събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

още за И-Дзин
20.10.2016

И -Дзин  или "Книга на промените", е дошла до нас от Китай и датира поне oт третото хилядолетие преди ХР.

Какво е И–Дзин (I Ching)? Tова е ръководстство  подсказващо   най- добрия начин как да се справим с   конкретна ситуация. Китайците са изобретили компаса, за да им помогне в  навигирането в света на физическото. По същия начин, те са създали И - Дзин, за да си помогнат да насочат ежeдневните си  усилията  по най-точен начин.

 Основана на принципа, че всичко се променя непрекъснато , книгата учи как, къде и кога да действаме. Необикновена и  практична, по мъдростта тя може да се конкурира дори с Библията.

 До преди сто години, И-Дзин  е почти непознат на запад.

 В последно време  има скок в популярността на Книгата на промените, заедно с други класически паметници на културата от Китай; даоизма, бойните изкуства, акупунктурата и билковите лекарства. Фокусът на нарастващия интерес в западния свят са китайската система за оздравяване. Защо се случва това?

 За разлика от западната медицина, която е посветила себе си (с някои изключения )в забележителни битки със симптомите, китайският  метод – е да се изясни първо  причината за заболяването. Китайските лекари  се придържат към  становището, че правилната диагноза може да се постави само по анализ на енергетичното поле на пациента. Този холистичен поглед, който  не прилича на никой друг, впечатлява все по-голям брой хора.

 

В съвременното общество, на „високите технологии", на нас  може да ни е приятно да  се възприемаме  като нещо повече от  обикновена машина , детайлите на която могат да се отстранят и ремонтират .

 За да разберем как действа И – Дзин , можем да се опитаме да го сравним с практиката на акупунктурата, която се основава на сходни принципи.

 При диагностиката иглорефлексотерапевта  персонализира енергийният поток в тялото.Причина за болестта е там , където има дисбаланс или блокиране на потока.След внасянето на определен коректив в енергийното поле, тялото си възвръща оптималните условия за жизненост и деятелност.

 И -Дзин действа по подобен способ , с тази разлика , че той оперира с енергетиката на жизнените ситуации, които се срещат в ежедневието. В тези две сходни полета на енергии ( енергията на организма и енергията на жизнените ситуации)са задействани различни сили , които са отговорни за едно или друго положение на нещата.И ако на нас ни е необходимо да изменим ситуацията ,ние сме длъжни да правим всичко възможно,за хармонизирането на енергетичният поток лежащ в основата и. От това ще спечели ситуацията като цяло, подобно на това, когато човек се изцелява с помощта на игли или рефлексотерапия.

 И-дзин идентифицира силите , които участват в процесите на вашата ситуация и предлага най-подходящото действие за хармонизиране на обстоятелствата. С други думи, той ще ви каже какво да правите за да измените ситуацията към по- добро.

 Как И-дзин прави това? Според китайската философия, света се основава на  два принципа(+) мъжки , или силата на Ян и (-)женски, или Ин сила. (Ако  сте запознати с компютерния език - това е двоичната система.)

 Книгата съдържа 64 хексаграми  или  шест фигури  в  различни  комбинации на ин и ян линии.Всяка хексаграма има свое име, и обхваща всички жизнени ситуации , в които можете да попаднете в живота.Това означава , че всяка жизнена ситуация в която се оказвате по една или друга (според вас) причина  се обуславя от енергиите на ин и ян и ,че всяка ситуация, на която може да  се отговори в живота, се дължи на взаимодействието на Ин и Ян. Успешният изход , както може да се види по- горе зависи от индентификациата , на тези сили. И ако има дисбаланс между тях  на корекцията му.

Големият психолог Карл Юнг в блестящият си предговор към класическия превод на I Ching, на Ричард Вилхем (Richard Vilgelm) твърди, че I Ching е валидна с това, което той нарича принцип на  съвпадение. Или принципа на синхроничноста.

 С други думи, когато вие  хвърляте три монети, тогава тази комбинация не е случайна. Тази  хексаграма представлява завоалираната  прикрита мъдрост, която вече съществува в вашето несъзнавано , но скрита  от прекият ви достъп.. Фокусирайки се върху ситуацията и при използване на монети за определяне на хексаграмата, може да се влияе върху състоянието и съотношението  на тези дълбини нива. И може би правдоподобно звучи заявлението , че обръщането към И -Дзин усилва интуитивните способности.

 Когато се пита книгата е все едно да се допитвате до мъдър човек , който ви познава добре.

 Защо  И - Дзин ще става все по подходяща за западния свят? Всеки от нас се променя непрекъснато. Точно така , както хората преди хиляди години. В китайската култура, променливостта се разглежда като необходимо условие за непрекъснатостта на  живота. Ние, живеещите на Запад, може да придобием повече, когато  се свържем с това  наследство. В същото време, докато се опитваме да придобием увереност в себе си,като се  опитваме да се потопим в работа, която не ни удовлетворява, в отношения , които са се изчерпали. Или в  безвъзвратно загубените младежки настроения и мечти. Промените се възприемат по- скоро   като заплаха, а не като възможност. В резултат на това ,не сме в  състояние да  видим възможностите за нова ситуация или развитието на старата.

 I Ching съветва как да живеем най-разумно и хармонично. С негова помощ ще станем експерти в изкуството да бъдем гъвкави. В този бързоизменящ се свят, това изкуство , ще ни е необходимо повече от всякога .

 И –Дзин (I Ching )- не е книга на пророчествата. И, освен това, не е алтернатива на здравият смисъл. По-скоро, за човек намиращ се на кръстопът (ах  колко често е така)допитването  ще дойде  на  помощ на кръстосаните пътища, където е трудно да се избере посока на действие. Използвайте го с добро- и книгата  ще обогати живота ви като спътник или близък  другар с когото общувате.

И Дзин, или Книга за промените, е най-древната книга в Китай и вероятно в света. Тя представлява едновременно източника на китайската култура и ключа към разбиране на китайската история през най-бурните й периоди.

Това може да се види но време на управлението на Цин Ши Хуан (вж. фиг. 1.1а), първият император от династията Цин (221-207 пр.Хр.), който успява да обедини шестте останали царства в страната. Цин предприема серия от строги мерки за обединяването на страната. Най- дълготрайната от тях била налагането на един общ език. Освен това създава тиранична система за потискане, за която счита, че ще се превърне в средство за увековечаване на неговата династия. Стратегията му се състояла в унищожаване на образованието с цел народът да бъде необразован и покорен. Така през 215 г. пр. Хр. нарежда да заровят живи всички учени и да бъдат открити и унищожени всички литературни и философски произведения, включи­телно и най-прочутите класически трактати.

И Дзин, или Книга за промените, е най-древната книга в Китай и вероятно в света. Тя представлява едновременно източника на китайската култура и ключа към разбиране на китайската история през най-бурните й периоди.

Това може да се види но време на управлението на Цин Ши Хуан (вж. фиг. 1.1а), първият император от династията Цин (221-207 пр.Хр.), който успява да обедини шестте останали царства в страната. Цин предприема серия от строги мерки за обединяването на страната. Най- дълготрайната от тях била налагането на един общ език. Освен това създава тиранична система за потискане, за която счита, че ще се превърне в средство за увековечаване на неговата династия. Стратегията му се състояла в унищожаване на образованието с цел народът да бъде необразован и покорен. Така през 215 г. пр. Хр. нарежда да заровят живи всички учени и да бъдат открити и унищожени всички литературни и философски произведения, включи­телно и най-прочутите класически трактати.

И Дзин, или Книга за промените, е най-древната книга в Китай и вероятно в света. Тя представлява едновременно източника на китайската култура и ключа към разбиране на китайската история през най-бурните й периоди.

Това може да се види но време на управлението на Цин Ши Хуан (вж. фиг. 1.1а), първият император от династията Цин (221-207 пр.Хр.), който успява да обедини шестте останали царства в страната. Цин предприема серия от строги мерки за обединяването на страната. Най- дълготрайната от тях била налагането на един общ език. Освен това създава тиранична система за потискане, за която счита, че ще се превърне в средство за увековечаване на неговата династия. Стратегията му се състояла в унищожаване на образованието с цел народът да бъде необразован и покорен. Така през 215 г. пр. Хр. нарежда да заровят живи всички учени и да бъдат открити и унищожени всички литературни и философски произведения, включи­телно и най-прочутите класически трактати.

И Дзин, или Книга за промените, е най-древната книга в Китай и вероятно в света. Тя представлява едновременно източника на китайската култура и ключа към разбиране на китайската история през най-бурните й периоди.

Това може да се види но време на управлението на Цин Ши Хуан (вж. фиг. 1.1а), първият император от династията Цин (221-207 пр.Хр.), който успява да обедини шестте останали царства в страната. Цин предприема серия от строги мерки за обединяването на страната. Най- дълготрайната от тях била налагането на един общ език. Освен това създава тиранична система за потискане, за която счита, че ще се превърне в средство за увековечаване на неговата династия. Стратегията му се състояла в унищожаване на образованието с цел народът да бъде необразован и покорен. Така през 215 г. пр. Хр. нарежда да заровят живи всички учени и да бъдат открити и унищожени всички литературни и философски произведения, включи­телно и най-прочутите класически трактати.

И Дзин, или Книга за промените, е най-древната книга в Китай и вероятно в света. Тя представлява едновременно източника на китайската култура и ключа към разбиране на китайската история през най-бурните й периоди.

Това може да се види но време на управлението на Цин Ши Хуан (вж. фиг. 1.1а), първият император от династията Цин (221-207 пр.Хр.), който успява да обедини шестте останали царства в страната. Цин предприема серия от строги мерки за обединяването на страната. Най- дълготрайната от тях била налагането на един общ език. Освен това създава тиранична система за потискане, за която счита, че ще се превърне в средство за увековечаване на неговата династия. Стратегията му се състояла в унищожаване на образованието с цел народът да бъде необразован и покорен. Така през 215 г. пр. Хр. нарежда да заровят живи всички учени и да бъдат открити и унищожени всички литературни и философски произведения, включи­телно и най-прочутите класически трактати.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.