събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

50 ПРЕГРАДИ ПО ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕТО - КАК ДА СЕ ПРЕМИНАТ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ РАЗШИРИ СЪЗНАНИЕТО НИ.
17.10.2020

50 ПРЕГРАДИ ПО ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕТО - КАК ДА СЕ ПРЕМИНАТ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ РАЗШИРИ СЪЗНАНИЕТО НИ.

Фан кай - да се отпуснем, да си разширим съзнанието, да се отворим, това което не е нужно ще отпадне.

Трябва да излъчваме с погледа си увереност, стабилност и решителност, да се гледа широко на нещата. Колкото една ситуация да е тежка и объркана, но видяна с разширено съзнание и мислене тя може да се промени благоприятно. Когато съзнанието ни е разширено мисълта е отпусната и проходима и при поглеждане на ситуацията от горе може да се намери най-правилното и най-благоприятното решение за нас без да си хабим силите.

Всичко има смисъл щом природата го е създала и то съществува. Въпросът е как човек гледа на явленията в обществото и природата. Всяко едно явление стига до един предел и след това се изчиства. А ние като хора трябва да се адаптираме към тази явления.

Гуан - застава, преграда, чакра. Действа като предупреждение да си разширим съзнанието, помага ни да се усъвършенстваме.

Преминаването на преградите е един пестоянен, непрекъснат процес, защото промените не стават изведнъж. Когато се появи преграда в живота ни и успеем да я преминем, това не означава, че не може да се появи отново по пътя ни.

Когато в хороскопа ни се паднат по-тежки и сложни звезди ни се дава шанса да се развиваме. При по-леки звезди не ни се налага да се борим и преодоляваме препятствия и предразполагат към леност, мързел и затъпяване..

Едно изпитание може да се премине по-леко, в зависимост от това как се гледа на него и на какво ниво сме израснали.

ВИДОВЕ ПРЕГРАДИ:1. ПРЕГРАДИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА.

Животът е единия цикъл от кръговрата в природата, който продължава /както на дървото есента му опадат листата, но то не умира, а на пролет отново се възражда за нов живот/. Материята непрекъснато се трансформира. Преди раждане тя е една празнота, после се трансформира в дух, той се трансформира в енергия, енергията се трансформира в кръв и течности, те се трансформират във форма, формата се ражда - бебе, дете, младеж, възрастен човек, старец, смърт и отново празнота и след това се повтаря цикъла в един непрекъснат кръговрат.

В Китай казват: "Още не са разбрали смисъла на живота, а се плашат от смъртта".

Животът и смъртта не трябва да се разглеждат като проблеми, а само като етапи в развитието на материята.

СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИЯТА:

50 прегради - РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИЯТА

Ин - енергия на земята, Ян - енергия на небето. Схимата за мъжете и жените е принципно еднаква, но при всеки човек тази схема може да се прояви различно.

Хексаграма при раждане, цялата енергия е ИН.

К У Н - земя, изпълнение, изначална реализация.

От 1 до 3 годишна възраст. Изначалната енергия започва да нараства със " 64 бисера енергия" . Хексаграмата е Ф У - завръщане, реализация.

От 3 до 5 годишна възраст. Изначалната енергия нараства с още "64 бисера" и ян се увеличава. Хексаграмата е Л И Н - посещение, приближаване.

От 5 до 8 годишна възраст. Изначалната енергия нараства с още "64 бисера" . Хексаграмата е ДА ДЖУАН - велика сила.

От 8 до 13 годишна възраст. Изначалната енергия

енергия нараства с още 2 пъти по " 64 бисера" . Хексаграмата е КУЕЙ - решение.

От 13 до 16 годишна възраст. Изначалната енергия нараства с още " 64 бисера" енергията е пълна. Мъжете и жените са зрели. Хексаграмата е ЧИЕН - небе.

След 16 години естествено започват да се запушват енергийните канали и енергията намалява.

От 1 до 16 години са натрупани 360 истински бисера качествена енергия от земята и небето. От самото раждане всяко дете има родова, генетична енергия от майката и от бащата - общо 24 бисера. Или всичко натрупана енергия 384 бисера в Китай казват: "Равнява се на половин килограм енергия".

На 16 години чистата изначална ян енергия изцяло е готова, пълна и достатъчна. Ако на тези години човек започне да тренира за запазване на енергията тя ще се съхрани и за следващите години. За тази цел е добре да има подходящ метод и добър учител и така може много бързо да напредне и да се развие, ще постигне добри резултати.

След 16 годишна възраст човек започва да изпитва по-силни чувства, страсти и желания. И ако не се постигне разумен баланс и контрол на емоциите енергията се изхабява.

След 16 годишна възраст започва един естествен процес на изхабяване, това са основни принципи, но при всеки това е индивидуално.

Тук се говори за чиста ян енергия - изначална енергия и мръсна ин енергия, която е по-тежка с повече патогени.

От 16 до 24 годишна възраст отпадат " 64 бисера"

Ян спада, а ин се засилва. Хексаграмата е Г О У -

среща.

От 24 до 32 годишна възраст отпадат още "64 бисера" и "янският морал отслабва".Хексаграмата е ДУН - застой, изчакване.

От 32 до 40 годишна възраст отпадат още "64 бисера" Разединение ян е горе долу е ин /мъжа и жената не се срещат/. Хексаграмата е ПИ - неволя, нещастие.

От 40 до 48 годишна възраст отпадат още "64 бисера"

Хексаграмата е ГУАН - наблюдение.

От 48 до 56 годишна възраст отпадат още "64 бисера".

Хексаграмата е БАО - обелване.

От 56 до 64 годишна възраст цялата енергия, която е получена от земята и небето е изхабена, ако не я пазим и не я натрупваме.Хексаграмата е КУН - земя.

Първият и последният период са идентични с хексаграма КУН - земя.

Ако се тренира усърдно в различните периоди може енергията да се възстанови и натрупа. Но колкото повече периода нараства толкова по-трудно се извършва този процес на възвръщане на енергията, много зависи от това как сме изпалзвали енергията през различните периоди за преодоляване на разни препятствия и доколко тя е изхабена.

2. ПРЕГРАДАТА НА СУЕТАТА И ТЩЕСТЛАВИЕТО.

1. От обществена гледна точка - стремеж към богатство и слава, отдават се на външни форми на показност, хабене на сили за временни неща. Всичко, което е извън тялото ни е временно и си отива. Хубаво е човек да има пари, да е добре облечен и нахранен, но да не се стига до крайности, преследването на тези цели да не завладява изцяло ума. В Китай казват: "Да имаш бърз кон, да се храниш с морски деликатеси и да де обличаш с копринени дрехи" . Но това не може да удовлетвори вътрешните ни духовни потребности - "заради малкото изгубваш голямото".

2. Суетата в природата, в духовната сфера - колко си велик, величаене, самозабрава, но това е изкривяване, опасно от заблуди за истинската ни същност и възможности.

3. ПРЕГРАДАТА НА ЛЮБОВТА

Любовта е прекрасно чувство носещо радост и щастие. Но и тук трябва да има баланс, защото самозабравянето и прекалената обич се превръщат в загуба ва време и енергия. Ако човек твърде много е обсебен от обичта, вкопчването в тези чувства, да не се мисли за нищо друго, ще изисква твърде много от себе си и от другия и отново това води до голямо изхабяване. Не трябва да се стига до крайности.

В желанието си да се издигнем духовно, решаваме, че и нашия патньор трябва да го направи, но и тук не бива да се бърза, той може да не е стигнал още нивото за духовно развитие и ако го насилим ще се получи противоречие и пак хабене на енергия. Партньорите може да не са готови, да са на различни нива на духовно развитие и не бива да си хабиме силите, да ги дърпаме назад. Да се приемаме такива каквито сме.

Любовта трябва да бъде нормална, а не само да се мисли за себе си и за нашите чувства, не бива да има обсебване и разни фикс идеи.

Любовта много хаби енергията при самозабравяне и не по-малко при прекаляване. Може да се стигне до липса на контрол над себе си или до прекален контрол върху другия. Да се гледа на връзката ни по-широко, демократично и да не сме настойчиви и да не се налагаме над другия.

В някои случаи човек започва прекалено да се жертва и забравя за собсвеното си развитие.

Липса на обич е също преграда. Да се научиме да обичаме хората, /или само един човек/ но да бъде правилно, да не се забравят близките и приятелите ни.

Във всяка сложна ситуация може да се намери кое е най-важното, в този случай кое да се постави на първо място, да нямаме прекалени изисквания и да настояваме, да приемаме човека такъв какавто е, да не забравяме и за своето развитие

4. ПРЕГРАДАТА НА МЕКУШАВОСТТА

Това са добри хора, които нямат воля, решителност, смелост и твърдост. Те изпадат във вечно колебание, слабоволие и самосъжаление, загуба на надеждата в себе си /слаб далак и панкреас - отслабва волята/.

Знаейки за настъпването на неблагоприятен период ще бъдем предупредени и по-лесно ще преминем през страданията. Да се промени мястото и обкръжението, да останем за малко насаме, да се дистанцираме и преосмислим нещата от живота.

Вътрешно да запазим силата си и да преодолеем преградите.

Съчетанието КОН - КУЧЕ - ТИГЪР е "или 2 пъти по-добре или 2 пъти по-зле" .

5. ПРЕГРАДАТА НА ПРАЗНИЯ ЖИВОТ

В мисленето може да имаме запушвания и прегради, които да преминем и разрешим. Понякога ни се струва, че нищо не сме изживели правилно, че нещо е било напразно, получава се разочарование. Запитваме се колко време сме загубили при неправилен начин на живот, на трениране. Осъзнаваме, че сме работили по някакво направление, но няма желаните резултати или пък резултатите са малко и само сме хабили силите си. Това може да се дължи на неправилен подход или на непостоянство от наша страна. Може също така да показва в хороскопа ни неблагоприятни периоди, да се види дали в дадена сфера може да се развие. Говори също така, че човек не е бил достатъчно усърден, липсвали са му правилни действия, липса на познания и по-слабо осъзнаване. В такива случаи ни е необходимо да се променим, да се отпушим, да променим подхода и ще има проходимост и разрешаване на проблемите. Трябва да се действа и отново да се опитва.

6. ПРЕГРАДАТА НА САМОДОВОЛСТВОТО

Понякога изпадаме в самодоволство от постигнати резултати и може да загубим реална представа за себе си. Другата крайност е самоосъждането и самоотравянета - те стопират развитието ни, загубваме обективното отношение към себе си. Стремежът е да бъдем по-скромни, защото има и по-добри от нас.

Самосъжалението е когато душата се свива, самоограничава се. И двете неща водат до застой в развитието ни. Да не смятаме, че сме постигнали всичко, защото материята е в непрекъснато движение и " човек трябва да изисква повече от себе си и по-малко от другите ". Трябва да се държи сметка за собсвения ни характер и духовно ниво и да не изискваме от другите така както от себе си.

7. ПРЕГРАДАТА НА МАНИИТЕ

Това са мании и зависимости от различни неща /дори към различни диети/. Да уважаваме всичко, което ни е дала природата, да не фаворизираме едно нещо за сметка на друго, да не преминаваме границата и да ни обсеби.

Истинският човек трябва да е " тотолно свободен" от мании и различни зависимости, за да може да се развива свободно. Човек да е свободен от всякакъв вид страсти, които действат като примамка. Да не се отдават предпочитания и то прекалени към даден вид храна, напитки, дрехи, козметика и още много други неща от живота. Да има известен контрол, тук изниква въпроса "Кой кого ще контролира". Естествените нужди да се задоволяват, но да няма пристрастяване - това е въпрос на свободно избиране. Да се дава свобода на себе си и на другите.

Нужно е да се увеличи волята и да се премахнат маниите /засилването на далака и панкреаса - засилва волята/.

8. ПРЕГРАДАТА НА ТРУДНОСТИТЕ

Трудности на китайски се изписва с йероглифа КУН и представлява дърво - му, което е обградено, което не може да се развие, все едно е обградено със стени.

Трудности винаги ще има, но ако човек разбира различните природни закони и закономерности то при трудностите и преодоляването им може да разшири съзнанието си. Не бива предварително да се настройваме към тях, защото се напрягаме и блокираме. Ако не можем да променим ситуацията трябва вътрешно да останем спокойни, вътрешно да запазим хармонията си, мисловно не трябва да ни се отразява като блокаж, защото се блокира волята ни. Ако видим астрологически, че имаме период на трудности, трябва да знаем, че има моменти на спад и моменти на възход. "Мъдрият човек в трудни години се скрива, а в благоприятни години се проявява".

При трудности да се прецени дали ще имаш сили да се пребориш с тях и колко ще се изхабиш.

Трудности по пътя на духовното развитие. Да не се забравя кое е по-ценно : да си изхабим нервите, здравето и енергията или да съхраним вътрешната си хармония и да вървим напред."Волът има толково косми по тялото си, колкото са и хората, които вървят по пътя на развитието. А колкото са рогата на вола, толкова са истински постигналите развитие".Останалите са обзети от " горчивото море на страданието" те нямат воля и се отклоняват от истинския път.

Ако в съдбата си имаме предпоставки за по-лек живот не е добре, такива хора се поддават на мързел и не могат да се развиват.

9. ПРЕГРАДАТА НА КАРМАТА

Карма това е причината и следствието "каквото посееш, това ще пожънеш". Ако направим нещо противно на природните закони, то ще ти се върне на духовно ниво. Естествено да идват моралните качества от човека - доброта, любов и др. Ако трудно се справя е необходимо да си култивира характера, постъпките, вътрешния морал и доброта.

Човек трябва да има яснота как може да си навреди и как без хабене на енергия да премине през преградите.

10. ПРЕГРАДАТА НА ПОХВАЛИТЕ

Похвалите, това е стремеж на човек да чува само хубави неща за себе си, но това не е възможно да се получи от всички хора. В Китай казват: "По- добре да те ругаят, отколкото да те хвалят" Градивната, добронамерена критика повече ще помогне отколкото хвалбите. Те разсейват, размекват, развиват егоизъм.

Но понякога при липса на самоуважение има нужда от похвали, човек ще добие сили да действа. Има една необходимост да бъде похвален, но това да дойде по естествен начин. Но и при този случай не бива да се прекалява, развива ке самолябие, тщестлавие.

Също така нетравилната, незаслужена критика не бива да ни тревожи, а да се възприема с широко съзнание и разбиране.

11.ПРЕГРАДАТА НА СОБСТВЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ХАРАКТЕР

Собствения индивидуален характер не трябва да се налага на другите. Неправилните черти да се тушират, да се усъвършенстваме, да се развиваме. Погрешно е да се смята, че характера ни е дадан в такъв вид един път завинаги и да си казваме , че "Ето на такъв съм". Особено в обществото, в контактите с хората да не си налагаме прекомерно собствения характер, да се съобразяваме и снишаваме, да не предявяваме прекалено много изисквания /такъв чавек не се е превъзпитал/, да се примиряваме с някои не дотам приятни неща и да не показваме капризите си и да караме другите да се съобразяват с нас и нашето его. Но не трябва и да се самоизмъчваме. В колектив да не бъдем център на внимание, да се постигне хармония с околните.

Да се развие способност за абстрахиране, особено като няма избор при попадане при неблагоприятни обстоятелства. Това може да стане като си представим, че ситуацията е временна и може да се промени.

В Китай казват: "Всичко може да ти бъде учител: трима души са пред теб, един от тях може да ти бъде учител" Хората от изтока от всичко могат да си вземат поука и сами се усъвършенстват и вървят напред. Важното е човек да бъде буден и да разбира нещата и посланията, които му се отправят.

12. ПРЕГРАДАТА НА БОГАТСТВОТО И ПАРИТЕ

Нуждата от пари е пряко свързана с нашето битие. Колкото една преграда е пряко свързана с нашия бит, толкова по-трудно тя се преминава.

Парите могат да се спечелят по различни начини - с работа, по наследство, от различни други източници. И за богатите и за бедните има прегради.

Преградата за богатия е, ако само трупа богатство и не може правилно да го използва, раздава безразборно , пилеене.

"Ако благородният човек се нуждае от пари, той трябва да има смислена, правилна причина за това, да не губи морала си".

Парите трябва да се разглеждат като средство за правилно развитие. Дън Сяо пин: "Славно е да забогатееш". Ако имаш много пари те могат да са ти дадени за благородно дело, а не за да ги разпиляваш безпричинно.

Бедността също си има много причини "За да дойдат парите при тебе трябва да има определена причина за това".

13. ПРЕГРАДАТА НА БЕДНОСТТА

Цел от гледна точка на природата - хората да възстановят естествената си простота и доброта, да не ламтят за излишества, а как да запазят естествената си скромност. Богатството ни дава широта. Бедноста - ограничение за свиване, ограничени условия за живот. Тук е важно как да развиваме волята си и да не сме травмирани от бедността. От друга страна да не се гледа на нея като на нещо достойно и славно. Също така не бива да се обричаме на бедност - това е нещо твърде крайно. Независимо в какви условия се намираме състоянието ни не бива да ни травмира, а да култивираме ценни качества - гъвкавост и възможност да се справим, адаптиране, няма условия за разхищение, учиме се на икономии и да не се харчи излишно. Да се учим да се радваме и на малкото. Във всяко положение човек може да се учи и да има полза за израстването си. От голямо значение за волята ни е - бедността ни травмира, лишава ни от много неща, живеем в стеснени рамки - това ни кара да проявим и да развием волата си. Целта е с едно отпуснато психично състояние да гледаме на бедността. Но същевременно не трябва да се травмираме и да се обричаме на бедност, а трябва да търсиме начини да променим и подобрим състоянието си. Да не развиваме примиренчество и леност.

14. ПРЕГРАДАТА НА НЕБРЕЖНОСТТА И НЕВНИМАНИЕТО

Грубият човек забравя детайлите, другите хора трябва да му поправят грешките и действията. На такъв човек му липсва финес и внимание, има повърхностно отношение към работата и към другите хора. Тази преграда ни учи на внимание и концентрация, по-сериозно да гледаме на действията си, да има сериозно отношение.

15. ПРЕГРАДАТА НА РЕВНОСТТА И ЗАВИСТТА

Това важи не само при любовни отношения, но и за всичко останало. Например някой човек е много напреднал, а ние не му се радваме, а му завиждаме, че има дадени способности, има повече възможности, а ние му търсим причини да го критикуваме - това пък е свързано с нашето его, защо и ние не можем да бъдем като него, това поражда ревност и завист.

Ревност "женски болести" дзи + ду = ревност

Жена болест

"Чъ ду - пия, ям оцет". Това е свързано отново с егото ни и незадоволените му амбиции. Ревнувайки и завиждайки пречим не само на другите, но и на себе си. Трябва да се радваме на развитието на другите, да не се травмираме от постиженията им и да вървим по пътя си на развитие.

16. ИЗПИТАНИЕ НА ПРАЗНИТЕ ОБЕЩАНИЯ

"Огън и лед" - големи празни приказки, това е характерно за западния човек. На изток това се счита за неуважение към себе си и към другите, не е изпълнил принципите на отношенията"Казана дума вече не се връща в устата, тя е изминала вече 1000 ли" Целта е да се научим да говорим внимателно да бъдем достоверни в обещанията си, да се обещаве нещо, което има възможност и може да изпълни.

17. ВЪЗРАЖДАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕТО

Това означава връщане към изначалните корени - смисъла е в трите дан тиена - това са врати, от които тръгва възстановяването на енергията /3-то око, сърдечна чакра и долен дан тиен/. Тези три места при трениране "Съживяват корена на живота" да се развие и възстанови енергията, телесните течности чрез медитация, чрез външно набиране от природни източници. Когато те се напълнят с енергия и задвижат по меридианите това е жизнена необходимост за живота ни. Можем да възстановим живота си чрез тях и да постигнем дълголетие.

В китайската астрология има отбелязани специални дни за по-благоприятно набиране на енергия.

Новолуние - този, който се култивира трябва да следва природните закони и да следи промените на небесните тела. Слънцето и Луната ни влияят най-непосредствено. Също така и звездата Антарес - също много силна звезда, но Слънцето и Луната ни въздействат най-пълно.

При пълнолуние Слънцето и Луната като дискове са еднакви по размери Ян и Ин - пълна хармония.

Слънце Ян = Луна Ин дисковете са изпълнени - пълнолуние.

Смяната на един лунен месец с друг лунен месец /30 л.д. към 1 л.д./ е новолуние. В това време Слънцето и Луната са срещуположни.

Слънце Луна Земя - опозиция, стълкновение, новолуние.

Сравнително голямо е влиянието върху човека по време на новолуние. Медицината е доказала влиянието на луната върху човешкото здраве.

Всеки месец между 28 л.д. преди 1 л.д. сутринта на самото новолуние Луната започва да приема слънчевата светлина и започва да свети и да се увеличава, и да отразява слънчевата светлина.

В И Дзин това е триграма на ДЖЪН - гръм.

Новолунието е момента, в който Небето и Земята са като в един хаос, но по време на него ин и ян се сливат в едно и се поражда новата енергия. Природата оказва чудно въздействие върху човека, който тренира - да се използват тези два дни за активна медитация за набиране на чиста енергия / 30.11 и 1.12.2005г./ В навечерието на новолунието, когато започва да се увеличава ян енергията отговаря хексаграмата ФУ - възкръсване

Трениращите по това време могат да усетят следните явления по време на медитация - топъл поток на енергия в корема и половите органи; видение на червено, огнено слънце в корема; видение на сребърна луна или огнено червено слънце пред 3-тото око /това може да се усети и след 100 дена трениране на чигун/. На сън може да сънуваме нещо, което да е свързано с пораждане "Хиляди растения могат да поникнат" Постепенно чувстваме затопляне на цялото тяло, ставаме по-здрави и по-жизнени.

В стара книга по чигун "Цан тон чи" в глава 60 се казва: "В нощта на новолунието, когато се появява ян енергията и тя започва да се поражда е време на хаос, на сливане на ин и ян - прекрасен момент /между мъжа и жената/. Мъжът дава, а жената приема. От телата и сърцата им се отделят ценни компоненти и течности. Тогава изначалните енергии и на двамата също се сливат, в съединението се постига единство " Ако си заченат или се родиш в момент на новолуние е много хубаво според китайците.

Когато Земята е между Слънцето и Луната тя улавя повече лъчи и затова благоприятните ценни компоненти и течности се получават от разликата в температурата от енергията на Слънцето и Луната. По време на медитация тялото се затопля, регулира се, има баланс на ин и ян. Част от активноста на ян се трансформира в телесни течности - течности на дълголетието; слюнчената течност - еликсир, нефритен еликсир; сърцето - "течни бисери"; бял дроб - "златна течност"; бъбреците - "телесни течности" всичко това са ценни компоненти, които подхранват тялото ни.

Ден със ствол Дзя /ян Дърво/ и час Дзъ / 26.11, 6.12.2005г./ - щастлив ден за всичко, благоприятен ден / на всеки 10 дена отново е ден със ствол Дзя/ в час 19 -21 час Сю куче, полунощ 23 - 1 часа на Дзъ Плъх - те са особено благоприятни за трениране, за медитация."Тези дни са особено благоприятни за трениране, защото се отварят широко връзките /каналите/ между Небето и Земята, може да се използва за качествена енергия, силна връзка с Полярната звезда".

18. ПРЕГРАДАТА НА ФАЛШИВИТЕ ЗНАНИЯ

Когато имаме погрешни, неправилни знания или са недостатъчни ние се самозалъгваме и може да се стигне до големи грешки. Критерий за нещата трябва да ни бъде - кое е правилно и кое не е, важно ли е, от кой тип е ин или ян, от кой елемент, от предродовия период ли е или се е появило след раждане - да е временно. Ако знаем частично, то също е непълно и можем да се подведем. "На света има объркани хора, които не знаят как да тренират и да се култивирати т.к. се лъжат, че знаят, подлъгват и другите и грешат. Знаят началото, но не знаят края.Има погрешни знания и обучава другите на тях."

Фалшивите познания са повтаряни сто хилади пъти и са се утвърдили като истински, а истинските все още не са утвърдени. Истинското посвещение изисква цялостно издигане - дух и материя да се издигнат едновременно, а не да се развива само едното.

19. ПРЕГРАДАТА НА ОМРАЗАТА

Мрази този, който не разбира природните истини "Обърканите хора не знаят колко пагубна може да бъде омразата. Ако не им се обръща внимание завиждат на способностите на другите, при лошо настроение, при недостиг на пари и богатство, при критика, като помнят как са ги излъгали, като помнят как са ги пренебрегнали - всичко това поражда омраза" Нормално е да се сблъскваме с хора и обстоятелства, които ни причиняват мъки и страдания, но ако ни води омразата тя ще ни блокира енергията и ще ни пречи да се развиваме. Пагубна е за този , който мрази.

20. ПРЕГРАДАТА НА МИСТИКАТА

Недостатъчните знания за нещата пораждат мистиката, при неправилни познания се стига до обожествяване. Незнанието се обвива в мистика при липса на познания, истината не се разкрива.

21. ПРЕГРАДАТА НА РЕЧТА И ЕЗИКА

"Човек трябва да се научи да говори правилно, защото говори от сутрин до вечер". Говоренето много изхабява енергията. Може да предизвика недоразумения, проблеми и др. "Когато си отвориш устата духът и енергията се разсейват, а като си развържеш езика започват спорове", "Това, което влиза в устата, трябва да е чисто, това, което ядем трябва да е чисто. Влязло в устата не може вече да се извади. Това, което излиза от устата да е чисто и ясно - точни думи, но по-малко, да се разбира кое е важното и нужното".

"Външно се тренират ставите и костите, а вътрешно устата да мълчи". Говора много изхабява енергията. Мълчание - трениране на волята, да се вглъбява, време за размисли като съзерцание. Контрол на езика - да внимаваме, да бъдем будни. Най-лесно се нарушава тази застава - да се каже, което е нужна, а излишните думи да се премълчат. Словото може да издигне човека, но може и да го унищожи. Развиването на речта води до точност и пестеливост на думи, до каляване на волята.

22. ПРЕГРАДАТА НА МЪРЗЕЛА

"В мързела човек се учи на покой" - има време за себе си, да осъзнае много неща по време на медитация. Но прекалено многото мързел води до застой, не сме прекалено активни, вътрешна слабост и воля на духа на съзнанието. "Ароматът идва от смъртта, сладкото произтича от горчивото, защото когато човек е постоянен и активен той ще има постижения." Но не бива да бъде активен само за себе си, а да прави добро и за другите. "Активният човек или ще строи мостове, ще събира билки, ще гради училища, ще помага на старите и така ден след ден, час след час натрупват морал, а мързеливите хора отбягват отдалече"

Мързелът, когато е прекален и почивката като нещо нужно не бива де се бъркат.

23. ЗАСТАВА НА НАТРУПВАНЕТО НА ДЪЛГОВЕ

Това са всякакви дългове , дори и нерешени проблеми във взаимоотношенията. Рано или късно всичко трябва да се разреши хармонично. Ако трениращите хора носят по-голяма торба с много дългове и проблеми трудно ще вървят напред, а по-леката раница - по-лесно ще вървят напред по пътя на развитието.

24. ПРЕГРАДАТА НА СТРАСТИТЕ /СЕКСУАЛНИ/

Издигането е сериозна работа и никакви страсти ни бива да отклоняват човека от пътя му, по-умерен сексуален живот. При прекаляване се изхабяват телесните течности, забавя се основното развитие води до цялостно изхабяване. При първите 100 дена трениране на чигун е желателно да се избягва секс за по-бързо отваряне на малката орбита.

25. ПРЕГРАДАТА НА ВНЕЗАПНОСТТА

Как ще реагираме на внезапни, неочаквани събития, учи ни да бъдем по-будни, калява ни да развиваме правилни реакции, да помагаме на другите, да не изпадаме в ужас и стрес, да реагираме бързо и адекватно да се противодейства на ситуацията, за да не ни нарани. Да мислим цялостно и трезво. Бърз и правилен отговор на нещата.

26. ПРЕГРАДАТА НА ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО

Когато не можем да използваме цялостно нашия вътрешен потенциал, защото сме ограничени от времето и пространството - общество, нрави и др., с които да се съобразяваме, но това да бъде до известна степен. Съобразяваме се със законите, но не и с неправилните традиции и обичаи, да осъзнаем, че са такива и да ги надскочим. Да имаме критерии кое е полезно и кое е вредно, да проявим толерантност или пък да го изхвърлим от пътя си. Пътят на човека е като орбита на планета лично и само за него, но трябва да са съобразяваме с всевъзможни отношения с обкръжаващия ни свят. Може да има обстоятелства и хора, които те карат да промениш пътя си. Все пак трябва принципно да отстояваме правилното си развитие. Човек да следва своята орбита на развитие - да промени навиците си, мястото, да отговарят на вътрешната му потребност за развитие. Да се следват големите принципи. Учи ни на постоянство за отстояване на идеите ни, да не се проявява мекушавост, да се отстояват с твърдост и решителност.

Небесното и земното право са по-силни от човешкото. Ти може да имаш някакви права, но ако нямаш небесно и земно право, може да бъдеш спрян по пътя на развитие.

27. ПРЕГРАДАТА НА ДОГАДКИТЕ И СЪМНЕНИЯТА

Това е когато човек няма ясна представа, съмнява се, често не може да овладее нещата. Липсват ни ясни критерии за нещата и няма анализ на правилните решения, защото няма ясни критерии да ги определиш. Получава се когато няма добър и правилен учител да насочи човека или пък той не познава природните закони и закономерности и не е наясно как да постъпи. В древен Китай казват: "Да намериш ясен учител е благоденствие" Тук ключът е, че външно на вид много от нещата са много оплетени и неразрешими, ако погледнем обективно - те се опростяват и стават разрешими. Ключът е яснота.

Ясно мин = Слънце + Луна

Има се предвид, че познаването на ин и ян ще изясни характера на нещата и закономерностите в природата.

Ян - огрян хълм

Ин - тъмен хълм

И - промяна /И дзин/

Всичко, което е свързано със Слънцето и Луната ян и ин се определя и може да нямаме съмнение по въпросите.

28. ПРЕГРАДАТА НА СПОСОБНОСТИТЕ И ЗНАНИЯТА

Това е когато човек ги има, но не може да ги използва поради плахост и не може да ги прояви. Всеки има някакви дарби и не е случайно, че ги имаме, да не ги пренебрегваме, да ги изявяваме, а не да си вредим. Когато имаме прекалено много знания се стига до объркване, възгордяване, може да се забрави кое е най-важното, да изпаднем в самозаблуда. Да не се разпиляваме в много посоки, а да се съсредоточим над нещо важно, което да бъде полезно за човека и за другите. Или когато се трупат безмислени познания - стига се до преумора, самонаказване /рекордите на Гинес/.

29. ПРЕГРАДАТА НА БОЛЕСТИТЕ

Даосите казват, че има 81 вида болести. "Истинското злато се прави в голям огън, чистият лотос излиза от тинята" Болестите най-често срещано се проявяват от неправилен начин на живот. Чрез тази застава се проверява каква ти е волята, как се справяш, какво е качеството на материята на човека - дали волята е истинска. Ако се страхуваме, волята и мисълта ни се лутат т.е. душата ни не е стабилна. Ако има неправилни мисли, можем да си докараме болести, а малката болест да стане голяма. Тук ключът за преминаване на заставата е съзнателност и активност в борбата с болестите.

30. ПРЕГРАДАТА НА МЪКИТЕ И ГОРЧИВИНИТЕ В ЖИВОТА

Изпитваме страх от тях -не бива да ги търсим или пък, когато дойдат да се страхуваме от тях."Китайците могат да ядат много горчиво, каквито и да са подправките в ястията такъв е и живота" На човек му се дават толкова изпитания колкото може да понесе. Лек живот - издигната материя. Ако гледа мъчно на нещата - проблемите са при него. При трениране на психиката - всичко може да бъде смекчено и да не изглежда толкова трудно.

31. ПРЕГРАДАТА НА ХИМЕРИТЕ И НА НЕПОСТИЖИМИТЕ ИДЕИ

Тя ни учи да живеем в реалния сват, а не да витаем в облаците на мечтите си. Човек трябва да е стъпил здраво на земята и да бъде в настоящето, а не да бъде в миналото или в бъдещето.

32. ПРЕГРАДАТА НА ИЗБУХЛИВОСТТА И ПРИБЪРЗАНОСТТА

Характерно е, че човек няма търпение и вечно бърза. "Когато Огъня се поражда от Дървото неизбежно ще има бедствия". В края на пролетта и началото на лятото метаболизма става силен /Дървото се трансформира в Огън/, има бързо развитие - склонност към избухване, възпламеняване, забързаност. Да се научи да ги контролира, да ги регулира.

Китайски философ Мин Дзъ последовател на Конфуций казва: "Който има силна воля и постоянство той не избухва и умее да не бърза". Началният дух при избухване напуска сърцето и тогава духът е обезпокоен и започва да блуждае. Той не е в сърцето и то започва да гори - вътрешна горещина, зачервяване и др. Телесните течности се изхабяват - вътрешния огън води до изпотяване, изпаряване. Има недостиг на ин енергия, тя се разпилява и така "3 -те скъпоценности дзин, чи, шън биват наранени" , изхабяваме се вътрешно, хаби истинската си енергия, а външно губи морала си /неразумни действия/, обърква му характера и поведението, живота му става нестабилен. Поведението и сърцето трябва да бъдат хладни, защото нищо не може да ги развълнува "като замразен лед", "като езерна вода". Това е ключът за преминаване на тази застава - когато се натъкнем на нуедачи, да ги проедолеем със сдържаност и спокойствие.

33. ПРЕГРАДАТА НА НЕПОСТОЯНСТВОТО

Много често започваме нещо, но не го завършваме - това е характерно за темпераментните хора, когато човек започва с голям ентусиазъм, много се пали по нещо и след това охладнява и изоставя нещата. Причината е най-вече в липсата на вътрешна стабилност /воля и постоянство/. Човек мени желанията си, няма търпение да си удържи на думата и да завърши. Човек има желание, но му липсва стабилност и търпение, за да постигне своите желания и идеи. Прекъсват започнатото. Нужно е засилване и каляване на волята и търпението, да се засили вътрешната стабилност. Това е необходимо и за трениращите - да имат търпение и постоянство. При медитация се променя нагласата на човека - той става по-стабилен, може да се справи с вътрешната си дисхармония.

34. ПРЕГРАДАТА НА ИЛЮЗОРНИТЕ ВИДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Когато човек си засилва пророческите дарби и усещания по време на медитация или при започване развитието на сензориката се виждат красиви, прекрасни изгледи, местности, моменти от бъдещето и миналото, също и ужасни видения, срещи със същества от друг свят, контактьорство, зли духове и други ясновидски качества. Тогава човек лесно тръгва по една странична пътека, която го води до задънена улица и си хаби силите, заблуждава се, че може много. Но също така, той може да го прави от искрено желание да помогне на другите.

Това е едно голямо предупреждение в процеса на развитие на сензориката как да се отнасяме правилно към видяното и усетеното, заради тях да не забравяме за по-важното, да не се отклоняваме от пътя си на развитие. Да не се впечатляваме много и да не прекаляваме с тези неща, да бъде умерено.

В древна книга по чигун се казва, че "Има 7 типа илюзорни видения" от Лю Дун бин и Джун Ли чюан "Човек, който си развива сензориката се натъква на различни странни, ужасни, приятни видения. Когато той ги види лесно може да се отклони от голямото Дао и да загуби връзка с пътя"

35. САМОТАТА КАТО ИЗПИТАНИЕ

Ако нямаме какво да правим самотата е много вредна, но тя може да бъде благоденствие и радост. Ако човек няма много приятели и познати или пък няма семейство може да не е добре за него, но пък и многото време за общуване може само да му изгуби времето и енергията."Уединението и самотата носят покой и може да се постигне дълголетие". Самотата може да носи радост в тишината и да съдейства на човека за развитието му. Човек може да бъде сам и да не се чувства самотен т.е. самотата ни е нужна понякога, особено когато започне процес на култивиране.

36. ПРЕГРАДАТА НА МАНИПУЛАЦИИТЕ

Когато човек е често с други хора или живее с тях, в семейство, приятели, известни личности, учители и др. то той малко или много се влияе от тях. Но ако човек нарочно иска да повлияе на другите в своя полза, а не заради доброто на другите и когато е субективен, лесно се стига до манипулиране. При манипулиране се нарушават природните закони, задоволяване на егото. Дори да имаме сили за манипулация трябва да развиваме отговорност за избягване на манипулирането с егоистична цел.

37. ПРЕГРАДАТА НА ГРИЖОВНОСТТА

Когато човек по природа обича да се раздава и да обсипва с грижи другите хора, но и тук не бива да се прекалява и да се стига до крайност. Това може да доведе до досадно и вредно положение, до стресиращ натиск, да не се дава свобода, като понякога дори не е необходимо да се дава помощ, да се оставят сами да порастнат и да се развиват.

38. ПРЕГРАДАТА НА ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯТА И ЛЪЖИТЕ

Когато ни кажат нещо хубаво и ни става приятно. Поощряването е допустимо, но ако се прави с истински думи. То ако се преувеличава и лъже това вреди и на самия човек и на другите. Това води до възгордяване и подвеждане, когато човек надценява своите възможност и постижения и смята, че има много умения или не осъзнава на какво ниво е, но нарочно лъже. При тренирането, ако току що научи някакви техники и човека вече се смята за много талантлив и способен /например тай дзи в Китай се учи с години/ и дава неправилна оценка за себе си. Така лъже себе си и другите. Такъв човек не носи отговорност и ако му се довериш можеш да сгрешиш, опасно е.

39. ПРЕГРАДАТА НА СЛАВАТА И ИЗВЕСТНОСТТА

Когато човек придобие известност той лесно се размеква и разсейва. "Когато човек е придобил слава сърцето да е спокойно, а характера да е стабилен като здрава стена". Когато човек стане известен е важно да бъде изключително внимателен какво говори и какво прави - да бъдат правилни, дори малко да сгреши и ще се отчете като голяма грешка, защото всички го гледат и наблюдават. Да бъде много отговорен, да внимава, да се самонаблюдава. Някои може да му подражават, а други да му търсят недостатъците. Това е изпитание как да си опазим чистотата и да не грешим, да не се възгордяваме, да не се поддаваме на корупция и рекет. "Славата може да обърка душата и характера .Славата може да погуби човека.

Славата е голямо мъчение, славата е като огнена пещ " В период на слава целта е как да не се нараним себе си и другите - душата, енергията и тялото.Изисква от нас да се научим на голяма отговорност. Има много хора, които са били известни и са се славили в професията си, но са съумяли да запазят силата на чистотата си без да се възгордяват и да грешат. Такъв е бил Су Дун по - кмет на град Ханджоу. Той е бил управник, но се е занимавал и с чигун, естет, поет, философ и астролог.

40. ПРЕГРАДАТА НА ТЪРСЕНЕТО НА БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ

"Голямото дело по-бавно се постига" Голямото развитие не става бързо. Изисква се време и постоянство в тренирането и постепенно усърдният ни труд ще даде резултати. Натрупването на енергия е постепенно и изисква време. "Дори да намериш добър и ясен учител, ако ти си непостоянен и не следваш напътствията нищо не можеш да постигнеш". Скъпоценните камъни са толкова красиви, защото са се образували вследствие на дълъг процес на прочистване и развитие. Така е и при хората при истинското развитие и усъвършенстване. "При страничните пътеки на малкото Дао лесно се виждат резултати, но успехите са трудни и ако дълго се лутаме в тях, ще понесем вреда. А истинското голямо Дао понеже се тренира изначалната енергия, която няма видима форма, трудно виждаме резултати, но успехите са лесни и гарантирани стига да имаш време и постоянство да ги следваш".

41. ПРЕГРАДАТА НА ОТСЛАБНАЛАТА ВОЛЯ

"Съдбата ми е в мен, а не в небето" Например Джан Сен фън на 70 годишна възраст започва де се занимава с усъвършенстване, Лю Дун бин на 64 години, Гъ Хун - започва над 64 години. И всички те много напредват, въпреки възрастта си. Така, че възрастта и условията /пространство и време/, в които се намираме не са пречка за развитието ни. Има хора, които са по-стари, но постигат развитие, защото са със силна воля. А има хора, които въпреки, че са млади, поради слаба воля не постигат Дао. "Управителят на Ада не те вика, а ти сам отиваш към него"

Воля джъ = човек / сърце /сърцето е под човека т.е. човек който е овладял сърцето си.

42. ПРЕГРАДАТА НА ПОЗОРА И СРАМА

Сърцето и душата на трениращия трябва да е "твърдо като планина и дълбоко като безкрайното море" т.е. да може да приема всичко, всякакви удари от съдбата. Планината могат да я обвият облаци и мъгли, дъжд я вали, вилнее вятър и снегове я покриват, но тя не се вълнува и клати, а търпи и устоява на всичко. Трениращият може да издържи и изтърпи неща, които другите не приемат и не издържат. "Ако не знае колко е ценен и важен, накрая няма да е ценен и важен"т.е

ако не си знае достойнството, накрая ще си изгуби достойнството и уважението. Когато човек само знае нагоре, а не знае що е долу, когато иска да е по-високо, а не знае що е да си на по-ниско - не ще се развие. Трябва да се тренира при всякакви условия. Може много срамни и позорни неща да се случат, нещо което другите не биха могли да приемат и да издържат, но трениращият човек ще издържи, ще устои и ще ги превъзмогне. Целта е каляване на волята.

43. ПРЕГРАДАТА НА ГРОЗОТАТА

Един от 8-те безсмъртни от голям красавец се превръща в грозен инвалид, куцащ с единия крак. Смятало се е, че като е грозен няма да успее, не го харесват и т.н. "По-добре е да си грозен, отколкото да си красив" Колкото си по-ненатрапчив по-лесно минаваш покрай лошите явления. Красивите хора привличат много и най-различни хора и обстоятелства - добри и лоши.

44. ПРЕГРАДАТА НА ЕГОТО И ЕГОЦЕНТРИЗМА

"Когато има полза за себе си, бързо протяга ръка да вземе и си подава главата; а когато няма полза за него потайно скрива тяло и свива рамене" , когато всички или повечето действия и мисли са насочени към егото.

Ключът към регулиране на това е човек да се постави в положението на другия "Като видиш, че някой е щастлив да се радваш на щастието му; като видиш някой да е тъжен, да влезеш в положението му и да се опиташ да му помогнеш; като видиш, че човек е загубил нещо важно или някого, да влезеш в положението му". Да се помага на всички и навсякъде според твоите възможности, да влизаш в положението на роднините, колегите, съседи и приятели.

45. ПРЕГРАДАТА НА ДИСТАНЦИЯТА

Когато човек пази известна дистанция в отношенията си с другите - това е най-добре, нито прекалена близост, нито прекалено отчуждаване. Отношенията между хората да бъдат умерени. Така ще запази вътрешната си свобода Когато се наруши дистанцията - до каква степен позволяваш на другия да се доближи до теб, за да не се получи така, че той да се възползва от теб, може да ти навреди. До каква степен ще допуснеш един човек до себе си, ако помогнеш веднъж може да злоупотреби с теб и да доведе до положение на разочарование и огорчение.

46. ПРЕГРАДАТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

"Заставата на студа и горещината" Човек трабва да тренира при всякакви условия - да се калява, но разумно. С регулиране на психиката и с медитация може да се регулира усещането на тялото за студ или топлина, да приеме фалшивото и да се абстрахира от истинското положение. Чрез трениране може да се постигне състояние на дистанциране от климата.

47. ПРЕГРАДАТА НА МАГИЯТА НА КНИГИТЕ

Това се получава, когато книгите и знанията ни омагьосват и привличат прекалено - човек, който само чете и чете и нищо не го интересува около него. Нищо не може сто процента, напълно да бъде изразено, точно предадено с каквито и да е думи и на какъвто и да е език.

Книгите дават основните принципи на вселената, но фините, невидимите явления в природата не могат да бъдат изразени на какъвто и да е човешки език. Правилно написаните книги са като будители и посочват пътя, по който да вървим.

" Затова живота и съдбата са толкова естествени и затова голямото Дао е толкова чудно - защото не могат да бъдат описани с думи"

Има хора, които са просто обсебени от книгите /от интернет/ и не могат да се ориентират къде са, губят структурата за нещата. Изпадат в илюзии и фантазии. Когато е в по-малка степен се превръщат в зубрачи, книжни плъхови, откъсват се от действителността. А в по-голяма степет могат да полудеят.Това е като ходенето по много курсове, постоянното лутане из интернет за повече информация. Само слушаш, слушаш, слушаш и четеш ли четеш - но дали наистина си помагаш и имаш ли полза от това, дали това ти помага много в издигането? Или е само до известна степен. Трябва да има съчетание на теорията и практиката. Човек има нужда от информация и познания, но въпроса е да се ориентира в правилните и истински полезните за него знания.

"Животът е толкова разнообразен и цялостен, но трябва сам да го изпиташ"

48. ПРЕГРАДАТА НА БАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Учи ни на търпение, да го проявяваме в движението си към другите. Целта е каляване на волята, защото по-бързите действия водят до изхабяване на енергията.

49. ПРЕГРАДАТА НА ВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

Това са сляпо следване на: модата, пушене, дрогиране, всевъзможни диети при които може да се загуби вътрешната същност. Човек, който има правилни мисли и знания ще преценява кое е добро за него и кое не е. Цебта е развиване на волята.

50. ПРЕГРАДАТА НА ВЪНШНИТЕ ФОРМИ И УКРАШЕНИЯТА

По своята същност външните форми и украшенията не са лошо нещо. Но следването им, претрупването с външни форми може да доведе до това да се загуби представа кое е по-ценно, не бива да се изпада в заблуда и да се изгубят критериите за правилното. Също води до голямо изхабяване и забавяне по пътя на развитието.

Сюе Джъ чън - даос от Храма На Белите Облаци, Китай
Превод: Анна Пешева
Академия Ханлин.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.