събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 1-10
15.01.2018

Проблемът на повечето западняци винаги е бил изследването на природата на предсказанията. Тъй като те са свързани с образността на древна култура, това превръща изучаването на значенията зад тях много по-трудоемка и мъчителна задача. Следователно намерението на тази книга е да разбули мистерията и да представи предсказанията по прям и разбираем начин.

   Оригиналните предсказания са целите аналогии. Например едно от тях може да описва събитие, случило се преди 3000 години, което трябва да бъде видяно в светлината на собствената ви ситуация. Следователно е много лесно да бъде изтълкувано погрешно това, което И Дзин се опитва да ви каже. Проблемът може да бъде преодолян, като се вземат оригиналните аналогии и се интерпретират от дванайсет различни перспективи, като се запази оригиналното значение.

   Тези дванайсет перспективи се наричат канали. Всеки канал покрива основна област от живота и всяко предсказание  в И Дзин се тълкува по дванайсет различни начина.

   Решение – Този канал работи с вземането на решения и общите въпроси по принцип. Типичен въпрос може да бъде : ”Как да реша какво е най-добре да направя?”

 

   Невинност – Когато не разбирате какво ви се случва или се чувствате объркани, това е вашия канал. Типичен въпрос може да бъде „Какво ми се случва?”

 

   Съзнание – Работи с въпроси от духовен или мистичен характер. Ако се интересувате от култивиране и развиване на съзнанието си, ето къде И Дзин може да ви бъде истински полезен. Типичен въпрос може да бъде „Какво е по-висшето значение на това събитие?” 

 

   Емоция  - Този канал се използва за въпроси с любовен или емоционален характер. Типичен въпрос може да бъде „Как да му кажа как се чувствам?”

 

   Творчество –Работи с всичко, свързано с творческия и съзидателен процес, намерението му е да хвърли светлина как най-добре могат да се изразят идеите.Типичен въпрос би могъл да е „Как ще се възприеме тази идея?”

 

   Комуникация – Ако се чудите как да кажете на някого нещо или се тревожите за неразбирателството, което се е получило, използвайте този канал. Типичен въпрос би бил „Как да кажа истината на най-добрия си приятел?”

 

   Амбиция – Въпроси за личната амбиция или всяка дейност с конкурентен/ състезателен/ характер намират отговор тук. Типичен въпрос може да бъде „Каква да е печелившата ми промоция”?

 

   Служба – Повечето от нас служат на по-висшестоящ по един или друг начин и този канал работи с това. Типичен въпрос от този род е „Как най-добре да свърша тази работа”?

 

   Грижи– Този канал работи с отношенията между родители и деца от гледна точка на родителя. Обикновено отговорите се отнасят до здравословното отглеждане на децата.Може да попитате нещо от типа на „Как да помогна на детето си през този труден период?”

 

   Икономика- Тук няма да научите как да станете милионер, но поне ще ви се каже как да избягнете банкрута. Каналът работи с икономически въпроси, постижения, цели. Типичен въпрос би бил „Как най-добре да инвестирам парите си?”

 

   Неутралност – Този канал разглежда всяка ситуация от напълно обективна гледна точка. Той може да хвърли светлина върху всяко събитие, на което сте просто безпристрастен наблюдател. Също може да помогне да се изясни информацията, получена в другите канали, тъй като описва ситуацията с по-общи понятия. Типичен въпрос може да бъде „Какви са последствията от това събитие?”

 

   Разум – Каналът работи с въпроси от областта на логиката и разума, там, където се изисква конструктивно или аналитично мислене. Типичен въпрос е „Как да реша този проблем?”

 

   Предимството на тази система е илюстрирано по-долу. Това е оригиналния текст на 64-а хексаграма Преди завършването

 

                     Преди завършването. Успех.

                     Но ако малката лисица, след като почти е пресякла реката

                     натопи опашката си във водата,

                     тя не може да стигне по-далече

 

   Сега например текстът изглежда така:

 

   Решение: Трудното решение е почти взето. Дори в тази фаза липсата на предпазливост и обмисляне може да означава грешка. 

 

   Икономика: Икономическата стабилност изглежда осъществима, но дори в тази фаза липсата на благоразумие може да доведе до загуба.

Както се вижда, въпреки различното поднасяне, основното значение остава същото.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   И Дзин е умна книга и ако има нещо да ви каже, тя ще намери начин да ви го каже! Има различни начини да се видят отговорите, които тя дава.

   1.В по-голямата част, най-добре е да се мисли, че първата хексаграма представлява първата ситуация, а подвижните линии и втората хексаграма са логични проекции в бъдещето. Но нещата не спират дотук.

   2.Може това, което И Дзин иска да ви каже, да е само в една от подвижните линии, а цялата останала информация да е неуместна. Само вие може да знаете това.

   3.Отговорът съдържа информация, която разбирате дълбоко в себе си, но не искате да признаете. Отново, само вие може да знаете това.

   4.Отговорът препраща към събития, които пряко ви засягат, но не могат да се видят в настоящата ви ситуация.

   5.Отговорът препраща към бъдещи събития, чиято уместност ще стане ясна само в ретроспекция.

   6.Вие може да мислите, че предсказанието се отнася до вас, докато всъщност то препраща към някой друг. /Перспективата на И Дзин е универсална и поради тази причина предсказанията не съдържат персонални акценти./

   7.Ако отговорът изглежда противоречив, той може да показва конфликт в собствената ви ситуация.

   Ако отговорът изглежда напълно неуместен, добра идея е да прегледате другите канали.Може би отговорът на вашия въпрос е в напълно различна област от тази, която си представяте. Много често случаят е именно такъв и ще си кажете „О, да, разбира се, това е!”

   Много е изкушаващо да задавате въпроси, докато не получите отговора, който желаете. Това не е мъдро, тъй като вероятно ще установите, че отговорите стават все по-объркващи. Това е обикновено начинът на И Дзин да ви каже, че смята уточняващите ви въпроси за незаслужаващи отговор и вече ви е казал какво мисли.

   Най-добрият начин да подходите към книгата е да зададете въпроса само веднъж и да повторите въпроса едва, когато ситуацията се е променила.

 

   Не мислете толкова как работи И Дзин; това отслабва ефективността му. Далеч по-възнаграждаващо е да го почитате като мъдър стар приятел, който знае всичко за вас и иска само онова, което е най-доброто за вас. Това, което той иска и това, което вие искате може да са две различни неща, но, както във всяка връзка, вие решавате дали да изпълните съвета му. Проблемът е, че И Дзин има само ограничен речник, с който да комуникира и това, което иска да каже е много важно.Така че моля, бъдете търпеливи с него, защото той винаги знае най-добре!

 

                                  1.НАЧАЛО           

 

Решение – Първото решение! Да останеш честен и безпристрастен дава голямо влияние.

 

Невинност – Девствен опит! Да останеш невинен дава истинско удоволствие.

 

Съзнание – Ново съзнание! Да останеш верен дава растеж на съзнанието.

 

Емоция - `Нови чувства! Да останеш искрен дава удовлетворение.

 

Творчество – Вдъхновение! Неопетнената оригиналност печели разбиране.

 

Комуникация – Нови линии на комуникация! Да запазиш откритост разпространява истината.

 

Амбиция –Първата стъпка! Да полагаш усилия води до успех.

 

Служба – Нови отговорности! Да останеш лоялен води задачите до изпълнение.

 

Грижи – Важни промени! Да поддържаш грижата стимулира здравословния растеж.

 

Икономика- Нови възможности! Запазването на благоразумие води до финансова стабилност.

 

Неутралност –Промяна! Поддържането на оптимистичен курс на действие носи прогрес.

 

Разум  - Нови идеи! Придържането към разума и логиката носи разбиране.

 

 

                                  1.Линия / предупредител/ 1

 

 

                                  Не действай

 

 

Решение – Още не е време да се вземе решение.

 

Невинност – Още не е време за независимо действие.

 

Съзнание-Още не сте готови за по-висше съзнание.

 

Емоция – Още не е време за откриване на чувствата.

 

Творчество- Все още няма да получите признание.

 

Комуникация – Още не е време да говорите.

 

Амбиция – Още не е време за действие.

 

Служба – Още не сте готови да поемете отговорност.

 

Грижи – Още не е време да позволите независимост.

 

Икономика – Още не е време за сделки.

 

Неутралност- Още не е време за позитивно действие.

 

Разум – Все още не може да стигнете до заключение.

 

 

                              1.Линия/ Предупредител/ 2

 

 

                              Потърсете съвет 

 

 

Решение- Принципи има, но не и достатъчно сила.

 

Невинност – Поведението е правилно, но още не е време за независимо действие.

 

Съзнание – Мотивите са искрени, но още не е време за растеж на съзнанието.

 

Емоции – Чувствата са искрени, но все още не са достатъчно смислени, за да ги изразите.

 

Творчество- Идеите са добри, но все още не достатъчно силни.

 

Комуникация- Думите са искрени, но все още не намират съгласие.

 

Амбиция – Възможността не може да се отрече, но амбициите все още не могат да бъдат реализирани.

 

Служба – Отдадеността на дълга буди възхищение, но все още не е време за отговорност.

 

Грижи – Развитието е нормално, но все още не е време за поощряване на растежа.

 

Икономика – Икономическата преценка е добра, но още не е време за сделка.

 

Неутралност – Прогресиране в курса, но още не е време за действие.

 

Разум – Посоката на мислене е правилна, но не е време да се вадят заключения.

 

 

 

                                      1.Линия /Предупредител/ 3

 

 

Решение – Макар че другите са съгласни, не злоупотребявайте и не налагайте позицията си.

 

Невинност – С нарастването на опита има опасност от прекалена самоувереност.

 

Съзнание – Със задълбочаване на съзнанието не се възгордявайте, опасност от усещането за морално превъзходство.

 

Емоция –Макар че чувствата са удовлетворение, риск от ригидност и вдървеност за реални отношения.

 

Творчество- Признание сте открили, но има риск да станете претенциозни.

 

Комуникация – Много хора ви слушат, рискувате да станете досадни.

 

Амбиция- С идването на успеха, съществува риск да не станете прекалено амбициозни.

 

Служба – Изпълнявате задълженията си успешно, но рискувате да станете твърде самоуверени.

 

Грижи- С порастването на децата риск от свръх-обгрижване.

 

Икономика- Финансите се увеличават, опасност от алчност

 

Неутралност – Опасност от прекомерен оптимизъм.

 

 

                              1.Линия / Предупредител/ 4

 

                              Не обвинявайте по никакъв начин

 

 

Решение – Разговорите са най-добрия начин да се стигне до решение

 

Невинност – Решете, за да продължите напред

 

Съзнание -  Изберете най-подходящия път за растеж в съзнанието.

 

Емоция – Разговорите са най-добрия начин да изразите чувствата си.

 

Творчество- Решението е най-добрия начин да изразите идея.

 

Комуникация – Решете какво е най-добре да кажете.

 

Амбиция – За да постигнете напредък, питайте.

 

 

Служба- Решете как най-добре да бъдете от полза.

 

Грижи- Обсъдете кое е най-доброто за детето

 

Икономика- Решете кой е най-благоразумният метод за финансов растеж

 

Неутралност – Изберете най-добрия метод

 

Разум – Решете кой е най-добрия начин за справяне с проблема

 

 

                              1.Линия /предупредител/ 5

 

                              Потърсете съвет

 

Решение: Честността служи за пример

 

Невинност: Да се учиш е удовлетворяващо

 

Съзнание: Яснота чрез по-висше съзнание

 

Емоция: Чувството се проявява по верния начин

 

Творчество: Вдъхновението намира израз

 

Комуникация: Истината намира верните думи

 

Амбиция: Способностите носят прогрес

 

Служба: Способностите доказват стойност

 

Грижи: Естественото поведение е благоприятно

 

Икономика: Финансовото планиране е печелившо

 

Неутралност: Правилно, позитивно действие

 

Разум: Интуицията потвърждава логиката.

 

 

                         1.Линия / предупредител/ 6

 

                         Причина за вината

 

 

Решение:Преминаването отвъд границите на силите има неблагоприятни последици

 

Невинност: Надхвърлянето на границите на приличието води до тъга и болка

 

Съзнание: Ако надхвърлите границите на съзнанието, последствията ще са нещастни.

Емоция: Прекомерната ви емоционалност има нещастни последствия

 

Творчество: Ако отидете твърде далече в идеята, това унищожава творчеството

 

Комуникация: Казвате твърде много, това има лоши последствия

 

Амбиция: Прекомерната амбиция има неблагоприятен отзвук

 

Служба: Надценяването на способностите води до неблагоприятни последици

 

Грижи: Прекомерните родителски грижи имат неблагоприятни последствия

 

Икономика: Разпилявате финансите си, последствията не са благоприятни

 

Неутралност: Отивате твърде далече в позитивното си действие, отзивът не е добър.

 

Разум: Надценяването на интелектуалните способности има неблагоприятни последствия.

 

 

                                      2.Осъществяване на съдбата

 

Решение: Очевидно решението е правилно. Може да е грешка да поемете инициатива.

 

Невинност: През този период правилно е просто да следвате. Грешка е да предприемете независим курс на действие.

 

Съзнание: Следването на по-висше ръководство е морално правилно и ще позволи на съзнанието да стане реалност. Егоцентричното поведение е напълно погрешно.

 

Eмоция: Оставянето на събитията да се развиват, докато оставате честни в чувствата си, води до емоционално удовлетворение. Егоистичните чувства са напълно неуместни.

 

Творчество: Да бъдеш непоколебимо средство за вдъхновение води до творчески успех. Силовите идеи не работят.

 

Комуникация: Позволете на диалога да протича естествено, участвайте пълноценно и честно, целта ще бъде постигната. Поемането на инициатива ще го разруши.

 

Амбиция: Позволете на събитията да се развиват, правете необходимото и ще има успех. Прекаленият натиск е разрушителен.

 

Служба: Следвайте нарежданията според способностите си и задачите ще бъдат изпълнени. Ще е грешка да проявявате самоинициатива.

 

Грижи: Следвайте инстинктите си, проявявайте грижи –това ще доведе до реален растеж. Принуждаването е грешка.

 

Икономика: Следвайте благоразумно икономическите тенденция в момента и растеж ще има. Грешка е да действате самоинициативно.

Неутралност: Оставете събитията да се развиват необезпокоявани и ще има резултат. Намесата е грешка.

 

Разум: Явните, методични разсъждения водят до отговори. Грешка е да проявявате изобретателност.

 

 

                                    2.Линия / предупредител 1/

 

                                   

Решение: Малките грешки в преценката сега са показателни за некомпетентност в бъдеще.

 

Невинност: Малките нарушения сега могат да доведат до големи проблеми в бъдеще.

 

Съзнание: Макар и да изглежда маловажна, липсата на съзнание сега прави бъдещия растеж доста по-труден.

 

Емоция: Малките недискретности сега са показател за нещо по-сериозно в бъдеще.

 

Творчество: Мързелът в развиването на идеи днес, води до артистичен провал в бъдеще.

 

Комуникация: Малките лъжи сега водят до големи лъжи в бъдеще

 

Амбиция: Проявените неточности днес предсказват бъдещия провал утре.

 

Служба: Баналните грешки в задълженията водят до евентуален провал

 

Грижи: Малките наранявания сега са показател за големи разкъсвания в бъдеще.

 

Икономика: Днешните малки загуби предсказват утрешни големи такива.

 

Неутралност: Малки неточности

 

Разум: Маловажните грешки днес водят до голяма грешка в бъдеще.

 

 

                                  2.Линия / предупредител/ 2   

 

Решение: Решенията може да са банални, но така трябва да бъде

 

Невинност: Животът изглежда скучен, но въпреки това има растеж

 

Съзнание: Няма драматични разкрития, но въпреки това съзнанието расте

 

Емоция: Отношенията не са вълнуващи, но въпреки това са стабилни

 

Творчество: Идеите изглеждат малко шаблонни, но въпреки това са все още актуални

 

Комуникация: Разговорите са скучни, но все пак нещо се постига

 

Амбиция: Дори и да изглежда, че нещата не отиват наникъде, всичко следва курса си

 

Служба: Задълженията са неблагодарни, но са част от по-големия план

 

Грижи: Дори и когато грижите не срещат признателност, те все пак са нужни

 

Икономика: Не се очакват големи печалби, но финансите набират сила

 

Неутралност: Незабележим прогрес

 

Разум:  Всичко изглежда просто, но такова трябва да бъде

 

 

                            2.Линия / предупредител/ 3

 

 

Решение: Не взимайте ненужни решения. Правете само това, което се изисква.

 

Невинност: Не действайте импулсивно. Правете само това, което се очаква.

 

Съзнание: Не насилвайте растежа на съзнанието. Позволете му да се случи в собственото си време.

 

Емоция: Не демонстрирайте излишни чувства. Опитайте се да действате спокойно.

 

Творчество: Не бъдете прекалено дръзки. Изразете идеите по приемлив начин.

 

Комуникация: Не се опитвайте да станете център на внимание. Общувайте простичко и нищо повече.

 

Амбиция: Не бъдете прекалено амбициозни. Продължете да работите спокойно.

 

Служба: Не поемайте допълнителни отговорности. Вършете си спокойно ежедневната работа.

 

Грижи: Не се опитвайте да контролирате. Оставете нещата да се развиват естествено.

 

Икономика: Не се поддавайте на алчността. Оставете финансите да нарастнат постепенно.

 

Неутралност: Не насилвайте позитивното действие.

 

Разум: Не се опитвайте да сте умен. Правете нещата по традиционен начин.

 

 

                                    2.Линия / Предупредител/ 4

 

                                   Няма признание, но не е нужно да се обвинява

 

 

 

 

Решение:  На силата е попречено

 

Невинност: Анонимност

 

Съзнание: Скрито съзнание

 

Емоция: Скрита емоция

 

Творчество: Скрито творчество

 

Комуниция: Нещо се задържа

 

Амбиция: Скрита амбиция

 

Служба: Скрита лоялност

 

Грижи: Грижи, които не се проявяват явно

 

Икономика: Финансова потайност

 

Неутралност: Потайност

 

Разум: Скрита интелигентност                     

 

 

                                2.Линия / Предупредител/ 5

 

                                Много късмет

 

 

Решение: Просто решенията правят бъдещето по-лесно

 

Невинност: Невинността кани протекцията

 

Съзнание: Смирението отваря пътя за ръководство

 

Емоция: Искрените чувства най-вероятно ще бъдат върнати

 

Творчество: Непретенциозното творчество е прогресиращо

 

Комуникация: Простите думи водят до честен диалог

 

Амбиция: Смирението дава предимство

 

Служба: Дискретността дава предимство

 

Грижи: Невидимата грижа подхранва съзряването

 

Икономика: Липсата на видимост е финансово предимство

Неутралност: Проста изпълнителност.

 

Разум: В малките разсъждения има предимство.

 

 

                                2.Линия / Предупредител/ 6

 

Решение: Егоистичната сила наранява всеки

 

Невинност: Себеугаждането е вредно за самия човек и наранява другите

 

Съзнание: Пренасянето на егото в царството на висшето съзнание вреди на човека и накърнява по-висшите ценности.

 

Емоция: Да се действа по фалшива емоция не е добре за никого.

 

Творчество: Насилствените идеи нямат стойност за никого

 

Комуникация: Спорът не е от полза за никого

 

Амбиция: Излишната конкурентност наранява всички

 

Служба: Самостоятелното действие е вредно и в личен, и в по-общ план.

 

Грижи: Ако се опиташ да контролираш другия, вредиш и на двете страни

 

Икономика: Алчността е разрушителна в личен план и унищожава по-широката икономическа ситуация.

 

Неутралност: Негативното действие наранява всички страни.

 

Разум: Интелектуалното състезание наранява всеки.     

 

 

 

                          3.Трудни начинания 

 

                Постиженията са възможни с постоянство

 

Решение: Начално объркване, не бива да правите заключения сега. Потърсете помощ и съвет.

 

Невиност: Объркване поради неопитност. Избягвайте да действате импулсивно. Обърнете внимание на гласа на опита.

 

Съзнание: Начално объркване, причинено от растеж на съзнанието. Не си правете заключения. Потърсете ръководство.

 

Емоция: Обърканост поради ново и истинско чувство. Избягвайте импулсивни действия. Потърсете съвет.

 

Творчество: Нерешителност, причинена от нова идея. Нещата не бива да се насилват. Потърсете уважавани мнения.

 

Комуникация: Много гласове искат да бъдат чути. В момента не може да се постигне съгласие. Ако търсите напредък, вслушайте се в гласа на опита.

 

Амбиция: Объркване, причинено от нова ситуация. Най-добре в настоящия момент е да не правите ходове. Потърсете помощ, за да напреднете.

 

Служба: Объркване, причинено от нови изисквания. Не е време да поемете инициатива. Посъветвайте се с по-висшестоящите.

 

Грижи: С растежа идват нови трудности. За момента нищо не може да се каже. Добре е да си спомните личния опит.

 

Икономика: Икономическа обърканост. Не правете уговорки в момента. Потърсете финансов съвет.

 

Неутралност: Объркване в началото.

 

Разум: Първоначална обърканост. Не си правете заключения сега. Потърсете помощ.

 

 

                                      3.Линия / Предупредител/ 1

 

                                      Постоянство

 

Решение: Нерешителността може да се преодолее, ако потърсите съвет

 

Невинност: Може да разсеете объркаността си с помощта на хора, заслужаващи доверие

 

Съзнание: За да преодолеете объркаността, чакайте ръководство

 

Емоция: Емоционалното объркване ще се разсее с помощта на приятели

 

Творчество: Неопределеността се преодолява, ако се потърсят уважавани мнения

 

Комуникация: Несъгласията могат да се смегчат с помощ отвън.

 

Амбиция: Трудностите могат да се преодолеят с помощ

 

Служба: Трудностите могат да се преодолеят, ако се потърси помощта на висшестоящите

 

Грижи: Раните могат да се излекуват, ако си спомните личния опит

 

Икономика: Първоначалните трудностите могат да се преодолеят, ако се потърси финансов съвет.

Неутралности: Трудности, изискващи помощ

 

Разум: Проблемите могат да се решат с помощ

 

 

                         3.Линия /Предупредител/ 2

 

 

Решение: Решението изглежда очевидно, но не са проучени и други възможности. Само когато това бъде направено, очевидното решение ще е валидно.

 

Невинност: Лесно е да изглеждаш зрял, но само когато натрупаш опит, тази зрялост означава нещо.

 

Съзнание: Мимолетният опит ви кара да заявите по-висше съзнание, но истинският растеж означава да не правите такива заявления.

 

Емоция: Чувството е силно и ви се иска да го изразите, но липсва опит. Само с опит може да се изразяват такива чувства.

 

Творчество: Идеята изглежда най-добрата, но другите още не са проучени. Едва когато го направите, първоначалната идея ще придобие валидност.

 

Комуникация: Съгласието е възможно, но не е напълно обсъдено. Само тогава то е приемливо.

 

Амбиция: Представя се лесен начин за постигане на успех, но липсва опит. Само с придобиването на опит успехът е заслужен.

 

Служба: Представя се лесен начин за изпълнение на задача.Само когато нарежданията се пренесат и извън буквата,  тяхната важност може да бъде видяна.

 

Грижи: Лечебните действия изглеждат видими, но липсва състрадание. Дисциплината има стойност само когато има и емпатия.

 

Икономика: Възможна е лесна печалба, но няма солидна финансова база. Само когато това се постигне, печалбата си заслужава.

 

Неутралност: Лесна възможност.

 

Разум: Представя се правилно решение, но не е разбрано. Едва с постигането на разбиране ще бъде прието.

 

 

                                   3.Линия / Предупредител/ 3

 

Решение: Не е мъдро да се взема решение без да разполагате с пълните факти.

 

Невинност: Не е мъдро за неопитния да последва шанса.

 

Съзнание: Не е мъдро за егоиста да заявява морално превъзходство.

 

Емоция: Не е мъдро да бъдете импулсивни.

 

Творчество: Творчество без задължителния талант може да означава само артистичен провал.

 

Комуникация: Не е мъдро да говорите от името на всички, без да обсъдите с тях.

 

Амбиция: Не е мъдро да се стремите към непрактична цел.

 

Служба: Не е мъдро да поемате отговорност отвъд вашите възможности.

 

Грижи: Не е мъдро да претоварвате младите с очаквания.

 

Икономика: Не е мъдро да спекулирате без нужните ресурси.

 

Неутралност: Надценяване.

 

Разум: Не е мъдро да разчепквате проблем без съответното познание.

 

 

                                           3.Линия /Предупредител/ 4

 

 

Решение: Изискват се съвместни действия.

 

Невинност: Нужда от взаимна помощ.

 

Съзнание: Езотеричните материи изискват дискусия.

Емоция: Емоционалните проблеми трябва да бъдат споделени.

 

Творчество: Изисква се взаимна критичност.

 

Комуникация: Проблемите трябва да се обсъдят.

 

Амбиция: Трудностите изискват взаимна помощ.

 

Служба: Проблемите трябва да се обсъдят с началството.

 

Грижи: Болката на детето трябва да бъде споделена.

 

Икономика: Потърсете съвет от хора със сродни финансови проблеми.

 

Неутралност: Трудностите изискват взаимна подкрепа.

 

Разум: Две глави мислят по-добре от една.

 

 

                                         3.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: По-добре е да вземате малки и очевидни решения; големите ще предизвикат протест.

 

Невинност: По-добре е да натрупвате опит стъпка по стъпка, самоувереността ще се сметне за претенциозност.

 

Съзнание: Растеж на съзнанието може да се постигне само в собственото време, тласкането твърде силно ще предизвика подигравки.

 

Емоция:  Чувствата трябва да се третират внимателно и с голяма грижа, импулсивността може да доведе до подозрения.

 

Творчество: Идеите трябва да се изразят постепенно, спонтанността ще предизвика критики.

 

Комуникация: Истината може да се каже тактично, рязкото заявление ще се посрещне с недоверие.

 

Амбиция: Постигайте целите си стъпка по стъпка, насилването на нещата ще се посрещне с лоши чувства.

 

Служба: Вършете си работата когато ви се нареди, самоинициативата ще подразни началниците.

 

Грижи: Растежът трябва да е постепенен, въвличането на децата в ситуации, за които не са подготвени може да е разрушително.

 

Икономика:Икономическият растеж трябва да бъде постепенен, алчността ще предизвика ревност.

 

Неутралност: Правете нещата стъпка по стъпка.

 

Разум: По-добре е да разчепквате проблема постепенно, прекаленото задълбаване няма да срещне разбиране.

 

 

                                       3. Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Трудните решения идват в повече.

 

Невинност: Новият опит идва в повече.

 

Съзнание: Новооткритото съзнание е твърде объркващо.

 

Емоция: Новооткритата емоция е твърде силна, за да се справите с нея.

 

Творчество: Бариерите към оригиналността са твърде големи.

 

Комуникация: Първоначалното несъгласие е непреодолимо.

 

Амбиция: Предаване пред началните трудности.

 

Служба: Новите нареждания изглеждат твърде трудни.

 

Грижи: Родителите не могат да разберат.

 

Икономика: Първоначалните финансови трудности идват в повече.

 

Неутралност: Първоначалните трудноси са непреодолими.

 

Разум: Началните проблеми са прекалено големи.     

 

 

 

                                     4. Неопитност

 

                Постиженията са възможни със сила на характера 

 

Решение: Грешна преценка поради неопитност, отказът да се учите от грешките си предполага липса на обективност.

 

Невинност: Грешки поради неопитност, отказът да се учите от грешките си предполага морални липси.

 

Съзнание: Обърканост поради неопитност, отказът да се учите от грешките си означава липса на готовност за осъзнаване.

 

Емоция: Емоционални проблеми поради неопитност, отказът да се учите от грешките си означава липса на истинско чувство.

 

Творчество: Творчески провал поради неопитност, отказът да се учите от грешките предполага липса на артистична преценка.

 

Комуникация: Предизвиквате съпротива поради неопитност, отказът да се учите от грешките си означава неспособност да изслушвате.

 

Амбиция: Провал поради неопитност, ако урокът не бъде усвоен- това означава липса на способности.

 

Служба: Неопитността води до провал в изпълнение на задачата, ако не виждате този урок-това означава липса на готовност за отговорност.

 

Грижи: Сърдечна болка поради неопитност, отказът да се поучите от грешките означава липса на родителски инстинкт.

 

Икономика: Финансови загуби поради неопитност, отказът да се поучите от грешките си означава безотговорност.

 

Неутралност: Грешки поради неопитност

 

Разум: Грешни изводи поради неопитност, отказът да се поучите от грешките си означава липса на обективност.

 

 

                                    4.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Твърдоглавието води до вина

 

 

Решение: По-добрата преценка изисква обективност, не позволявайте обаче да се превърне в догма.

 

Невинност: Новият опит изисква самодисциплина, но не позволявайте да се превърне в задръжка.

 

Съзнание: По-високото осъзнаване изисква морална дисциплина, но не бива да се превърне в усещане за непогрешимост.

 

Емоция: Новите чувства изискват отговор на бистра глава, но това не бива да прераства в студенина.

 

Творчество: По-голямото творчество изисква артистична дисциплина, но не позволявайте да деградира в предсказуемост.

 

Комуникация: По-добрият диалог изисква самодисциплина, не позволявайте да се превърне в потайност.

 

Амбиция: Самодисциплината е задължителна за новите предизвикателства, но не позволявайте тя да прерастне в състезателност.

 

Служба: Самодисциплината е задължителна за новите изисквания, но не позволявайте тя да се превърне в неподвижност.

 

Грижи: По-добрите грижи изискват дисциплина, но тя не бива да се използва за собствена изгода.

 

Икономика: Икономическият растеж изисква благоразумие, но то не бива да се превръща в посредственост.

 

Неутралност: Усъвършенстването изисква премерена дисциплина.

 

Разум: По-доброто разсъждение изисква интелектуална дисциплина, но тя не бива да се превръща в тесногръдие.

 

 

                                       4. Линия / Предупредител/ 2

 

                                        Късмет

 

 

Решение: Изисква се опит преди вземането на решения.

 

Невинност: Независимостта изисква да усвоите уроците от опита.

 

Съзнание: По-висшето съзнание може да се постигне само чрез опита.

 

Емоция:  Емоционалната стабилност ще дойде само с опита.

 

Творчество: Истинското творчество изисква научаване от опита.

 

Комуникация: Значимият диалог се постига само с научена от опита дипломация.

 

Амбиция: Всеки стойностен успех изисква да се учиш от опита.

 

Служба: Опитът е задължителен за отговорностите.

 

Грижи: Истинската грижа се ражда от личния опит.

 

Икономика: Благоразумието се ражда от опита.

 

Неутралност: Толерантност, позволяваща да се натрупа опит.

 

Разум: Способността да разсъждаваш се учи само с практика.

 

 

                                    4.Линия / Предупредител/ 3

 

                                    Постиженията не са възможни

 

 

Решение: Да имитираш честност и безпристрастност не е достатъчно.

 

Невинност: Ако следваш другите, нищо не постигаш.

 

Съзнание: Идолизирането не означава нищо.

 

Емоция: Неадекватно е да действаш според очакванията на другите.

 

Творчество: Да имитираш не е уместно.

 

Комуникация: Ако се опиташ да действаш според очакванията на другите, това не означава нищо.

 

Амбиция: Просто да имитираш ролеви модел не е достатъчно.

 

Служба: Престорената лоялност не е уместна.

 

Грижи: Имитирането на ролеви модел не е адекватно.

 

Икономика: Просто да следваш примери за финансов успех не е достатъчно.

 

Неутралност: Празно имитиране.

 

Разум: Простото следване на доказани примери е неадекватно.

 

 

                                4.Линия /Предупредител/ 4

 

                                Неизбежна вина

 

 

Решение: Решенията поради неопитност водят до загуба на респект.

 

Невинност: Неопитното действие води до неловки ситуации и затруднения.

 

Съзнание: Висши ценности в неопитни ръце водят до глупави действия.

 

Емоция: Действие според неопитни чувства води до загуба на себеуважение.

 

Творчество: Неопитното творчество предизвиква критики.

 

Комуникация: На неопитните думи няма да се вярва.

 

Амбиция: Грешки поради неопитност водят до загуба на престиж.

 

Служба: Носенето на много дини под една мишница поради неопитност води до загуба на доверието от страна на началниците.

 

Грижи: Поради грешки от неопитност ви смятат за незагрижен

 

Икономика: Грешките поради неопитност водят до загуба на финансова стабилност.

 

Неутралност: Незрели действия

 

Разум: Неразбирането поради липса на опит поставя способностите ви под съмнение.

 

 

                               4.Линия / Предупредител/ 5

 

                               Късмет

 

 

Решение: Да се откажете от предубедените идеи позволява по-добри решения.

 

Невинност: Да си признаеш невежеството позволява по-добро научаване.

 

Съзнание: Да се научиш да успокояваш ума си позволява по-високо осъзнаване.

 

Емоция: Ако се държиш по-естествено, чувствата са по-осезаеми.

 

Творчество:Липсата на претенции позволява по-добро творчество.

 

Комуникация: Внимателното слушане позволява по-пълноценна комуникация.

 

Амбиция: Ако търсиш по-голям прогрес, бъди отворен за съвети.

 

Служба: Гъвкавостта позволява да се поемат по-големи отговорности.

 

Грижи: Ако изоставиш предубедените идеи и се учиш повече от опита, това ще те направи по-добър родител.

 

Икономика: Финансовият реализъм е в основата на икономическия растеж.

 

Неутралност: Да бъдеш реалист.

 

Разум: Отказът от предубедено мислене води до по-добро разбиране.

 

 

                                 4.Линия / Предупредител/ 6

 

                                Късмет, ако се разглежда като урок, иначе-неблагоприятна

 

 

Решение: Грешните решения поради неопитност не бива да се разглеждат негативно; те могат да се сметнат за предупреждения за бъдещи грешки.

 

Невинност: Грешките поради неопитност не бива да ви водят до загуба на вяра в себе си, смятайте ги за житейски уроци.

 

Съзнание: Загубата на съзнание поради неопитност не означава загуба на вяра, а повече-урок, който трябва да бъде научен.

 

Емоция: Не разглеждайте негативно болката поради неопитност, смятайте я за нарастване на емоционалната сила.

 

Творчество: Артистичният провал поради неопитност не означава непременно липса на талант, разгледайте го в светлината на творческото развитие.

 

Комуникация: Неразбирането поради неопитност не заслужава сурови думи, това е урок по дипломация.

 

Амбиция: Провалът поради неопитност не бива да се разглежда в негативна светлина, може да бъде урок за следващия път.

 

Служба: Ако сте се провалили да изпълните задачата поради неопитност, не е фатално, така се натрупва опит.

 

Грижи: Грешките поради неопитност не заслужават наказание. Окуражаването е за предпочитане.

 

Икономика: Финансовите загуби поради неопитност не заслужават цензура, могат да се разглеждат като урок по благоразумие.

 

Неутралност: Грешки поради неопитност.

 

Разум: Неопитността, водеща до грешни заключения не бива да се смята за липса на способност, приемете я като урок.

 

 

                             5. Чакане

 

               Късмет – Планове могат да се правят.

              Нещата се постигат с постоянство.

 

 

Решение: Нужно е повече време преди да се вземе решение.

 

Невинност: Изчакай преди да действаш самостоятелно.

 

Съзнание: Нужен е по-голям растеж преди да има по-висше разбиране.

 

Емоция: Нужно е повече време да мине, за да може да изразите чувствата си.

 

Творчество: Изисква се по-голямо развитие, за да може идеята да се реализира пълноценно.

 

Комуникация: Преди да изразите становище, съберете повече мнения.

 

Амбиция: За да се постигне прогрес, се изисква по-голяма подготовка.

 

Служба: Изпълнението на задачата изисква повече време.

 

Грижи: Изчакайте преди да се намесите.

 

Икономика: Обмислете нещата по-внимателно преди да вземете финансово решение.

 

Неутралност: Нужно е да се изчака.

 

Разум: За да решите проблема, обмислете го по-добре.

 

 

                                  5.Линия / предупредител/1

 

                                  Търпението предпазва от грешки  

 

 

Решение: Засега останете толерантни, това предпазва от грешни решения.

 

                                  Търпението предпазва от грешки  

 

 

Решение: Засега останете толерантни, това предпазва от грешни решения.

 

Невинност: На този етап не задавайте въпроси, така ще избегнете грешки.

 

Съзнание: Засега се придържайте към ежедневния живот, това предпазва от самозаблуди.

 

Емоция: Дръжте се сякаш нищо не се е случило, така няма да бъдете наранени.

 

Творчество: Ако се придържате към конвенционалните идеи за момента, няма да бъдете неразбрани.

 

Комуникация: Засега не казвайте нищо, за да не останете неразбрани.

 

Амбиция: Обуздайте амбицията си за момента, за да не разпилявате енергията си.

 

Служба: За да избегнете обвинения, спазвайте задълженията си.

 

Грижи: Проявявайте колкото се може повече разбиране, за да избегнете възмущение и сръдни.

 

Икономика: Засега запазете благоразумие, за да си спестите финансови загуби.

 

Неутралност: Придържайте се към обикновеното и нормалното.

 

Разум: За да се предпазите от грешки, не правете заключения на този етап.

 

 

                                      5.Линия / предупредител/ 2

 

                                      Късмет, но противоречив

 

Решение: Нежеланието да вземете решение може да се сметне за нерешителност, но е правилно.

 

Невинност: Нежеланието да се доверите може да остане неразбрано, но е правилно.

 

Съзнание: Да не действате по интуиция може да дразни егото, но е правилно.

 

Емоция: Нежеланието да действате по чувство може да се изтълкува погрешно, но е справедливо.

 

Творчество: Да не давате израз на идея може да изглежда некреативно, но е оправдано.

 

Комуникация: Сдържаността може да се изтълкува погрешно, но е оправдана.

 

Амбиция: Нежеланието да приемеш възможност може да се сметне за апатия, но е правилно.

 

Служба: Нежеланието да следвате нареждания може да се разглежда като провал в задълженията ви, но е правилно.

 

Грижи: Нежеланието да порицавате може да се сметне за слабост, но е оправдано.

 

Икономика: Финансовата сдържаност може да се нарече стиснатост, но е правилна.

 

Неутралност: Изчакването е сметнато за грешно.

 

Разум: Нежеланието да правиш заключения може да се сметне за ирационално, но е правилно.

 

                           5.Линия / предупредител/ 3

 

 

Решение: Решения, взети без обмисляне поставят под съмнение авторитета.

 

Невинност: Предприета стъпка без разбиране води до неминуема несигурност.

 

Съзнание: Преждевременният прогрес оставя отворена вратата към съмнения в себе си.

 

Емоция: Преждевременното обвързване води до болка.

 

Творчество: Нездравите идеи могат да се видят като такива и от другите.

 

Комуникация: Изречените необмислени думи водят до спор.

 

Амбиция: Преждевременно предприетата стъпка ще се посрещне от другите враждебно.

 

Служба: Нагърбването с твърде трудна задача ще се прецени като неуместно.

 

Грижи: Ако действате, без да обмислите чувствата на другите, ще предизвикате враждебност.

 

Икономика: Поемане на ангажименти без солидна финансова основа води до проблеми.

 

Неутралност: Преждевременно предприети стъпки.

 

Разум: Заключенията, направени без правилното разбиране са подложени на критики.

 

 

                            5.Линия / Предупредител/ 4

 

Решение: Прибързаните решения са доказано грешни, трябва да го признаете.

 

Невинност: Ситуация, която не може да бъде разбрана, постигането на доверие, макар и трудно, е единствения начин.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение е неуважение към по-висшето съзнание; нужно е да приемете това като вина.

 

Емоция: Обвързването е било припряно и необмислено, макар е болезнена, честността е единственото решение.

 

Творчество: Баналното е било погрешно възприето като вдъхновение, задължително е да приемете критика. 

 

Комуникация: Казани са грешните неща, по-добре е да си мълчите.

 

Амбиция: Предприета е погрешна стъпка, единственото решение е да останете сдържан и спокоен.

 

Служба: Задачата е прекалено трудна, единственият начин е да го признаете.

 

Грижи: Липсата на доверие не може да бъде преодоляна с любов, благоразумието е единствената възможност.

 

Неутралност: Опасни последици.

 

Разум: Припрените изводи са се доказали като нелогични, задължително е да се вслушате в алтернативни аргументи.

 

 

                                    5.Линия / Предупредител/ 5

 

                                    Късмет, ако сте отдадени

 

Решение: Ако си взимате почивка от отговорностите понякога, това ще ви укрепи за бъдещите трудни решения.

 

Невинност: Няма нищо лошо в това да се радвате на живота между трудно научените уроци.

 

Съзнание: Периодичните удоволствия могат да обновят вярата.

 

Емоция: Временните раздели могат да укрепят връзката.

 

Творчество: Временното откъсване от рутината може да бъде терапевтично.

 

Комуникация: Смейте се, шегувайте се, това ще улесни бъдещите сериозни спорове.

 

Амбиция: Взимайте си кратки почивки от битките, това ще ви подсили за бъдещите битки.

 

Служба: Взимайте си почивка от задълженията, това е задължителна подготовка за бъдещите задачи.

 

Грижи: Не се чувствайте виновни за кратките моменти, в които сте се поглезили, те са от полза за тези, за които се грижите.

 

Икономика: Периодичните почивки правят бъдещите финансови борби по-леки за понасяне.

 

Неутралност: Периоди на релаксация, които са подкрепа за бъдещето.

 

Разум: Ако от време на време умът ви си почива, ще може по-добре да вижда сериозните неща такива, каквито са

 

 

                               5.Линия /Предупредител/ 6

 

                               Късмет, ако се приема като урок

 

Решение: Решенията са се доказали като грешни, но носят важни уроци за бъдещия успех.

 

Невинност: Когато цялата надежда е изгубена, се появяват нови приятели.

 

Съзнание: Липсата на съзнание трябва да се понесе, но тази много важна загуба води до нови прозрения.

 

Емоция: Връзката е приключила, но се разкриват нови и неочаквани чувства.

 

Творчество: Творческите идеи не водят до нищо, но зад този провал се крият нови идеи.

 

Комуникация: Спорът е изгубен, но е установено ново ниво на комуникация.

 

Амбиция: Амбициите са осуетени, но има нови възможности, ако могат да бъдат видяни.

 

Служба: Задачата е доказано извън възможностите, но други нереализирани способности могат да бъдат от полза.

 

Грижи: Сблъсъците са неизбежни, но в тях са семената на новото разбирателство.

 

Икономика: Загубата е неизбежна, но начини за възстановяване от нея се разкриват внезапно.

 

Неутралност: Неминуемият провал крие семената на нови начинания.

 

Разум: Грешните изводи са направени, но семето на ново разбиране се крие в този провал.

 

 

                                  6.КОНФЛИКТ

 

                        С грижа, късмет – не предприемайте стъпки- потърсете съвет

 

Решение: Ако просто решите, ще получите несъгласие – компромисът е по-добрия вариант. Ако насилвате нещата, ще срещнете съпротива.

 

Невинност: Импулсивните действия водят до конфликт, компромисът е за предпочитане пред лошото чувство.

 

Съзнание: Висшите ценности причиняват конфликт, компромисът е за предпочитане пред отчуждението.

 

Емоция: Искрените чувства срещат несъгласие, компромисът е по-добър от твърдоглавието.

 

Творчеството: Артистичните идеи се сблъскват с критика, компромисът е за предпочитане пред отхвърлянето.

 

Комуникация: Искрените думи се посрещат с неразбиране, преговорите са най-добрия начин. Твърдоглавието води до спорове.

 

Амбиция: Амбицията поражда конфликт. Компромисът е за предпочитане пред конкуренцията.

 

Служба: Лоялността предизвиква конфликти.Бъдете гъвкави, а не ригидни.

 

Грижи: Грижите водят до конфликти, компромисът е по-добрия вариант.

 

Икономика: Търговските идеи пораждат конфликт на интереси, компромисът е за предпочитане пред финансовия риск.

 

Неутралност: Позитивното действие води до конфликт.

 

Разум: Очевидната теория се приема с несъгласие. Компромисът е по-добър от неразбирането.

 

 

                            6.Линия / Предупредител/ 1

 

                            Противоречив, но неизбежен късмет

 

 

Решение: Избягването на споровете може да доведе до загуба на позицията, но е неизбежно за добро.

 

Невинност: Избягването на конфликт води до загуба на гордостта, но е за добро.

 

Съзнание: Избягване на конфликт за идеалите може да изглежда като отказ от вярата, но е най-добрия вариант.

 

Емоция: Избягването на спорове поражда раздразнение, но в края на краищата е за добро.

 

Творчество: Правенето на идеите по-приемливи може да изглежда като компромис, но е неизбежно най-доброто решение.

 

Комуникация: Избягването на спорове може да предизвика клюки, но е неизбежно най-доброто.

 

Амбиция: Избягването на конфликт може да изглежда като стъпка в грешна посока, но определено е по-успешно.

 

Служба: Избягването на конфликт може да изглежда като нелоялност, но определено е по-далновидно.

 

Грижи: Въздържането от изблици на темперамент и сблъсъци може да изглежда като липса на родителски контрол, но в края на краищата е за добро.

 

Икономика: Въздържането от финансова конкуренция може да изглежда като пропускане на шанса, но е доказано по-печелившо.

 

Неутралност: Избягване на конфликт.

 

Разум: Избягването да останете неразбран може да доведе до загуба на разбирането, но е неизбежно за добро.

 

 

                                  6.Линия / Предупредител/ 2

 

                                  Няма нужда от обвинения

 

 

Решение: Най-добре е да не се въвличате в непечеливши конфликти.

 

Невинност: Най-добре е да избягвате битки, които не може да спечелите.

 

Съзнание: Въздържайте се от неподатливи на обработка морални сблъсъци.

 

Емоция: Безнадеждните спорове е най-добре да се избягват.

 

Творчество: Най-добре избягвайте творческото неразбирателство.

 

Комуникация: Най-добре е да не се замесвате в безпредметни спорове.

 

Амбиция: Непечелившата конкуренция е най-добре да се избягва.

 

Грижи: Избягвайте конфликти с началниците.

Грижи: Ситуации, в които детето може да се отдръпне, трябва да се избягват.

 

Неутралност: Избягвайте конфликти, за да не пилеете ресурси.

 

Разум: По-добре е да не търсите решение, ако то ще остане неразбрано.

 

 

                               6.Линия / Предупредител/ 3

 

                               Късмет, но има рискове

 

 

Решение: Придържането към принципите може да доведе до неразбирателство, но е за добро.

 

Невинност: Придържането към независимо действие крие рискове, но е най-добрия начин.

 

Съзнание: Придържането към по-висшите стойности може да предизвика недоверчивост, но е най-добрия начин.

 

Емоция: Рисковано е да си искрен, но е неизбежно за добро.

 

Творчество: Безкомпромисната оригиналност изглежда като пропускане на шанса, но е неизбежно най-добрия начин.

 

Комуникация: Рисковано е да си дипломатичен, но е най-добрия начин.Не се опитвайте да сте посредник в спорове.

 

Амбиция: Да разчитате на способностите си е рисковано, но е най-добрия начин.

 

Служба: Придържането към задълженията е рисковано, но е за добро. Не търсете по-голяма отговорност.

 

Грижи: Любяща грижа, макар и трудна, е най-добрия начин.

 

Икономика: Благоразумието може да включва някакъв риск, но е най-добрия начин. Не поемайте отговорност за парите на другите хора.

 

Неутралност: Позитивните ценности крият рискове, но са най-добрия начин.

 

Разум: Логичното мислене може да срещне неразбиране, но е най-добрия начин.

 

 

                                  6.Линия / Предупредител/ 4

 

                                  Късмет, ако сте отдадени

 

 

Решение: Не насилвайте решението, оставете събитията да следват собствения си курс.

 

Невинност: Най-добре е да се въздържате от сблъсъци и да наблюдавате какво ще се случи.

 

Съзнание: Не водете морални спорове, вярвайте в Съдбата.

 

Емоция: Избягвайте споровете, оставете Съдбата да следва собствения си ход.

 

Творчество: Най-добре е да не отговаряте на критиката, а да оставите творчеството само да говори за себе си.

 

Комуникация: Не се поддавайте на изкушението да спечелите спора, оставете диалогът да се развива по собствен начин.

 

Амбиция: Откажете се от шанса за евтина победа и оставете събития да следват собствения си курс.

 

Служба: Най-добре е да избягвате конфликти с началниците, дори и да сте прав. Оставете събитията да се случват по собствен начин.

 

Грижи: Най-добре е да избягвате конфликти и просто да изследвате какво се случва.

 

Икономика: Най-добре е да избягвате рискове и да оставите финансите да диктуват собствения си курс.

 

Неутралност: Избягвайте споровете за надмощие и оставете нещата да се случват по техния начин.

 

Разум: Не предизвиквайте теорията с логика, оставете събитията да следват собствения си курс.

 

 

                                         6.Линия /Предупредител/ 5

 

                                         Голям късмет

 

 

Решение: Оставете решението на неутрална страна.

 

Невинност: Оставете някой с власт и авторитет да реши спора.

 

Съзнание: Доверете решението на съдбата.

 

Емоция: Оставете разрешаването на спора на външни влияния.

 

Творчество: Потърсете странично мнение за разрешаване на творческия конфликт.

 

Комуникация: За разрешаване на спора се вслушайте в непредубедено трето мнение.

 

Амбиция: Потърсете независим арбитър за конкуренцията.

Служба: Потърсете независима страна за разрешаване на спора с началниците.

 

Грижи: Конфликта може да се реши с външна намеса и влияние.

 

Икономика: Оставете решаването на финансовия конфликт на безпристрастна страна.

 

Неутралност: Доверете се на арбитър за разрешаване на конфликта.

 

Разум: Оставете независим ум да разреши логическия спор.

 

 

                                     6.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Спечелване на спора ще доведе до оспорване на решенията.

 

Невинност: Спечелване на битката ще предизвика оспорване.

 

Съзнание: Тласкането на морален проблем към заключение подтиква към морална критика.

 

Емоция: Побеждаването в караницата среща съпротива, която води до още караници.

 

Творчество: Творческия успех се сблъсква с критика.

 

Комуникация: Спечелването на спора води до още спорове.

 

Амбиция: Победата поражда опоненти.

 

Служба: Ако докажете, че началниците грешат, ще ви наблюдават по-отблизо и ще ви критикуват.

 

Грижи: Ако принуждавате детето да направи нещо против волята си, то ще се бунтува.

 

Икономика: Финансовия успех ще предизвика завист у конкурентите ви.

 

Неутралност: Победите срещат опозиция.

 

Разум: Доказването на собствената гледна точка среща критики.

 

 

                                  Търпението предпазва от грешки  

 

 

Решение: Засега останете толерантни, това предпазва от грешни решения.

 

Невинност: На този етап не задавайте въпроси, така ще избегнете грешки.

 

Съзнание: Засега се придържайте към ежедневния живот, това предпазва от самозаблуди.

 

Емоция: Дръжте се сякаш нищо не се е случило, така няма да бъдете наранени.

 

Творчество: Ако се придържате към конвенционалните идеи за момента, няма да бъдете неразбрани.

 

Комуникация: Засега не казвайте нищо, за да не останете неразбрани.

 

Амбиция: Обуздайте амбицията си за момента, за да не разпилявате енергията си.

 

Служба: За да избегнете обвинения, спазвайте задълженията си.

 

Грижи: Проявявайте колкото се може повече разбиране, за да избегнете възмущение и сръдни.

 

Икономика: Засега запазете благоразумие, за да си спестите финансови загуби.

 

Неутралност: Придържайте се към обикновеното и нормалното.

 

Разум: За да се предпазите от грешки, не правете заключения на този етап.

 

 

                                      5.Линия / предупредител/ 2

 

                                      Късмет, но противоречив

 

Решение: Нежеланието да вземете решение може да се сметне за нерешителност, но е правилно.

 

Невинност: Нежеланието да се доверите може да остане неразбрано, но е правилно.

 

Съзнание: Да не действате по интуиция може да дразни егото, но е правилно.

 

Емоция: Нежеланието да действате по чувство може да се изтълкува погрешно, но е справедливо.

 

Творчество: Да не давате израз на идея може да изглежда некреативно, но е оправдано.

 

Комуникация: Сдържаността може да се изтълкува погрешно, но е оправдана.

 

Амбиция: Нежеланието да приемеш възможност може да се сметне за апатия, но е правилно.

 

Служба: Нежеланието да следвате нареждания може да се разглежда като провал в задълженията ви, но е правилно.

 

Грижи: Нежеланието да порицавате може да се сметне за слабост, но е оправдано.

 

Икономика: Финансовата сдържаност може да се нарече стиснатост, но е правилна.

 

Неутралност: Изчакването е сметнато за грешно.

 

Разум: Нежеланието да правиш заключения може да се сметне за ирационално, но е правилно.

 

                           5.Линия / предупредител/ 3

 

 

Решение: Решения, взети без обмисляне поставят под съмнение авторитета.

 

Невинност: Предприета стъпка без разбиране води до неминуема несигурност.

 

Съзнание: Преждевременният прогрес оставя отворена вратата към съмнения в себе си.

 

Емоция: Преждевременното обвързване води до болка.

 

Творчество: Нездравите идеи могат да се видят като такива и от другите.

 

Комуникация: Изречените необмислени думи водят до спор.

 

Амбиция: Преждевременно предприетата стъпка ще се посрещне от другите враждебно.

 

Служба: Нагърбването с твърде трудна задача ще се прецени като неуместно.

 

Грижи: Ако действате, без да обмислите чувствата на другите, ще предизвикате враждебност.

 

Икономика: Поемане на ангажименти без солидна финансова основа води до проблеми.

 

Неутралност: Преждевременно предприети стъпки.

 

Разум: Заключенията, направени без правилното разбиране са подложени на критики.

 

 

                            5.Линия / Предупредител/ 4

 

Решение: Прибързаните решения са доказано грешни, трябва да го признаете.

 

Невинност: Ситуация, която не може да бъде разбрана, постигането на доверие, макар и трудно, е единствения начин.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение е неуважение към по-висшето съзнание; нужно е да приемете това като вина.

 

Емоция: Обвързването е било припряно и необмислено, макар е болезнена, честността е единственото решение.

 

Творчество: Баналното е било погрешно възприето като вдъхновение, задължително е да приемете критика. 

 

Комуникация: Казани са грешните неща, по-добре е да си мълчите.

 

Амбиция: Предприета е погрешна стъпка, единственото решение е да останете сдържан и спокоен.

 

Служба: Задачата е прекалено трудна, единственият начин е да го признаете.

 

Грижи: Липсата на доверие не може да бъде преодоляна с любов, благоразумието е единствената възможност.

 

Неутралност: Опасни последици.

 

Разум: Припрените изводи са се доказали като нелогични, задължително е да се вслушате в алтернативни аргументи.

 

 

                                    5.Линия / Предупредител/ 5

 

                                    Късмет, ако сте отдадени

 

Решение: Ако си взимате почивка от отговорностите понякога, това ще ви укрепи за бъдещите трудни решения.

 

Невинност: Няма нищо лошо в това да се радвате на живота между трудно научените уроци.

 

Съзнание: Периодичните удоволствия могат да обновят вярата.

 

Емоция: Временните раздели могат да укрепят връзката.

 

Творчество: Временното откъсване от рутината може да бъде терапевтично.

 

Комуникация: Смейте се, шегувайте се, това ще улесни бъдещите сериозни спорове.

 

Амбиция: Взимайте си кратки почивки от битките, това ще ви подсили за бъдещите битки.

 

Служба: Взимайте си почивка от задълженията, това е задължителна подготовка за бъдещите задачи.

 

Грижи: Не се чувствайте виновни за кратките моменти, в които сте се поглезили, те са от полза за тези, за които се грижите.

 

Икономика: Периодичните почивки правят бъдещите финансови борби по-леки за понасяне.

 

Неутралност: Периоди на релаксация, които са подкрепа за бъдещето.

 

Разум: Ако от време на време умът ви си почива, ще може по-добре да вижда сериозните неща такива, каквито са

 

 

                               5.Линия /Предупредител/ 6

 

                               Късмет, ако се приема като урок

 

Решение: Решенията са се доказали като грешни, но носят важни уроци за бъдещия успех.

 

Невинност: Когато цялата надежда е изгубена, се появяват нови приятели.

 

Съзнание: Липсата на съзнание трябва да се понесе, но тази много важна загуба води до нови прозрения.

 

Емоция: Връзката е приключила, но се разкриват нови и неочаквани чувства.

 

Творчество: Творческите идеи не водят до нищо, но зад този провал се крият нови идеи.

 

Комуникация: Спорът е изгубен, но е установено ново ниво на комуникация.

 

Амбиция: Амбициите са осуетени, но има нови възможности, ако могат да бъдат видяни.

 

Служба: Задачата е доказано извън възможностите, но други нереализирани способности могат да бъдат от полза.

 

Грижи: Сблъсъците са неизбежни, но в тях са семената на новото разбирателство.

 

Икономика: Загубата е неизбежна, но начини за възстановяване от нея се разкриват внезапно.

 

Неутралност: Неминуемият провал крие семената на нови начинания.

 

Разум: Грешните изводи са направени, но семето на ново разбиране се крие в този провал.

 

 

                                  6.КОНФЛИКТ

 

                        С грижа, късмет – не предприемайте стъпки- потърсете съвет

 

Решение: Ако просто решите, ще получите несъгласие – компромисът е по-добрия вариант. Ако насилвате нещата, ще срещнете съпротива.

 

Невинност: Импулсивните действия водят до конфликт, компромисът е за предпочитане пред лошото чувство.

 

Съзнание: Висшите ценности причиняват конфликт, компромисът е за предпочитане пред отчуждението.

 

Емоция: Искрените чувства срещат несъгласие, компромисът е по-добър от твърдоглавието.

 

Творчеството: Артистичните идеи се сблъскват с критика, компромисът е за предпочитане пред отхвърлянето.

 

Комуникация: Искрените думи се посрещат с неразбиране, преговорите са най-добрия начин. Твърдоглавието води до спорове.

 

Амбиция: Амбицията поражда конфликт. Компромисът е за предпочитане пред конкуренцията.

 

Служба: Лоялността предизвиква конфликти.Бъдете гъвкави, а не ригидни.

 

Грижи: Грижите водят до конфликти, компромисът е по-добрия вариант.

 

Икономика: Търговските идеи пораждат конфликт на интереси, компромисът е за предпочитане пред финансовия риск.

 

Неутралност: Позитивното действие води до конфликт.

 

Разум: Очевидната теория се приема с несъгласие. Компромисът е по-добър от неразбирането.

 

 

                            6.Линия / Предупредител/ 1

 

                            Противоречив, но неизбежен късмет

 

 

Решение: Избягването на споровете може да доведе до загуба на позицията, но е неизбежно за добро.

 

Невинност: Избягването на конфликт води до загуба на гордостта, но е за добро.

 

Съзнание: Избягване на конфликт за идеалите може да изглежда като отказ от вярата, но е най-добрия вариант.

 

Емоция: Избягването на спорове поражда раздразнение, но в края на краищата е за добро.

 

Творчество: Правенето на идеите по-приемливи може да изглежда като компромис, но е неизбежно най-доброто решение.

 

Комуникация: Избягването на спорове може да предизвика клюки, но е неизбежно най-доброто.

 

Амбиция: Избягването на конфликт може да изглежда като стъпка в грешна посока, но определено е по-успешно.

 

Служба: Избягването на конфликт може да изглежда като нелоялност, но определено е по-далновидно.

 

Грижи: Въздържането от изблици на темперамент и сблъсъци може да изглежда като липса на родителски контрол, но в края на краищата е за добро.

 

Икономика: Въздържането от финансова конкуренция може да изглежда като пропускане на шанса, но е доказано по-печелившо.

 

Неутралност: Избягване на конфликт.

 

Разум: Избягването да останете неразбран може да доведе до загуба на разбирането, но е неизбежно за добро.

 

 

                                  6.Линия / Предупредител/ 2

 

                                  Няма нужда от обвинения

 

 

Решение: Най-добре е да не се въвличате в непечеливши конфликти.

 

Невинност: Най-добре е да избягвате битки, които не може да спечелите.

 

Съзнание: Въздържайте се от неподатливи на обработка морални сблъсъци.

 

Емоция: Безнадеждните спорове е най-добре да се избягват.

 

Творчество: Най-добре избягвайте творческото неразбирателство.

 

Комуникация: Най-добре е да не се замесвате в безпредметни спорове.

 

Амбиция: Непечелившата конкуренция е най-добре да се избягва.

 

Грижи: Избягвайте конфликти с началниците.

Грижи: Ситуации, в които детето може да се отдръпне, трябва да се избягват.

 

Неутралност: Избягвайте конфликти, за да не пилеете ресурси.

 

Разум: По-добре е да не търсите решение, ако то ще остане неразбрано.

 

 

                               6.Линия / Предупредител/ 3

 

                               Късмет, но има рискове

 

 

Решение: Придържането към принципите може да доведе до неразбирателство, но е за добро.

 

Невинност: Придържането към независимо действие крие рискове, но е най-добрия начин.

 

Съзнание: Придържането към по-висшите стойности може да предизвика недоверчивост, но е най-добрия начин.

 

Емоция: Рисковано е да си искрен, но е неизбежно за добро.

 

Творчество: Безкомпромисната оригиналност изглежда като пропускане на шанса, но е неизбежно най-добрия начин.

 

Комуникация: Рисковано е да си дипломатичен, но е най-добрия начин.Не се опитвайте да сте посредник в спорове.

 

Амбиция: Да разчитате на способностите си е рисковано, но е най-добрия начин.

 

Служба: Придържането към задълженията е рисковано, но е за добро. Не търсете по-голяма отговорност.

 

Грижи: Любяща грижа, макар и трудна, е най-добрия начин.

 

Икономика: Благоразумието може да включва някакъв риск, но е най-добрия начин. Не поемайте отговорност за парите на другите хора.

 

Неутралност: Позитивните ценности крият рискове, но са най-добрия начин.

 

Разум: Логичното мислене може да срещне неразбиране, но е най-добрия начин.

 

 

                                  6.Линия / Предупредител/ 4

 

                                  Късмет, ако сте отдадени

 

 

Решение: Не насилвайте решението, оставете събитията да следват собствения си курс.

 

Невинност: Най-добре е да се въздържате от сблъсъци и да наблюдавате какво ще се случи.

 

Съзнание: Не водете морални спорове, вярвайте в Съдбата.

 

Емоция: Избягвайте споровете, оставете Съдбата да следва собствения си ход.

 

Творчество: Най-добре е да не отговаряте на критиката, а да оставите творчеството само да говори за себе си.

 

Комуникация: Не се поддавайте на изкушението да спечелите спора, оставете диалогът да се развива по собствен начин.

 

Амбиция: Откажете се от шанса за евтина победа и оставете събития да следват собствения си курс.

 

Служба: Най-добре е да избягвате конфликти с началниците, дори и да сте прав. Оставете събитията да се случват по собствен начин.

 

Грижи: Най-добре е да избягвате конфликти и просто да изследвате какво се случва.

 

Икономика: Най-добре е да избягвате рискове и да оставите финансите да диктуват собствения си курс.

 

Неутралност: Избягвайте споровете за надмощие и оставете нещата да се случват по техния начин.

 

Разум: Не предизвиквайте теорията с логика, оставете събитията да следват собствения си курс.

 

 

                                         6.Линия /Предупредител/ 5

 

                                         Голям късмет

 

 

Решение: Оставете решението на неутрална страна.

 

Невинност: Оставете някой с власт и авторитет да реши спора.

 

Съзнание: Доверете решението на съдбата.

 

Емоция: Оставете разрешаването на спора на външни влияния.

 

Творчество: Потърсете странично мнение за разрешаване на творческия конфликт.

 

Комуникация: За разрешаване на спора се вслушайте в непредубедено трето мнение.

 

Амбиция: Потърсете независим арбитър за конкуренцията.

Служба: Потърсете независима страна за разрешаване на спора с началниците.

 

Грижи: Конфликта може да се реши с външна намеса и влияние.

 

Икономика: Оставете решаването на финансовия конфликт на безпристрастна страна.

 

Неутралност: Доверете се на арбитър за разрешаване на конфликта.

 

Разум: Оставете независим ум да разреши логическия спор.

 

 

                                     6.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Спечелване на спора ще доведе до оспорване на решенията.

 

Невинност: Спечелване на битката ще предизвика оспорване.

 

Съзнание: Тласкането на морален проблем към заключение подтиква към морална критика.

 

Емоция: Побеждаването в караницата среща съпротива, която води до още караници.

 

Творчество: Творческия успех се сблъсква с критика.

 

Комуникация: Спечелването на спора води до още спорове.

 

Амбиция: Победата поражда опоненти.

 

Служба: Ако докажете, че началниците грешат, ще ви наблюдават по-отблизо и ще ви критикуват.

 

Грижи: Ако принуждавате детето да направи нещо против волята си, то ще се бунтува.

 

Икономика: Финансовия успех ще предизвика завист у конкурентите ви.

 

Неутралност: Победите срещат опозиция.

 

Разум: Доказването на собствената гледна точка среща критики.

 

                                      7. ДИСЦИПЛИНА

 

                             Късмет, ако спазвате дисциплина

 

 

Решение: Изискват се силни, но благи решения.

 

Невинност: Пред лицето на неизвестното се изисква пълно доверие.

 

Съзнание: Търсенето на по-висше съзнание изисква морална дисциплина.

 

Емоция: За да овладееш емоцията, се изисква самодисциплина.

 

Творчество: За да се изрази идеята, се изисква упорита работа.

 

Комуникация: Ситуацията изисква ръководещ глас и отдадено слушане.

 

Амбиция: За успеха се изисква стриктна дисциплина.

 

Служба: За да се справите с нарежданията, се изисква дисциплина.

 

Грижи: Нужна е дисциплината от любящ родител.

 

Икономика: Изисква се точен финансов усет.

 

Неутралност: Лидерство и дисциплина.

 

Разум: Изисква се точна логика и внимание към метода.

 

 

                               7.Линия / Предупредител/ 1

 

                               Лош късмет, ако не се спазва дисциплина

 

Решение: Следвайте нарежданията или ви грози провал.

 

Невинност: Всичко друго освен пълното доверие води до катастрофа.

 

Съзнание: Всичко друго освен пълната самодисциплина означава загуба на съзнание.

 

Емоция: Самодисциплината трябва да е пълна или старите, нежелани емоции ще изригнат отново.

 

Творчество: Всичко друго освен пълната дисциплина рискува да съсипе идеята.

 

Комуникация:  Всеки трябва да разбира своята значимост в дискусията или диалогът ще бъде пропилян.

 

Амбиция: Изисква се пълна самодисциплина или рискувате да се провалите.

 

Служба: Всичко друго освен пълна отдаденост към задълженията,  води до провал.   

 

Грижи: Родители и деца трябва да знаят точно мястото си във връзката или връзката ще се разпадне.

 

Икономика: Финансите трябва да се разпределят правилно или има реален риск от загуба.

Неутралност: Правилна организация.

 

Разум: Методът трябва да бъде педантичен или направените изводи ще са грешни.

 

 

                                  7.Линия /Предупредител/ 2

 

                                  Късмет –правилно е!

 

 

Решение: Водете се от примери, в този случай наградите са оправдани.

 

Невинност: Ако си отдаден на учението, наградите са оправдани.

 

Съзнание: Внасянето на висшето съзнание в ежедневния живот носи оправдани награди.

 

Емоция: Демонстрирането на любов чрез действие носи оправдани награди.

 

Творчество: Творческите идеи, приемливи за всички носят оправдани награди.

 

Комуникация: Комуникирайте идеите така, че да се разбират от всички и ще заслужите похвала и одобрение.

 

Амбиция: Амбиция, посветена на обща цел носи заслужени награди.

 

Служба: Да бъдеш пример за отдаденост носи оправдани награди.

 

Грижи: Служи за пример. Любовта, с която ще ти отвърнат ще е заслужена.

 

Икономика: Да бъдеш пример за благоразумие носи заслужени награди.

 

Неутралност: Бъди за пример.

 

Разум: Използвай изобретателност за общата цел. Наградите са оправдани.

 

 

                                 7.Линия / Предупредител/ 3

 

                                 Неблагоприятна

 

Решение: Грешка е да позволите на властта да се разпростре твърде нашироко.

 

Невинност: Следването на твърде много примери води само до объркване.

 

Съзнание: Задоволяването на егоистичното желание отслабва волята да отидеш по-нагоре.

 

Емоция: Понасянето на твърде много несподелена емоция задушава способността да обичаш.

Творчество: Работата върху твърде много идеи едновременно задушава творчеството.

 

Комуникация: Когато твърде много гласове напират да бъдат чути, ефективният диалог се разрушава.

 

Амбиция: Ако имате твърде много цели, това отслабва ефективността.

 

Служба: Ефективността отслабва, ако служите на повече от един господар.

 

Грижи: Оставянето на прекалено голяма свобода на действие руши уважението.

 

Икономика: Твърде много ангажименти отслабват финансовата сигурност.

 

Неутралност: Лидерите позволяват твърде много на подчинените си.

 

Разум: Ако търсите твърде много обяснения, това води единствено до объркване.

 

 

                                 7. Линия / Предупредител/ 4

 

                                 Невинен / безупречен/  

 

Решение: Добре е да признаете, че в момента не може да се вземе решение.

 

Невинност: Засега е най-добре да признаете невежеството си.

 

Съзнание: Добре е да признаете, че на този етап съзнанието е непостижимо.

 

Емоция: Любовта е невъзможна за момента, по-добре е да си тръгнете.

 

Творчество: Когато идеите не идват, поне на този етап, признайте го.

 

Комуникация: По-добре е да не казвате нищо, когато другите не го разбират на този етап.

 

Амбиция: Натоварването е прекомерно, по-добре е за момента да биете отбой.

 

Служба: Задачата се е доказала като твърде трудна за момента, най-добре го признайте.

 

Грижи:  Добре е за момента да оставите децата да следват собствения си път.

 

Икономика: Добре е да признаете, че за момента нещо е твърде скъпо.

 

Неутралност: Починете си от прекаленото натоварване.

 

Разум: Ако за момента няма рационално обяснение, добре е да го признаете.

 

 

 

 

 

                                 7.Линия / Предупредител/ 5

 

                                 Твърдоглавието не носи късмет                       

 

 

Решение: Трябва да се вземат важни решения. Изисква се зрялост. Ако стигнете в решенията твърде далеч, това може да доведе до грешки.

 

Невинност: Нещо важно трябва да бъде научено, следователно се изисква правилно поведение. Ако се опитате да изживеете твърде много, това може да прикрие важен урок.

 

Съзнание: Трябва да се справите с егото, но по симпатизиращ начин. Твърде много себеотхвърляне само ще изостри проблема.

 

Емоция: Силните чувства трябва да бъдат изразени, но се иска трезва глава. Ако сте прекалено емоционални, това може да провали връзката.

 

Творчество:  Трудните идеи настояват да бъдат изразени. Изисква се голям финес. Ексцентричността означава артистичен провал.

 

Комуникация: Трябва да се каже нещо трудно.Тактът е задължителен.Ако кажете твърде много, това води до неразбирателство.

 

Амбиция: Ще се сблъскате с предизвикателство, нужен е опит. Прекомерната амбиция води до провал.

 

Служба: Налага се да се справите с трудна задача, изпълнявайте стриктно. Ако надхвърлите нарежданията, ще ви струва скъпо.

 

Грижи: Болезнена ситуация трябва да бъде поправена. Нужно е голямо разбиране.Ако отидете твърде далече в нещата, това може да унищожи доверието.

 

Икономика: Нужно е да се поемат големи разходи. Проявете благоразумие. Екстравагантността може да доведе до катастрофа.

 

Неутралност: Нещо трябва да се направи, но по премерен начин.

 

Разум: Проблем трябва да бъде решен, изисква се интелигентност, но ако се опитате да сте прекалено умен- това няма да реши нищо.

 

 

                                            7.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Възможни са просветени решения, но не бива да се позволява процесът да дегенерира в догма.

 

Невинност: Въведете новонаученото познание в живота, но не действайте без да сте неосведомен.

 

Съзнание: Действайте според новооткритата яснота, но избягвайте егоистичните тенденции.

 

Емоция: Изразете това, което наистина чувствате, но не давайте път на онези чувства, които подкопават емоционалната стабилност.

 

Творчество: Идеите могат успешно да бъдат изразени, но избягвайте онези, които не си струват.

 

Комуникация: Кажете това, което трябва да се каже, но не позволявайте на тези, които не разбират, да се обаждат.

 

Амбиция: Направете това, което трябва да се направи, но не предизвиквайте опозиция и пречки срещу себе си.

 

Служба: Гордейте се, че сте част от успешен екип, но не се изкушавайте тази гордост да се превърне в самонадеяност.

 

Грижи: Радвайте се на взаимното доверие и не позволявайте тривиални наранявания да го разрушат.

 

Икономика:Направете нужните разходи, без да харчите пари за дреболии.

 

Неутралност: След победата направете каквото е нужно.

 

Разум: Радвайте се на новопридобитото разбиране, но не се взимайте за прекалено умен.

 

 

                                  8. ОБЩ ИНТЕРЕС

 

                     При правилното поведение-късмет    

 

 

Решение: Решенията изискват взаимно съгласие. Тези, които не са сигурни, съгласете се евентуално. Тези, които не се съгласят, допускат грешка.

 

Невинност: Ситуация, в която е задължително да останете заедно. Тези, които не са сигурни, присъединете се. Тези, които не се присъединят, стават несигурни.

 

Съзнание: Общностно съзнание. Съмняващите се нека да повярват. Невярващите няма да постигнат напредък.

 

Емоция: Взаимната емоция изисква голям самоконтрол. Тези, които не са сигурни, евентуално да я почувстват. Тези, които я отхвърлят, ще бъдат нещастни.

 

Творчество: Колективни творчески усилия. Тези, които не са сигурни, да видят стойността му евентуално. Тези, които предпочитат индивидуалната работа, пропускат истинска творческа възможност.

 

Комуникация: Взаимно разбирателство. Несигурните евентуално да се съгласят.Несъгласните грешат.

 

Амбиция: Общите цели изискват взаимни усилия. Несигурните да се присъединят евентуално. Егоистите няма да постигнат прогрес.

 

Служба: Съвместна работа. Тези, които не са сигурни, евентуално да се присъединят. Тези, които откажат, ще се сметнат за нелоялни.

 

Грижи: Родители и деца растат заедно.Тези, които не са сигурни, потърсете тази връзка. Тези, които откажат, ще срещнат единствено обида и негодувание.

 

Икономика: Общи финансови интереси, изискващи голяма честност. Несигурните евентуално да се включат. Тези, които откажат, ще изгубят.

 

Неутралност: Общият интерес държи заедно.

 

Разум: Проблемите изискват многостранен подход. Първоначалната неопределеност може да бъде превъзмогната, игнорирането на проблема е грешка.

 

 

                                  8.Линия / Предупредител/ 1

 

                                  Правилно- искреността носи прогрес

 

 

Решение: Честност, която среща цялостно одобрение.

 

Невинност: Чистота, която кара другите да се чувстват защитени.

 

Съзнание: Неегоистично поведение, което окуражава взаимното съзнание.

 

Емоция: Липсата на егоизъм укрепва взаимната емоция.

 

Творчество: Липсата на претенции събира творческите идеи заедно.

 

Комуникация: Честността окуражава диалога.

 

Амбиция: Липсата на конкуретност вдъхновява взаимната помощ.

 

Служба: Отдадеността на задълженията вдъхновява лоялност у другите.

 

Грижи: Истинските грижи вдъхновяват взаимната привързаност.

 

Икономика: Щедрост в полза на общия финансов интерес.

 

Неутралност: Позитивно действие, носещо обединение.

 

Разум: Липса на интелектуален снобизъм, позволяваща на различните степени на разбиране да се съберат заедно.

 

 

                                       8. Линия / Предупредител/ 2

 

                                       Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Откажете се от желанието да контролирате ситуацията.

 

Невинност: Просто действайте непредубедено.

 

Съзнание: Живейте съгласно убежденията си.

 

Емоция: Не бъдете егоисти.

 

Творчество: Позволете на оригиналността да се излее.

 

Комуникация: Говорете откровено.

 

Амбиция: Откажете се от конкуренцията.

 

Грижи: Бъдете истински грижовни.

 

Икономика: Когато е нужно, бъдете щедри.

 

Неутралност: Истинските и честни стойности вдъхновяват единството.

 

Разум: Откажете се от идеята за интелектуално превъзходство и просто потърсете разбиране.

 

 

                                   8. Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Взимане на решения само за да получите одобрение.

 

Невинност: Следване на грешния път.

 

Съзнание: Търсене на съзнание поради грешни причини.

 

Емоция: Неискрени чувства.

 

Творчество: Изразяване на идея без стойност.

 

Комуникация: Съгласяване с грешните мнения.

 

Амбиция: На страната на грешните хора.

 

Служба: Лоялност към грешната кауза.

 

Грижи: Не в полза на взаимния растеж.

 

Икономика: Не в полза на взаимния финансов интерес.

 

Неутралност: Лоялност на грешното място.

 

Разум: Събиране на идеи просто за да спечелите интелектуално превъзходство.

 

 

                                 8.Линия / Предупредител/ 4

 

                                Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Бъдете отворени за мнения.

 

Невинност: Открито признаване, че разчитате на другите.

 

Съзнание: Открито признайте вината.

 

Емоция: Открито изразете взаимните чувства.

 

Творчество: Реагирайте без задръжки на стимулите.

 

Комуникация: Бъдете отворени за съгласие.

 

Амбиция: Неприкрити способности.

 

Служба: Открита лоялност.

 

Грижи: Открита грижовност.

 

Икономика: Отвореност към взаимния финансов интерес.

 

Неутралност: Направете съюза известен.

 

Разум: Открито потърсете информация и сътрудничество.

 

                               8.Линия / Предупредител/ 5

                                     

                               Късмет

 

 

Решение: Решения, които са очевидни за всеки.

 

Невинност: Взаимно приятелство.

 

Съзнание: Взаимното съзнание се получава естествено.

 

Емоция: Откриване на взаимното чувство по естествен път.

 

Творчество: Естествени реакции на стимулите.

 

Комуникация: Разговор, водещ по естествен път до съгласие.

 

Амбиция: Взаимни цели – постигнати без конкуренция.

 

Служба: Инстинктивна лоялност.

 

Грижи: Естествени връзки.

 

Икономика: Взаимен финансов интерес, без алчност.

 

Неутралност: Взаимен прогрес без специални усилия.

 

Разум: Естествено постигнато разбирателство.

 

 

                                      8.Линия / Предупредител/ 6

 

                                      Неблагоприятна

 

 

 

Решение: Решения, които не водят до взаимно съгласие, се доказват като грешни.

 

Невинност: Тези, които не създават приятелства, се чувстват несигурни.

 

Съзнание: Отказът да повярвате пречи на растежа на съзнанието.

 

Емоция: Отхвърлянето на взаимното чувство води до нещастие.

 

Творчество: Придържането към индивидуалното за собствена полза се доказва като грешка.

 

Комуникация: Ако не стигнете до съгласие, грешите.

 

Амбиция: Ако не се откажете от конкуренцията, няма да постигнете прогрес.

 

Служба: Ако не работите заедно, това показва нелоялност.

 

Грижи: Родител, неспособен да споделя, не дава нищо на детето.

 

Икономика: Ако не виждате потребността от взаимна финансова сигурност, ще имате загуби.

Неутралност: Неспособност да споделяш.

 

Разум: Ако сте твърде превъзхождащ, за да събирате информация, ще сгрешите.

 

 

                            9. МАЛКО ОГРАНИЧЕНИЕ / ЗАДРЪЖКА/

 

                     Възможно е малко постижение

 

 

Решение: Решение е взето, но още не може да бъде осъществено. Не е време да бъде оповестявано.

 

Невинност: Може вече да е натрупан опит, но още не е време да се действа.

 

Съзнание: По-висшето съзнание може да бъде приложено в ежедневния живот, но по ограничен начин.

 

Емоция: Чувството е реално, но още не е време да бъде изразено.

 

Творчество: Идеята е добра, но още не е готова да бъде изразена.

 

Комуникация:  Съгласие е постигнато по принцип, но още не е време да се направи публично.

 

Амбиция: Поставената цел си струва, но още не е време да се тръгне в тази посока.

 

Служба: Отговорността е поета, но нарежданията могат да бъдат пренесени навън само по ограничен начин.

 

Грижи: Постигнато е състояние на растеж, но все още се изискват малки грижи. 

 

Икономика: Видян е шанс за печалба, но все още не е подходящото време за сделки.

 

Неутралност: Малки ограничения.

 

Разум: Отговорът е намерен, но още не може да бъде доказан. Засега го третирайте като предположение.

 

 

                                      9.Линия /Предупредител/ 1

 

                                      Късмет

 

 

Решение: Оставете решенията да станат очевидни в собственото си време.

 

Невинност: Не насилвайте нещата.

 

Съзнание: Оставете съзнанието да следва собствения си ритъм.

 

Емоция: Нека чувствата станат видими в собственото си време.

 

Творчество: Нека вдъхновението дойде в собственото си време.

 

Комуникация: Нека диалогът протича по собствен начин.

 

Амбиция: Позволете на прогреса да дойде естествено.

 

Служба: Задълженията  трябва да се изпълнят в собственото си време.

 

Грижи: Позволете на растежа да става естествено.

 

Икономика: Нека икономическите събития следват собствения си ритъм.

 

Неутралност: Позволете на събитията да се развиват естествено.

 

Разум: Нека решенията дойдат от само себе си.

 

 

                              9. Линия / Предупредител/ 2

 

                              Късмет

 

 

Решение: Избягвайте невъзможните решения.

 

Невинност: Избягвайте ситуация, която не е разбрана.

 

Съзнание: Избягвайте ситуация без по-висше значение.

 

Емоция: Избягвайте да изразявате чувство, което няма да бъде разбрано.

 

Творчество: Избягвайте идея, която не може да бъде изразена.

 

Комуникация: Избягвайте непечеливш спор.

 

Амбиция: Избягвайте непреодолимо препятствие.

 

Служба: Не приемайте непосилни задачи.

 

Грижи: Избягвайте неуместни изблици на темперамент.

 

Икономика: Избягвайте сигурна загуба.

 

Неутралност: Избягвайте невъзможното.

 

Разум: Откажете се от проблем, който не може да бъде решен.

 

 

                                9. Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Тривиални факти предотвратяват вземането на решения.

 

Невинност: Малки тревоги предотвратяват сигурността.

 

Съзнание: Незначителни вини пречат на съзнанието.

 

Емоция: Маловажното пречи на истинското чувство.

 

Творчество: Тривиални грешки възпрепятстват вдъхновението.

 

Комуникация: Дребни спорове пречат на съгласието.

 

Амбиция: Банални пречки възпрепятстват прогреса.

 

Служба: Малки пречки за изпълнението на задачата.

 

Грижи: Детински постъпки спъват растежа.

 

Икономика: Ненужните харчове пречат на печалбата.

 

Неутралност: Малки проблеми пречат на позитивния напредък.

 

Разум: Малки проблеми пречат на решението.

 

 

 

                                9. Линия / Предупредител/ 4

 

                               Правилно

 

 

Решение: Честността евентуално ще доведе до очевиден отговор.

 

Невинност: Ако се придържате към невинността, евентуално ще доведе до сигурност.

 

Съзнание: Вярата позволява евентуален растеж.

 

Емоция: Истинското чувство евентуално ще намери израз.

 

Творчество: Истинската оригиналност евентуално ще получи одобрение.

 

Комуникация: Неизбежно истината ще бъде разкрита.

 

Амбиция: Посвещаването на стойностна цел ще позволи евентуален прогрес.

 

Служба: Отдадеността на задълженията евентуално ще се окаже печеливша.

Грижи: Истинските грижи накрая ще получат одобрение и признателност.

 

Икономика: Разумните инвестиции ще получат евентуална възвръщаемост.

 

Неутралност: Позитивните ценности позволяват евентуален прогрес.

 

Разум: Логиката евентуално ще доведе до отговор.

 

 

 

                                    9.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Честността печели респект.

 

Невинност: Способността да изпитваш истинско удоволствие привлича другите.

 

Съзнание: Истинската вяра е обогатяваща.

 

Емоция: Истинските чувства се връщат.

 

Творчество: Творчеството е удовлетворяващо.

 

Комуникация: Откритият диалог е награда сам по себе си.

 

Амбиция: Способностите стават източник на удоволствие сами по себе си.

 

Служба: Отдадеността на задълженията среща одобрение.

 

Грижи: Грижите укрепват връзките.

 

Икономика: Благоразумието става удоволствие.

 

Неутралност: Споделени позитивни ценности.

 

Разум: Дълбокото разбиране привлича съмишленици.

 

 

 

                                   9.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Бъдещо действие е неблагоприятно

 

 

Решение: Не отивайте по-далеч от очевидното решение.

 

Невинност: Бъдете щастливи в настоящата ситуация. Авантюрите са рискови.

 

Съзнание: Бъдете доволни от постигнатия растеж. Търсенето на повече може да провали това, което вече е постигнато.

Емоция: Бъдете доволни от връзката такава, каквато е. Ако сте прекалено емоционални, това може да я разруши.

 

Творчество: Бъдете доволни от идеята такава, каквато е. Бъдещо развитие може да я унищожи.

 

Комуникация: Бъдете доволни от съгласието такова, каквото е. Бъдещ диалог може да доведе до неразбирателство.

 

Амбиция: Бъдете доволни от постигнатото. Тласкането по-нататък означава опасност.

 

Служба: Не отивайте по-далеч от границите на нарежданията.

 

Грижи: Задоволете се с постигнатия растеж. Насилването крие опасност.

 

Икономика: Задоволете се с това, което е спечелено. Бъдещи спекулации крият риск.

 

Неутралност: Удовлетворение от постигнатото чрез ограничения.

 

Разум: Задоволете се с направените изводи. По-нататъшни проучвания ще са грешка.    

 

 

 

                            10.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШАНСА    

 

                     Малки постижения пред лицето на опасността

 

 

Решение: Вървите срещу принципите си, за да вземете решение.

 

Невинност: Борите се с неизвестното, за да останете невредими.

 

Съзнание: Действате в посока, противоположна на висшите ценности, но оцелявате без загуба на съзнанието.

 

Емоция: Изразявате чувствата си в грешен момент, но намирате симпатия.

 

Творчество: Необичайната идея се доказва като успешна.

 

Комуникация: Казвате грешното нещо, но не срещате враждебност.

 

Амбиция: Натискате прекалено силно, но въпреки това постигате напредък.

 

Служба: Не следвате твърде стриктно заповедите, за да изпълните задачата.

 

Грижи: Показвате се като негрижовен, за да подхраните растежа.

 

Икономика: Привидно неразумните сделки носят възвръщаемост.

 

Неутралност: Поемане на риск

 

Разум: Пренебрегване на логиката в опит за намиране на решение.

 

 

 

                                    10.Линия / Предупредител/ 1

 

                                    Безупречност

 

 

Решение: Простата справедливост позволява правилно решение.

 

Невинност:  Оставането непокварен позволява урока да бъде научен.

 

Съзнание: Простотата позволява продължителен растеж на съзнанието.

 

Емоция: Да останете искрен позволява на връзката да расте.

 

Творчество: Ако останете верен на първоначалната идея, това я прави по-стойностна.

 

Комуникация: Ако продължите да слушате, това позволява на диалога да напредва.

 

Амбиция: Способностите позволяват прогрес.

 

Служба: Продължаващата лоялност е от голяма полза.

 

Грижи: Незабележимата грижа позволява растеж.

 

Икономика: Продължаващото благоразумие позволява устойчив растеж.

 

Неутралност: Простите позитивни ценности позволяват прогрес.

 

Разум: Ако останете отворен и непредубеден, това позволява разбиране.

 

 

 

                        10.Линия / Предупредител/ 2

 

                       Ако продължавате по този начин, това носи късмет

 

 

Решение: Простичката справедливост позволява да се избегне опасността.

 

Невинност: Невинното поведение предотвратява опасността от поквара.

 

Съзнание: Простотата позволява да се избегне опасността от морално превъзходство.

 

Емоция: Емоционалният баланс предпазва от крайности, които нараняват.

 

Творчество: Изразяването на идеите простичко предотвратява неразбирането им.

 

Комуникация: Простите думи предпазват от неразбиране.

 

Амбиция: Простият напредък позволява да се избягват капаните.

 

Служба: Следването на нарежданията праволинейно предпазва от капана на самонадеяността.

 

Грижи: Простотата предпазва грижата да не се превърне в дисциплина.

 

Икономика: Продължаващото благоразумие позволява да се избягнат рискови сделки.

 

Неутралност: Простота в опит да се избягне опасност.

 

Разум: Провала на логиката ще се избегне, ако останете с отворен ум.

 

 

 

                            10.Линия /Предупредител/ 3

 

                             Неблагоприятна

 

 

Решение: Вземане на решения без достатъчни доказателства.

 

Невинност: Независимост без достатъчно опит.

 

Съзнание: Съзнание без задължителната морална основа.

 

Емоция: Действие според чувство, което не е наистина искрено.

 

Творчество: Изразяване на идея, която не си струва.

 

Комуникация: Спор без нужното познание.

 

Амбиция: Предизвикателство отвъд способностите.

 

Служба: Поемане на отговорност, която е отвъд способностите. / Това може да е оправдано само при крайни обстоятелства/

 

Грижи: Преждевременно отпускане на юздите.

 

Икономика: Поемане на риск без адекватни ресурси.

 

Неутралност: Действие без нужните ресурси.

 

Разум:Вадене на заключение, което не издържа логическо обяснение.

 

 

                                  10.Линия / Предупредител/ 4

  

                                  Евентуален късмет

 

 

Решение: Внимателното обмисляне позволява да се вземе деликатно решение.

 

Невинност: Опасност, но предпазливостта позволява евентуална сигурност.

 

Съзнание: Голямата предпазливост предпазва от потенциалната опасност да изгубиш вяра.

 

Емоция: Предпазливостта предпазва от евентуално нараняващо чувство.

 

Творчество: Трудната идея може да бъде изразена внимателно, с грижа.

 

Комуникация: Внимателните думи водят до решаването на потенциално опасен спор.

 

Амбиция: Предпазливостта води до успех в опасна ситуация.

 

Служба: Предпазливостта позволява изпълнението на трудни задачи.

 

Грижи: Голямата грижа може да предотврати потенциално разрушителен ефект върху детето.

 

Икономика: Несигурна ситуация, но предпазливостта може да донесе евентуална печалба.

 

Неутралност: Опасна ситуация, изискваща предпазливост.

 

Разум: Вниманието към детайла води до решение на труден проблем.

 

 

                                       10.Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Хазартен курс

 

Решение: Придържайте се към идеалите, но останете нащрек за опасностите да бъдете догматични.

 

Невинност: Придържайте се към невинността, но не забравяйте за опасността отвън.

 

Съзнание: Придържайте се към висшите ценности, но осъзнавайте опасността от морално превъзходство.

 

Емоция: Придържайте се към истинските чувства, но бъдете нащрек за възможни последствия.

 

Творчество: Изразявайте идеите искрено, но осъзнавайте опасността от претенциозност.

Комуникация: Избирайте думите внимателно, но осъзнавайте опасността от потенциални спорове.

 

Амбиция: Напредвайте, но бъдете нащрек за опасност.

 

Служба: Останете отговорни, но осъзнавайте опасността от самонадеяност.

 

Грижи: Останете грижовни, но се опитайте да не задушавате.

 

Икономика: Останете благоразумни, докато осъзнавате опасността от посредственост.

 

Неутралност: Останете позитивни, но бъдете нащрек за опасност.

 

Разум: Придържайте се към логиката, но бъдете нащрек за капани.

 

 

                             10.Линия / Предупредител/ 6

 

                             Много късмет, ако успехът е чист

 

 

Решение: Решение, взето с нужното обмисляне, със сигурност ще е вярно.

 

Невинност: Изживяване на събитията с истинска непредубеденост е истинско учение.

 

Съзнание: Моралната правота показва сигурност в растежа на съзнанието.

 

Емоция: Истинското ръководство доказва искрено чувство.

 

Творчество: Изразяването на наистина оригинална идея е със сигурност изкуство.

 

Комуникация: Честните думи със сигурност ще намерят съгласие.

 

Амбиция: Честните усилия със сигурност ще доведат до стойностна цел.

 

Служба: Отдадеността на задълженията показва, че задачата ще бъде изпълнена.

 

Грижи: Уверените грижи ще доведат до истински растеж.

 

Икономика: Това, което се придобие честно е истинско богатство.

 

Неутралност: Позитивното действие дава позитивни резултати.

 

Разум: Заключенията, направени с непогрешима логика със сигурност са правилни.

 

 

 

 

 Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.