събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други
 
 
Арт галерия и магазинче на Анжела Минкова

Целебни занимания с изкуство на закрито и открито

София, кв."Бели брези", бл 25, трамвай 7, рейс 204, 102

• Представяне
• Занимания с изящно изкуство
• Занимания с живопис
• Занимания с графика
• Занимания с приложно изкуство
• Занимания с ЕБРУ - рисуване върху вода
• Занимания с асамблажи
• Занимания с Арт терапия
• Оригами курсове
• Други предложения
• График на провеждане


Занимания с Арт терапия

Vita Brevis - Ars longa...
"Любовната песен е божествената светлина струящта през раните ни" - Ник Кейв

Джалаледин Руми - великият мистичния суфи поет на изтока казва: "Любовта е лекарството за нашата гордост и самонадеяност.Тя е лекар за всички наши слабости.Единствен този, чиято дреха е разкъсана от любовта, се освобождава от самия себе си"

Всички истории са любовни истории или произтичат от това и действията около неуловимостта и задържането и.

Поради това, запазването, "обезболяването" и изразяването от "раните" които ни е нанесла в процеса на лекуването ще са и основните теми, които ще ни занимават,наред с другите, не по-малко важни разбира се.

Ако не искате любовта да намира други стопани можете да се обръщате към това Арт ателие.

Може също така, ако е решила волно или не, да се скрие временно от вас,можем да ви помогнем в това как да преобразуваме разочарованието си в изкуство или т.н.сублимация,а също и да ви покажем някои художествени похвати - превръщането на постигнатите или действащи любовни преживявания отново в изкуство.Ето и нашето предложение:

Термина "изкуство и терапия" (арт - изкуство, artterapy (буквално) - изкуството на лечението) означава най-често занимания с изящни или пластични изкуства, които повлияват на психо-емоционалното състояние на човека благотворно. Тук няма буквално да има терапия т.е. лечение, а по скоро чрез средствата на изкуството и на най-мощното от сетивата - зрението да се забавляваме да рисуваме и да медитираме в действие. Това ще бъде насочено към по-дълбоко вглеждане,проникване опознаване на себе си. Но ако някой при тези занимания се нуждае наистина от терапия ще бъде насочен по желание към дипломирани психолози, които са на наше разположение.

На занимаваните ще се предлагат с различни дейности на изящно - приложните изкуства.

Ще изследваме както чрез познатите техники; рисунка, графика, живопис,моделиране , скулптура, колаж, дизайн, и елементи на пластичните изкуства, така и работа и напътствия с нестандартни и различни видове материи и "обработването" им с цел по пълно разкриване на чувства, например: разкъсване, прогаряне, изгаряне, изрязване, щамповане, омазване, пробиване, заливане и каквото още се досетите.

Ще работим също така и с някои видове и техники използвани в приложните занаяти, които ще бъдат насочени към подобряване на комуникацията с вашето подсъзнание и с нас - художник и психолог,както и със споделянето с другите членове на групата. Лично или в група могат лесно за да станат по-ясни непроявените подсъзнателни конфликти и пречки които само се пречкат.Така, чрез изтънчено изразяване и споделяне на чувствата Ви биха могли по достъпно да се видят осъзнават някои проблеми и прикрити вътрешни конфликти. А също така и ще заложим на самостоятелната и свободна творческа изява по определените теми. Визуалния "канал" за комуникация играе важна роля в този процес и само може да се радвате забавлявайки се неочаквано добре. Сами ще се изненадате на това което "излиза" от вас чрез този процес познат от векове -изкуството за пресъздаването или на подобията. И колко вярно се отразява вътрешния ни свят, обикновено доста скрит от многото була от светлина и мрак отделящи ни от Бог.

Експресивна артерапия

Тези занимания са разновидност на предишните,но доста по богати от към разновидностите на различни прийоми на изразяване и споделяне които се съчетават игрово.

Експресивните изкуства са естествен начин за изразяване, осъзнаване и евентуално лекуване (при желание). Тук се предоставят комбинирани техники и похвати за себе изследване, и творчество, подпомагане на духовните инстинкти, които ни карат да развием чувствителност за проблемите на другите .Предоставят ни по безопасно пространство да изследваме вътрешния свят - сами за себе си. Изкуството помага не чрез думите, а предимно чрез образите, цветовете, движенията, звуците; способно е да съдържа противоречия и точно така ни дава възможност да "покажем"и споделим , а не само да "обясним", да разбираме чрез усещанията си, да извлечем смисъл, докато сътворяваме.

Занимания може да има с всякакви обичайни и необичайни материали,(парчета от всемирната хармония) и инструменти за изразяване на определени чувства и главно емоции на които е подвластен човека в дадения момент или избран от него такъв.

Фото арт терапия

В последните няколко десетилетия се появиха техники на арт-терапията, които се основават на различни направления в изкуството. Като най-популярно и мощно изобразително средство, фотографията започна да се използва в работата с хората, които желаят да решат или някакъв личен проблем, или да постигнат развитие на кариерата си. Фотографията притежава особено свойство - да "спира" времето, а в момента на снимането човек запечатва мимика, жест, емоционално състояние на обекта на снимката.

Към това изображение човек може да се връща многократно, и всеки път да открива нещо ново за себе си, да възпроизвежда асоциативно в подсъзнанието си случки и впечатления от времето на снимката.

Спомнете си как всеки от нас с гордост показва на гостите си своя семеен албум, и се чуди на вежливата реакция, която не е емоционално адекватна на нашата. Това е така, защото само за нас, за нашето подсъзнание, тези снимки са хипер символи, които предизвикват потоци от асоциации, невидими за останалите. Снимките са заредени с емоции, затова хората не могат да ги разглеждат, без да изпитват някакви чувства. Снимката е пропита със силата на самохаресването, което превъзхожда нейната ценност като артефакт. Тя позволява да се разкрият безброй реалности след всяко разглеждане.

Терапията чрез фотография, по степента на сложност, има няколко направления. Даже обикновената портретна фото сесия, предназначена за социалните мрежи, дава възможност на човек да се види като че ли отстрани, в набора от визуални фото образи, създадени от фотографа.Като публикува тези снимки в своя акаунт, човек получава обратна връзка и реакции от своите зрители. Позитивните реакции на познатите (приятелите в мрежата) формира положителни емоции на собственика на снимките, което предпоставя положителен психотерапевтичен ефект. И всеки път, когато човек се връща към подборката от тези снимки, той се връща и към положителните емоции. А непознатите, които посещават профила ни, и го харесват, са своеобразен психо-емоционален "крик" (патерица)- съгласете се, че винаги е приятно един човек априори, само по снимка, да ни харесва дистанционно и да предизвиква положителни емоции.

Такива фотосесии могат да се повтарят периодично, като се създават подбор от снимки, които да са опорни точки в личната биография на човека. И в същото време се получава нещо като карта на запечатани емоции, спомени, реакции, които като запечатат някой сложен период от живота ни , могат да ни помогнат да възвърнем душевното си равновесие.

В същото време съвременната фотографска техника ни позволява да създадем т.нар. "изображение-мечта" - всеки човек притежава няколко нереализирани образи за себе си - "как бих изглеждал, ако не…" (т.е. в такъв контекст - ако имах сини очи, руси коси и пр.) Създаването на такъв образ не е лесна работа (с фотошоп, например), но така човек така създава своеобразна лична "его-икона". Тя притежава голяма сила, особено ако освен в електронен вариант (например на скрийншота на компютъра ни) това изображение е отпечатано в голям формат и е окачено в зоната на постоянен визуален контакт в жилището на човека. След първоначалния ефект човек престава съзнателно да гледа това изображение, но в същото време, на подсъзнателно ниво, това изображение постоянно поддържа позитивен емоционален код.

По-сложен е процесът на анализ на личните проблеми на личността едновременно от фотограф и психолог. Да се направят снимки и да се разгледат на сеанс - това е само началото от процеса. Следва задаването на необходимите въпроси от психолога, които предизвикват асоциативни връзки, емоционални дразнители. В сеансите по фототерапия участниците не са пасивни. Те предлагат сценарии-мизансцени на снимките в реално време и реконструират, на основание на позите и мимиката в снимките, свои предишни преживявания. Този анализ се съпровожда от диалог с психолога, а запечатаните изображения се анализират с цел формиране или илюстриране на нови състояния.

Консултантът и участникът в терапията се съсредоточават върху изображението на снимката и се опитват да тълкуват визуалните символи, които присъстват на нея. В този смисъл, от значение е не просто визуалното съдържание на снимката, а и всичко останало, което се случва в процеса на взаимодействие на участника със снимките. Спомените, чувствата и мислите, които се пораждат във фотографския диалог, са много по-значими в терапевтичен аспект, отколкото непосредствената реакция на изображението.

Доколкото въпросите за самооценка, самопознание, увереност в себе си и самовъзприятието са в основата на повечето проблеми на хората, способността да се видиш извън тази зависимост, извън връзката с окръжаващата среда, притежава мощен себепознавателен и терапевтичен ефект.

Съществото на процеса се съдържа в това, с помощта на снимки-стимули, снимки-провокации, снимки-дразнители да се научим да задаваме въпроси, да определяме позитивните и негативни емоции и стереотипи, поведенията, за да помогнем на личността в самопознанието. . Всъщност просто се използват новите техники за обсъждането "стари проблеми (терапевтичено изкуство).

Фото-арт терапията е представена също така, като различна терапевтична система, но тя само използва различно изразно средство и е неразделна част от голямата система за разбирането на вътрешния живот на човек в различните периоди на неговият живот. Те са различни "продукти" на процеса на подпомагане в духовното развитие, но и двата вида психотерапия дават визуални преживявания чрез формите, т.е.да се опитаме "видим"и споделим невидимото.

Това настроение на вече отминалия миг носи достатъчна информация за изследване и себепознание. Знаем, как почти всички споделяме в социалните групи снимки направени от нас, наши близки или други хора, като знаци за нашите собствени чувства, настроения, надежди, очаквания и заявявания.Често не се замисляме за тяхното скрито послание.А такова винаги има. И то е четимо и създава условя за лесно споделяне и разбиране на кода.

А "разкритията "са изненадващи. С правенето на снимки по зададена тема,и задачи с художествен характер могат да се достигнат непроявени или затиснати проблеми и конфликти, които лесно биха могли да бъдат проявени, обсъдени и споделени с другите участници в групата(при желание) осъзнати и решени.

Видео арт терапия

Друга също така подходяща техника неразглеждана досега е и видео - арт терапия (от Lat . видео - виж, изкуство - изкуство, therapeia - лечение) - форма на когнитивна терапия - Въз основа на най-често срещаните методи на разрешаване на конфликти върху материал от филмовите изкуства. Най-честите теми са както можем да се досетим са тези на секса и любовта,тъгата,радостта омразата и гнева.С правенето на малки клипчета по зададена тема, могат да се достигнат непроявени или затиснати проблеми и конфликти, които лесно биха могли да бъдат разпознати,експонирани, обсъдени, осъзнати и загърбени а не изтикани, както става обикновено в разговори с приятели.

Заниманията ще бъдат водени от Анжела Минкова-художник с дългогодишна практика и имаща няколко семинара по арт терапия; Дафина Белчева дипломиран психолог и арт терапевт с интереси към изобразителното и други изкуства.

нагоре ^  

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.