събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 11-20
07.12.2017

                                            11.ХАРМОНИЯ          

 

                         Късмет –постиженията са възможни

 

 

Решение: Решенията едновременно са и точни, и гъвкави.

 

Невинност: Бъдете едновременно уверени и възприемчиви в учението.

 

Съзнанието: Целите на егото и висшия Аз са еднакви.

 

Емоция: Чувствата са в унисон с практичното обмисляне.

 

Творчество: Вдъхновението и талантът са обединени.

 

Комуникация: Истинският разговор носи хармония.

 

Амбиция: Егоистичните цели са в съгласие с общата насока.

 

Служба: Доволни сте да следвате заповеди като част от стойностна кауза.

 

Грижи: Родители и деца се разбират помежду си.

 

Икономика: Икономическата стабилност позволява щедрост, където е нужна.

 

Неутралност: Отказ от негативното в полза на позитивното.

 

Разум: Логиката и интуицията се използват заедно за решаване на проблема.

 

 

 

                                        11.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Позитивното действие носи късмет

 

 

Решение: Честността служи за пример и насърчава другите също да са честни.

 

Невинност: Желанието да учиш насърчава другите да правят същото.

 

Съзнание: Личният растеж окуражава другите да растат.

 

Емоция: Любовта насърчава другите да обичат.

 

Творчество: Творческите идеи вдъхновяват другите.

 

Комуникация: Изслушването насърчава другите да слушат.

 

Амбиция: Ентусиазмът е заразителен.

 

Служба: Гордостта от добре свършената работа е пример за другите.

Грижи: Децата откликват на грижите към тях, като сами се грижат за себе си.

 

Икономика: Другите следват примера за благоразумна щедрост.

 

Неутралност: Другите следват положителните примери.

 

Разум: Разумът стимулира изобретателността на другите.

 

 

                                   11.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Продължителната решителност изисква емпатия, точност, внимание към детайла и отговорност да не злоупотребиш със силата.

 

Невинност: Продължителната сигурност изисква вяра в по-висшите, признаване на невежеството, любопитство и отхвърляне на фалшивите идеали.

 

Съзнание: Продължителният растеж изисква дисциплина, постоянен самоанализ, пълно приемане и жертване на егото.

 

Емоция: Продължителният емоционален баланс изисква емпатия, самоограничаване, откритост и преданост.

 

Творчество: Продължителното творчество изисква вяра в себе си, технически умения, възприемчивост и приемане на обикновеното.

 

Комуникация: Продължителният диалог изисква отказ от предубедените идеи, способност да заявиш истината просто, дипломация и желание да изслушваш всеки.

 

Амбиция: Продължителният прогрес изисква скромност, издръжливост, подготвеност и благородство в победата.

 

Служба: Продължителната полезност изисква лоялност, упорита работа, педантичност и искрена гордост от това, че си част от нещо стойностно.

 

Грижи: Продължителната грижа изисква толерантност, стабилност, проницателност и взаимно уважение.

 

Икономика: Продължителната икономическа стабилност изисква благоразумие, планиране, липса на показност и проява на щедрост, където е нужна.

 

Неутралност: Устойчивата хармония изисква толерантност, убеждаване, предвиждане и единодушие.

 

Разум: Продължителната изобретателност изисква педантично внимание към метода, приемане на простите идеи, практичност и желание да се справиш с това, което изглежда неразрешимо.

 

 

                                   11.Линия / Предупредител/ 3

 

                            Продължителната вещина по този път е правилна

 

 

Решение:  Постигнете колкото се може повече през този период, защото краят му е неизбежен.

 

Невинност: През това време натрупайте възможно повече положителен опит, защото то със сигурност ще свърши.

 

Съзнание: Изживейте периода на по-висше съзнание, защото със сигурност ще свърши.

 

Емоция: Използвайте времето пълноценно, чувствата са обречени да се променят.

 

Творчество: Използвайте творческите периоди пълноценно, защото рано или късно ще свършат.

 

Комуникация: Обменяйте през този период колкото се може повече идеи, откритият диалог скоро ще приключи.

 

Амбиция: През този период постигнете възможно повече прогрес, защото скоро ще свърши.

 

Служба: По това време изпълнете възможно повече задачи, тъй като обстоятелствата със сигурност ще се променят.

 

Грижи: Постигнете колкото може повече взаимно доверие, нещата неизбежно ще се променят.

 

Икономика: Постигнете възможно повече през времето на икономическа стабилност, вижда му се краят.

 

Неутралност: Използвайте времето максимално.

 

Разум: Постигнете колкото се може повече през този период, той със сигурност ще свърши.

 

 

                                       11.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Добре е да не показвате сила и превъзходство в отношенията с безсилните.

 

Невинност: Не показвайте чистота пред покварените.

 

Съзнание: Добре е да не демонстрирате по-висше съзнание пред материалистите.

 

Емоция: Не показвайте чувства пред тези, които са емоционално студени.

Творчество: Добре е да проявявате скромност в таланта си пред тези, които са по-малко талантливи.

 

Комуникация: Въздържайте красноречието си пред тези, които го притежават в по-малка степен.

 

Амбиция: Не демонстрирайте успеха си пред тези, които са по-малко успяващи.

 

Служба:  Не проявявайте лоялност, търсейки разбирането на тези, които не притежават лоялност.

 

Грижи: Добре е да слезете до друго ниво в грижовната връзка.

 

Икономика: Не демонстрирайте богатството си пред тези, които са по-малко имащи.

 

Неутралност: Да искаш по-доброто за тези, които не го осъзнават.

 

Разум: Не демонстрирайте колко сте умни пред тези, които няма да разберат.

 

 

                                       11.Линия / Предупредител/ 5

 

                                      Удовлетвореност – Много късмет

 

 

Решение:  Приемане на ограничения в интерес на справедливостта.

 

Невинност: Да бъдеш по-отговорен.

 

Съзнание: Саможертва за растежа на другия.

 

Емоция: Подтиснати чувства за доброто на връзката.

 

Творчество: Опростени идеи за по-широко приемане.

 

Комуникация: По-простичък език в името на по-добрата комуникация.

 

Амбиция: Жертване на личната амбиция за по-голямата цел.

 

Служба: Приемане на понижението в името на общата цел.

 

Грижи: Отказ от протективността, за да се стимулира растежа.

 

Икономика: Преодоляване на алчността заради общото благо.

 

Неутралност: Понижаване на стандартите в името на общата полза.

 

Разум: Приемане на недоказани факти с цел по-широко разбиране.

 

 

                                11.Линия / Предупредител/ 6 

 

                                Неизбежна вина

 

 

Решение: Когато не може да се вземе решение, по-добре е да се приеме това, а не да се използва принуда.

 

Невинност: Когато невинността е изгубена, по-добре да го приемете като част от растежа вместо да се опитвате да я спечелите повторно.

 

Съзнание: Когато съзнанието е изгубено, по-добре е да го приемете вместо да търсите да се появи отново.

 

Емоция: Когато емоцията е мъртва, по-добре е да го признаете вместо да се преструвате.

 

Творчество: Когато творческият период е приключил, приемете го вместо да търсите безплодни идеи.

 

Комуникация: Когато откритият диалог не е възможен повече, оттеглете се с благодарност, вместо да спорите.

 

Амбиция: По-добре е да проявите великодушие, а не да водите битки.

 

Служба: По-добре е да признаете провала вместо да упорствате в задача, която е отвъд вашите възможности.

 

Грижи: Когато родителският контрол е изгубен, по-добре е да оставите детето да върви по собствения си път вместо да сте прекалено протективни.

 

Икономика: Когато доходният период е приключил, погледнете ситуацията в лицето вместо да пилеете ресурси за да се борите.

 

Неутралност: Приемете края.

 

Разум: Когато разбирането е изгубено, по-добре е да го приемете, отколкото да се борите с логиката.

 

 

                               12. АЛЧНОСТ / ЛАКОМИЯ/

 

                     Много е трудно да останете вещ  

 

Решение: Деликатно решение-направено само в полза на личния интерес.

 

Невинност: Невежеството се подхранва от себе си.

 

Съзнание: Висшето съзнание е изоставено в полза на егоистичното поведение.

 

Емоция: Емоционалната студенина означава нещастие.

 

Творчество: Творчеството е управлявано от комерсиализма.

 

Комуникация: Никой не иска да чуе истината.

 

Амбиция: Всеки срещу всеки в конкуренция.

 

Служба: Тези, които служат, не влагат гордост в работата си.

 

Грижи: Пропиляна грижовност.

 

Икономика: Дългосрочната сигурност е пренебрегната, за да се гони бърза печалба.

 

Неутралност: Отхвърляне на позитивното в интерес на негативното.

 

Разум: Използване на интелигентността просто за да спечелиш.

 

 

 

                              12.Линия / Предупредител/ 1

 

                              Късмет- ако продължавате по този начин, това води до прогрес

 

 

Решение: Оставането безпристрастни пред лицето на несправедливостта е пример за другите.

 

Невинност: Да останеш невинен пред лицето на изкушението окуражава другите да направят същото.

 

Съзнание: Придържането към по-висшите ценности в трудни времена е вдъхновение за другите.

 

Емоция: Емоционалната честност пред лицето на егоизма е пример за другите.

 

Творчество: Оригиналността в банални времена е пример за следване за другите.

 

Комуникация: Придържането към истината пред лицето на нечестността засрамва другите и ги кара да правят същото.

 

Амбиция: Издръжливостта в период на трудности е пример за другите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията в период на трудности е пример за другите.

 

Грижи: Да продължиш да се грижиш, когато те боли сърцето е пример, който младежът няма да забрави.

 

Икономика: Благоразумието пред опортюнизма е пример за другите.

 

Неутралност: Да останеш позитивен сред негативното.

 

Разум: Търсене на разбиране заради самото него е пример за другите.

 

 

                                12.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Късмет в малките неща

 

 

Решение: Самозащитната природа на силата сама по себе си стимулира нуждата от просветени решения.

 

Невинност: Липсата на удовлетворение поради разглезеност стимулира нуждата от възвръщане на невинността.

 

Съзнание: Празната природа на земното задоволство създава нуждата от по-висше съзнание.

 

Емоция: Липсата на удовлетворение на егоистичните чувства стимулира нуждата от по-истинска емоция.

 

Творчество: Празният успех на комерсиализма стимулира нуждата от истинско творчество.

 

Комуникация: Постоянната пропаганда стимулира стремежа към истина.

 

Амбиция: Липсата на удовлетворение на егоистичната амбиция стимулира потребността от стойностни усилия.

 

Служба: Пренебрегването на задълженията поражда нужда от ефективност у тези, които лоялно служат на по-голямата кауза.

 

Грижи: Оставянето на децата на самотек води до несигурност у тях и поражда нужда от любов.

 

Икономика: Липсата на сигурност, причинена от опортюнизма поражда потребност от икономическа стабилност.

 

Неутралност: Самоунищожителната природа на негативните цели стимулира нуждата от позитивното.

 

Разум: Логика, която просто подравнява, създава проблеми, които стимулират нуждата от отворено разсъждаване.

 

 

                                  12.Линия / Предупредител/ 3

 

Решение: Тези, които вземат нечестни решения, носят вината в себе си.

 

Невинност: Тези, които са нечестни, носят вината в себе си.

 

Съзнание: Тези, които просто търсят морално превъзходство, са празни отвътре.

 

Емоция: Тези, които мамят, носят вината в себе си.

 

Творчество: Тези, които постигат успех чрез опортюнизъм, осъзнават творческата си неадекватност.

 

Комуникация: Тези, които чувстват нужда да лъжат, се чувстват неадекватни.

 

Амбиция: Тези, които постигат успех по нечестен начин, се чувстват вътрешно неадекватни.

 

Служба: Тези, които не си вършат работата, си го знаят вътрешно.

 

Грижи: Неадекватните родители си го знаят вътрешно.

 

Икономика: Тези, които не заслужават богатството си, си го знаят вътрешно.

 

Неутралност: Тези, които са неадекватни, тайно го осъзнават.

 

Разум: Тези, които просто търсят да изглеждат умни, осъзнават вътрешно своята неадекватност.

 

 

                                    12.Линия / Предупредител/ 4

 

                                    Няма нужда от вина

 

 

Решение: Не е грешно да се взимат решения с по-висши мотиви. Ще намерите разбиране сред съмишленици.

 

Невинност: Не е грешно да се признае невежеството. Другите, които също не разбират, ще се радват.

 

Съзнание: Не е грешно да действащ според по-висшите ценности. Съмишлениците ще разберат.

 

Емоция: Не е грешно да бъдеш честен за чувствата си. Тези, които са искрени, ще разберат.

 

Творчество: Не е грешно да действаш от чисто артистични мотиви. Съмишлениците ще го одобрят.

 

Комуникация: Не е грешно да казваш истината. Има хора, които ще се съгласят.

 

Амбиция: Не е грешно да подслониш стойностна амбиция. Съмишлениците ще разберат.

 

Служба: Отдадеността на задълженията в името на по-голяма кауза не е грешно. Тези, които са лоялни, ще разберат.

 

Грижи: Не е грешно да действаш отвъд любовта за дете. Те евентуално ще разберат.

 

Икономика: Не е грешно да взимаш решения в светлината на дългосрочната финансова сигурност. Съмишлениците ще видят смисъла в това.

 

Неутралност: Действия с по-висши мотиви.

 

Разум: Няма нищо грешно в това да търсиш отиващи далеч заключения. Съмишлениците ще разберат.

 

 

                                   12.Линия / Предупредител/ 5

 

                                  Късмет за вещия

 

Решение: Тези, които просто търсят власт започват да унищожават себе си. Само чрез осъзнаване на опасността могат да се вземат просветени решения.

 

Невинност: Ако действате с рогата напред, това води до проблеми. Разкаянието трябва да е искрено.

 

Съзнание: Моралното превъзходство се троши пред лицето на истинското съзнание. Егоцентричното поведение трябва да бъде изкоренено.

 

Емоция: Емоционалната студенина започва да се троши. Отнасяйте се към новите чувства с изключителна грижа.

 

Творчество: Комерсиализмът започва да се размива, но към възстановяването на истинската оригиналност трябва да се отнасяте с голяма грижа.

 

Комуникация: Лъжците започват да се издават с лъжите си. За да възстановите истината, важно е да осъзнавате нечестността.

 

Амбиция: Голата амбиция започва да се разкрива такава, каквато е. Към представянето на по-стойностни цели подхождайте с изключителна предпазливост.

 

Служба: Занемаряването на задълженията започва да става видимо. Възстановяването на дисциплината трябва да стане изключително внимателно.

 

Грижи: Твърдоглавите младежи започват да се чувстват несигурно. Връщането към семейното гнездо трябва да стане много деликатно.

 

Икономика: Алчността започва да причинява собственото си разрушение. Икономическото възстановяване трябва да се извършва изключително внимателно.

Неутралност: Негативността започва да се самоунищожава.

 

Разум: Нездравите разсъждения започват да се рушат, но към възстановяването на отвореното мислене се отнасяйте с изключителна грижа.

 

 

 

                             12.Линия / Предупредител/ 6

 

                             Евентуален късмет

 

 

Решение: Злоупотребата с власт е към края си. Простите решения, идващи от опита, се приемат.

 

Невинност: Периодът на несигурност е към края си. Сигурността, идваща от опита, се приема.

 

Съзнание: Периодът на тъмнина приключи. Опитът предизвиква одобрение и приемане на висшите ценности.

 

Емоция: Емоционалната студенина отстъпва. Опитът предизвиква приемане на нови и свежи чувства.

 

Творчество: Периодът на чист комерсиализъм е приключил. Оригиналността от опит е приета.

 

Комуникация: Периодът на подтискане е приключил. Свободата на речта, идваща с опита, се приема.

 

Амбиция: Времето на борба е към края си. Опитът прави взаимното сътрудничество възможно и приемливо.

 

Служба: Занемаряването на задълженията е показано. Това прави лоялността приемлива и одобрена.

 

Грижи: Блудната овца се връща в кошарата си. С опита идва приемането на грижата.

 

Икономика: Периодът на опортюнизъм е към края си. С опита идва приемането на финансовата стабилност.

 

Неутралност: Негативността е приключила. Контрастът води до приемане на позитивните ценности.

 

Разум: Периодът на невежество е към края си. Приемането на истинското разбиране идва с опита.

 

 

 

 

                                     13. СПОДЕЛЯНЕ

 

   Ако продължавате по този начин, са възможни постижения. Използвайте шанса си.

 

Решение: Общото чувство за справедливост позволява популярни решения.

 

Невинност: Взаимното доверие позволява споделено удоволствие.

 

Съзнание: Споделените ценности позволяват колективен растеж на съзнанието.

 

Емоция: Споделените чувства позволяват растеж във връзката.

 

Творчество: Общите идеи позволяват колективно творчество.

 

Комуникация: Общите интереси позволяват взаимно съгласие.

 

Амбиция: Взаимното уважение позволява колективни постижения.

 

Служба: Споделената отговорност прави задълженията леки.

 

Грижи: Взаимната привързаност позволява растежа на детето.

 

Икономика: Колективното благоразумие позволява разширяване на икономическия растеж.

 

Неутралност: Това, което е общо позволява колективен позитивен прогрес.

 

Разум: Споделянето на идеи позволява по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                  13.Линия / Предупредител/ 1

 

                                  Безупречност

 

 

Решение: Има общи основни принципи.

 

Невинност: Основата на приятелството.

 

Съзнание: Висшите ценности намират споделено съгласие.

 

Емоция: Основата на връзката.

 

Творчество: Творческите идеи намират популярно признание и одобрение.

 

Комуникация: Основната истина намира взаимно съгласие.

Амбиция: Споделените цели носят единство.

 

Служба:  Лоялност към общата кауза.

 

Грижи: Естествена връзка между родител и дете.

 

Икономика: Взаимен икономически интерес.

 

Неутралност: Общи ценности.

 

Разум: Споделено разбиране.

 

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Евентуално разкаяние

 

 

Решение: Привързаността към догмата разделя мнението.

 

Невинност: Приятели, разделени на групи

 

Съзнание: Привързаността към догмата разцепва колективното съзнание.

 

Емоция: Взаимно чувство, интерпретирано различно.

 

Творчество: Творчество, което разделя мненията.

 

Комуникация: Разделяне на фракции.

 

Амбиция: Егоистични цели, подхранващи конкуренцията. 

 

Служба: Кауза, възприемана различно от последователите и лидерите.

 

Грижи: Придържането към роля предизвиква съпротива.

 

Икономика: Благоразумието се превръща в егоизъм.

 

Неутралност: Разделяне на фракции.

 

Разум: Елитарно мислене.

 

 

 

                               13. Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Различаващи се мнения, държани в тайна досега.

 

Невинност: Нечестност, неразкрита досега.

 

Съзнание: Скрито морално превъзходство, неизтъквано досега.

 

Емоция:  Непроявен досега егоизъм.

 

Творчество: Проявена само в ретроспекция претенциозност.

 

Комуникация: Нечестност, чиито причини досега не са разкрити.

 

Амбиция: Непоказвана досега гола амбиция.

 

Служба: Непроявявана досега нелоялност.

 

Грижи: Прикривана досега враждебност.

 

Икономика: Прикрита алчност, която ще се разкрие по-късно.

 

Неутралност: Скрити мотиви.

 

Разум: Липса на разбиране, непроявявано досега.

 

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 4

 

                                Късмет

 

Решение: Различията в мненията, изразени открито постилат пътя за бъдещи решения.

 

Невинност: Откритият антагонизъм най-малкото прави очевидно това, което трябва да се направи.

 

Съзнание: По-лесно е открито да отхвърлите по-висшите стойности, отколкото да се отнасяте с морално превъзходство.

 

Емоция: Откритите конфликти прочистват въздуха.

 

Творчество: Оригиналност, която среща враждебност.

 

Комуникация: Откритият спор доближава съгласието.

 

Амбиция: Откритата конкуренция означава да знаеш какво трябва да се направи.

 

Служба:  Оплакванията, изразени открито правят работата с тях по-лесна.

 

Грижи: Откритото неподчинение показва какво трябва да се направи.

 

Икономика: С очевидната алчност е по-лесно да се работи.

 

Неутралност: Открити несъгласия.

 

Разум: Несъгласието с теориите, изразено открито, постила пътя към бъдещи открития.

 

 

 

                              13.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Взаимното уважение към справедливостта позволява вземането на решения.

 

Невинност: Приятелство, неразрушавано от несъгласие.

 

Съзнание: Споделените ценности позволяват преодоляване на различията в убежденията.

 

Емоция: Взаимното чувство позволява различията да бъдат преодоляни.

 

Творчество: Взаимно уважение, неразрушено от критицизъм.

 

Комуникация: Споделените принципи позволяват да се преодолеят различията в мненията.

 

Амбиция: Взаимно уважение опровергаващо конкуретното поведение.

 

Служба: Разликата в ранга не засяга споделената лоялност.

 

Грижи: Привързаността между родител и дете позволява проблемите да бъдат преодоляни.

 

Икономика: Споделените икономически интереси надхвърлят личната алчност.

 

Неутралност: Това, което е общо, позволява да се преодолеят трудностите.

 

Разум: Интелектуалната равнопоставеност може да преодолее теоретичните разминавания.

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 6

 

                                Няма нужда от вина

 

 

Разум: Обединяване заради удобство, а не заради принципи.

 

Невинност: Лековерни приятелства.

 

Съзнание: По-скоро споделени ценности отколкото споделени убеждения.

 

Емоция: Връзка по-скоро заради удобство, отколкото заради емоция.

Творчество: По-скоро симулиране, отколкото изразяване на идеи.

 

Комуникация: Просто събиране заедно.

 

Амбиция: Приятелство сред конкурентите.

 

Служба: Приятелства заради сродния ранг.

 

Грижи: По-скоро действие заради връзката, отколкото заради растежа на другия.

 

Икономика: Приятелство заради общото икономическо оцеляване.

 

Неутралност: Събиране заедно за удобство.

 

Разум: По-скоро споделено познание, отколкото споделено разбиране.

 

 

 

                                         14.УСПЕХ

 

                          Големи постижения

 

 

Решение: Простите решения пораждат респект.

 

Невинност: Чистотата кани протекцията.

 

Съзнание: Силата окуражава вярата у другите.

 

Емоция: Откритостта вдъхновява истинската емоция.

 

Творчество: Възприемчивото поведение кани големите идеи.

 

Комуникация: Скромните думи предизвикват симпатия и разбиране.

 

Амбиция: Неегоистичните амбиции подхранват успеха.

 

Служба: Да си щастлив от позицията си и така да печелиш уважението както на тези под теб, така и на тези над теб.

 

Грижи: Голямата способност да се грижиш поражда взаимно доверие.

 

Икономика: Благоразумието окуражава богатството.

 

Неутралност: Голяма сила, използвана правилно.

 

Разум: Интелигентността, използвана скромно, позволява да се направят големи изводи.

 

                                      14.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 С грижа обвиненията могат да се избягнат

 

 

 

Решение: Честните решения сега ще спестят взаимните обвинения по-късно.

 

Невинност: Ако сега запазите невинността си, в бъдеще няма да има причина за разкаяние.

 

Съзнание: Ако сега се справите с егото, в бъдеще няма да има причина за разкаяние.

 

Емоция: Ако сега сте честни в чувствата си, по-късно няма да съжалявате.

 

Творчество: Ако запазите творческата си цялост сега, няма да има за какво да съжалявате след време.

 

Комуникация: Честната дискусия сега спестява взаимните обвинения в бъдеще.

 

Амбиция: Истинските усилия сега означават, че в бъдеще няма за какво да съжалявате.

 

Служба: Ако сте отдадени на задълженията сега, ще си спестите критиките в бъдеще.

 

Грижи: Неегоистичната грижа сега спестява враждебността в бъдеще.

 

Икономика: Благоразумието сега спестява финансови проблеми в бъдеще.

 

Неутралност: Вниманието към правилните методи сега предпазва от проблеми в бъдеще.

 

Разум: Безпогрешните разсъждения сега означават, че в бъдеще няма да съжалявате.

 

 

 

                                    14.Линия / Предупредител/ 2

 

                                    Позитивното действие е правилно

 

 

Решение: Обективността позволява да се вземат важни решения.

 

Невинност: Признаването на невежеството позволява да научиш много.

 

Съзнание: Честният самоанализ позволява растежа.

 

Емоция: Честността позволява да се изразят чувствата.

 

Творчество: Дълбочината на таланта позволява изразяването на велики идеи.

Комуникация: Честната дискусия позволява да се изрекат думи на мъдрост.

 

Амбиция: Резервите от сила позволяват големи постижения.

 

Служба: Отдадеността на задълженията позволява изпълнението на големи задачи.

 

Грижи: Истинската грижа позволява продължителен растеж.

 

Икономика: Богатството позволява инвестиция.

 

Неутралност: Разполагате с налични ресурси.

 

Разум: Дълбокото разбиране позволява да се извадят задълбочени изводи.

 

 

                             14.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Решения взети за общото благо; тези, които просто търсят власт не могат да  направят това.

 

Невинност: Сигурност: разглезеното поведение изключва това.

 

Съзнание: Задълбочено разбиране за живота: това не е възможно, когато се позволи на егото да ръководи.

 

Емоция: Споделена емоция: за егоистичните хора това не е възможно.

 

Творчество: Изкуство, признато от всички: простата разглезеност не може да постигне това.

 

Комуникация: Истински обмен на идеи: тези, които не слушат-не могат да участват.

 

Амбиция: Постигане на прогрес за общото благо: егоистичната амбиция не позволява това.

 

Служба: Да се чувстваш част от нещо стойностно: това не е възможно за тези, които не са лоялни.

 

Грижи: Взаимен респект: това не е възможно за тези, които задушават.

 

Икономика: Богатство за всички: алчността не позволява такава ситуация.

 

Неутралност: Използване на ресурсите за общото благо.

 

Разум: Дълбоко разбиране, облагодетелстващо всички: просто парадиращите с ум не могат да постигнат това.

 

 

                                          14.Линия / Предупредител/ 4

Решение: По-добре е да стоите настрани от борбите за власт.

 

Невинност: Да се въздържаш от битки не е грешно.

 

Съзнание: Не е грешно да избягваш сблъсъците в живота.

 

Емоция: Съперничеството между партньори трябва да се избягва.

 

Творчество: Изкуството не е арена за битки.

 

Комуникация: По-добре е да не се опитвате да надвикате най-шумния!

 

Амбиция: По-добре е да избягвате съперничеството.

 

Служба: Конкуренцията е неуместна за лоялната служба.

 

Грижи: Съперничеството между родител и дете трябва да се избягва.

 

Икономика: По-добре е да не се състезавате финансово.

 

Неутралност: Отказ от състезание.

 

Разум: По-добре е да избягвате интелектуалното съперничество.

 

 

                            14.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Ако сте вещи в  мотивите, късмет

 

 

Решение: Обясняването на решенията печели уважението на другите.

 

Невинност: Простичката честност печели приятели.

 

Съзнание: Искреното и непретенциозно убеждение печели последователи.

 

Емоция: Обясняването на чувствата печели симпатия.

 

Творчество: Липсата на претенция печели обожатели.

 

Комуникация: Истината, изразена простичко, печели симпатизиращи слушатели.

 

Амбиция: Благородната амбиция печели респект.

 

Служба: Простата отдаденост на задълженията печели уважение.

 

Грижи: Емпатията печели доверие.

 

Икономика: Липсата на показност предпазва от завист.

 

Неутралност: Възприемчивостта и достойнството печелят респект.

 

Разум: Опростяването на трудните концепции печели разбирането на другите.

 

 

 

                                   14.Линия / Предупредител/ 6

 

 

                                   Късмет-Растеж

 

 

Решение: Просветените решения печелят подкрепа.

 

Невинност: Другите изпитват нужда да закрилят невинния.

 

Съзнание: Под закрилата на висша сила.

 

Емоция: Искреното чувство е само по себе си защита.

 

Творчество: Истинските идеи намират собствения си израз.

 

Комуникация: Другите искат да чуят изречената истина.

 

Амбиция: Успехът е желан от другите.

 

Служба: Началниците окуражават способностите.

 

Грижи: Дълбоката връзка подхранва растежа.

 

Икономика: Външни влияния защитават икономическите интереси.

 

Неутралност: Позитивно действие без опозиция.

 

Разум: Другите окуражават интелектуалния напредък.

 

 

 

                                   15. СКРОМНОСТ

 

                ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

Решение: Скромността поражда истински респект и позволява трудни решения.

 

Невинност: Скромното поведение привлича приятели.

 

Съзнание: Скромността позволява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Скромността е много привлекателна.

Творчество: Непретенциозният талант намира по-ранно признание.

 

Комуникация: Скромните думи окуражават съгласието.

 

Амбиция: Да бъдеш скромен за способностите си поражда уважение и позволява напредък.

 

Служба: Скромното поведение насърчава доверието и позволява отговорността да бъде подкрепена.

 

Грижи: Надеждното поведение на родителя насърчава детето да се изяви.

 

Икономика: Скромността за икономическия успех поражда възхищение.

 

Неутралност: Простота, която позволява положителни постижения.

 

Разум: Непретенциозното желание да учиш позволява натрупването на голямо познание.

 

 

                                        15.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Късмет- използвайте шансовете

 

 

Решение: Скромността и честността позволяват вземането на трудни решения.

 

Невинност: Невинността, съчетана със скромност позволява нов опит.

 

Съзнание: Вярата, изразена скромно позволява висше съзнание.

 

Емоция: Скромното изразяване на честно чувство може да породи взаимна емоция.

 

Творчество: Липсата на претенция, съчетана със скромност, позволява велико творчество.

 

Комуникация: Честността и скромността позволяват нова дълбочина на взаимно разбирателство.

 

Амбиция: Простата способност и стойностната амбиция позволяват да се използват шансовете.

 

Служба: Скромната отдаденост на задълженията позволява отговорността да бъде подкрепена.

 

Грижи: Доверието и грижите създават подхранващо обкръжение.

 

Икономика: Скромността и благоразумието позволяват успешни сделки.

 

Неутралност: Скромната простота позволява позитивно действие.

Разум: Скромността и интелектуалните способности позволяват решаването на трудни проблеми.

 

 

                       15.Линия / Предупредител/ 2

 

                       Ако сте вещи в следването на този курс-късмет

 

 

Решение: Смирението печели уважение.

 

Невинност: Скромността е много привлекателна.

 

Съзнание: Простотата носи съзнание.

 

Емоция: Изразените по прост начин чувства носят дълбочина на емоцията.     

 

Творчество: Непретенциозната оригиналност показва дълбочина на таланта.

 

Комуникация: Скромните думи печелят слушатели.

 

Амбиция: Ако си скромен за способностите си, ще спечелиш подкрепа от другите.

 

Служба: Простичката ефективност печели доверие.

 

Грижи: Простото доверие окуражава любовта на децата.

 

Икономика: Липсата на показност предпазва от ревност.

 

Неутралност: Скромност, изразена в действия.

 

Разум: Скромността прави оригиналната мисъл привлекателна за другите.

 

 

 

                        15.Линия / Предупредител/ 3

 

                        Късмет- Постиженията са възможни

 

 

Решение: Честността, безпристрастността и смирението позволяват вземането на трудни решения.

 

Невинност: Невинността и скромността позволяват ново знание.

 

Съзнание: Вярата и скромността позволяват по-голямо съзнание.

 

Емоция: Честните чувства, изразени скромно пораждат привързаност.

 

Творчество: Талантът и липсата на претенциозност водят до творчески успех.

Комуникация: Честността, съчетана със скромност, позволява да се постигне съгласие.

 

Амбиция: Простата способност и стойностната цел водят до успех.

 

Служба: Честността и отдадеността на задълженията позволяват изпълнение на задачите.

 

Грижи: Грижата и доверието дават истински растеж.

 

Икономика: Благоразумието и скромността позволяват финансов растеж.

 

Неутралност: Скромността и простотата позволяват финансов растеж.

 

Разум: Интелектуалната скромност позволява да се направят изводи.

 

 

                               15.Линия / Предупредител/ 4

 

                               Прогрес

 

 

Решение: Скромността в силата позволява далеч отиващи решения.

 

Невинност: Смиреното поведение позволява нови хоризонти на опитност.

 

Съзнание: Скромността отваря нови области на съзнанието.

 

Емоция: Скромността позволява нови чувства.

 

Творчество: Простотата позволява вдъхновение.

 

Комуникация: Простите думи подтикват към нов диалог.

 

Амбиция: Простата способност показва пътя към новата цел.

 

Служба: Скромността отваря нови области на отговорност.

 

Грижи: Доверието позволява нови области на растеж.

 

Икономика: Липсата на материализъм отваря нови области на финансов растеж.

 

Неутралност: Скромността отваря нови области.

 

Разум: Скромността за интелектуалните възможности позволява нови области на разбиране.

 

 

                           15.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Задължително действие   

Решение: Независимо от скромността, решенията трябва да се вземат.

 

Невинност: Въпреки смирението, трябва да се действа независимо.

 

Съзнание: Независимо от скромността, нужно е да се действа според по-висшите ценности.   

 

Емоция: Силното чувство изисква изразяване независимо от смирението.

 

Творчество: Идеята изисква изразяване, независимо от творческата скромност.

 

Комуникация: Въпреки скромността, нужно е да кажете истината.

 

Амбиция: Прогресът трябва да се постигне въпреки смирението.

 

Служба: Въпреки скромността, отговорностите трябва да се понесат.

 

Грижи: Въпреки любящата грижа, нужно е решително действие.

 

Икономика: Въпреки скромността, покажете финансови мускули.

 

Неутралност: Въпреки скромността, нужно е позитивно действие.

 

Разум: Трябва да използвате способността си за разсъждение въпреки интелектуалната скромност.

 

 

                           15.Линия / Предупредител/ 6  

 

 

Решение: Смирение, изразено чрез придържане към принципите.

 

Невинност: Скромност, изразена чрез достойност за доверие.

 

Съзнание: Смирение, изразено в самодисциплина.

 

Емоция: Скромност, изразена в емоционален баланс.

 

Творчество: Скромност, изразена в проста оригиналност.

 

Комуникация: Скромност, изразена в използването на прости думи.

 

Амбиция: Скромност, изразена в самодисциплина.

 

Служба: Скромност, изразена в отдаденост на задълженията.

 

Грижи: Смирение, изразено чрез истинска грижовност.

 

Икономика: Скромност, изразена в благоразумие.

 

Неутралност: Скромност изразена като дисциплина.

 

Разум: Скромност, изразена в интелектуална дисциплина.

 

 

 

 

                                    16.ЕНТУСИАЗЪМ

 

            ПРИВЕДЕТЕ ПЛАНОВЕТЕ В ДЕЙСТВИЕ

 

 

Решение: Могат да се вземат решения, които са в съгласие с популярните настроения.

 

Невинност: Трябва да се потърси нов опит, тъй като по-широката ситуация го позволява.

 

Съзнание: Могат да се предприемат по-големи стъпки, тъй като те са в крак с времето.

 

Емоция: Чувствата могат да бъдат изразени, защото са в съгласие с общото настроение.

 

Творчество: Идеите могат да бъдат изразени, защото са в съгласие в колективното усещане.

 

Комуникация: Думите могат да бъдат казани, защото са в съгласие с общото настроение.

 

Амбиция: Целите могат да се постигнат, защото са в съгласие с общата насока.

 

Служба: Задачите могат да бъдат изпълнение, защото са в съгласие с по-голямата кауза.

 

Грижи: Взаимното доверие може да се развие, защото и двете страни го искат.

 

Икономика: Да се спечели е възможно, защото цялостната икономическа ситуация го позволява.

 

Разум: Възможно е да се намерят обяснения, които всеки може да разбере.

 

 

 

                                  16.Линия / Предупредител/ 1  

 

                                  Неблагоприятна

 

 

Решение: Да се наслаждавате на властта сама по себе си води до грешки в преценката.

Невинност: Егоизмът води до самота.

 

Съзнание: Егоистичният ентусиазъм води до загуба на съзнание.

 

Емоция: Едностранчивата емоция води до болка.

 

Творчество: Преднамерената разглезеност означава артистичен провал.

 

Комуникация: Изразяването на егоистична гледна точка приключва значимия диалог.

 

Амбиция: Голата амбиция води до провал.

 

Служба: Ако се ръководите от егоистични мотиви, ще се провалите в задачата.

 

Грижи: Егоистичните мотиви разрушават доверието.

 

Икономика: Личната алчност води до загуба.

 

Неутралност: Прекомерният ентусиазъм кани провала.

 

Разум: Ако просто демонстрирате ум, това води до грешки.

 

 

 

 

                               16.Линия / Предупредител/ 2

 

                               Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Да не лежиш на догмата позволява да се видят семената на промяната.

 

Невинност: Ако не се носиш само на вълната на ентусиазма, ще видиш първите знаци на опасност.

 

Съзнание: Честното себеизучаване позволява да се видят първите признаци на егоцентричност.

 

Емоция: Искрената откритост позволява да се видят първите знаци на промяната в чувствата.

 

Творчество: Откритостта позволява да се видят първите знаци на промяната в насоката.

 

Комуникация: Непредубеденото изслушване позволява да се видят първите признаци на промяна в настроението.

 

Амбиция: Да си честен в мотивите си позволява да се видят първите семена на провала.  

 

Служба: Искрената гордост в работата позволява да се видят първите знаци на отпуснатост и неточност.

 

Грижи: Искрените грижи позволяват да се видят първите знаци за проблем.

 

Икономика: Истинското благоразумие позволява да се видят първите знаци за икономическа промяна.

 

Неутралност: Устояването на генералните насоки позволява да се изследват промените.

 

Разум: Ако запазите разума си трезв, ще видите моментните грешки.

 

 

 

                                16.Линия / Предупредител/3

 

                                Колебливостта води до вина

 

 

Решение: Ако оставите решението да стане очевидно, ще съжалявате.

 

Невинност: Ако очаквате да бъдете водени, ще загубите възможност.

 

Съзнание: Очакването на ръководство означава загуба на растеж.

 

Емоция: Ако не действате според чувството през това време, ще съжалявате.

 

Творчество: Очакването да дойде точната идея води до загубена творческа възможност.

 

Комуникация: Очакването да дойде точния момент да говориш  води до загубена възможност.

 

Амбиция: Колебливостта означава загубена възможност.

 

Служба: Ако не действате по инитиатива, ще съжалявате.

 

Грижи: Ако чакате детето да направи нещо от само себе си, ще съжалявате.

 

Икономика: Ако чакате финансите сами да се управляват, ще пропуснете възможност.

 

Неутралност: Пропусната възможност поради очакване на точното време.

 

Разум: Ако чакате очевидно обяснение, ще пропуснете възможност.

 

 

 

 

 

 

                                     16.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Големи постижения 

 

 

Решение: Позитивното поведение означава решенията да се вземат лесно и да спечелят уважението на другите.

 

Невинност: Позитивното поведение предизвиква щастие и кара другите да искат да помогнат.

 

Съзнание:  Да си позитивен отваря пътя към по-висше съзнание и насърчава подкрепата от другите.

 

Емоция: Позитивното отношение прави чувствата открити и насърчава другите да правят същото.

 

Творчество: Позитивните мисли водят до оригинални идеи, които са признати от другите.

 

Комуникация: Позитивните думи водят до съгласие и окуражават другите да са открити.

 

Амбиция: Позитивното действие води до постижения и кара другите да искат да помогнат.

 

Служба: Позитивното поведение води до изпълнение на задачите и кара другите да искат да помогнат.

 

Грижи: Позитивното поведение означава възвръщане на доверието.

 

Икономика: Позитивното отношение носи финансов успех и окуражава другите да бъдат щедри.

 

Неутралност: Ентусиазмът кара нещата да се случват.

 

Разум: Позитивното поведение води до верни изводи, които другите разбират.

 

 

 

                                  16.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Решенията не са желани и така или иначе ще са безсмислени.

 

Невинност: Желанието да учиш е пренебрегнато, но така или иначе няма да научите нищо от значение.

 

Съзнание: Съзнанието е задушавано, но така или иначе няма да бъде признато.

Емоция: Чувствата са подтиснати, но така или иначе няма да бъдат приети.

 

Творчество: Позитивните идеи са задушавани, но това пречи творческата енергия да бъде пропиляна.

 

Комуникация: Позитивните думи са игнорирани, но така или иначе щяха да бъдат пропиляни напразно.

 

Амбиция: Позитивното действие е задушавано, но спира енергията да бъде пропиляна.

 

Служба: Талантите остават неизползвани, но най-малкото не са пропиляни.

 

Грижи: Растежът не е възможен, но най-малкото грижата не е изгубена.

 

Икономика: Инвестицията не е възможна, но поне парите не са пропиляни.

 

Неутралност: Задушен ентусиазъм, но енергията не е пропиляна.

 

Разум: Разумът е пренебрегнат, но така или иначе нямаше да бъде разбран.

 

 

 

                        16.Линия / Предупредител/ 6

 

                        Правилно, ако не отивате прекалено далече

 

 

Решение: Решенията са грешни, но грешките могат да бъдат поправени преди да се нанесат щети.

 

Невинност: Идеите се основават на невежество, но могат да бъдат поправени преди грешката да се забележи.

 

Съзнание: Егото е намесено, но това може да се поправи, преди да е твърде късно.

 

Емоция: Чувствата са погрешно насочени, но това може да се поправи преди да доведе до болка.

 

Творчество: Идеите не са толкова добри, колкото изглеждат, но това може да бъде поправено.

 

Комуникация: Думите са грешно адресирани, но това може да се поправи, преди да доведе до неразбиране.

 

Амбиция: Действията са насочени към грешната цел, но е възможно ситуацията да се поправи преди да възникнат проблеми.

 

Служба: Злоупотреба със способностите, но обръщането на внимание на  този факт може да поправи това.

 

Грижи: Грижовното отношение е погрешно насочено, но това може да бъде поправено навреме.

 

Икономика: Инвестиция в грешната област, но това може да се поправи все още и да се избегне загуба.

 

Неутралност: Погрешно насочен ентусиазъм.

 

Разум: Търсенето на разбиране е зле насочено, но това може да се промени преди да се извадят грешни заключения.

 

 

 

                               17.СЛЕДВАНЕ

 

                    ВЪЗМОЖНИ СА ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Решение: Следването на принципите е правилно.

 

Невинност: Правилно е да следвате това, което е надеждно.

 

Съзнание: Следването на дълбоко вкоренените убеждения е правилно.

 

Емоция: Правилно е да следвате честното чувство.

 

Творчество: Правилно е да следвате там, където ви води вдъхновението.

 

Комуникация: Следването на посоката на разговора е правилно.

 

Амбиция: Правилно е да следвате.

 

Служба: Следването на нареждания е правилно.

 

Грижи: Следването на естествения инстинкт е правилно.

 

Икономика: Правилно е да следвате добрия усет.

 

Неутралност: Следване на позитивните ценности.

 

Разум: Следването на посоката на разсъждение е правилно.

 

 

 

                                 17.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Вслушването в различни мнения, докато се придържате към принципите, позволява справедливи решения.

 

Невинност: Ако вървите с другите, докато оставате чувствителни, това позволява невинно удоволствие.

 

Съзнание: Изучаването на различни убеждения позволява по-високо съзнание.

 

Емоция: Искрената емпатия носи удовлетворение.

 

Творчество: Обмяната на идеи, без да губите оригиналност, води до креативност.

 

Комуникация: Изслушването на другите, докато се придържат към истината, позволяват да се постигне съгласие.

 

Амбиция: Споделянето на проблемите без да губиш поглед към целта позволява прогрес.

 

Служба: Да бъдеш гъвкав, докато оставаш отговорен към задълженията си позволява изпълнение на задачите.

 

Грижи: Да прояваш емпатия и да останеш отговорен позволява растеж.

 

Икономика: Изследването на нови идеи, докато оставате благоразумни, води до финансова възможност.

 

Неутралност: Да бъдеш отворен към новото.

 

Разум: Да бъдеш отворен към нови идеи, докато се придържаш към логичната основа позволява да се направят нови изводи.

 

 

                                   17.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Краткосрочната перспектива може да предотврати мъдро решение.

 

Невинност: Придържането към старите начини може да отхвърли зрялостта.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение може да попречи на висшето съзнание.

 

Емоция: Егоцентричното поведение може да попречи на истинската емоция.

 

Творчество: Отказът да се използват шансовете може да попречи на творческия потенциал.

 

Комуникация: Просто желанието да ви чуят може да попречи на значимия диалог.

 

Амбиция: Ако просто се конкурирате заради самата конкуренция, това може да

попречи на реалния прогрес.

Служба: Чувството за собствена значимост може да попречи на това, което наистина си заслужава.

 

Грижи: Дисциплината сама за себе си пречи на истинския растеж.

 

Икономика: Посредствеността може да попречи на истинските възможности за финансов растеж.

 

Неутралност: Тясната перспектива пречи на по-голямото намерение.

 

Разум: Вкопчването във вече познатото може да затвори ума за големите идеи.

 

 

                                17.Линия / Предупредител/ 3

 

                                Постоянство

 

 

Решение: Откажете се от краткотрайното отношение. Следването на принципите води улеснява решението.

 

Невинност: Старото поведение трябва да бъде изоставено. Следването на това, което е надеждно, носи сигурност.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение трябва да се изостави. Следването на ръководство носи растеж в съзнанието.

 

Емоция: Откажете се от егоцентричното поведение. Следването на истинските чувства носи удовлетворение.

 

Творчество: Изоставете подтискащото отношение. Следването на вдъхновението носи артистичен успех.

 

Комуникация: Ако просто искате да бъдете чути, откажете се от това. Следването на потока на раждане води до съгласие.

 

Амбиция: Откажете се от конкуренцията. Следването позволява целта да бъде постигната.

 

Служба: Откажете се от чувството за собствена важност. Следването на нареждания води до свършена работа.

 

Грижи: Откажете се от дисциплината сама по себе си. Естествените инстинкти подхранват растежа най-добре.

 

Икономика: Алчността трябва да бъде отхвърлена. Следването на икономическия усет носи печалба.

 

Неутралност: Отказ от тясната перспектива.

 

Разум: Поведението като „кон с капаци” трябва да се изостави. Следването на посоката на разсъжденията дава решение.

 

 

                     17.Линия / Предупредител/ 4

 

                     Претенцията носи лош късмет- искреното поведение не е грешно.

 

 

Решение: Следване на фалшиви ценности в опит да се спечели контрол. Следването на истинските принципи позволява по-мъдри решения.

 

Невинност: Преструвки за да се спечели одобрение. Честността носи истинското разбиране на ситуацията.

 

Съзнание: Да вървиш накъдето духа вятъра. Истинското съзнание изисква яснота.

 

Емоция: Казване на точните неща, за да избегнеш болката. Честността вади навън истинската емоция.

 

Творчество: Следване на насоките, за да спечелиш признание. Само оригиналността има истинска стойност.

 

Комуникация:  Преструване, че си открит, за да те приемат. Само истинската честност носи дълбоко разбиране.

 

Амбиция: Демонстиране на способност да спечелиш уважението на другите, но истинската способност се проявява сама по себе си.

 

Служба: Да бъдеш сервилен, за да получиш одобрение. Само истинската отдаденост на задълженията дава разбиране за това, което трябва да се направи.

 

Грижи: Да правиш каквото е нужно за пред хората, но истинската грижа означава емпатия.

 

Икономика: Щедрост в опит да се спечели приемане, но истинската щедрост се поражда от финансовата мъдрост.

 

Неутралност: Следване на позитивните ценности с неясни мотиви.

 

Разум: Следване на интелектуални ценности само за да те приемат.Искреността дава истинското прозрение.

 

 

 

                                       17.Линия / Предупредител/ 5

 

                                       Късмет

 

 

Решение: Просто ценности, които си заслужават да им се посветиш.

 

Невинност: Заслужава си доверието.

 

Съзнание: Висши ценности, които си струва да се следват.

 

Емоция: Чувства, които си заслужава да се следват.

 

Творчество: Артистични ценности, които си заслужава да се следват.

 

Комуникация:  Диалог, който си струва да се следва.

 

Амбиция: Стандарти, които си струва да се следват.

 

Служба: Заповеди, които си струва да се следват.

 

Грижи: Добре е да следвате инстинктите.

 

Икономика: Икономическа ситуация, която си заслужава да се следва.

 

Неутралност: Позитивни ценности, които си заслужава да се следват.

 

Разум: Линия на разсъждение, която си заслужава да се следва.

 

 

 

                                     17.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Взетото решение води до още решения.

 

Невинност: Новото ниво на зрялост означава, че има още да се учи.

 

Съзнание: Новото ниво на съзнание изисква дори още повече самодисциплина.

 

Емоция: Когато едно чувство е удовлетворено, се появяват още.

 

Творчество: Когато една идея е изпълнена, появяват се повече-изискващи изразяване.

 

Комуникация: Постигнатото съгласие води до повече преговори.

 

Амбиция: Целта е постигната, но се появяват нови цели.

 

Служба: Изпълнената задача изисква бъдеща лоялност.

 

Грижи: Когато е постигнато едно ниво на растежа, се изисква дори повече грижа.

 

Икономика: Икономическият успех води до бъдещи сделки.

 

Неутралност: Успехът води до бъдещи усилия.

 

Разум: Решеният проблем носи още проблеми.

 

 

                                    18.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

 

             ПОСТОЯНСТВОТО ПОЗВОЛЯВА ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Решение: Грешното решение трябва да бъде поправено.Изисква се обмисляне преди да се процедира и да се вземат предвид последствията.

 

Невинност: Трябва да се справите с неразбирането на живота, причинило нещастие. Нужно е да разберете причините зад ситуацията и последствията от нейното поправяне.

 

Съзнание: Нужно е да се справите с егоистичното поведение. Причината трябва да се признае честно и да се анализират последствията.

 

Емоция: Егоцентричното поведение трябва да бъде премахнато от връзката. Вкоренените причини е нужно да се признаят открито, а последствията-проучени.

 

Творчество: Причината за творческия застой трябва да бъде изследвана. Резултатите от такъв самоанализ е нужно да бъдат наблюдавани.

 

Комуникация: Неразбирателството трябва да бъде изяснено. Причината трябва да се извади навън открито, а резултати от това-да се наблюдават.

 

Амбиция: Причините за провала трябва да бъдат посочени и да се работи с тях. Резултатите е нужно внимателно да се наблюдават.

 

Служба: Причините за провала в изпълнението на задачата трябва да се посочат. Критичността е необходима. Внимателно наблюдавайте резултатите.

 

Грижи: Коригирайте причините за липсата на взаимно доверие. Внимателно изследвайте промененото поведение.

 

Икономика: Трябва да работите с причините за финансовия провал. Необходимо е внимателно да се наблюдават последствията.

 

Неутралност: Ситуация, нуждаеща се от поправяне.

 

Разум: Грешката трябва да се поправи. Обърнете голямо внимание на метода и усложненията от всички нови заключения.

 

 

 

 

 

                                    18.Линия / Предупредител/ 1 

         

                                    Опасност, но евентуален късмет

 

 

Решение:  Позволили сте на догмата да поквари решението. Въпреки опасността, не е късно да поправите ситуацията.

 

Невинност: Следвали сте лошия пример на другите. Все още не е късно да поправите нещата. 

 

Съзнание: Зле ръководено съзнание: макар че може да е трудно да се избавите от старите убеждения, все още е възможно да ги промените.

 

Емоция: Позволили сте на останало лошо чувство да поквари връзката. Въпреки че е трудно, все пак е възможно да се избавите от тези чувства.

 

Творчество: Старите идеи са довели до творческа рутина. Трудно е, но е възможно да се избавите от тях.

 

Комуникация: Думи от миналото минират честния диалог. Колкото и да е трудно, трябва да се справите с чувствата, породили тези думи.

 

Амбиция: Миналите провали са отслабили желанието за успех. Въпреки че е трудно, причините трябва да бъдат извадени навън и да се работи с тях.

 

Служба: Старите начини са неуместни за задачата. Макар и да е трудно, трябва да се научат нови методи.

 

Грижи: Миналите неразбирателства са провалили връзката. Колкото и да е болезнено, ситуацията трябва да се поправи.

 

Икономика: Стари заеми са попречили на финансовия успех. Въпреки че е трудно, ситуацията може да бъде обърната.

 

Неутралност: Грешките от миналото засягат настоящето.

 

Разум: Старото мислене е ограничило разбирането. Макар и трудно, старите начини могат да бъдат изкоренени.

 

 

 

                                           18.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение:  Коригирането на решения, взети в момент на слабост, изисква такт.

 

Невинност: Грешките, направени от невежество, трябва да се поправят със симпатия.

 

Съзнание: С човешката слабост трябва да се работи внимателно и деликатно.

Емоция: С емоционалните проблеми, причинени от човешка слабост, трябва да се работи деликатно.

 

Творчество: С липсата на креативност, причинена от мързел, трябва да се работи внимателно.

 

Комуникация: С липсата на комуникация, причинена от неразбирателство, трябва да се работи тактично.

 

Амбиция: Слабостта като причина за провала трябва да бъде анализирана със симпатия.

 

Служба: С личните причини за пренебрегване на задълженията трябва да се работи внимателно.

 

Грижи: С човешката слабост трябва да се работи със симпатия и деликатност.

 

Икономика: С ангажиментите, поети в момент на слабост, трябва да се работи благоразумно.

 

Неутралност: Това, което е било повредено поради слабост.

 

Разум: Поправянето на човешките грешки от слабост изисква деликатност.

 

 

 

                                      18.Линия / Предупредител/ 3

 

                                      Вината е малка-  не се обвинявайте!

 

 

Решение: Правилно е да коригирате грешките от миналото, но не стигайте до крайности.

 

Невинност: Не отивайте прекалено далеч в поправянето на миналите грешки, макар че да го правите не е грешно.

 

Съзнание: Да преодолеете липсата на вяра в миналото не е грешно, но не отивайте твърде далеч.

 

Емоция: Да поправите рани, причинени от миналото, е правилно, но не стигайте до крайности.

 

Творчество: Не е грешно да поправите липсата на креативност от миналото, но не стигайте до крайности.

 

Комуникация: Ако се опитвате да поправите казаното от миналото, не е грешно, но не стигайте твърде далеч.

 

Амбиция: Правилно е да поправите провалите от миналото, но не отивайте твърде далече.

 

Служба: Правилно е да коригирате занемаряването на задълженията в миналото, ако не стигате до крайности.

 

Грижи: Правилно е да се опитвате да поправите миналите грешки, но не отивайте твърде далече.

 

Икономика: Да поправите миналите финансови грешки е правилно, ако не стигате до крайности.

 

Неутралност: Поправяне на минали грешки.

 

Разум: Правилно е да поправите миналите грешки, без да отивате прекалено далече.

 

 

 

                                  18.Линия / Предупредител/ 4

 

                                  Понесете го преди да доведе до съжаление

 

 

Решение: Глупаво е да не поправите грешните решения, взети в миналото.

 

Невинност: Глупаво е да не поправите миналите грешки.

 

Съзнание: Глупаво е да не поправите слабостите, вкоренени от миналото.

 

Емоция: Глупаво е да не поправите болката, причинена в миналото.

 

Творчество: Глупаво е да искате да развивате идеи от миналото без стойност.

 

Комуникация: Глупаво е да не отмените грешните заявления, направени в миналото.

 

Амбиция: Глупаво е да не анализирате причините за минали провали.

 

Служба: Глупаво е да игнорирате занемаряването на задълженията в миналото.

 

Грижи: Глупаво е да не работите с поведение, имащо корени в миналото.

 

Икономика: Глупаво е да не си платите старите заеми.

 

Неутралност: Да не работите с проблеми от миналото.

 

Разум: Глупаво е да базирате изчисленията си върху грешни заключения, направени в миналото.

 

 

 

                                         18.Линия / Предупредител/ 5

 

                                         Заслужава похвала

 

 

Решение: Коригирането на грешните решения от миналото се посреща с одобрение.

 

Невинност: Признаването на грешките от миналото печели приятели.

 

Съзнание: Признаването на миналите грешки дава подобрено съзнание.

 

Емоция: Поправянето на болката от миналото печели любов.

 

Творчество: Изоставянето на идеите без стойност носи това креативност.

 

Комуникация: Извинения за миналото носят нови слушатели.

 

Амбиция: Да се учиш от миналите провали окуражава успеха.

 

Служба: Да поправиш миналата нелоялност се посреща с одобрение.

 

Грижи: Да поправиш миналите грешки печели ново доверие.

 

Икономика: Да си платиш старите заеми предизвиква финансова надеждност.

 

Неутралност: Да поправиш минали грешки.

 

Разум: Коригирането на миналите грешки се посреща с общо одобрение.

 

 

 

 

                                    18.Линия / Предупредител/ 6 

 

 

Решение: Отказ от властта, за да вземеш стигащи далече решения.

 

Невинност: Да приемеш  по-зрял възглед.

 

Съзнание: Да се откажеш от света в името на растежа на съзнанието.

 

Емоция: Изоставяне на неангажираща връзка заради по-дълбоки чувства.

 

Творчество: Да отидеш отвъд границите на познатото, за да изразиш по-големи идеи.

 

Комуникация: Да напуснеш малък разговор, за да кажеш нещо по-важно.

 

Амбиция: Да се откажеш от малката конкуренция, за да постигнеш по-големи цели.

 

Служба: Да използваш опита си като съветваш другите.

Грижи: Възприемане на по-широк мироглед за развитието на детето.

 

Икономика: Да се откажеш от финансов ангажимент поради по-големи възможности.

 

Неутралност: Отказ, за да възприемеш по-широк възглед за ситуацията.

 

Разум: Отказ от правенето на умен, за  да постигнеш по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                      19.ВЪЗХОД НА СИЛАТА

 

           ПОСТИЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПОСТОЯНСТВО-    

            НЕБЛАГОПРИЯТНА ПО-КЪСНО  

 

 

Решение: Решението се доказва като правилно, но евентуално създава различен проблем.

 

Невинност: Използването на шанса си заслужава, но по-късно създава различни проблеми.

 

Съзнание: Преследването на съзнание си заслужава, но евентуално ще създаде проблеми в ежедневния живот.

 

Емоция: Да действаш според чувствата си заслужава, но по-късно ще доведе до проблеми.

 

Творчество: Оригиналната идея си струва да я развиете, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Комуникация: Представянето на радикална идея е успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Амбиция:  Преследването на цел се доказва като успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Служба: Поемането на отговорност е успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Грижи: Истинската грижа окуражава растежа и следователно си струва, но по-късно причинява различни проблеми.

 

Икономика: Инвестицията си заслужава, но носи по-късно различни проблеми.

 

Неутралност: Позитивното действие е успешно, но носи различни проблеми по-късно.

 

Разум: Решаването на проблема е успешно, но по-късно ще доведе до други проблеми.

 

                                   19.Линия / Предупредител/ 1 

 

                                   Ако продължавате по този начин, ще имате късмет

 

 

Решение: Решенията намират общо съгласие.

 

Невинност: Удоволствието и учението са едно и също.

 

Съзнание: По-висшите ценности и практичните разсъждения са в съгласие.

 

Емоция: Чувствата и събитията са в една посока.

 

Творчество: Оригиналните идеи са в съгласие с общите тенденции.

 

Комуникация: Думите са в съгласие с общото усещане.

 

Амбиция: Личните амбиции са в съгласие с общите тенденции.

 

Служба: Целите на лидери и последователи са еднакви.

 

Грижи: Родители и деца искат едно и също.

 

Икономика: Личните финанси са в съгласие с общите икономически насоки.

 

Неутралност: Позитивно действие в съгласие с времето.

 

Разум: Логика и интуиция сочат в една посока.

 

 

 

 

                               19.Линия / Предупредител/ 2

 

                               Късмет- неизбежен прогрес

 

 

Решение: Решенията са справедливи, дори и другите да не са съгласни.

 

Невинност: Струва си да се придържате към невинността, макар че другите не разбират.

 

Съзнание: Струва си да преследвате съзнанието, въпреки че практичните разсъждения правят това трудно.

 

Емоция: Струва си да сте честни за чувствата си, дори и когато ситуацията е трудна.

 

Творчество: Оригиналните идеи си заслужават, дори и когато не са приети.

 

Комуникация: Истината си струва, дори и когато никой не иска да я чуе.

 

Амбиция: Амбициите са стойностни, дори и когато отиват срещу общите тенденции. 

 

Служба: Отдадеността на задълженията си струва, дори и когато другите не разбират.

 

Грижи: Истинската грижа си струва, дори и децата да не го разбират.

 

Икономика: Чувствителната инвестиция си заслужава, дори и въпреки цялостната икономическа ситуация.

 

Неутралност: Позитивно действие при враждебни обстоятелства.

 

Разум: Изобретателността си заслужава, дори и когато не е разбрана.

 

 

 

                                   19.Линия / Предупредител/3

 

                         Адресирането на вината е правилно- да не правите нищо е грешка

 

 

Решение: Силата сама по себе си не постига нищо, но ако тази вина е посочена, тя е простима.

 

Невинност: Снизходителността към себе си не постига нищо, но е простима, ако вината е посочена.

 

Съзнание: Моралното превъзходство не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Емоция: Импулсивността не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Творчество: Претенциозността не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Комуникация: Нищо не се постига, ако си говориш просто ей така, но ако посочиш вината си, тя е простима.

 

Амбиция: Конкуренцията сама по себе си не постига нищо, но ако вината се посочи, тя е простима.

 

Служба: Ако пренебрегвате задълженията си, не постигате нищо, но ако посочите вината си-тя е простима.

 

Грижи: Липсата на гъвкаво отношение пречи на растежа, но ако вината се посочи-тя е простима.

 

Икономика: Нищо не се постига чрез екстравагантност, но ако посочите вината –ще е простима.

 

Неутралност: Необузданото позитивно действие не постига нищо.    

 

Разум: Ако просто се правиш на умен, не постигаш нищо, но е простимо, ако се види като вина.

 

 

                                      19.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Безупречност

 

 

Решение: Струва си да се вслушате във всеки съвет.

 

Невинност: От всеки може да се научи нещо ценно.

 

Съзнание: В простичката вяра няма нищо грешно.

 

Емоция: В простичката емоция няма нищо грешно.

 

Творчество: В простичката идея няма нищо грешно. 

 

Комуникация: Струва си да изслушвате всеки.

 

Амбиция: Не е грешно да се предприемат дори и най-малките стъпки.

 

Служба: Не е грешно да приемете всякаква помощ.

 

Грижи: Не е грешно да слушате детето.

 

Икономика: Не е грешно да правите малки икономии.

 

Неутралност: Позитивна помощ-получена от всеки източник.

 

Разум: Не е грешно да сте с отворен ум.

 

 

 

                              19.Линия / Предупредител/ 5

 

                              Късмет-Безупречност

 

 

Решение: Съветите трябва да се приемат или отхвърлят според заслугите им.

 

Невинност: Другите трябва да бъдат преценявани според искреността им.

 

Съзнание: Водачеството трябва да бъде преценявано според ценността си.

 

Емоция: Чувствата трябва да бъдат преценявани според искреността им.

Творчество: Идеите трябва да бъдат преценявани според стойността им.

 

Комуникация: Съдете за думите по значението зад тях.

 

Амбиция: Помощта трябва да се приеме само когато и където е нужна.

 

Служба: Помощ трябва да се търси, когато е необходима.

 

Грижи: Външните влияния трябва да се преценяват по тяхната уместност.

 

Икономика: Финансовите съвети преценявайте по целесъобразност.

 

Неутралност: Да знаеш в каква степен да допуснеш външно влияние.

 

Разум: Полученото знание трябва да се преценява по заслуги.

 

 

                              19.Линия / Предупредител/ 6

 

                              Късмет- Правилно

 

 

Решение: Одобрение на мъдрия.

 

Невинност: Одобрение на протекторите.

 

Съзнание: Одобрение на мъдреца.

 

Емоция: Одобрение на емоционално опитния.

 

Творчество: Одобрение на майстора.

 

Комуникация: Одобрение на дипломата.

 

Амбиция: Одобрение на предишни победители.

 

Служба: Одобрение на стар войник.

 

Грижи: Одобрение на опитни родители.

 

Икономика: Одобрение на благоразумния.

 

Разум: Одобрение на интелигентния.

 

 

 

                           20. КОНЦЕНТРАЦИЯ

 

            ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ С ДОСТОЙНСТВО

Решение: Дълбок размисъл, който обещава справедливост.

 

Невинност: Размисъл, вдъхновяващ зрялост.

 

Съзнание: По-висше съзнание, което може да бъде усетено от другите.

 

Емоция: Изразяване на най-дълбоките чувства, което намира отклик у другите.

 

Творчество: Дълбок размисъл, в който се открива вдъхновение.

 

Комуникация: Дълбока истина, която вдъхновява доверието у другите.

 

Амбиция: Отдадеността на усъвършенстване на способностите предизвиква уважение у другите.

 

Служба: Фундаменталната лоялност към каузата поражда доверие.

 

Грижи: Фундаментална родителска любов, която може да се усети без думи.

 

Икономика: Основен икономически усет, който предизвиква доверие.

 

Неутралност: Дълбока концентрация, засягаща другите по положителен начин.

 

Разум: Концентрация, която дава прозрение в проблема.

 

 

 

                                       20.Линия / Предупредител/ 1

 

                              Извинима у тези, които не познават по-доброто

 

 

Решение: Отклонението не е непременно грешно, но ако се действа според просветлени принципи, е грешно.

 

Невинност: Не е грешно да се гледа на нещата егоистично, но е грешно, ако така се търси зрялост.

 

Съзнание: Моралното превъзходство не е непременно грешно, става грешно ако целта е растеж в съзнанието.

 

Емоция: Егоистичните чувства не са наистина грешни, стават такива само, когато се търси взаимна емоция.

 

Творчество: Липсата на оригиналност сама по себе си не е грешна, става такава едва когато така се търси истинска креативност.

 

Комуникация: Периодичните „бели” лъжи не са важни, но стават критични, ако се търси честно съгласие.

 

Амбиция: Егоистичната амбиция е простима, но е грешна, ако целта е наистина стойностна.

 

Служба: Самонадеяността не е толкова важна, но е грешна при истинска отдаденост към каузата.

 

Грижи: Да очакваш дължимото уважение само по себе си не е грешно, но е грешно, ако целта е истинска грижа.

 

Икономика: Да очакваш печалба само по себе си не е грешно, но е грешно, ако целта е дългосрочна финансова стабилност.

 

Неутралност: Краткотраен, тесен възглед.

 

Разум: Не е непременно грешно да искаш да докажеш интелектуално превъзходство. Грешно е, ако целта е истинско разбиране.

 

 

 

                                20.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Постоянство в малките неща

 

 

Решение: Тясната перспектива е подходяща за очевидни решения.

 

Невинност: Незрялото поведение няма значение в детински ситуации.

 

Съзнание: Егоцентричните прояви са подходящи при материалистични ситуации.

 

Емоция: Егоистичните чувства са простими там, където не засягат другите.

 

Творчество: Липсата на оригиналност няма значение ако това е всичко, което се изисква.

 

Комуникация: Само да говориш е извинимо, ако не се търси голямо съгласие.

 

Амбиция: Амбицията е разбираема в строго конкурентна ситуация.

 

Служба: Самонадеяността не е от значение там, където не става въпрос за лоялност към кауза.

 

Грижи: Дисциплината сама по себе си е простима, ако не става дума за подхранване на растежа.

 

Икономика: Алчността е разбираема в краткосрочен план.

 

Неутралност: Тясна перспектива, подходяща за малки неща.

 

Разум: Тясното разбиране е подходящо за малки проблеми.

                               20.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Решението изисква честност за личните ценности.

 

Невинност: Ситуацията изисква по-зрял възглед.

 

Съзнание: Вътрешната истина решава по кой път да тръгне.

 

Емоция: Начинът да се вземе решение трябва да е напълно честен за чувствата.

 

Творчество: Идеята трябва да се прецени изцяло според личните артистични ценности.

 

Комуникация: Честността определя пътя за постигане на съгласие.

 

Амбиция: Честната преценка на способностите може да определи целите.

 

Служба: Истинската лоялност трябва да се проучи преди да се поеме отговорност.

 

Грижи: Истинската природа на връзката може да се изследва преди да се вземе решение.    

 

Икономика: Личните финанси трябва да се проучат в детайли преди да се решите на сделка.

 

Неутралност: Самоанализ преди решение.

 

Разум: Пълната обективност може да реши начина за решаване на проблема.

 

 

 

                             20.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: По-широката перспектива прави мненията добре дошли.

 

Невинност: Истинската невинност е преценявана от другите.

 

Съзнание: Другите размишляват за по-висшите ценности.

 

Емоция: Търсенето на чувство от по-висша перспектива е от значение за връзката.

 

Творчество: По-широката перспектива дава влиятелни идеи.

 

Комуникация: Думите от по-висша перспектива намират уважителна аудитория.

 

Амбиция: Способността да виждаш по-високите цели прави способностите уважавани.

 

Служба: Да действаш отвъд лоялността за по-висша кауза поражда уважение.

 

Грижи: Да можеш да видиш растеж от по-висока перспектива показва къде е нужна грижа.

 

Икономика: Да видиш по-широката икономическа ситуация показва къде да се съсредоточат сделките.

 

Неутралност: По-голямата перспектива позволява влияние.

 

Разум: Дълбокото разбиране на проблема дава право да се предлагат решения.

 

 

                                          20.Линия / Предупредител/ 5

 

                                          Безупречност

 

Решение: Не е грешно да се вземат решения, основани на по-висшите лични ценности.

 

Невинност: Не е грешно да се наслаждавате на невинността.

 

Съзнание: Не е грешно да действаш според вътрешната истина.

 

Емоция: Не е грешно да изразявате честни чувства.

 

Творчество: Не е грешно да основавате творчеството си на личните артистични ценности.

 

Комуникация: Не е грешно да изразявате личната истина.

 

Амбиция: Не е грешно да култивирате и развивате лични способности.

 

Служба: Не е грешно да размишлявате къде наистина е истинската лоялност.

 

Грижи: Не е грешно да се опитваш да разбереш.

 

Икономика: Не е грешно да искаш личен финансов растеж.

 

Неутралност: Размисъл върху личните ценности.

 

Разум: Не е грешно да искаш по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                   20.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Правилно

 

 

Решение: Няма нищо грешно във вземането на просветени решения.

 

Невинност: Не е грешно да устоиш на покварата.

 

Съзнание: Не е грешно да действаш според по-висшите ценности.

 

Емоция: Не е грешно да откликнеш на честната емоция.

 

Творчество:  Не е грешно да твориш според по-висши артистични ценности.

 

Комуникация: Не е грешно да участваш в честен диалог.

 

Амбиция: Не е грешно да търсиш стойностни цели.

 

Служба: Не е грешно да искаш най-доброто за децата.

 

Икономика: Не е грешно да искаш общ финансов растеж.

 

Неутралност: Размисъл върху цялостните ценности.

 

Разум: Не е грешно да искаш да откриеш дълбоко разбиране.  

                                            11.ХАРМОНИЯ          

 

                         Късмет –постиженията са възможни

 

 

Решение: Решенията едновременно са и точни, и гъвкави.

 

Невинност: Бъдете едновременно уверени и възприемчиви в учението.

 

Съзнанието: Целите на егото и висшия Аз са еднакви.

 

Емоция: Чувствата са в унисон с практичното обмисляне.

 

Творчество: Вдъхновението и талантът са обединени.

 

Комуникация: Истинският разговор носи хармония.

 

Амбиция: Егоистичните цели са в съгласие с общата насока.

 

Служба: Доволни сте да следвате заповеди като част от стойностна кауза.

 

Грижи: Родители и деца се разбират помежду си.

 

Икономика: Икономическата стабилност позволява щедрост, където е нужна.

 

Неутралност: Отказ от негативното в полза на позитивното.

 

Разум: Логиката и интуицията се използват заедно за решаване на проблема.

 

 

 

                                        11.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Позитивното действие носи късмет

 

 

Решение: Честността служи за пример и насърчава другите също да са честни.

 

Невинност: Желанието да учиш насърчава другите да правят същото.

 

Съзнание: Личният растеж окуражава другите да растат.

 

Емоция: Любовта насърчава другите да обичат.

 

Творчество: Творческите идеи вдъхновяват другите.

 

Комуникация: Изслушването насърчава другите да слушат.

 

Амбиция: Ентусиазмът е заразителен.

 

Служба: Гордостта от добре свършената работа е пример за другите.

Грижи: Децата откликват на грижите към тях, като сами се грижат за себе си.

 

Икономика: Другите следват примера за благоразумна щедрост.

 

Неутралност: Другите следват положителните примери.

 

Разум: Разумът стимулира изобретателността на другите.

 

 

                                   11.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Продължителната решителност изисква емпатия, точност, внимание към детайла и отговорност да не злоупотребиш със силата.

 

Невинност: Продължителната сигурност изисква вяра в по-висшите, признаване на невежеството, любопитство и отхвърляне на фалшивите идеали.

 

Съзнание: Продължителният растеж изисква дисциплина, постоянен самоанализ, пълно приемане и жертване на егото.

 

Емоция: Продължителният емоционален баланс изисква емпатия, самоограничаване, откритост и преданост.

 

Творчество: Продължителното творчество изисква вяра в себе си, технически умения, възприемчивост и приемане на обикновеното.

 

Комуникация: Продължителният диалог изисква отказ от предубедените идеи, способност да заявиш истината просто, дипломация и желание да изслушваш всеки.

 

Амбиция: Продължителният прогрес изисква скромност, издръжливост, подготвеност и благородство в победата.

 

Служба: Продължителната полезност изисква лоялност, упорита работа, педантичност и искрена гордост от това, че си част от нещо стойностно.

 

Грижи: Продължителната грижа изисква толерантност, стабилност, проницателност и взаимно уважение.

 

Икономика: Продължителната икономическа стабилност изисква благоразумие, планиране, липса на показност и проява на щедрост, където е нужна.

 

Неутралност: Устойчивата хармония изисква толерантност, убеждаване, предвиждане и единодушие.

 

Разум: Продължителната изобретателност изисква педантично внимание към метода, приемане на простите идеи, практичност и желание да се справиш с това, което изглежда неразрешимо.

 

 

                                   11.Линия / Предупредител/ 3

 

                            Продължителната вещина по този път е правилна

 

 

Решение:  Постигнете колкото се може повече през този период, защото краят му е неизбежен.

 

Невинност: През това време натрупайте възможно повече положителен опит, защото то със сигурност ще свърши.

 

Съзнание: Изживейте периода на по-висше съзнание, защото със сигурност ще свърши.

 

Емоция: Използвайте времето пълноценно, чувствата са обречени да се променят.

 

Творчество: Използвайте творческите периоди пълноценно, защото рано или късно ще свършат.

 

Комуникация: Обменяйте през този период колкото се може повече идеи, откритият диалог скоро ще приключи.

 

Амбиция: През този период постигнете възможно повече прогрес, защото скоро ще свърши.

 

Служба: По това време изпълнете възможно повече задачи, тъй като обстоятелствата със сигурност ще се променят.

 

Грижи: Постигнете колкото може повече взаимно доверие, нещата неизбежно ще се променят.

 

Икономика: Постигнете възможно повече през времето на икономическа стабилност, вижда му се краят.

 

Неутралност: Използвайте времето максимално.

 

Разум: Постигнете колкото се може повече през този период, той със сигурност ще свърши.

 

 

                                       11.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Добре е да не показвате сила и превъзходство в отношенията с безсилните.

 

Невинност: Не показвайте чистота пред покварените.

 

Съзнание: Добре е да не демонстрирате по-висше съзнание пред материалистите.

 

Емоция: Не показвайте чувства пред тези, които са емоционално студени.

Творчество: Добре е да проявявате скромност в таланта си пред тези, които са по-малко талантливи.

 

Комуникация: Въздържайте красноречието си пред тези, които го притежават в по-малка степен.

 

Амбиция: Не демонстрирайте успеха си пред тези, които са по-малко успяващи.

 

Служба:  Не проявявайте лоялност, търсейки разбирането на тези, които не притежават лоялност.

 

Грижи: Добре е да слезете до друго ниво в грижовната връзка.

 

Икономика: Не демонстрирайте богатството си пред тези, които са по-малко имащи.

 

Неутралност: Да искаш по-доброто за тези, които не го осъзнават.

 

Разум: Не демонстрирайте колко сте умни пред тези, които няма да разберат.

 

 

                                       11.Линия / Предупредител/ 5

 

                                      Удовлетвореност – Много късмет

 

 

Решение:  Приемане на ограничения в интерес на справедливостта.

 

Невинност: Да бъдеш по-отговорен.

 

Съзнание: Саможертва за растежа на другия.

 

Емоция: Подтиснати чувства за доброто на връзката.

 

Творчество: Опростени идеи за по-широко приемане.

 

Комуникация: По-простичък език в името на по-добрата комуникация.

 

Амбиция: Жертване на личната амбиция за по-голямата цел.

 

Служба: Приемане на понижението в името на общата цел.

 

Грижи: Отказ от протективността, за да се стимулира растежа.

 

Икономика: Преодоляване на алчността заради общото благо.

 

Неутралност: Понижаване на стандартите в името на общата полза.

 

Разум: Приемане на недоказани факти с цел по-широко разбиране.

 

 

                                11.Линия / Предупредител/ 6 

 

                                Неизбежна вина

 

 

Решение: Когато не може да се вземе решение, по-добре е да се приеме това, а не да се използва принуда.

 

Невинност: Когато невинността е изгубена, по-добре да го приемете като част от растежа вместо да се опитвате да я спечелите повторно.

 

Съзнание: Когато съзнанието е изгубено, по-добре е да го приемете вместо да търсите да се появи отново.

 

Емоция: Когато емоцията е мъртва, по-добре е да го признаете вместо да се преструвате.

 

Творчество: Когато творческият период е приключил, приемете го вместо да търсите безплодни идеи.

 

Комуникация: Когато откритият диалог не е възможен повече, оттеглете се с благодарност, вместо да спорите.

 

Амбиция: По-добре е да проявите великодушие, а не да водите битки.

 

Служба: По-добре е да признаете провала вместо да упорствате в задача, която е отвъд вашите възможности.

 

Грижи: Когато родителският контрол е изгубен, по-добре е да оставите детето да върви по собствения си път вместо да сте прекалено протективни.

 

Икономика: Когато доходният период е приключил, погледнете ситуацията в лицето вместо да пилеете ресурси за да се борите.

 

Неутралност: Приемете края.

 

Разум: Когато разбирането е изгубено, по-добре е да го приемете, отколкото да се борите с логиката.

 

 

                               12. АЛЧНОСТ / ЛАКОМИЯ/

 

                     Много е трудно да останете вещ  

 

Решение: Деликатно решение-направено само в полза на личния интерес.

 

Невинност: Невежеството се подхранва от себе си.

 

Съзнание: Висшето съзнание е изоставено в полза на егоистичното поведение.

 

Емоция: Емоционалната студенина означава нещастие.

 

Творчество: Творчеството е управлявано от комерсиализма.

 

Комуникация: Никой не иска да чуе истината.

 

Амбиция: Всеки срещу всеки в конкуренция.

 

Служба: Тези, които служат, не влагат гордост в работата си.

 

Грижи: Пропиляна грижовност.

 

Икономика: Дългосрочната сигурност е пренебрегната, за да се гони бърза печалба.

 

Неутралност: Отхвърляне на позитивното в интерес на негативното.

 

Разум: Използване на интелигентността просто за да спечелиш.

 

 

 

                              12.Линия / Предупредител/ 1

 

                              Късмет- ако продължавате по този начин, това води до прогрес

 

 

Решение: Оставането безпристрастни пред лицето на несправедливостта е пример за другите.

 

Невинност: Да останеш невинен пред лицето на изкушението окуражава другите да направят същото.

 

Съзнание: Придържането към по-висшите ценности в трудни времена е вдъхновение за другите.

 

Емоция: Емоционалната честност пред лицето на егоизма е пример за другите.

 

Творчество: Оригиналността в банални времена е пример за следване за другите.

 

Комуникация: Придържането към истината пред лицето на нечестността засрамва другите и ги кара да правят същото.

 

Амбиция: Издръжливостта в период на трудности е пример за другите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията в период на трудности е пример за другите.

 

Грижи: Да продължиш да се грижиш, когато те боли сърцето е пример, който младежът няма да забрави.

 

Икономика: Благоразумието пред опортюнизма е пример за другите.

 

Неутралност: Да останеш позитивен сред негативното.

 

Разум: Търсене на разбиране заради самото него е пример за другите.

 

 

                                12.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Късмет в малките неща

 

 

Решение: Самозащитната природа на силата сама по себе си стимулира нуждата от просветени решения.

 

Невинност: Липсата на удовлетворение поради разглезеност стимулира нуждата от възвръщане на невинността.

 

Съзнание: Празната природа на земното задоволство създава нуждата от по-висше съзнание.

 

Емоция: Липсата на удовлетворение на егоистичните чувства стимулира нуждата от по-истинска емоция.

 

Творчество: Празният успех на комерсиализма стимулира нуждата от истинско творчество.

 

Комуникация: Постоянната пропаганда стимулира стремежа към истина.

 

Амбиция: Липсата на удовлетворение на егоистичната амбиция стимулира потребността от стойностни усилия.

 

Служба: Пренебрегването на задълженията поражда нужда от ефективност у тези, които лоялно служат на по-голямата кауза.

 

Грижи: Оставянето на децата на самотек води до несигурност у тях и поражда нужда от любов.

 

Икономика: Липсата на сигурност, причинена от опортюнизма поражда потребност от икономическа стабилност.

 

Неутралност: Самоунищожителната природа на негативните цели стимулира нуждата от позитивното.

 

Разум: Логика, която просто подравнява, създава проблеми, които стимулират нуждата от отворено разсъждаване.

 

 

                                  12.Линия / Предупредител/ 3

 

Решение: Тези, които вземат нечестни решения, носят вината в себе си.

 

Невинност: Тези, които са нечестни, носят вината в себе си.

 

Съзнание: Тези, които просто търсят морално превъзходство, са празни отвътре.

 

Емоция: Тези, които мамят, носят вината в себе си.

 

Творчество: Тези, които постигат успех чрез опортюнизъм, осъзнават творческата си неадекватност.

 

Комуникация: Тези, които чувстват нужда да лъжат, се чувстват неадекватни.

 

Амбиция: Тези, които постигат успех по нечестен начин, се чувстват вътрешно неадекватни.

 

Служба: Тези, които не си вършат работата, си го знаят вътрешно.

 

Грижи: Неадекватните родители си го знаят вътрешно.

 

Икономика: Тези, които не заслужават богатството си, си го знаят вътрешно.

 

Неутралност: Тези, които са неадекватни, тайно го осъзнават.

 

Разум: Тези, които просто търсят да изглеждат умни, осъзнават вътрешно своята неадекватност.

 

 

                                    12.Линия / Предупредител/ 4

 

                                    Няма нужда от вина

 

 

Решение: Не е грешно да се взимат решения с по-висши мотиви. Ще намерите разбиране сред съмишленици.

 

Невинност: Не е грешно да се признае невежеството. Другите, които също не разбират, ще се радват.

 

Съзнание: Не е грешно да действащ според по-висшите ценности. Съмишлениците ще разберат.

 

Емоция: Не е грешно да бъдеш честен за чувствата си. Тези, които са искрени, ще разберат.

 

Творчество: Не е грешно да действаш от чисто артистични мотиви. Съмишлениците ще го одобрят.

 

Комуникация: Не е грешно да казваш истината. Има хора, които ще се съгласят.

 

Амбиция: Не е грешно да подслониш стойностна амбиция. Съмишлениците ще разберат.

 

Служба: Отдадеността на задълженията в името на по-голяма кауза не е грешно. Тези, които са лоялни, ще разберат.

 

Грижи: Не е грешно да действаш отвъд любовта за дете. Те евентуално ще разберат.

 

Икономика: Не е грешно да взимаш решения в светлината на дългосрочната финансова сигурност. Съмишлениците ще видят смисъла в това.

 

Неутралност: Действия с по-висши мотиви.

 

Разум: Няма нищо грешно в това да търсиш отиващи далеч заключения. Съмишлениците ще разберат.

 

 

                                   12.Линия / Предупредител/ 5

 

                                  Късмет за вещия

 

Решение: Тези, които просто търсят власт започват да унищожават себе си. Само чрез осъзнаване на опасността могат да се вземат просветени решения.

 

Невинност: Ако действате с рогата напред, това води до проблеми. Разкаянието трябва да е искрено.

 

Съзнание: Моралното превъзходство се троши пред лицето на истинското съзнание. Егоцентричното поведение трябва да бъде изкоренено.

 

Емоция: Емоционалната студенина започва да се троши. Отнасяйте се към новите чувства с изключителна грижа.

 

Творчество: Комерсиализмът започва да се размива, но към възстановяването на истинската оригиналност трябва да се отнасяте с голяма грижа.

 

Комуникация: Лъжците започват да се издават с лъжите си. За да възстановите истината, важно е да осъзнавате нечестността.

 

Амбиция: Голата амбиция започва да се разкрива такава, каквато е. Към представянето на по-стойностни цели подхождайте с изключителна предпазливост.

 

Служба: Занемаряването на задълженията започва да става видимо. Възстановяването на дисциплината трябва да стане изключително внимателно.

 

Грижи: Твърдоглавите младежи започват да се чувстват несигурно. Връщането към семейното гнездо трябва да стане много деликатно.

 

Икономика: Алчността започва да причинява собственото си разрушение. Икономическото възстановяване трябва да се извършва изключително внимателно.

Неутралност: Негативността започва да се самоунищожава.

 

Разум: Нездравите разсъждения започват да се рушат, но към възстановяването на отвореното мислене се отнасяйте с изключителна грижа.

 

 

 

                             12.Линия / Предупредител/ 6

 

                             Евентуален късмет

 

 

Решение: Злоупотребата с власт е към края си. Простите решения, идващи от опита, се приемат.

 

Невинност: Периодът на несигурност е към края си. Сигурността, идваща от опита, се приема.

 

Съзнание: Периодът на тъмнина приключи. Опитът предизвиква одобрение и приемане на висшите ценности.

 

Емоция: Емоционалната студенина отстъпва. Опитът предизвиква приемане на нови и свежи чувства.

 

Творчество: Периодът на чист комерсиализъм е приключил. Оригиналността от опит е приета.

 

Комуникация: Периодът на подтискане е приключил. Свободата на речта, идваща с опита, се приема.

 

Амбиция: Времето на борба е към края си. Опитът прави взаимното сътрудничество възможно и приемливо.

 

Служба: Занемаряването на задълженията е показано. Това прави лоялността приемлива и одобрена.

 

Грижи: Блудната овца се връща в кошарата си. С опита идва приемането на грижата.

 

Икономика: Периодът на опортюнизъм е към края си. С опита идва приемането на финансовата стабилност.

 

Неутралност: Негативността е приключила. Контрастът води до приемане на позитивните ценности.

 

Разум: Периодът на невежество е към края си. Приемането на истинското разбиране идва с опита.

 

 

 

 

                                     13. СПОДЕЛЯНЕ

 

   Ако продължавате по този начин, са възможни постижения. Използвайте шанса си.

 

Решение: Общото чувство за справедливост позволява популярни решения.

 

Невинност: Взаимното доверие позволява споделено удоволствие.

 

Съзнание: Споделените ценности позволяват колективен растеж на съзнанието.

 

Емоция: Споделените чувства позволяват растеж във връзката.

 

Творчество: Общите идеи позволяват колективно творчество.

 

Комуникация: Общите интереси позволяват взаимно съгласие.

 

Амбиция: Взаимното уважение позволява колективни постижения.

 

Служба: Споделената отговорност прави задълженията леки.

 

Грижи: Взаимната привързаност позволява растежа на детето.

 

Икономика: Колективното благоразумие позволява разширяване на икономическия растеж.

 

Неутралност: Това, което е общо позволява колективен позитивен прогрес.

 

Разум: Споделянето на идеи позволява по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                  13.Линия / Предупредител/ 1

 

                                  Безупречност

 

 

Решение: Има общи основни принципи.

 

Невинност: Основата на приятелството.

 

Съзнание: Висшите ценности намират споделено съгласие.

 

Емоция: Основата на връзката.

 

Творчество: Творческите идеи намират популярно признание и одобрение.

 

Комуникация: Основната истина намира взаимно съгласие.

Амбиция: Споделените цели носят единство.

 

Служба:  Лоялност към общата кауза.

 

Грижи: Естествена връзка между родител и дете.

 

Икономика: Взаимен икономически интерес.

 

Неутралност: Общи ценности.

 

Разум: Споделено разбиране.

 

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Евентуално разкаяние

 

 

Решение: Привързаността към догмата разделя мнението.

 

Невинност: Приятели, разделени на групи

 

Съзнание: Привързаността към догмата разцепва колективното съзнание.

 

Емоция: Взаимно чувство, интерпретирано различно.

 

Творчество: Творчество, което разделя мненията.

 

Комуникация: Разделяне на фракции.

 

Амбиция: Егоистични цели, подхранващи конкуренцията. 

 

Служба: Кауза, възприемана различно от последователите и лидерите.

 

Грижи: Придържането към роля предизвиква съпротива.

 

Икономика: Благоразумието се превръща в егоизъм.

 

Неутралност: Разделяне на фракции.

 

Разум: Елитарно мислене.

 

 

 

                               13. Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Различаващи се мнения, държани в тайна досега.

 

Невинност: Нечестност, неразкрита досега.

 

Съзнание: Скрито морално превъзходство, неизтъквано досега.

 

Емоция:  Непроявен досега егоизъм.

 

Творчество: Проявена само в ретроспекция претенциозност.

 

Комуникация: Нечестност, чиито причини досега не са разкрити.

 

Амбиция: Непоказвана досега гола амбиция.

 

Служба: Непроявявана досега нелоялност.

 

Грижи: Прикривана досега враждебност.

 

Икономика: Прикрита алчност, която ще се разкрие по-късно.

 

Неутралност: Скрити мотиви.

 

Разум: Липса на разбиране, непроявявано досега.

 

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 4

 

                                Късмет

 

Решение: Различията в мненията, изразени открито постилат пътя за бъдещи решения.

 

Невинност: Откритият антагонизъм най-малкото прави очевидно това, което трябва да се направи.

 

Съзнание: По-лесно е открито да отхвърлите по-висшите стойности, отколкото да се отнасяте с морално превъзходство.

 

Емоция: Откритите конфликти прочистват въздуха.

 

Творчество: Оригиналност, която среща враждебност.

 

Комуникация: Откритият спор доближава съгласието.

 

Амбиция: Откритата конкуренция означава да знаеш какво трябва да се направи.

 

Служба:  Оплакванията, изразени открито правят работата с тях по-лесна.

 

Грижи: Откритото неподчинение показва какво трябва да се направи.

 

Икономика: С очевидната алчност е по-лесно да се работи.

 

Неутралност: Открити несъгласия.

 

Разум: Несъгласието с теориите, изразено открито, постила пътя към бъдещи открития.

 

 

 

                              13.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Взаимното уважение към справедливостта позволява вземането на решения.

 

Невинност: Приятелство, неразрушавано от несъгласие.

 

Съзнание: Споделените ценности позволяват преодоляване на различията в убежденията.

 

Емоция: Взаимното чувство позволява различията да бъдат преодоляни.

 

Творчество: Взаимно уважение, неразрушено от критицизъм.

 

Комуникация: Споделените принципи позволяват да се преодолеят различията в мненията.

 

Амбиция: Взаимно уважение опровергаващо конкуретното поведение.

 

Служба: Разликата в ранга не засяга споделената лоялност.

 

Грижи: Привързаността между родител и дете позволява проблемите да бъдат преодоляни.

 

Икономика: Споделените икономически интереси надхвърлят личната алчност.

 

Неутралност: Това, което е общо, позволява да се преодолеят трудностите.

 

Разум: Интелектуалната равнопоставеност може да преодолее теоретичните разминавания.

 

 

                                13.Линия / Предупредител/ 6

 

                                Няма нужда от вина

 

 

Разум: Обединяване заради удобство, а не заради принципи.

 

Невинност: Лековерни приятелства.

 

Съзнание: По-скоро споделени ценности отколкото споделени убеждения.

 

Емоция: Връзка по-скоро заради удобство, отколкото заради емоция.

Творчество: По-скоро симулиране, отколкото изразяване на идеи.

 

Комуникация: Просто събиране заедно.

 

Амбиция: Приятелство сред конкурентите.

 

Служба: Приятелства заради сродния ранг.

 

Грижи: По-скоро действие заради връзката, отколкото заради растежа на другия.

 

Икономика: Приятелство заради общото икономическо оцеляване.

 

Неутралност: Събиране заедно за удобство.

 

Разум: По-скоро споделено познание, отколкото споделено разбиране.

 

 

 

                                         14.УСПЕХ

 

                          Големи постижения

 

 

Решение: Простите решения пораждат респект.

 

Невинност: Чистотата кани протекцията.

 

Съзнание: Силата окуражава вярата у другите.

 

Емоция: Откритостта вдъхновява истинската емоция.

 

Творчество: Възприемчивото поведение кани големите идеи.

 

Комуникация: Скромните думи предизвикват симпатия и разбиране.

 

Амбиция: Неегоистичните амбиции подхранват успеха.

 

Служба: Да си щастлив от позицията си и така да печелиш уважението както на тези под теб, така и на тези над теб.

 

Грижи: Голямата способност да се грижиш поражда взаимно доверие.

 

Икономика: Благоразумието окуражава богатството.

 

Неутралност: Голяма сила, използвана правилно.

 

Разум: Интелигентността, използвана скромно, позволява да се направят големи изводи.

 

                                      14.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 С грижа обвиненията могат да се избягнат

 

 

 

Решение: Честните решения сега ще спестят взаимните обвинения по-късно.

 

Невинност: Ако сега запазите невинността си, в бъдеще няма да има причина за разкаяние.

 

Съзнание: Ако сега се справите с егото, в бъдеще няма да има причина за разкаяние.

 

Емоция: Ако сега сте честни в чувствата си, по-късно няма да съжалявате.

 

Творчество: Ако запазите творческата си цялост сега, няма да има за какво да съжалявате след време.

 

Комуникация: Честната дискусия сега спестява взаимните обвинения в бъдеще.

 

Амбиция: Истинските усилия сега означават, че в бъдеще няма за какво да съжалявате.

 

Служба: Ако сте отдадени на задълженията сега, ще си спестите критиките в бъдеще.

 

Грижи: Неегоистичната грижа сега спестява враждебността в бъдеще.

 

Икономика: Благоразумието сега спестява финансови проблеми в бъдеще.

 

Неутралност: Вниманието към правилните методи сега предпазва от проблеми в бъдеще.

 

Разум: Безпогрешните разсъждения сега означават, че в бъдеще няма да съжалявате.

 

 

 

                                    14.Линия / Предупредител/ 2

 

                                    Позитивното действие е правилно

 

 

Решение: Обективността позволява да се вземат важни решения.

 

Невинност: Признаването на невежеството позволява да научиш много.

 

Съзнание: Честният самоанализ позволява растежа.

 

Емоция: Честността позволява да се изразят чувствата.

 

Творчество: Дълбочината на таланта позволява изразяването на велики идеи.

Комуникация: Честната дискусия позволява да се изрекат думи на мъдрост.

 

Амбиция: Резервите от сила позволяват големи постижения.

 

Служба: Отдадеността на задълженията позволява изпълнението на големи задачи.

 

Грижи: Истинската грижа позволява продължителен растеж.

 

Икономика: Богатството позволява инвестиция.

 

Неутралност: Разполагате с налични ресурси.

 

Разум: Дълбокото разбиране позволява да се извадят задълбочени изводи.

 

 

                             14.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Решения взети за общото благо; тези, които просто търсят власт не могат да  направят това.

 

Невинност: Сигурност: разглезеното поведение изключва това.

 

Съзнание: Задълбочено разбиране за живота: това не е възможно, когато се позволи на егото да ръководи.

 

Емоция: Споделена емоция: за егоистичните хора това не е възможно.

 

Творчество: Изкуство, признато от всички: простата разглезеност не може да постигне това.

 

Комуникация: Истински обмен на идеи: тези, които не слушат-не могат да участват.

 

Амбиция: Постигане на прогрес за общото благо: егоистичната амбиция не позволява това.

 

Служба: Да се чувстваш част от нещо стойностно: това не е възможно за тези, които не са лоялни.

 

Грижи: Взаимен респект: това не е възможно за тези, които задушават.

 

Икономика: Богатство за всички: алчността не позволява такава ситуация.

 

Неутралност: Използване на ресурсите за общото благо.

 

Разум: Дълбоко разбиране, облагодетелстващо всички: просто парадиращите с ум не могат да постигнат това.

 

 

                                          14.Линия / Предупредител/ 4

Решение: По-добре е да стоите настрани от борбите за власт.

 

Невинност: Да се въздържаш от битки не е грешно.

 

Съзнание: Не е грешно да избягваш сблъсъците в живота.

 

Емоция: Съперничеството между партньори трябва да се избягва.

 

Творчество: Изкуството не е арена за битки.

 

Комуникация: По-добре е да не се опитвате да надвикате най-шумния!

 

Амбиция: По-добре е да избягвате съперничеството.

 

Служба: Конкуренцията е неуместна за лоялната служба.

 

Грижи: Съперничеството между родител и дете трябва да се избягва.

 

Икономика: По-добре е да не се състезавате финансово.

 

Неутралност: Отказ от състезание.

 

Разум: По-добре е да избягвате интелектуалното съперничество.

 

 

                            14.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Ако сте вещи в  мотивите, късмет

 

 

Решение: Обясняването на решенията печели уважението на другите.

 

Невинност: Простичката честност печели приятели.

 

Съзнание: Искреното и непретенциозно убеждение печели последователи.

 

Емоция: Обясняването на чувствата печели симпатия.

 

Творчество: Липсата на претенция печели обожатели.

 

Комуникация: Истината, изразена простичко, печели симпатизиращи слушатели.

 

Амбиция: Благородната амбиция печели респект.

 

Служба: Простата отдаденост на задълженията печели уважение.

 

Грижи: Емпатията печели доверие.

 

Икономика: Липсата на показност предпазва от завист.

 

Неутралност: Възприемчивостта и достойнството печелят респект.

 

Разум: Опростяването на трудните концепции печели разбирането на другите.

 

 

 

                                   14.Линия / Предупредител/ 6

 

 

                                   Късмет-Растеж

 

 

Решение: Просветените решения печелят подкрепа.

 

Невинност: Другите изпитват нужда да закрилят невинния.

 

Съзнание: Под закрилата на висша сила.

 

Емоция: Искреното чувство е само по себе си защита.

 

Творчество: Истинските идеи намират собствения си израз.

 

Комуникация: Другите искат да чуят изречената истина.

 

Амбиция: Успехът е желан от другите.

 

Служба: Началниците окуражават способностите.

 

Грижи: Дълбоката връзка подхранва растежа.

 

Икономика: Външни влияния защитават икономическите интереси.

 

Неутралност: Позитивно действие без опозиция.

 

Разум: Другите окуражават интелектуалния напредък.

 

 

 

                                   15. СКРОМНОСТ

 

                ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

Решение: Скромността поражда истински респект и позволява трудни решения.

 

Невинност: Скромното поведение привлича приятели.

 

Съзнание: Скромността позволява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Скромността е много привлекателна.

Творчество: Непретенциозният талант намира по-ранно признание.

 

Комуникация: Скромните думи окуражават съгласието.

 

Амбиция: Да бъдеш скромен за способностите си поражда уважение и позволява напредък.

 

Служба: Скромното поведение насърчава доверието и позволява отговорността да бъде подкрепена.

 

Грижи: Надеждното поведение на родителя насърчава детето да се изяви.

 

Икономика: Скромността за икономическия успех поражда възхищение.

 

Неутралност: Простота, която позволява положителни постижения.

 

Разум: Непретенциозното желание да учиш позволява натрупването на голямо познание.

 

 

                                        15.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Късмет- използвайте шансовете

 

 

Решение: Скромността и честността позволяват вземането на трудни решения.

 

Невинност: Невинността, съчетана със скромност позволява нов опит.

 

Съзнание: Вярата, изразена скромно позволява висше съзнание.

 

Емоция: Скромното изразяване на честно чувство може да породи взаимна емоция.

 

Творчество: Липсата на претенция, съчетана със скромност, позволява велико творчество.

 

Комуникация: Честността и скромността позволяват нова дълбочина на взаимно разбирателство.

 

Амбиция: Простата способност и стойностната амбиция позволяват да се използват шансовете.

 

Служба: Скромната отдаденост на задълженията позволява отговорността да бъде подкрепена.

 

Грижи: Доверието и грижите създават подхранващо обкръжение.

 

Икономика: Скромността и благоразумието позволяват успешни сделки.

 

Неутралност: Скромната простота позволява позитивно действие.

Разум: Скромността и интелектуалните способности позволяват решаването на трудни проблеми.

 

 

                       15.Линия / Предупредител/ 2

 

                       Ако сте вещи в следването на този курс-късмет

 

 

Решение: Смирението печели уважение.

 

Невинност: Скромността е много привлекателна.

 

Съзнание: Простотата носи съзнание.

 

Емоция: Изразените по прост начин чувства носят дълбочина на емоцията.     

 

Творчество: Непретенциозната оригиналност показва дълбочина на таланта.

 

Комуникация: Скромните думи печелят слушатели.

 

Амбиция: Ако си скромен за способностите си, ще спечелиш подкрепа от другите.

 

Служба: Простичката ефективност печели доверие.

 

Грижи: Простото доверие окуражава любовта на децата.

 

Икономика: Липсата на показност предпазва от ревност.

 

Неутралност: Скромност, изразена в действия.

 

Разум: Скромността прави оригиналната мисъл привлекателна за другите.

 

 

 

                        15.Линия / Предупредител/ 3

 

                        Късмет- Постиженията са възможни

 

 

Решение: Честността, безпристрастността и смирението позволяват вземането на трудни решения.

 

Невинност: Невинността и скромността позволяват ново знание.

 

Съзнание: Вярата и скромността позволяват по-голямо съзнание.

 

Емоция: Честните чувства, изразени скромно пораждат привързаност.

 

Творчество: Талантът и липсата на претенциозност водят до творчески успех.

Комуникация: Честността, съчетана със скромност, позволява да се постигне съгласие.

 

Амбиция: Простата способност и стойностната цел водят до успех.

 

Служба: Честността и отдадеността на задълженията позволяват изпълнение на задачите.

 

Грижи: Грижата и доверието дават истински растеж.

 

Икономика: Благоразумието и скромността позволяват финансов растеж.

 

Неутралност: Скромността и простотата позволяват финансов растеж.

 

Разум: Интелектуалната скромност позволява да се направят изводи.

 

 

                               15.Линия / Предупредител/ 4

 

                               Прогрес

 

 

Решение: Скромността в силата позволява далеч отиващи решения.

 

Невинност: Смиреното поведение позволява нови хоризонти на опитност.

 

Съзнание: Скромността отваря нови области на съзнанието.

 

Емоция: Скромността позволява нови чувства.

 

Творчество: Простотата позволява вдъхновение.

 

Комуникация: Простите думи подтикват към нов диалог.

 

Амбиция: Простата способност показва пътя към новата цел.

 

Служба: Скромността отваря нови области на отговорност.

 

Грижи: Доверието позволява нови области на растеж.

 

Икономика: Липсата на материализъм отваря нови области на финансов растеж.

 

Неутралност: Скромността отваря нови области.

 

Разум: Скромността за интелектуалните възможности позволява нови области на разбиране.

 

 

                           15.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Задължително действие   

Решение: Независимо от скромността, решенията трябва да се вземат.

 

Невинност: Въпреки смирението, трябва да се действа независимо.

 

Съзнание: Независимо от скромността, нужно е да се действа според по-висшите ценности.   

 

Емоция: Силното чувство изисква изразяване независимо от смирението.

 

Творчество: Идеята изисква изразяване, независимо от творческата скромност.

 

Комуникация: Въпреки скромността, нужно е да кажете истината.

 

Амбиция: Прогресът трябва да се постигне въпреки смирението.

 

Служба: Въпреки скромността, отговорностите трябва да се понесат.

 

Грижи: Въпреки любящата грижа, нужно е решително действие.

 

Икономика: Въпреки скромността, покажете финансови мускули.

 

Неутралност: Въпреки скромността, нужно е позитивно действие.

 

Разум: Трябва да използвате способността си за разсъждение въпреки интелектуалната скромност.

 

 

                           15.Линия / Предупредител/ 6  

 

 

Решение: Смирение, изразено чрез придържане към принципите.

 

Невинност: Скромност, изразена чрез достойност за доверие.

 

Съзнание: Смирение, изразено в самодисциплина.

 

Емоция: Скромност, изразена в емоционален баланс.

 

Творчество: Скромност, изразена в проста оригиналност.

 

Комуникация: Скромност, изразена в използването на прости думи.

 

Амбиция: Скромност, изразена в самодисциплина.

 

Служба: Скромност, изразена в отдаденост на задълженията.

 

Грижи: Смирение, изразено чрез истинска грижовност.

 

Икономика: Скромност, изразена в благоразумие.

 

Неутралност: Скромност изразена като дисциплина.

 

Разум: Скромност, изразена в интелектуална дисциплина.

 

 

 

 

                                    16.ЕНТУСИАЗЪМ

 

            ПРИВЕДЕТЕ ПЛАНОВЕТЕ В ДЕЙСТВИЕ

 

 

Решение: Могат да се вземат решения, които са в съгласие с популярните настроения.

 

Невинност: Трябва да се потърси нов опит, тъй като по-широката ситуация го позволява.

 

Съзнание: Могат да се предприемат по-големи стъпки, тъй като те са в крак с времето.

 

Емоция: Чувствата могат да бъдат изразени, защото са в съгласие с общото настроение.

 

Творчество: Идеите могат да бъдат изразени, защото са в съгласие в колективното усещане.

 

Комуникация: Думите могат да бъдат казани, защото са в съгласие с общото настроение.

 

Амбиция: Целите могат да се постигнат, защото са в съгласие с общата насока.

 

Служба: Задачите могат да бъдат изпълнение, защото са в съгласие с по-голямата кауза.

 

Грижи: Взаимното доверие може да се развие, защото и двете страни го искат.

 

Икономика: Да се спечели е възможно, защото цялостната икономическа ситуация го позволява.

 

Разум: Възможно е да се намерят обяснения, които всеки може да разбере.

 

 

 

                                  16.Линия / Предупредител/ 1  

 

                                  Неблагоприятна

 

 

Решение: Да се наслаждавате на властта сама по себе си води до грешки в преценката.

Невинност: Егоизмът води до самота.

 

Съзнание: Егоистичният ентусиазъм води до загуба на съзнание.

 

Емоция: Едностранчивата емоция води до болка.

 

Творчество: Преднамерената разглезеност означава артистичен провал.

 

Комуникация: Изразяването на егоистична гледна точка приключва значимия диалог.

 

Амбиция: Голата амбиция води до провал.

 

Служба: Ако се ръководите от егоистични мотиви, ще се провалите в задачата.

 

Грижи: Егоистичните мотиви разрушават доверието.

 

Икономика: Личната алчност води до загуба.

 

Неутралност: Прекомерният ентусиазъм кани провала.

 

Разум: Ако просто демонстрирате ум, това води до грешки.

 

 

 

 

                               16.Линия / Предупредител/ 2

 

                               Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Да не лежиш на догмата позволява да се видят семената на промяната.

 

Невинност: Ако не се носиш само на вълната на ентусиазма, ще видиш първите знаци на опасност.

 

Съзнание: Честното себеизучаване позволява да се видят първите признаци на егоцентричност.

 

Емоция: Искрената откритост позволява да се видят първите знаци на промяната в чувствата.

 

Творчество: Откритостта позволява да се видят първите знаци на промяната в насоката.

 

Комуникация: Непредубеденото изслушване позволява да се видят първите признаци на промяна в настроението.

 

Амбиция: Да си честен в мотивите си позволява да се видят първите семена на провала.  

 

Служба: Искрената гордост в работата позволява да се видят първите знаци на отпуснатост и неточност.

 

Грижи: Искрените грижи позволяват да се видят първите знаци за проблем.

 

Икономика: Истинското благоразумие позволява да се видят първите знаци за икономическа промяна.

 

Неутралност: Устояването на генералните насоки позволява да се изследват промените.

 

Разум: Ако запазите разума си трезв, ще видите моментните грешки.

 

 

 

                                16.Линия / Предупредител/3

 

                                Колебливостта води до вина

 

 

Решение: Ако оставите решението да стане очевидно, ще съжалявате.

 

Невинност: Ако очаквате да бъдете водени, ще загубите възможност.

 

Съзнание: Очакването на ръководство означава загуба на растеж.

 

Емоция: Ако не действате според чувството през това време, ще съжалявате.

 

Творчество: Очакването да дойде точната идея води до загубена творческа възможност.

 

Комуникация: Очакването да дойде точния момент да говориш  води до загубена възможност.

 

Амбиция: Колебливостта означава загубена възможност.

 

Служба: Ако не действате по инитиатива, ще съжалявате.

 

Грижи: Ако чакате детето да направи нещо от само себе си, ще съжалявате.

 

Икономика: Ако чакате финансите сами да се управляват, ще пропуснете възможност.

 

Неутралност: Пропусната възможност поради очакване на точното време.

 

Разум: Ако чакате очевидно обяснение, ще пропуснете възможност.

 

 

 

 

 

 

                                     16.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Големи постижения 

 

 

Решение: Позитивното поведение означава решенията да се вземат лесно и да спечелят уважението на другите.

 

Невинност: Позитивното поведение предизвиква щастие и кара другите да искат да помогнат.

 

Съзнание:  Да си позитивен отваря пътя към по-висше съзнание и насърчава подкрепата от другите.

 

Емоция: Позитивното отношение прави чувствата открити и насърчава другите да правят същото.

 

Творчество: Позитивните мисли водят до оригинални идеи, които са признати от другите.

 

Комуникация: Позитивните думи водят до съгласие и окуражават другите да са открити.

 

Амбиция: Позитивното действие води до постижения и кара другите да искат да помогнат.

 

Служба: Позитивното поведение води до изпълнение на задачите и кара другите да искат да помогнат.

 

Грижи: Позитивното поведение означава възвръщане на доверието.

 

Икономика: Позитивното отношение носи финансов успех и окуражава другите да бъдат щедри.

 

Неутралност: Ентусиазмът кара нещата да се случват.

 

Разум: Позитивното поведение води до верни изводи, които другите разбират.

 

 

 

                                  16.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Решенията не са желани и така или иначе ще са безсмислени.

 

Невинност: Желанието да учиш е пренебрегнато, но така или иначе няма да научите нищо от значение.

 

Съзнание: Съзнанието е задушавано, но така или иначе няма да бъде признато.

Емоция: Чувствата са подтиснати, но така или иначе няма да бъдат приети.

 

Творчество: Позитивните идеи са задушавани, но това пречи творческата енергия да бъде пропиляна.

 

Комуникация: Позитивните думи са игнорирани, но така или иначе щяха да бъдат пропиляни напразно.

 

Амбиция: Позитивното действие е задушавано, но спира енергията да бъде пропиляна.

 

Служба: Талантите остават неизползвани, но най-малкото не са пропиляни.

 

Грижи: Растежът не е възможен, но най-малкото грижата не е изгубена.

 

Икономика: Инвестицията не е възможна, но поне парите не са пропиляни.

 

Неутралност: Задушен ентусиазъм, но енергията не е пропиляна.

 

Разум: Разумът е пренебрегнат, но така или иначе нямаше да бъде разбран.

 

 

 

                        16.Линия / Предупредител/ 6

 

                        Правилно, ако не отивате прекалено далече

 

 

Решение: Решенията са грешни, но грешките могат да бъдат поправени преди да се нанесат щети.

 

Невинност: Идеите се основават на невежество, но могат да бъдат поправени преди грешката да се забележи.

 

Съзнание: Егото е намесено, но това може да се поправи, преди да е твърде късно.

 

Емоция: Чувствата са погрешно насочени, но това може да се поправи преди да доведе до болка.

 

Творчество: Идеите не са толкова добри, колкото изглеждат, но това може да бъде поправено.

 

Комуникация: Думите са грешно адресирани, но това може да се поправи, преди да доведе до неразбиране.

 

Амбиция: Действията са насочени към грешната цел, но е възможно ситуацията да се поправи преди да възникнат проблеми.

 

Служба: Злоупотреба със способностите, но обръщането на внимание на  този факт може да поправи това.

 

Грижи: Грижовното отношение е погрешно насочено, но това може да бъде поправено навреме.

 

Икономика: Инвестиция в грешната област, но това може да се поправи все още и да се избегне загуба.

 

Неутралност: Погрешно насочен ентусиазъм.

 

Разум: Търсенето на разбиране е зле насочено, но това може да се промени преди да се извадят грешни заключения.

 

 

 

                               17.СЛЕДВАНЕ

 

                    ВЪЗМОЖНИ СА ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Решение: Следването на принципите е правилно.

 

Невинност: Правилно е да следвате това, което е надеждно.

 

Съзнание: Следването на дълбоко вкоренените убеждения е правилно.

 

Емоция: Правилно е да следвате честното чувство.

 

Творчество: Правилно е да следвате там, където ви води вдъхновението.

 

Комуникация: Следването на посоката на разговора е правилно.

 

Амбиция: Правилно е да следвате.

 

Служба: Следването на нареждания е правилно.

 

Грижи: Следването на естествения инстинкт е правилно.

 

Икономика: Правилно е да следвате добрия усет.

 

Неутралност: Следване на позитивните ценности.

 

Разум: Следването на посоката на разсъждение е правилно.

 

 

 

                                 17.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Вслушването в различни мнения, докато се придържате към принципите, позволява справедливи решения.

 

Невинност: Ако вървите с другите, докато оставате чувствителни, това позволява невинно удоволствие.

 

Съзнание: Изучаването на различни убеждения позволява по-високо съзнание.

 

Емоция: Искрената емпатия носи удовлетворение.

 

Творчество: Обмяната на идеи, без да губите оригиналност, води до креативност.

 

Комуникация: Изслушването на другите, докато се придържат към истината, позволяват да се постигне съгласие.

 

Амбиция: Споделянето на проблемите без да губиш поглед към целта позволява прогрес.

 

Служба: Да бъдеш гъвкав, докато оставаш отговорен към задълженията си позволява изпълнение на задачите.

 

Грижи: Да прояваш емпатия и да останеш отговорен позволява растеж.

 

Икономика: Изследването на нови идеи, докато оставате благоразумни, води до финансова възможност.

 

Неутралност: Да бъдеш отворен към новото.

 

Разум: Да бъдеш отворен към нови идеи, докато се придържаш към логичната основа позволява да се направят нови изводи.

 

 

                                   17.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Краткосрочната перспектива може да предотврати мъдро решение.

 

Невинност: Придържането към старите начини може да отхвърли зрялостта.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение може да попречи на висшето съзнание.

 

Емоция: Егоцентричното поведение може да попречи на истинската емоция.

 

Творчество: Отказът да се използват шансовете може да попречи на творческия потенциал.

 

Комуникация: Просто желанието да ви чуят може да попречи на значимия диалог.

 

Амбиция: Ако просто се конкурирате заради самата конкуренция, това може да

попречи на реалния прогрес.

Служба: Чувството за собствена значимост може да попречи на това, което наистина си заслужава.

 

Грижи: Дисциплината сама за себе си пречи на истинския растеж.

 

Икономика: Посредствеността може да попречи на истинските възможности за финансов растеж.

 

Неутралност: Тясната перспектива пречи на по-голямото намерение.

 

Разум: Вкопчването във вече познатото може да затвори ума за големите идеи.

 

 

                                17.Линия / Предупредител/ 3

 

                                Постоянство

 

 

Решение: Откажете се от краткотрайното отношение. Следването на принципите води улеснява решението.

 

Невинност: Старото поведение трябва да бъде изоставено. Следването на това, което е надеждно, носи сигурност.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение трябва да се изостави. Следването на ръководство носи растеж в съзнанието.

 

Емоция: Откажете се от егоцентричното поведение. Следването на истинските чувства носи удовлетворение.

 

Творчество: Изоставете подтискащото отношение. Следването на вдъхновението носи артистичен успех.

 

Комуникация: Ако просто искате да бъдете чути, откажете се от това. Следването на потока на раждане води до съгласие.

 

Амбиция: Откажете се от конкуренцията. Следването позволява целта да бъде постигната.

 

Служба: Откажете се от чувството за собствена важност. Следването на нареждания води до свършена работа.

 

Грижи: Откажете се от дисциплината сама по себе си. Естествените инстинкти подхранват растежа най-добре.

 

Икономика: Алчността трябва да бъде отхвърлена. Следването на икономическия усет носи печалба.

 

Неутралност: Отказ от тясната перспектива.

 

Разум: Поведението като „кон с капаци” трябва да се изостави. Следването на посоката на разсъжденията дава решение.

 

 

                     17.Линия / Предупредител/ 4

 

                     Претенцията носи лош късмет- искреното поведение не е грешно.

 

 

Решение: Следване на фалшиви ценности в опит да се спечели контрол. Следването на истинските принципи позволява по-мъдри решения.

 

Невинност: Преструвки за да се спечели одобрение. Честността носи истинското разбиране на ситуацията.

 

Съзнание: Да вървиш накъдето духа вятъра. Истинското съзнание изисква яснота.

 

Емоция: Казване на точните неща, за да избегнеш болката. Честността вади навън истинската емоция.

 

Творчество: Следване на насоките, за да спечелиш признание. Само оригиналността има истинска стойност.

 

Комуникация:  Преструване, че си открит, за да те приемат. Само истинската честност носи дълбоко разбиране.

 

Амбиция: Демонстиране на способност да спечелиш уважението на другите, но истинската способност се проявява сама по себе си.

 

Служба: Да бъдеш сервилен, за да получиш одобрение. Само истинската отдаденост на задълженията дава разбиране за това, което трябва да се направи.

 

Грижи: Да правиш каквото е нужно за пред хората, но истинската грижа означава емпатия.

 

Икономика: Щедрост в опит да се спечели приемане, но истинската щедрост се поражда от финансовата мъдрост.

 

Неутралност: Следване на позитивните ценности с неясни мотиви.

 

Разум: Следване на интелектуални ценности само за да те приемат.Искреността дава истинското прозрение.

 

 

 

                                       17.Линия / Предупредител/ 5

 

                                       Късмет

 

 

Решение: Просто ценности, които си заслужават да им се посветиш.

 

Невинност: Заслужава си доверието.

 

Съзнание: Висши ценности, които си струва да се следват.

 

Емоция: Чувства, които си заслужава да се следват.

 

Творчество: Артистични ценности, които си заслужава да се следват.

 

Комуникация:  Диалог, който си струва да се следва.

 

Амбиция: Стандарти, които си струва да се следват.

 

Служба: Заповеди, които си струва да се следват.

 

Грижи: Добре е да следвате инстинктите.

 

Икономика: Икономическа ситуация, която си заслужава да се следва.

 

Неутралност: Позитивни ценности, които си заслужава да се следват.

 

Разум: Линия на разсъждение, която си заслужава да се следва.

 

 

 

                                     17.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Взетото решение води до още решения.

 

Невинност: Новото ниво на зрялост означава, че има още да се учи.

 

Съзнание: Новото ниво на съзнание изисква дори още повече самодисциплина.

 

Емоция: Когато едно чувство е удовлетворено, се появяват още.

 

Творчество: Когато една идея е изпълнена, появяват се повече-изискващи изразяване.

 

Комуникация: Постигнатото съгласие води до повече преговори.

 

Амбиция: Целта е постигната, но се появяват нови цели.

 

Служба: Изпълнената задача изисква бъдеща лоялност.

 

Грижи: Когато е постигнато едно ниво на растежа, се изисква дори повече грижа.

 

Икономика: Икономическият успех води до бъдещи сделки.

 

Неутралност: Успехът води до бъдещи усилия.

 

Разум: Решеният проблем носи още проблеми.

 

 

                                    18.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

 

             ПОСТОЯНСТВОТО ПОЗВОЛЯВА ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Решение: Грешното решение трябва да бъде поправено.Изисква се обмисляне преди да се процедира и да се вземат предвид последствията.

 

Невинност: Трябва да се справите с неразбирането на живота, причинило нещастие. Нужно е да разберете причините зад ситуацията и последствията от нейното поправяне.

 

Съзнание: Нужно е да се справите с егоистичното поведение. Причината трябва да се признае честно и да се анализират последствията.

 

Емоция: Егоцентричното поведение трябва да бъде премахнато от връзката. Вкоренените причини е нужно да се признаят открито, а последствията-проучени.

 

Творчество: Причината за творческия застой трябва да бъде изследвана. Резултатите от такъв самоанализ е нужно да бъдат наблюдавани.

 

Комуникация: Неразбирателството трябва да бъде изяснено. Причината трябва да се извади навън открито, а резултати от това-да се наблюдават.

 

Амбиция: Причините за провала трябва да бъдат посочени и да се работи с тях. Резултатите е нужно внимателно да се наблюдават.

 

Служба: Причините за провала в изпълнението на задачата трябва да се посочат. Критичността е необходима. Внимателно наблюдавайте резултатите.

 

Грижи: Коригирайте причините за липсата на взаимно доверие. Внимателно изследвайте промененото поведение.

 

Икономика: Трябва да работите с причините за финансовия провал. Необходимо е внимателно да се наблюдават последствията.

 

Неутралност: Ситуация, нуждаеща се от поправяне.

 

Разум: Грешката трябва да се поправи. Обърнете голямо внимание на метода и усложненията от всички нови заключения.

 

 

 

 

 

                                    18.Линия / Предупредител/ 1 

         

                                    Опасност, но евентуален късмет

 

 

Решение:  Позволили сте на догмата да поквари решението. Въпреки опасността, не е късно да поправите ситуацията.

 

Невинност: Следвали сте лошия пример на другите. Все още не е късно да поправите нещата. 

 

Съзнание: Зле ръководено съзнание: макар че може да е трудно да се избавите от старите убеждения, все още е възможно да ги промените.

 

Емоция: Позволили сте на останало лошо чувство да поквари връзката. Въпреки че е трудно, все пак е възможно да се избавите от тези чувства.

 

Творчество: Старите идеи са довели до творческа рутина. Трудно е, но е възможно да се избавите от тях.

 

Комуникация: Думи от миналото минират честния диалог. Колкото и да е трудно, трябва да се справите с чувствата, породили тези думи.

 

Амбиция: Миналите провали са отслабили желанието за успех. Въпреки че е трудно, причините трябва да бъдат извадени навън и да се работи с тях.

 

Служба: Старите начини са неуместни за задачата. Макар и да е трудно, трябва да се научат нови методи.

 

Грижи: Миналите неразбирателства са провалили връзката. Колкото и да е болезнено, ситуацията трябва да се поправи.

 

Икономика: Стари заеми са попречили на финансовия успех. Въпреки че е трудно, ситуацията може да бъде обърната.

 

Неутралност: Грешките от миналото засягат настоящето.

 

Разум: Старото мислене е ограничило разбирането. Макар и трудно, старите начини могат да бъдат изкоренени.

 

 

 

                                           18.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение:  Коригирането на решения, взети в момент на слабост, изисква такт.

 

Невинност: Грешките, направени от невежество, трябва да се поправят със симпатия.

 

Съзнание: С човешката слабост трябва да се работи внимателно и деликатно.

Емоция: С емоционалните проблеми, причинени от човешка слабост, трябва да се работи деликатно.

 

Творчество: С липсата на креативност, причинена от мързел, трябва да се работи внимателно.

 

Комуникация: С липсата на комуникация, причинена от неразбирателство, трябва да се работи тактично.

 

Амбиция: Слабостта като причина за провала трябва да бъде анализирана със симпатия.

 

Служба: С личните причини за пренебрегване на задълженията трябва да се работи внимателно.

 

Грижи: С човешката слабост трябва да се работи със симпатия и деликатност.

 

Икономика: С ангажиментите, поети в момент на слабост, трябва да се работи благоразумно.

 

Неутралност: Това, което е било повредено поради слабост.

 

Разум: Поправянето на човешките грешки от слабост изисква деликатност.

 

 

 

                                      18.Линия / Предупредител/ 3

 

                                      Вината е малка-  не се обвинявайте!

 

 

Решение: Правилно е да коригирате грешките от миналото, но не стигайте до крайности.

 

Невинност: Не отивайте прекалено далеч в поправянето на миналите грешки, макар че да го правите не е грешно.

 

Съзнание: Да преодолеете липсата на вяра в миналото не е грешно, но не отивайте твърде далеч.

 

Емоция: Да поправите рани, причинени от миналото, е правилно, но не стигайте до крайности.

 

Творчество: Не е грешно да поправите липсата на креативност от миналото, но не стигайте до крайности.

 

Комуникация: Ако се опитвате да поправите казаното от миналото, не е грешно, но не стигайте твърде далеч.

 

Амбиция: Правилно е да поправите провалите от миналото, но не отивайте твърде далече.

 

Служба: Правилно е да коригирате занемаряването на задълженията в миналото, ако не стигате до крайности.

 

Грижи: Правилно е да се опитвате да поправите миналите грешки, но не отивайте твърде далече.

 

Икономика: Да поправите миналите финансови грешки е правилно, ако не стигате до крайности.

 

Неутралност: Поправяне на минали грешки.

 

Разум: Правилно е да поправите миналите грешки, без да отивате прекалено далече.

 

 

 

                                  18.Линия / Предупредител/ 4

 

                                  Понесете го преди да доведе до съжаление

 

 

Решение: Глупаво е да не поправите грешните решения, взети в миналото.

 

Невинност: Глупаво е да не поправите миналите грешки.

 

Съзнание: Глупаво е да не поправите слабостите, вкоренени от миналото.

 

Емоция: Глупаво е да не поправите болката, причинена в миналото.

 

Творчество: Глупаво е да искате да развивате идеи от миналото без стойност.

 

Комуникация: Глупаво е да не отмените грешните заявления, направени в миналото.

 

Амбиция: Глупаво е да не анализирате причините за минали провали.

 

Служба: Глупаво е да игнорирате занемаряването на задълженията в миналото.

 

Грижи: Глупаво е да не работите с поведение, имащо корени в миналото.

 

Икономика: Глупаво е да не си платите старите заеми.

 

Неутралност: Да не работите с проблеми от миналото.

 

Разум: Глупаво е да базирате изчисленията си върху грешни заключения, направени в миналото.

 

 

 

                                         18.Линия / Предупредител/ 5

 

                                         Заслужава похвала

 

 

Решение: Коригирането на грешните решения от миналото се посреща с одобрение.

 

Невинност: Признаването на грешките от миналото печели приятели.

 

Съзнание: Признаването на миналите грешки дава подобрено съзнание.

 

Емоция: Поправянето на болката от миналото печели любов.

 

Творчество: Изоставянето на идеите без стойност носи това креативност.

 

Комуникация: Извинения за миналото носят нови слушатели.

 

Амбиция: Да се учиш от миналите провали окуражава успеха.

 

Служба: Да поправиш миналата нелоялност се посреща с одобрение.

 

Грижи: Да поправиш миналите грешки печели ново доверие.

 

Икономика: Да си платиш старите заеми предизвиква финансова надеждност.

 

Неутралност: Да поправиш минали грешки.

 

Разум: Коригирането на миналите грешки се посреща с общо одобрение.

 

 

 

 

                                    18.Линия / Предупредител/ 6 

 

 

Решение: Отказ от властта, за да вземеш стигащи далече решения.

 

Невинност: Да приемеш  по-зрял възглед.

 

Съзнание: Да се откажеш от света в името на растежа на съзнанието.

 

Емоция: Изоставяне на неангажираща връзка заради по-дълбоки чувства.

 

Творчество: Да отидеш отвъд границите на познатото, за да изразиш по-големи идеи.

 

Комуникация: Да напуснеш малък разговор, за да кажеш нещо по-важно.

 

Амбиция: Да се откажеш от малката конкуренция, за да постигнеш по-големи цели.

 

Служба: Да използваш опита си като съветваш другите.

Грижи: Възприемане на по-широк мироглед за развитието на детето.

 

Икономика: Да се откажеш от финансов ангажимент поради по-големи възможности.

 

Неутралност: Отказ, за да възприемеш по-широк възглед за ситуацията.

 

Разум: Отказ от правенето на умен, за  да постигнеш по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                      19.ВЪЗХОД НА СИЛАТА

 

           ПОСТИЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПОСТОЯНСТВО-    

            НЕБЛАГОПРИЯТНА ПО-КЪСНО  

 

 

Решение: Решението се доказва като правилно, но евентуално създава различен проблем.

 

Невинност: Използването на шанса си заслужава, но по-късно създава различни проблеми.

 

Съзнание: Преследването на съзнание си заслужава, но евентуално ще създаде проблеми в ежедневния живот.

 

Емоция: Да действаш според чувствата си заслужава, но по-късно ще доведе до проблеми.

 

Творчество: Оригиналната идея си струва да я развиете, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Комуникация: Представянето на радикална идея е успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Амбиция:  Преследването на цел се доказва като успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Служба: Поемането на отговорност е успешно, но ще създаде различни проблеми по-късно.

 

Грижи: Истинската грижа окуражава растежа и следователно си струва, но по-късно причинява различни проблеми.

 

Икономика: Инвестицията си заслужава, но носи по-късно различни проблеми.

 

Неутралност: Позитивното действие е успешно, но носи различни проблеми по-късно.

 

Разум: Решаването на проблема е успешно, но по-късно ще доведе до други проблеми.

 

                                   19.Линия / Предупредител/ 1 

 

                                   Ако продължавате по този начин, ще имате късмет

 

 

Решение: Решенията намират общо съгласие.

 

Невинност: Удоволствието и учението са едно и също.

 

Съзнание: По-висшите ценности и практичните разсъждения са в съгласие.

 

Емоция: Чувствата и събитията са в една посока.

 

Творчество: Оригиналните идеи са в съгласие с общите тенденции.

 

Комуникация: Думите са в съгласие с общото усещане.

 

Амбиция: Личните амбиции са в съгласие с общите тенденции.

 

Служба: Целите на лидери и последователи са еднакви.

 

Грижи: Родители и деца искат едно и също.

 

Икономика: Личните финанси са в съгласие с общите икономически насоки.

 

Неутралност: Позитивно действие в съгласие с времето.

 

Разум: Логика и интуиция сочат в една посока.

 

 

 

 

                               19.Линия / Предупредител/ 2

 

                               Късмет- неизбежен прогрес

 

 

Решение: Решенията са справедливи, дори и другите да не са съгласни.

 

Невинност: Струва си да се придържате към невинността, макар че другите не разбират.

 

Съзнание: Струва си да преследвате съзнанието, въпреки че практичните разсъждения правят това трудно.

 

Емоция: Струва си да сте честни за чувствата си, дори и когато ситуацията е трудна.

 

Творчество: Оригиналните идеи си заслужават, дори и когато не са приети.

 

Комуникация: Истината си струва, дори и когато никой не иска да я чуе.

 

Амбиция: Амбициите са стойностни, дори и когато отиват срещу общите тенденции. 

 

Служба: Отдадеността на задълженията си струва, дори и когато другите не разбират.

 

Грижи: Истинската грижа си струва, дори и децата да не го разбират.

 

Икономика: Чувствителната инвестиция си заслужава, дори и въпреки цялостната икономическа ситуация.

 

Неутралност: Позитивно действие при враждебни обстоятелства.

 

Разум: Изобретателността си заслужава, дори и когато не е разбрана.

 

 

 

                                   19.Линия / Предупредител/3

 

                         Адресирането на вината е правилно- да не правите нищо е грешка

 

 

Решение: Силата сама по себе си не постига нищо, но ако тази вина е посочена, тя е простима.

 

Невинност: Снизходителността към себе си не постига нищо, но е простима, ако вината е посочена.

 

Съзнание: Моралното превъзходство не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Емоция: Импулсивността не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Творчество: Претенциозността не постига нищо, но ако вината е посочена, тя е простима.

 

Комуникация: Нищо не се постига, ако си говориш просто ей така, но ако посочиш вината си, тя е простима.

 

Амбиция: Конкуренцията сама по себе си не постига нищо, но ако вината се посочи, тя е простима.

 

Служба: Ако пренебрегвате задълженията си, не постигате нищо, но ако посочите вината си-тя е простима.

 

Грижи: Липсата на гъвкаво отношение пречи на растежа, но ако вината се посочи-тя е простима.

 

Икономика: Нищо не се постига чрез екстравагантност, но ако посочите вината –ще е простима.

 

Неутралност: Необузданото позитивно действие не постига нищо.    

 

Разум: Ако просто се правиш на умен, не постигаш нищо, но е простимо, ако се види като вина.

 

 

                                      19.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Безупречност

 

 

Решение: Струва си да се вслушате във всеки съвет.

 

Невинност: От всеки може да се научи нещо ценно.

 

Съзнание: В простичката вяра няма нищо грешно.

 

Емоция: В простичката емоция няма нищо грешно.

 

Творчество: В простичката идея няма нищо грешно. 

 

Комуникация: Струва си да изслушвате всеки.

 

Амбиция: Не е грешно да се предприемат дори и най-малките стъпки.

 

Служба: Не е грешно да приемете всякаква помощ.

 

Грижи: Не е грешно да слушате детето.

 

Икономика: Не е грешно да правите малки икономии.

 

Неутралност: Позитивна помощ-получена от всеки източник.

 

Разум: Не е грешно да сте с отворен ум.

 

 

 

                              19.Линия / Предупредител/ 5

 

                              Късмет-Безупречност

 

 

Решение: Съветите трябва да се приемат или отхвърлят според заслугите им.

 

Невинност: Другите трябва да бъдат преценявани според искреността им.

 

Съзнание: Водачеството трябва да бъде преценявано според ценността си.

 

Емоция: Чувствата трябва да бъдат преценявани според искреността им.

Творчество: Идеите трябва да бъдат преценявани според стойността им.

 

Комуникация: Съдете за думите по значението зад тях.

 

Амбиция: Помощта трябва да се приеме само когато и където е нужна.

 

Служба: Помощ трябва да се търси, когато е необходима.

 

Грижи: Външните влияния трябва да се преценяват по тяхната уместност.

 

Икономика: Финансовите съвети преценявайте по целесъобразност.

 

Неутралност: Да знаеш в каква степен да допуснеш външно влияние.

 

Разум: Полученото знание трябва да се преценява по заслуги.

 

 

                              19.Линия / Предупредител/ 6

 

                              Късмет- Правилно

 

 

Решение: Одобрение на мъдрия.

 

Невинност: Одобрение на протекторите.

 

Съзнание: Одобрение на мъдреца.

 

Емоция: Одобрение на емоционално опитния.

 

Творчество: Одобрение на майстора.

 

Комуникация: Одобрение на дипломата.

 

Амбиция: Одобрение на предишни победители.

 

Служба: Одобрение на стар войник.

 

Грижи: Одобрение на опитни родители.

 

Икономика: Одобрение на благоразумния.

 

Разум: Одобрение на интелигентния.

 

 

 

                           20. КОНЦЕНТРАЦИЯ

 

            ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ С ДОСТОЙНСТВО

Решение: Дълбок размисъл, който обещава справедливост.

 

Невинност: Размисъл, вдъхновяващ зрялост.

 

Съзнание: По-висше съзнание, което може да бъде усетено от другите.

 

Емоция: Изразяване на най-дълбоките чувства, което намира отклик у другите.

 

Творчество: Дълбок размисъл, в който се открива вдъхновение.

 

Комуникация: Дълбока истина, която вдъхновява доверието у другите.

 

Амбиция: Отдадеността на усъвършенстване на способностите предизвиква уважение у другите.

 

Служба: Фундаменталната лоялност към каузата поражда доверие.

 

Грижи: Фундаментална родителска любов, която може да се усети без думи.

 

Икономика: Основен икономически усет, който предизвиква доверие.

 

Неутралност: Дълбока концентрация, засягаща другите по положителен начин.

 

Разум: Концентрация, която дава прозрение в проблема.

 

 

 

                                       20.Линия / Предупредител/ 1

 

                              Извинима у тези, които не познават по-доброто

 

 

Решение: Отклонението не е непременно грешно, но ако се действа според просветлени принципи, е грешно.

 

Невинност: Не е грешно да се гледа на нещата егоистично, но е грешно, ако така се търси зрялост.

 

Съзнание: Моралното превъзходство не е непременно грешно, става грешно ако целта е растеж в съзнанието.

 

Емоция: Егоистичните чувства не са наистина грешни, стават такива само, когато се търси взаимна емоция.

 

Творчество: Липсата на оригиналност сама по себе си не е грешна, става такава едва когато така се търси истинска креативност.

 

Комуникация: Периодичните „бели” лъжи не са важни, но стават критични, ако се търси честно съгласие.

 

Амбиция: Егоистичната амбиция е простима, но е грешна, ако целта е наистина стойностна.

 

Служба: Самонадеяността не е толкова важна, но е грешна при истинска отдаденост към каузата.

 

Грижи: Да очакваш дължимото уважение само по себе си не е грешно, но е грешно, ако целта е истинска грижа.

 

Икономика: Да очакваш печалба само по себе си не е грешно, но е грешно, ако целта е дългосрочна финансова стабилност.

 

Неутралност: Краткотраен, тесен възглед.

 

Разум: Не е непременно грешно да искаш да докажеш интелектуално превъзходство. Грешно е, ако целта е истинско разбиране.

 

 

 

                                20.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Постоянство в малките неща

 

 

Решение: Тясната перспектива е подходяща за очевидни решения.

 

Невинност: Незрялото поведение няма значение в детински ситуации.

 

Съзнание: Егоцентричните прояви са подходящи при материалистични ситуации.

 

Емоция: Егоистичните чувства са простими там, където не засягат другите.

 

Творчество: Липсата на оригиналност няма значение ако това е всичко, което се изисква.

 

Комуникация: Само да говориш е извинимо, ако не се търси голямо съгласие.

 

Амбиция: Амбицията е разбираема в строго конкурентна ситуация.

 

Служба: Самонадеяността не е от значение там, където не става въпрос за лоялност към кауза.

 

Грижи: Дисциплината сама по себе си е простима, ако не става дума за подхранване на растежа.

 

Икономика: Алчността е разбираема в краткосрочен план.

 

Неутралност: Тясна перспектива, подходяща за малки неща.

 

Разум: Тясното разбиране е подходящо за малки проблеми.

                               20.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Решението изисква честност за личните ценности.

 

Невинност: Ситуацията изисква по-зрял възглед.

 

Съзнание: Вътрешната истина решава по кой път да тръгне.

 

Емоция: Начинът да се вземе решение трябва да е напълно честен за чувствата.

 

Творчество: Идеята трябва да се прецени изцяло според личните артистични ценности.

 

Комуникация: Честността определя пътя за постигане на съгласие.

 

Амбиция: Честната преценка на способностите може да определи целите.

 

Служба: Истинската лоялност трябва да се проучи преди да се поеме отговорност.

 

Грижи: Истинската природа на връзката може да се изследва преди да се вземе решение.    

 

Икономика: Личните финанси трябва да се проучат в детайли преди да се решите на сделка.

 

Неутралност: Самоанализ преди решение.

 

Разум: Пълната обективност може да реши начина за решаване на проблема.

 

 

 

                             20.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: По-широката перспектива прави мненията добре дошли.

 

Невинност: Истинската невинност е преценявана от другите.

 

Съзнание: Другите размишляват за по-висшите ценности.

 

Емоция: Търсенето на чувство от по-висша перспектива е от значение за връзката.

 

Творчество: По-широката перспектива дава влиятелни идеи.

 

Комуникация: Думите от по-висша перспектива намират уважителна аудитория.

 

Амбиция: Способността да виждаш по-високите цели прави способностите уважавани.

 

Служба: Да действаш отвъд лоялността за по-висша кауза поражда уважение.

 

Грижи: Да можеш да видиш растеж от по-висока перспектива показва къде е нужна грижа.

 

Икономика: Да видиш по-широката икономическа ситуация показва къде да се съсредоточат сделките.

 

Неутралност: По-голямата перспектива позволява влияние.

 

Разум: Дълбокото разбиране на проблема дава право да се предлагат решения.

 

 

                                          20.Линия / Предупредител/ 5

 

                                          Безупречност

 

Решение: Не е грешно да се вземат решения, основани на по-висшите лични ценности.

 

Невинност: Не е грешно да се наслаждавате на невинността.

 

Съзнание: Не е грешно да действаш според вътрешната истина.

 

Емоция: Не е грешно да изразявате честни чувства.

 

Творчество: Не е грешно да основавате творчеството си на личните артистични ценности.

 

Комуникация: Не е грешно да изразявате личната истина.

 

Амбиция: Не е грешно да култивирате и развивате лични способности.

 

Служба: Не е грешно да размишлявате къде наистина е истинската лоялност.

 

Грижи: Не е грешно да се опитваш да разбереш.

 

Икономика: Не е грешно да искаш личен финансов растеж.

 

Неутралност: Размисъл върху личните ценности.

 

Разум: Не е грешно да искаш по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                   20.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Правилно

 

 

Решение: Няма нищо грешно във вземането на просветени решения.

 

Невинност: Не е грешно да устоиш на покварата.

 

Съзнание: Не е грешно да действаш според по-висшите ценности.

 

Емоция: Не е грешно да откликнеш на честната емоция.

 

Творчество:  Не е грешно да твориш според по-висши артистични ценности.

 

Комуникация: Не е грешно да участваш в честен диалог.

 

Амбиция: Не е грешно да търсиш стойностни цели.

 

Служба: Не е грешно да искаш най-доброто за децата.

 

Икономика: Не е грешно да искаш общ финансов растеж.

 

Неутралност: Размисъл върху цялостните ценности.

 

Разум: Не е грешно да искаш да откриеш дълбоко разбиране.  Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.