събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


амбианс

"Всичко е наред " текст за участие в конкурас на Български фонд за жените/Bulgarian Fund for Women
06.12.2020

 

Уважаемо жури,

Бих искала да представя на вашето внимание идеите ми за участие в конкурса на Български фонд в подкрепа на жените за артистични проекти на жени: ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE.

Водена по-скоро от културен инстинкт, ще се опитам да се обоснова, че може би не „всичко е наред“ поне в изобразяването на т.н. „висши сили“.

Намерението ми е да се спра на наложената през вековете тенденция и установилото се „правило“ името, а в още по-голяма степен изображенията (където са допустими) на божественото проявление, да се отнасят до мъж (напр. в т.нар. авраамични религии - Бог, Яхве, Господ, Всевишният, Адонай, Отец, Син, Св. Дух, Логос, Абсолют... )

Ще си позволя малко предисловие, като се позовавам на изследване върху юдизма от Норман Соломон*** и цитираната от него  Рита М. Гросс****, за да подкрепя идеята си за няколко произведения по „женските теми“, които ме занимават от доста време.

„Икономическите и социалните промени, продукт на Просвещението, и Индустриалната революция създадоха движението за права­та на жените, известно също така под името феминизъм или освобождение на жените, в Ев­ропа от края на XVIII в. Женските републи­кански клубове в революционна Франция се бореха „свободата, равенството и братството“ да включат всички независимо от пола им.

Научните изследвания стигнаха до извода, че много, считани за характерни, разлики меж­ду мъжете и жените представляват всъщност културни артефакти, а не са физиологически обусловени. Самият език, използвайки мъж­ки род множествено число за обозначаване на групи от двата рода, като че ли увековечава „невидимостта“ или „другостта“ на жените и ги подчинява на мъжете. Женските групи се борят за разделяне с мъжете на домакинските грижи, за узаконяване на абортите и за приз­наването на правата на лесбийките.“

Какво вли­яние оказват всички тези фактори върху юдаизма, християнството и исляма, а оттам и на представите за Бога в женските и мъжките очи? Именно очите са сетивото, доставящо ни най-много информация.

Библията,Талмудът, Евангелията, Корана, приемат за даденост патриархалния, авторитарен модел на обществото. Историята на  сътворението в  Битие 2:3 и за създадената от реброто* на Адам Ева, поддала се на изкушението, свидетелства за загубване на илюзиите и поставя Ева под юрисдикцията на Адам. Жените стават известни или придоби­ват влияние поради едно или друго женс­ко качество (напр. Мириям, Рут и Естир) или пък като изключителни индивиди, добри (напр. Девора - съдийката, Олдама - пророчицата) или лоши (напр. царица Аталя). 

В по-късното християнство женски образ остава предимно Мириям ( Мария), девствената майка на сина - Бог, но и Магдалена със спорното й участие в живота на Йисус, а също и канонизирани светици. При Исляма жените почти отсъстват, изчезват даже и визуално в някои от крайните му проявления. Бог е мъж.

Но в Битие 1:27 (общо и за трите религии) се казва достатъчно ясно: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Бо­жий образ го сътвори; мъж и жена ги сътво­ри.“

Това означава, че като използваме наша­та представа за Бога, за да моделираме човеш­кото поведение, не трябва да правим разлика между мъжко и женско. В съответствие с то­ва равинската формулировка на „подобие на Бога“ включва в себе си добродетели, свърз­вани както с мъжа, така и с жената. След­вайте Божиите свойства, препоръчват мъдреците. „Както той облича го­лите... посещава болните... утешава разделени­те... погребва мъртвите, така ти трябва да пра­виш“. От списъка очевидно отсъстват харак­терно мъжки качества. Ние сме наставлявани да подражаваме на грижовността и милостивостта Божии, а не на неговата отмъстителност и налагане на справедливост.

Ако женското въобразяване на Бога в авраамичните религии е ограничено, то трябва ли затова да създаваме нови образи на Бога? Рита М. Грос твърди, че познатите форми на обръщение към Бога при молитва трябва да бъдат обърнати в женски род. Според нея „Измеренията на божественото, които са били загубени или грубо разредени през дъл­гите векове, когато говорехме за Бог като че ли е само мъж, би трябвало да бъдат  възстановени. Те се свърз­ват с приемането на иманентността с природата и цикличния кръг. Метафорите на затварянето, на вътрешното пространство и на кривите линии преобладават в природата”.

Намерението ми – което се надявам да подкрепите – е да създам четири платна, всяка с приблизителен размер 120 х 90 см, изпълнени в смесена техника (маслени бои, флуоресцентни бои и пигменти, които освен на обикновена светлина са видими и при експонирането им със слециално UV oсветление).

Надявам се тези работи, които биха се осъществили с вашата подкрепа,  да бъдат скромен принос към “освобожде­нието от частичната истина на намесата и трансценденталността; на историята и линейното време; на движението напред, на предния план и на правите линии!“ В началото на философията Талес е казал, че „всичко е изпълнено с богове”. В нейния, както често се твърди, край бихме могли да пожелаем, и то не само за симетрия, а и от уважение към истината, да върнем женските аспекти на божеството, да внесем по възможност „ред в хаоса на психиката“. ** Изобразителното изкуство със своята близост до нуминозното може да допринесе много за това.

 -----------------

*Древните евреи не са се интересували особено от човешката анатомия и имат сравнително малко термини за нея.Сред тях не е известен термин „ребро”. Еврейската дума „sela” се среща четиринадесет пъти в ТОРА книга Шмот (Изход ) като местен предлог, който означава „покрай, до”. В други текстове тя се използва като съществително със следните значения:1) странично крило; 2) пристройка; 3) носеща греда. Само в  Берешит (Битие) 2:21-22 тази дума е употребена като съществително, което e преведено погрешно с „ребро”. Трябва да се възстанови първоначалното и значение – „модел”( страна) . Присъствието на Адам потвърждава,че Ева също се намира в райската градина – мястото на обитаване на мъжа.Следователно тя има еднакво лично достойнство с него и не е човек второ качество. Истинската роля на жената е да бъде „до” мъжа и равна на мъжа.

** К.Г.Юнг, Дарил Шарп „Лексикон“ . Издателство Леге Артис, 2006

***Н. Соломон „Юдаизмът“ . Издателство „З. Стоянов“, 2003 

**** Р. М. Грос (американска будистка – феминистка,1943-2015)

 

А пък ето  как  и попитах дали ще ме одобрят за участие в този пръв по рода си конкурс в България, книгата на промените И -дзин.

На 5 юни т.г.(крайният срок на предаването на проектите беше 27 юни.), както личи от снимката въпросът ми е :"Моля, коментирай, ще ме одобрят ли на конкурса за жените..."

Ето и отговорите, в които за поредн път не се съобразих. Просто с тези отговори не трябваше да участвам! Нямаше смисъл. Но ето ги хексаграмате първата – на съществуващата ситуация  е 48 - кладенец - Предупредител променливата линия е 3 третата , т.е вътрешната (динамичната ситуация - 38 - ма "Противопоставяне " и преминава в 47 - Изтощение, което е крайната ми фаза.т.е.така се чувствам сега след обявяването на резултатите от конкурса, който не съм одобрена , разбира се.

Най интересното, е предупреждението - 48.Линия / Предупредител/ 3!

Решение: Потенциал за отиващи далече решения, който не е разбран

Творчество: Вдъхновени идеи, които другите са неспособни да признаят.

Комуникация: Казана е фундаментална истина, но никой не иска да я чуе.

Амбиция: Голяма способност, която не е призната.

Разум: Използваема теория, която другите смятат за неразбираема.

Ха сега , де...ами да слушам другия път... А, гадайте си , защо не си гадаете...Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.