем заедно да изследваме това как те могат да ни помогнат да бъдем себе си—самодостатъчни и щастливи. Ще се оставим  на  несъзнаваното. Разхождайки се с него из територията на миналото ни, ще можем да обезвредим някои от мините заложени от деструктивната матрица - я на детство, я на ученичество или  пубертет, я на някоя от любовите, с често принадлежащите им проекции и последващи инфекции. Този клас е вдъхновен от моя опит, в който чрез сублимация и чрез  средствата на изкуството съм се спасявала и възстановявала след „велики“ любовни драми или други подобни турболенции.

Ще се освободим от тези и други лепкави „замърсители“,понякога  прикрепили ни в някой вреден за природата ни модел, който може да трови с години същността ни. Ако така наречената деструктивна матрица се намира в главата, бихме могли да си помогнем като се избавим от нея – разрушавайки я с безопасните средства на изкуството.

За целта ще използваме обикновени и нестандартни материали за изобразяване на емоции и чувства. И ако вече свободни  от спъващата им  сила, можем да намерим работа и място, където да прилагаме своята си природа. Ще се отворим за своите чувства и ще ги „извадим“ навън, където може би им е мястото.

Ще видим как, когато процесите  се осъзнаят и изявят със средствата на изкуството, те се потушават и вероятността да  се проявят на външно ниво като катастрофални събития (скандали, спънки, катастрофи, инциденти) доста се  ограничава.

Изкуството, което ще сътворите е просто начин да погледнете в себе си и да дадете  форма на някой от проблемите, като го накарате да „изплува“ под непринудена, свободна и артистична форма.

А ако сме доволни и радостни, радостта има нужда само да се радва и да повтаря същите неща, от които е произлязла. Ще се радвате на това, което създавате.

Ще ви очакваме с нетърпение. Ще има чай, сладки, соленки и вино.

Ще обсъждаме направеното от вас, като се придържаме към казаното от  Пат Алън: „Че образите са посланици на вашата душа и никога не идват, за да ви наранят. Образът трябва да бъде опознат, да бъде видян с любов и внимание, насърчен да говори; отнасяйте се към образа така, както бихте се отнесли като към посланик от друга страна. Тогава този образ ще се развие и ще се разкрие по своя собствена вътрешна логика“. 

Групите за сега ще са с ограничен брой участници поради ограниченото място — максимум четирима. При интерес могат и да се увеличат. 

Седмица 1: Запознаване и загряващи занимания;

Това  ще е форма на диалог, с който да се запознаем с  участниците. Може да е упражнение за цялата сесия или да се използва като въведение към отделно занимание. За първата сесия с група или индивидуално, като целта е да започнем да се опознаваме взаимно, да научим имената си, да създадем  безопасно пространство, както и хората да разкрият малко информация за себе си по един деликатен начин. Може да се пита: „Имали история, свързана с името, което са ви дали?“. „Имате ли прякор“ или „наричат ли ви с други имена?“ и др. Много такива и други нестандартни въпроси биха могли да се използват работа  в група. Ето няколко предложения:

На кого се възхищавам? Защо?

-                С какво се гордеете?

-                Какво бихте искали някой да каже за вас?

-                 Ако имахте три желания, какви щяха да бъдат те                      

                  Ако настроението ви беше цвят, какъв щеше да бъде той?

                 Ако трябваше да получите награда, за какво щеше да ви е присъдена тя?

                Каква щеше  да е наградата?

                 Ако можехте да изпратите послание към целия свят, какво би било то?

                 Ако имахме бал с маски, какъв щеше да бъде вашият костюм?

                 Ако можехте да промените нещо в любимия , какво ще е то?

 Хората се разделят по двойки.Партньорите е добре да си задават взаимно въпроси относно името на човека пред тях, неговата професия, с какво се гордее и т.н., както и всякаква друга информация, която може да е от полза за групата и да е подходяща за възрастта на участниците. След това водещият може  да представи човека пред себе си с информацията, която е научил за него/нея, като говори „за своя нов приятел“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инсталации и работа с нестандартни материали

 Как да изразя ревността си чрез изкуство.

Бунтът на нараненото чувство понякога е толкова силен, че субектът може да се отвърне от реалността и да се вкопчи в изгубения обект благодарение на халюцинационната психоза на жела­нието"казва Фройд в  (Metapsychologie, 193).

 За да изследваме бурна реакция към чувството на ревност у нас, което може да е „прясно“ и има трудност да се изрази, предлагам чрез измислянето и  правенето на нещо като „инсталация“ с нестандартни материали участниците, да се отдалечат от своето настоящо психическо състояние. Ако е „отлежало с години“ би могло да се извади „ на светло „ да се разтълкува генезисът му, за да се приключи с него. (ако искаме да направим това)      

Материали : сиви тръби за изолация, опънато на под-рамка платно, картон, горелка, тел, черна и червена боя, клечки с бодли, коркови тапи, макетен нож и др.

Седмица 2

Нарисувайте „оковите " си, за да се освободите от тях (как да се освободим от “оковите” си)

Материали: Хартия за рисуване, флумастери, маслени пастели, картони ,темпера.

Ще  нарисуваме „оковите"си: или какво ни  пречи да се чувстваме щастливи и осъществени. Кое е това, което ни спъва в живота.

Ще изследваме метафорично и буквално значението на  „оковите". След това ще изследваме причините за гнева и пречките пред усещането на доволство и  щастие.(вижте илюстрацията отсреща)

 следващо  занимание - нарисувай три най-близки приятелки като животни

Материали: флумастери, хартия, темперни бои, четки 

Дискусия: как характера  на изобразените животнити определят отношеието ви към тези хора и техните особености

 Нарисувайте се като дърво.

Материали: флумастери, хартия,темпера

Отделните елементи на нарисуваното от вас дърво отразяват до голяма степен ваши особености, разумност, оптимизъм, скованост и размах, стабилност и нестабилност, възможност за творчество и липса на такава.

 Дискусия: Как нарисуваното дърво изразява вашият характер.

------------------------------------------------------------------------------

Седмица 4

Нарисувайте желание, за да намерите начин за постигането му.

Материали:Флумастери,маслени пастели,специални цветни бои за работа с ръце,хартия или платно. Можете да нарисувате свое желание, за да се свържете по-цялостно с това което искате .Ще се фокусираме върху желанието на някой от участниците,  както и върху методите за постигането му. 

 

Седмица 6:

моделирайте своето „чудовище

Материали: глина, инструменти за моделиране, вода, подложки

Предлагаме да се  експериментира с глината, да я усетите като я докосвате, и след това да мо­делирате своето „чудовище“. Първо може да се изслед­ва значението на „чудовището“, както то се използва в контекста на този проект. Чудовищата за всеки участ­ник са различни. Нечие чудовище може да е неспособността да поиска помощ, когато му е нужна. Чудовището на друг може да е неговият характер. Или страхът от някое друго чудовище или майката или бащата на чудовището.

ПОЛЯРНОСТИ нарисувайте двойки полярности

Материали: картони, 50х35см, темпера,флумастери, конец, ножици и др.

Идеята тук е да се работи с противоположностите. Това могат да бъдат лични предпочитания - какво харесваме или не харесваме, или друг вид противостоящи величини, абстрактни или конкретни, като например война и мир, хаос и ред, любов и омраза, пирон и чук, ябълков пай и свинско с кисело зеле и т.н.

Като държим листа с широката страна за основа, ще прегърнем страните така, че те да се срещнат в центъра като две крила на врата. Ще опитат да  нарисуват каквото си пожелаят отвън - абстрактна идея или конкретна действителност, като например покой, хармония, светлина, щастие, любимо животно,човек, пейзаж и т.н., а от вътрешната страна  ще нарисувате това, което не харесвате - напри­мер война, хаос, гняв, омразно животно,човек  и т.н. Концепцията, нарисувана от вътрешната страна трябва да е противоположност на изобразеното от външната страна. Ще има  време  и за споделяне.

Вариации на същото упражнение:

Вместо сгънат лист хартия, който има вътрешна и външна страна, може да използваме  хартиена чинийка или квадратна празна картич­ка. Ще поставим квадрата пред учасника във формата на диамант като единият ъгъл на квадрата сочи към него. Рисува един образ от едната страна и друг - от другата. Проста инсталация може да се изработи, ако се пробие малка дупка в горния ъгъл на диаманта и се провеси с конец. Когато вятърът го движи, се разкрива истината за това, че полярностите могат да съществуват едновременно. По същия начин противоположностите могат да бъдат нарисувани и върху двете страни на хартиена чинийка, която също може да бъде окачена с конец като инсталация.

Допълнителни указания:

За някои хора нещата, които не харесват, могат да крият доста негативни емоции.Ще трябва да се отдели достатъчно време, за да изследваме в разговор или чрез творческата работа те­мите, които се появяват. Накрая участникът със сигурност трябва да реши дали да остави да се вижда рисунката, изобразяваща нещата, които не харесва, или не. Не бива да принуждаваме хората  да се изправят пред това, което те смятат за сянка. Ако те решат, че не иска да работят с материал, който крие негативни емоции за тях, ще оставим примера и се насочим към други - има толкова много полярности: горещо и студено, дебело и тънко и т.н.

Илюстарциите на някои от предишните участници в подобни занимания в ателието в кв.Белите брези бл. 25 Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.