събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


амбианс

Книга на промените И - дзин съвременно тълкуване (въведение)
06.05.2023

САРА Д.

И-ДЗИН ЗА ВСЕКИ ДЕН

УВОД

И-дзин, или „Книга на Промените“ произлиза от Китай, а историята й е на повече от 5000 години. И като истинска сакрална мъдрост, дълго време се е предавала само устно, от учител на учени. Според някои източници, за първи пъте била написана като текст през 1123 го пр.Хр. от император Ван-Уан и неговият син Чжоу-Гун. По-късно великият мъдрец Конфуций е добавил коментари  към нея.

Какво представлява И-Дзин? Това е ръководство, показващо по какъв най-добър начин да се ориентираме в дадена конгретна жизнена ситуация. Китайците са изобретили компаса, който ни помага да се ориентираме във физическия свят. Точно така те са създали и И-Дзин, за да ни помогнат да насочваме нашите ежедневни усилия в най-правилната посока. Основана на принципа, гласящ , че всичко постоянно се променя, книгата ни учи на това как и кога да действаме.

Преди само сто години, И-Дзин е била почти неизвестна на Запад. През последните години обаче интересът към Книга на Промените нараства значително, наред с други паметници от класическата култура на Китай – даоизъм, буддизъм, конфуцианство, бойни изкуства, акупунктура, фитотерапия. Във фокуса на все по-нарастващия интерес на западния свят към китайските системи за оздравяване, акупунктурата е на едно от челните места. Защо се получава така?

За разлика от западната медицина, посветила се на битката срещу симптомите, същността на китайския метод е в изясняване на причините за болестта. Китайските лекари се придържат към мнението, че правилна диагноза може да бъде поставена само след анализ на енергетическото поле на пациента. Подобна холистична гледна точка както никоя друга импонира навсе по-нарастващия брой хора, търсещи една по-обхватна и разширена представа за болестта и излекуването.

За да разберем как работи И-Дзин, нека опитаме да я сравним с практиката на акупунктурата, която е основана на сходни принципи.

Иглорефлексотерапевтът се настройва на енергийния поток в тялото на пациента. Причината за заболяването се намира именно там, където възниква дисбаланс или блокиране на потока. След внасянето на определени корекции в енергетическото поле, тялото се връща към оптималния режим на живот. И-Дзин действа по много сходен начин, но с тази разлика, че той оперира с енергетиката на жизнените ситуации, с кото се сблъскваме ежедневно. В тези две сходни енергийни полета /енергията на организма и енергията на жизнените ситуации/ са задействани различни сили, които са отговорни за едно или друго положение на нещата. И ако ни е необходимо да изменим ситуацията, ние трябва да направим всичко възможно за хармонизацията на лежащия в нейната основа енергетически поток. От това ще спечели ситуацията като цяло – подобно на това как цялото тялона човека се излекува с помощта на иглите на рефлексотерапевта.

И-Дзин идентифицира въвлечените сили и предлага най-адекватните действия за хармонизиране на обстоятелствата. С други думи, Книга на Промените какво е необходима да се направи, за да се измени ситуацията към по-добро.

Как И-Дзин прави това? Съгласно китайската философия, светът се управлява от два основополагащи принципа – мъжки, или Ян, и женски, или Ин, подобно на бинарната логика в съвременните компютърни системи. И-дзин съдържа 64 хексаграми, или фигури с по шест черти във всички възможни комбинации. Двата основни типа черти – непрекъсната и прекъсната символизират силите Ян и Ин. Хексаграмите, всяка от които има сво име, описва всички възможни ситуации, срещащи се в живота на човека. Това означава, че всяка ситуация, с която можете да се сблъскате по жизнения си път, е обусловена от взаимодействието между Ин и Ян. Нейният успешен изход, както видяхме, зависи от идентифицирането на тези сили и коригирането на дисбаланса.

Великият психолог Карл Юнг в своя блестящ предговор към превода на И-Дзин от Ричард Вилхелм твърди, че И-Дзин действа в съответствие с това, което той нарича принцип на синхроничността, или неслучайното съвпадение. С други думи, когато хвърляте монети, то получената комбинация не е случайна. Съответстващата на тази комбинация хексаграма отразява завоалираната мъдрост, която вече съществува в нашето безсъзнателно, но е сскрита от непосредствена изява. Концентрирайки се върху ситуацията и използвайки монети за определяне на хексаграмата, вие бихте могли да влезете в тези дълбинни нива.  И, в крайна сметка ще откриете, че наистина обръщането към И-Дзин в дадения момент усилва интуитивните способности.

Защо обаче И-Дзин и досега е актуален за западния свят? Всеки от нас е в процес на постоянна промяна. Точно както и хората преди хиляди години. В китайската култура изменчивостта се разглежда като необходимо условие за непрекъснатостта на живота. Ние, живеещите на Запад, можем да спечелим много, обръщайки се към това наследство. А дотогава, опитвайки се да придобием увереност в себе си, ние захващаме с работа, която никак не ни удовлетворява, във взаимоотношения, които са отживяли времето си или се вкопчваме в безвъзвратно отминалата си младост. Ние по-скоро сме склонни да възприемаме промените като заплаха, а не като предизвикателство. И като резултат не сме в състояние да разгледаме скритите възможности на всяка една ситуация.

И-Дзин съветва как можем да изживеем промените по най-смислен начин. С негова помощ можем да се превърнем в експерти и изкуството да бъдем гъвкави. В днешния бързо променящ се свят това умение ни е необходимо повече, откогато и да било.

И-Дзин не е пророческа книга. И още повече, не е алтернатива на здравия смисъл. По-скоро това е помощ на човека, който е на кръстопът, когато му е трудно да избере посока за действие. Използвайте я с уважение и тя ще обогати живота ви като мъдър събеседник или добър приятел.

 

КАК ДА РАБОТИМ С И-ДЗИН

Какво ни е необходимо

Пригответе си лист, химикалка и три монети. Китайските са кръгли с квадратен отвор в средата, но са подходящи и всякакви други с еднакъв номинал. Преди да използвате монетите за първи път, ги измийте обилно в течаща вода или ги подръжте в солена. Това ще ги очисти и ще ги подготви за работа с И-Дзин. Съхранявайте монетиет в специална кутийка или загънати в парче плат. Не използвайте монетите за други цели и не ги давайте на други хора.

 

Подготовка

Отпуснете се и успокойте мислите си. Фокусирайте се върху въпроса, който искате да зададете. За да насочите вниманието си в необходимата посока, някои си създават особен ритуал. Такъв ритуал можете да си измислите и сами – например, да запалите свещ, да окадите с благовония, да заемете удобна и приятна поза, да забавите и задълбочите дишането си.

 

Как да зададем въпрос

Ако искате да получите понятен отговор, ясно формулирайте въпроса. Избягвайте въпроси от типа или/или. Например, - „Трябва ли да постъпя на работа във фирма А?“ – това е точен въпрос. „Трябва ли да постъпя във фирма А или да чакам отговор от фирма Б?“ – този въпрос е прекалено объркващ. Но вие бихте могли да попитате И-Дзин да даде своя интерпретация на случващото се с вас, например: „Моля, коментирайте моят проблем с Х“. Отговорът ще подскаже правилния конструктивен път за решаването на проблема.

Как да построим хексаграма

Разтръскайте монетите и ги хвърлете върху равна повърхност. Традиционно се приема, че стойността на монетата, или ези, съответства на числото 3, а гербът, или тура, – на числото 2. Ако имате китайски монети, страната с фигурите съответства на числото 2, а обратната – на числото 3.  Така вие получавате една от четирите възможни комбинации, всяка от които се представя като прекъсната или непрекъсната черта.

Три тура -                                          3х2=6             -----   Х  ----

Три ези –                                           3х3=9             -------о-------

Две тура и едно ези –                  2+2+3=7              ----------------

Две ези и едно тура –                  3+3+2=8              ------     -------

 

Начертайте първата получена черта най-отдолу – тя е основната, или началната черта на вашата хексаграма. Съсредоточете се отново на въпроса си и повторете още пет пъти хврълянията. Добавяйте всяка следваща линия отдолу нагоре, докато не построите хексаграма, или фигура от 6 черти.

 

Пример:

Позиция на чертите на хексаграмата

Комбинация на монетите

Обща сума на монетите

Тип черта

връхна

3 тура

9

-----------о--------

пета

2 тура + 1 ези

8

---------       ------

четвърта

2 ези и 1 тура

7

---------------------

трета

3 ези

6

---------   х   ------

втора

3 тура

9

-----------о--------

начална

2 ези и 1 тура

7

----------------------

 

Определяне на хексаграмата

Сега вече сте готови да узнаете коя хексаграма ви се е получила. Трите долни черти образуват така наречената „долна триграма“, а трите горни черти – „горна триграма“. В горния пример:

 

Горна триграма     ------о------

                             ------   ------

                            ---------------

Долна триграма    ------   х   -------

                            --------о----------

                            ------------------

 

Без да отчитате засега символите „о“ и „х“, считате тези черти съответно за права и прекъсната, отваряте таблицата на хексаграмите в края на книгата. Поглеждате хоризонталния ред на триграмите и намирате тази, която съответства на горната триграма от вашата хексаграма. След това във вертикалната колона триграми намирате долната триграма от вашата хексаграма. Като засечете реда и колонката, намирате номера на хексаграмата, която получихте. Можем да видим, че на нашата хексаграма съответства числото 38, което означава „Противоречие“.

 

Подвижни черти

Ще забележите, че втората, третата и шестата черти в нашия пример са отбелязани съответно с „о“, „Х“  и „о“.  Такива черти се наричат „подвижни“, доколкото те се променят на противоположните, образувайки по такъв начин нова хексаграма. Или в нашия пример -

-----------о--------                                               ----- -----

---------       ------                                                -----    -----

-------------------                                                 ------------                                           

---------   х   -------                                             -------------

-----------о--------                                               -----    -----

------------------------                                          -------------

Виждате, че новата хексаграма съответства на числото 30, или „Сияние“, или „Изсветляване на ситуацията“. Този пример демонстрира, че дадено противоречие ще хвърли светлина върху определената ситуация и ще я изясни.

При построяването на следващата хексаграма, само черти със стойност 6 и 9 – три ези или три тура са подвижни и подлежат на промяна. Чертите със стойност 7 и 8 не се променят. Ако всички черти от вашата хексаграма са със стойности 7 и 8, то тя не съдържа променливи черти и е готова за интерпретация. Отсъствието на подвижни черти в първоначалната хексаграма означава, че ситуацията е относително стабилна и не предполага съществени изменения в близко време.

 

Четене на хексаграмите

  1.  Първоначалната хексаграма коментира текущата ситуация. Тази ситуация е описана в първите два раздела от текста за съответната хексаграма;
  2. Ако в тази хексаграма няма подвижни черти, третият раздел „По-нататъшно развитие на ситуацията“ не е нужно да се чете.
  3. Ако вашата първоначална хексаграма съдържа подвижни черти, обърнете се към третия раздел „По-нататъшно развитие на ситуацията“ и прочетете значението на всяка от вашите подвижни черти. Този раздел дава допълнителна информация за измененията, „носещи се във въздуха“. В нашия пример за хексаграма 38, следва да се прочетат подразделите „деветка втора“, „шестица трета“ и „деветка на върха“.

Ако вашата първоначална хексаграма съдържа подвижни черти, това означава, че ситуацията ще претърпи промени. Заменете подвижните черти с техните противоположни и постройте нова хексаграма. Тя ще ви разкаже как ще се промени вашата ситуация. Прочетете първите два раздела, посветени на новата хексаграма, но без да четете третия раздел. Помнете, че той се отнася само до подвижните черти на изначалната хексаграма. Позициите на индивидуалните линии във вашата хексаграма са важни. Петата позиция обикнованно е главната - Владетеля на хексаграмата.

 

Когато имате променливи линии -

Прочита се „Решение“ и  ,,Образ‘‘ на първата хексаграма

2.Прочитате текста на всяка линия от променливите. Например (2, 4, 5 в този ред.)

Прочитаме и „Решението“ и  ,,Образа‘‘

Най - долната линия се описва често от китайските мъдреци като причина, а най- горната като последствие от ситуацията. Същността на вашият въпрос определя лините, които има съществено значение за вас.

Когато се получава само една хексаграма(без променливи линии), трябва да се прочетат „Решение“ и  ,,Образ‘‘и това ще бъде отговора на въпроса ви.

 

Още указания за подвижните линии.

Не се разочаровайте, ако не всичко се получава леко от първия път. Просто следвайте инструкциите стъпка по стъпка, бъдете търпеливи и се упражнявайте. След като няколко пъти се посъветвате с И-Дзин ще се убедите, че построяването на хексаграми не е  трудно и скоро ще бъдете възнаградени за търпението и усилието. И-дзин ще стане за вас безценен източник на съвети, които ще ви помогнат да приемате оптимални решения и щенасочат вашия живот по най-добрия възможен път.

Няколко важни съвета

  • Обръщайте се към И-Дзин с уважение, като към мъдър наставник;
  • Задавайте въпросите си опростено. Ако полученият отговор не съответтва на вашите очаквания, помнете, че И-Дзин се опитва да ви помогне да приемете правилното решение. Той няма никакво отношение към претенциите на вашето его.
  • Използвайте дневник, за да записвате въпросите и отговорите. Всеки нов въпрос изписвайте най-отгоре на страницата, отбелязвайки датата и часа на гадаенето.
  • Не задавайте напразни въпроси. И-Дзин откликва на онова, с което е ангажиран умът ви в дадения момент. Ако се разсеете – отговорът ще бъде неясен и далеч от смисъла на вашия въпрос.
  • Не използвайте И-Дзин за развлечение. Неговаат цел е да ви даде ръководство за действие, когато е актуален проблема за избор на решение. Глупави въпроси пораждат безсмислени отговори.
  • Не задавайте безкрайно един и същ въпрос. Ако правите това, най-вероятно ще получите хексаграма 4 – „Неопитност“, която И-Дзин използва за защита от нездраво любопитство. Единственият случай, в който можете да задавате въпрос нееднократно е когато вашата ситуация дълго време не се променя. В този случай можете да се опитате да си изясните какви изменения са възможни.


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.