събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 21-30
07.12.2017

                   21. РЕШИТЕЛНОСТ

 

            ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ ЧРЕЗ

            РЪКОВОДЕЩА СПРАВЕДЛИВОСТ

 

 

Решение: Периодът е добър да се извадят нишките от спора и да се стигне до решение.

 

Невинност: Времето е подходящо да решите по кой път да тръгнете.

 

Съзнание: Подходящ период да действате според по-висшата истина в ситуацията.

 

Емоция: Благоприятно време да извадите чувствата на светло.

 

Творчество: Периодът е добър да съберете идеите заедно в творческо цяло.

 

Комуникация: Времето е подходящо да доведете противоположните идеи до съгласие.

 

Амбиция: Добро време за поставяне на цел.

 

Служба: Подходящ период да решите към кого и какво да сте лоялни.

 

Грижи: Времето е подходящо да наложите дисциплина.

 

Икономика: Подходящ период за вземане на финансови решения.

 

Неутралност: Ръководеща справедливост.

Разум: Периодът е добър за вадене на логични заключения.

 

 

                                   21.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Избягване на обвиненията

 

 

Решение: Малки грешки в преценката, които могат да бъдат коригирани.

 

Невинност: Простими грешки.

 

Съзнание: Банално, егоцентрично поведение, което може да се поправи.

 

Емоция: Егоистични чувства, които могат да бъдат премахнати.

 

Творчество: Лека претенциозност, която може да се поправи.

 

Комуникация: Банална нечестност, която може да се премахне.

 

Амбиция: Прекомерна амбиция, която може да се коригира.

 

Служба: Самонадеяност, която може да се коригира.

 

Грижи: Възможно е да се поправи липсата на грижа.

 

Икономика: Грешки във финансовата преценка, които могат да се поправят.

 

Неутралност: Грешки, които могат  да се поправят. 

 

Разум: Малки грешки, които могат да се поправят.

 

 

 

                                 21.Линия / Предупредител/ 2

 

                                 Правилно

 

 

Решение: Промяна на решението, дори и това да не се посрещне с пълно съгласие.

 

Невинност: Понасяне на справедливо наказание, дори и да ви се струва твърде сурово.

 

Съзнание: Коригиране на егоцентричното поведение, дори и това да стигне твърде далеч.

 

Емоция: Обуздаване на егоистичните чувства, дори и да ви се струва, че не ви е в характера.

 

Творчество: Премахване на претенциозността, макар че може да ви изглежда, че проваляте идеята.

 

Комуникация: Извинете се, дори и да ви изглежда ненужно.

 

Амбиция: Премахнете егоистичната амбиция, дори и за сметка на прогреса.

 

Служба: Наказание за занемаряване на задълженията, макар че изглежда твърде сурово.

 

Грижи: Наложете дисциплина върху лошите навици, дори и това да изглежда твърде строго.

 

Икономика: Откажете се от начинанието, дори и да претърпите загуба.

 

Неутралност: Корекция, дори и с риск да стигнете твърде далече.

 

Разум: Коригиране на грешка, дори и с цената на загуба на разбирането.

 

 

 

                                   21.Линия / Предупредител/ 3

 

                                   Малко съжаление, но все още правилно

 

 

Решение: Задължително решение, пораждащо някаква съпротива.

 

Невинност: Съпротивляване на наказанието.

 

Съзнание: Съзнанието показва основни недостатъци в характера.

 

Емоция: Честността показва лошото чувство отвътре.

 

Творчество: Повторно проучване на идея, показала, че в нея има пукнатини.

 

Комуникация: Решителен разговор, срещащ съпротива.

 

Амбиция: Откриване на лежащата вътре конкурентност.

 

Служба: Заповедите показват дълбоко вкоренената нелоялност.

 

Грижи: Дисциплината поражда съпротива.

 

Икономика: Необходимост да се откажеш от финансов ангажимент и да причиниш загуби.

 

Неутралност: Справедливостта предизвиква съпротива.

 

Разум: Коригиране на грешка, която показва фундаментални проблеми.

                                         21.Линия / Предупредител/ 4

 

                                         Късмет с постоянство

 

 

Решение: Много трудно решение, изискващо стриктно придържане към принципите.

 

Невинност: Много трудна ситуация, изискваща голяма издръжливост на изкушението.

 

Съзнание: Проблемна ситуация, изискваща стриктно придържане към по-висшите ценности.

 

Емоция: Конфронтация с усложнени чувства, изискваща голям емоционален кураж.

 

Творчество: Корекция на пропукала се идея, изискваща голяма творческа цялост.

 

Комуникация: Горчив спор, изискващ строго придържане към истината.

 

Амбиция: Много конкурентна ситуация, изискваща голяма способност.

 

Служба: Много отговорна задача, изискваща голяма лоялност.

 

Грижи:Дълбоко вкоренени проблеми, които изискват много строга дисциплина.

 

Икономика: Сблъсък с дълбоко вкоренени икономически проблеми, изискващ голямо благоразумие.

 

Неутралност: Справедливост изискваща голяма точност.

 

Разум: Труден проблем, изискващ непоколебима разсъдливост.

 

 

 

                                      21.Линия / Предупредител/ 5

 

                                     Опасност, но постоянството е правилно

 

 

Решение: Решенията са очевидни, но трудни за прилагане. Изисква се безпристрастност.  

 

Невинност: Ситуацията е проста за разбиране, но трудна за живеене с нея. Нужно е голямо въздържание.

 

Съзнание: Висшето значение е очевидно, но е трудно за прилагане. Нужна е голяма вяра.

 

Емоция: Чувствата са съществени, но трудни за изразяване. Изисква се голяма грижа.

 

Творчество: Идеите са прости, но трудни за изразяване. Изисква се голям такт.

Комуникация: Споровете са прости, но трудни за провеждане. Нужен е голям такт.

 

Амбиция: Пътят към прогреса е очевиден, но е труден за постигане. Изисква се голямо постоянство.

 

Служба: Заповедите са прости, но трудни за понасяне. Изисква се отдаденост към задълженията. 

 

Грижи: Проблемите са праволинейни, но трудни за преодоляване. Изисква се голяма грижа.

 

Икономика: Печалбата е лесна на теория, но трудна на практика.

 

Неутралност: Проблеми, изискващи строга безпристрастност.

 

Разум: Проблемите са лесни за решаване на теория, но трудни на практика. Нужно е дълбоко разбиране.

 

 

                                        21.Линия / Предупредител/ 6

 

                                        Неблагоприятна

 

 

Решение: Повтарящи се грешни решения.

 

Невинност: Повтарящо се глупаво поведение.

 

Съзнание: Повтарящо се егоцентрично поведение.   

 

Емоция: Постоянен егоизъм.

 

Творчество: Повтаряща се претенциозност.

 

Комуникация: Повтаряща се нечестност.

 

Амбиция: Постоянна гола амбиция.

 

Служба: Повтаряща се нелоялност.

 

Грижи: Постоянна липса на грижа.

 

Икономика: Постоянно пилеене на пари.


Неутралност: Непоправима вина.

 Разум: Повтарящи се грешки

                                 22.ФОРМА

 

                 ПОСТОЯНСТВО В МАЛКИТЕ НЕЩА

 

 

Решение: Създаването на ред само по себе си позволява да се вземат маловажни решения.

 

Невинност: Удоволствието заради самото него предлага ограничено познание и опит.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение само по себе си предлага малък растеж на съзнанието.

 

Емоция: Физическото привличане с малка емоционална обвързаност обещава ограничено удовлетворение.

 

Творчество: Формата сама по себе си е съзидателна в определени рамки.

 

Комуникация: Разговорът сам по себе си подобрява красноречието.

 

Амбиция: Удоволствието от способностите позволява ограничен прогрес.

 

Служба: Задълженията сами по себе си позволяват изпълнението на маловажни задачи.

 

Грижи: Грижите сами по себе си насърчават ограничен растеж.

 

Икономика: Благоразумието само по себе си обещава ограничена печалба.

 

Неутралност: Формата в противоположност на същността.

 

Разум:Логиката сама по себе си може да реши маловажни проблеми.

 

 

 

                                        22.Линия / Предупредител/ 1

 

 

Решение: Избор да не вземате неоформено решение.

 

Невинност: Избор да учите чрез опита и изживяването.

 

Съзнание: Избор да растете чрез простота.

 

Емоция: Избор да бъдете емоционално честни.

 

Творчество: Започване на идея от нулата.

 

Комуникация: Избор да намерите допирна точка чрез логичен спор.

Амбиция: Избор да постигнете прогрес чрез практически способности.

 

Служба: Избор да изпълните задача методично.

 

Грижи: Решение да се опитате да разберете детето.

 

Икономика: Решение да не бъдете демонстративен.

 

Неутралност: Отхвърляне на лесните решения.

 

Разум: Избор да търсиш решения чрез дълбоко разбиране.

 

 

 

                                     22.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Парадиране с украшенията на властта.

 

Невинност: Парадиране.

 

Съзнание: Парадиране с милосърдие заради самото него.

 

Емоция: Преувеличаване на чувствата.

 

Творчество: Красотата на повърхността.

 

Комуникация: Опит да изглеждате красноречиви.

 

Амбиция: Парадиране с фасадата на успеха.

 

Служба: Самонадеяност.

 

Грижи: Опит да изглеждате грижовни.

 

Икономика: Да бъдете самохвалко.

 

Неутралност: Внимание към това, което е на повърхността.

 

Разум: Да се перчиш с ума си.

 

 

 

                       22.Линия / Предупредител/ 3

 

                       Постоянството носи късмет

 

 

Разум: Честността служи за пример, но изисква постоянство.

 

Невинност: Усещане на чисто удоволствие, но то не може да продължи вечно.

 

Съзнание: Красотата на неразвитото съзнание, но тя не може да се търси заради самата себе си.

 

Емоция: Красиво чувство, но такива чувства не трябва да бъдат преследвани.

 

Творчество: Красива идея, но с красотата сама по себе си не трябва да се парадира.

 

Комуникация: Сладкодумна реч, но не позволявайте да парадирате само с нейната фасада.

 

Амбиция: Увереност: не я търсете само заради нея самата.

 

Служба: С право се гордеете, но се изисква постоянна отдаденост на задълженията.

 

Грижи: Награда за грижовността: тези чувства не бива да се търсят заради самите тях.

 

Икономика: Лесна печалба, но няма да е така през цялото време.

 

Неутралност: Съвършенство на повърхността.

 

Разум: Красиво логично, но логиката не бива да се прилага само по тая причина.

 

 

                    

                               22.Линия / Предупредител/ 4

 

                             

Решение: Избор между сила и честност:отговорът ще стане очевиден.

 

Невинност: Избор между удоволствие и учение: ще стане очевидно какво да се направи.

 

Съзнание: Морално превъзходство или истинско съзнание?Пътят ще стане ясен.

 

Емоция: Краткотрайно удовлетворение или истинска обвързаност? Верният път сам ще се покаже.

 

Творчество: Избор между формата и оригиналността: идеите сами ще се представят.

 

Комуникация: Приятен разговор или значим диалог? Посоката ще стане очевидна.

 

Амбиция: Лична амбиция или концентрация върху развиване на способностите? Пътят към прогреса ще стане очевиден.

 

Служба: Самонадеяност или истинска служба? Изборът ще стане очевиден.

 

Грижи: Наградите от родителството или истински грижи? Има само един път.

 

Икономика: Лесна печалба или устойчив финансов растеж? Изборът ще стане очевиден.

 

Неутралност: Форма или субстанция.

 

Разум: Избор между приложената логика и истинското разбиране. Отговорът ще стане ясен.

 

 

                           22.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Евентуален късмет

 

 

Решение: Посветеността на принципите може да се сметне за безпомощност, но неизменно се показва като правилна.

 

Невинност: Устояването на изкушението може да се сметне за смахнато, но неминуемо печели уважение.

 

Съзнание: Висшите ценности могат да бъдат осмивани, но накрая се доказват като правилни.

 

Емоция: Да бъдеш честен за чувството си може да създаде проблеми, но накрая е за добро.

 

Творчество: Оригиналността може да бъде иронизирана, но накрая се вижда нейната стойност.

 

Комуникация: Истината може да бъде осмивана, но накрая валидността й се доказва.

 

Амбиция: Силата може да срещне съпротива, но е неминуемо уважавана.

 

Служба: Лоялността към кауза може да бъде иронизирана, но неминуемо се доказва като правилна.

 

Грижи: Истинската грижа може да не бъде одобрена, но стойността й се вижда накрая.

 

Икономика: Благоразумието може да се сметне за посредственост, но неизбежно се показва като правилния начин.

 

Неутралност: Придържане към позитивните стойности.

 

Разум: Придържането към позицията може да изглежда непрактично, но неизменно се доказва като правилно.

 

 

                                     22.Линия / Предупредител/ 6

 

                                     Безупречност

 

Решение:  Не е грешно да следвате простите принципи.

 

Невинност: Няма нищо грешно в невинността.

 

Съзнание: Няма нищо грешно в простотата.

 

Емоция: Няма нищо грешно в честното чувство.

 

Творчество: Няма нищо грешно в простотата.

 

Комуникация: Няма нищо грешно да заявиш нещо просто.

 

Амбиция: Няма нищо грешно просто да бъдеш силен.

 

Служба: Няма нищо грешно в простата отдаденост на задълженията.

 

Грижи: Няма нищо грешно в простата грижа.

 

Икономика: Не е грешно да си благоразумен.

 

Неутралност: Красотата на простотата.

 

Разум: Няма нищо грешно в простата логика.

 

 

 

                                       23. РАЗПАДАНЕ

 

                          НЕ ДЕЙСТВАЙТЕ

 

 

Решение: Просветените решения няма да бъдат разбрани по това време.

 

Невинност: През този период чистотата ще бъде сметната за странна.

 

Съзнание: По това време по-висшето съзнание ще предизвика само презрение.

 

Емоция: През този период висшите чувства няма да бъдат споделени.

 

Творчество: По това време творческите идеи няма да бъдат признати.

 

Комуникация: Откритият диалог по това време не е възможен.

 

Амбиция: По това време стойностните цели няма да бъдат постижими.

 

Служба: Лоялността няма да бъде одобрена по това време.

 

Грижи: По това време истинската грижа няма да бъде призната.

 

Икономика: През този период благоразумието няма да бъде разбрано.

 

Неутралност: Време на претоварваща негативност.

 

Разум: По това време дълбокото разбиране няма да получи внимание.

 

 

                                   23.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Неблагоприятна- постоянството води до поражение

 

 

Решение: Принципите тайно са подкопавани: нищо не може да се направи.

 

Невинност: Другите тайно се присмиват на невинността: нищо не може да се направи.

 

Съзнание: Другите тайно смятат по-висшето съзнание като заплашително: нищо не може да се направи.

 

Емоция: Истинската емоция е преструвка: не може да се направи нищо за да се промени ситуацията.

 

Творчество: Творческите идеи тайно са иронизирани, нищо не може да се направи.

 

Комуникация: Разрив в общуването поради нечестност: нищо не може да се направи за това.

 

Амбиция: Провал поради подмолни действия на другите: нищо не може да се направи за това.

 

Служба: Лоялността постепенно е подкопана, нищо не може да се направи.

 

Грижи: Грижовното отношение е непризнато: нищо не може да се направи, за да се промени това.

 

Икономика: Икономическата стабилност постепенно е подкопана, нищо не може да се направи.

 

Неутралност: Основата е подкопана.

 

Разум: Дълбокото разбиране е тайно презирано: нищо не може да се направи.

 

 

 

                                      23.Линия / Предупредител/ 2

 

                                   Неблагоприятна – постоянството води до поражение

 

Решение: Решенията открито са оспорвани, ако се придържате към тая позиция означава загуба на власт.

 

Невинност: На невинността открито се присмиват, сблъсъците водят до несигурност.

 

Съзнание: По-висшите стойности пряко са оспорвани, постоянството води до загуба на съзнание.

 

Емоция: Честната емоция е открито отхвърлена, постоянството носи голяма болка.

 

Творчество: Истинското творчество е открито критикувано, придържането към тази позиция води до загуба на надеждност.

 

Комуникация: Искреността среща враждебност: придържането към тази позиция води до разрив в комуникацията.

 

Амбиция: Имате открита конкуренция, ако продължавате съперничеството-неминуемо ще загубите.

 

Служба: Началниците са в опозиция, постоянството означава отговорностите да не могат да се понесат.

 

Грижи: Грижата открито е отхвърлена: ако продължавате по този начин, това ще доведе до постоянно отхвърляне.

 

Икономика: Дълговете повече не могат да се пренебрегват: ако не ги уредите, заплашват ви сериозни загуби.

 

Неутралност: Заплахите се проявяват открито.

 

Разум: Разумът е открито оспорван, ще изгубите логичните спорове.

 

 

 

                            23.Линия / Предупредител/ 3

 

                            Избягване на обвинения

 

 

Решение: Да критикувате открито некоректните решения не е грешно.

 

Невинност: Откритото неподчинение не е грешно.

 

Съзнание: Да говорите от по-висша перспектива не е грешно.

 

Емоция: Да изразявате противоположни чувства не е грешно.

 

Творчество: Да пренебрегвате установената практика не е грешно.

 

Комуникация: Не е грешно да не се съгласите открито.

Амбиция: Откритото предизвикателство не е грешно.

 

Служба: Откритото критикуване на началниците не е грешно.

 

Грижи: Да оспорвате поведението открито не е грешно.

 

Икономика: Не е грешно да вървите срещу общите икономически тенденции.

 

Неутралност: Открита опозиция.

 

Разум: Откритата опозиция на невежеството не е грешна.

 

 

 

                                  23.Линия / Предупредител/ 4

 

                                  Неблагоприятна

 

 

Решение: Загубата на контрол не може да се избегне.

 

Невинност: Несигурността не може да се избегне.

 

Съзнание:  Реалността не може да се избегне.

 

Емоция: Няма изход от емоционалната болка.

 

Творчество: Делничното не може да се избегне.

 

Комуникация: Сривът в общуването не може да се избегне.

 

Амбиция: Провалът не може да бъде избегнат.

 

Служба: Сблъсъците с началството не могат да се избегнат.

 

Грижи: Враждебността е неизбежна.

 

Икономика: Загубата не може да се избегне.

 

Неутралност: Неминуема загуба.

 

Разум: Невежеството не може да се избегне.

 

 

 

                                23.Линия / Предупредител/ 5        

 

                                Многостранен прогрес

 

 

Решение: Контролът е възстановен. Това е от полза за всички.

 

Невинност: Преследващите срещат защитници. Това е от полза за всички.

 

Съзнание: По-висшето съзнание намира приемане. Това е добре за всички.

 

Емоция: Искреното чувство не е отхвърляно повече. Всеки е щастлив.

 

Творчество: Творческите идеи не срещат повече опозиция. Това е от полза за всички.

 

Комуникация: Опозицията започва да слуша. Това е добре за всички.

 

Амбиция: Съперниците отстъпват. Това е от полза за всеки.

 

Служба: Опозицията на началниците отстъпва. Това помага на всеки.

 

Грижи: Сега грижата е приемана. Това сближава родителя и детето.

 

Икономика: Кредиторите отслабват натиска. Това облагодетелства всички.

 

Неутралност: Подчинените елементи доброволно отстъпват.

 

Разум: Невежеството отстъпва пред разума. Това е добре за всеки.

 

 

 

                                     23.Линия / Предупредител/ 6

 

                                     Добродетелите се възнаграждават

 

 

Решение: Просветените решения получават подкрепа. Опозицията се унищожава.

 

Невинност: Невинността е защитена. Тези, които искат да я разрушат, рушат себе си.

 

Съзнание: По-висшето съзнание получава гласност. Невярващите са унищожени от собствените си аргументи.

 

Емоция: Честната емоция е споделена. Егоистичните чувства са показани такива, каквито са.

 

Творчество: Творческите идеи са приети. Делничното е показано с пукнатините му.

 

Комуникация: В истината е повярвано. Лъжците разрушават собствената си надеждност.

 

Амбиция: Стойностната амбиция е успешна. Безпринципните конкуренти унищожават себе си.

 

 

 

Служба: Отдадеността на задълженията е призната. Тези, които са нелоялни се разобличават.

 

Грижи: Връзката е възстановена. Второстепенните чувства са захвърлени.

 

Икономика: Икономическият баланс е възстановен. Нечестните унищожават себе си.

 

Неутралност: Позитивното отстоява себе си, докато негативното разрушава себе си.

 

Разум: Силата на разума е възстановена. Невежият разрушава собствените си аргументи.

 

 

 

                              24.ЗАВРЪЩАНЕ

 

                         ПРАВИЛНО- ЦЯЛОСТЕН ПРОГРЕС

 

 

Решение: Честността се завръща естествено след период на ригидност и догма. Струва си да обмислите решение.

 

Невинност: Естествено завръщане на невинността след период на корупция. Струва си да потърсите нов опит.

 

Съзнание: Завръщане на светлината след период на мрак. Струва си да следвате по-висшите ценности.

 

Емоция: Любовта се завръща естествено след период на отчуждаване. Струва си да изразите чувствата.

 

Творчество: Артистичните блокажи изчезват естествено. Струва си да изразите идеята.

 

Комуникация: Естествено завръщане на открития диалог след несъгласие. Струва си да бъдете честни. 

 

Амбиция: Завръщане на силата след серия от неуспехи. Струва си да приемете възможността.

 

Служба: След период на занемаряване, естествено връщане към задълженията. Струва си да потърсите отговорност.

 

Грижи: Завръщане на взаимното доверие след сблъсъка на характери. Струва си да окуражавате растежа.

 

Икономика: Завръщане на печалбите след период на загуба. Струва си да инвестирате.

 

Неутралност: Негативното естествено отстъпва на позитивното.

 

Разум: Естествено завръщане на отворения ум след период на строга логичност. Струва си да се захванете с решаването на проблем.

 

 

                                        24.Линия /Предупредител/ 1           

 

                                        Късмет –няма нужда от вина

 

 

Решение: Отхвърлете предубежденията, преди да навредят.

 

Невинност: Признайте липсата на опит преди да доведе до несигурност.

 

Съзнание: Разкрийте егоистичното поведение преди да опорочи съзнанието.

 

Емоция: Бъдете честни за чувствата си преди да се обвържете.

 

Творчество: Вижте липсата на стойност в идеята преди да я изразите.

 

Комуникация: Признайте си нечестността преди да се превърне напълно в явна лъжа.

 

Амбиция: Признайте си егоистичните мотиви преди да опорочат способностите.

 

Служба: Признайте си егоистичния интерес преди да опорочи голямата кауза.

 

Грижи: Коригирайте негрижовното поведение преди да причини вреда.

 

Икономика: Откажете се от рисковите спекулации преди да доведат до загуба.

 

Неутралност: Коригирайте грешките навреме.

 

Разум: Справете се с интелектуалното превъзходство преди да е опорочило разбирането.

 

 

 

                                       24.Линия / Предупредител/ 2

 

                                       Късмет

  

 

Решение: Лесно устояване на изкушението да се отклониш.

 

Невинност: Промяната на ума е лесна.

 

Съзнание: Лесно устояване на подтика на егото.

 

Емоция: Устояване на егоистичните чувства с лекота.

Творчество: Щастливо отхвърляне на идеите без стойност.

 

Комуникация: Лесно устояване на изкушението да си нечестен.

 

Амбиция: Щастливо отхвърляне на неетичните шансове.

 

Служба: Отхвърляне с лекота на изкушението да си нечестен.

 

Грижи: Лесно устояване на изкушението да задушаваш.

 

Икономика: Лесно устояване на безскрупулните сделки.

 

Неутралност: Лесно отдалечаване от негативното.

 

Разум: Лесно устояване на изкушението да се правиш на умен.

 

 

                               24.Линия / Предупредител/ 3

 

                               Няма нужда от вина, но внимавай!

 

 

Решение: Колебаенето между принципите и примамките на властта е опасно, но не напълно грешно.

 

Невинност: Опасно е да се колебаете между невинността и корупцията, но не е напълно грешно.

 

Съзнание: Не е напълно грешно да се двоумите между егоцентричното поведение и по-висшето съзнание, но е опасно.

 

Емоция: Колебаенето между егоистичните и неегоистичните емоции може да доведе до проблеми, но не е изцяло лошо.

 

Творчество: Не е изцяло грешно да се двоумиш между оригиналността и делничното, но може да доведе до творческо объркване.

 

Комуникация: Колебаенето между красноречие и честност причинява объркване, но не е напълно грешно.

 

Амбиция: Опасно е да се раздвоявате между подхранването на способностите и голата амбиция, но не е изцяло грешно.

 

Служба: Не е напълно грешно да се колебаете между собствената значимост и отдадеността на задълженията, но е опасно.

 

Грижи: Непостоянство в родителското отношение, което не е изцяло грешно, но е объркващо за детето.

 

Икономика: Раздвояването между благоразумие и безотговорност не е напълно грешно, но е опасно.   

 

Неутралност: Колебания между позитивното и негативното.

 

Разум: Раздвояването между отворения ум и стриктната логика е опасно, но не напълно грешно.

 

 

                              24.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Завръщане към принципите сам.

 

Невинност: Устояване на изкушението сам.

 

Съзнание: Сам в завръщането към по-висшите ценности.

 

Емоция: Сам в признаване на истински чувства.

 

Творчество: Връщане към оригиналността сам.

 

Комуникация: Връщате се към честността сам.

 

Амбиция: Сам в устояването на конкурентността.

 

Служба: Завръщане към задълженията сам.

 

Грижи: Сам сте в искането на грижовна връзка.

 

Икономика: Сам сте в отхвърлянето на алчността.

 

Неутралност: Изолиран в отхвърлянето на негативността.

 

Разум: Сам сте в искането да сте с отворен ум.

 

 

 

                          24. Линия / Предупредител/ 5

 

                          Няма нужда от вина

 

 

Решение: Коригиране на грешно решение заради принцип.

 

Невинност: Признаване на невежество, за да научиш повече.

 

Съзнание: Коригиране на егоистичното поведение заради растежа на съзнанието.

 

Емоция: Изразяване на болезнено чувство заради доброто на връзката.

Творчество: Изкореняване на безстойностните идеи заради артистичната цялост.

 

Комуникация: Да си болезнено честен за доброто на съгласието.

 

Амбиция: Признаване на мотивите в името на честното състезание.

 

Служба: Приемане на ограниченията на позицията заради по-голямата кауза.

 

Грижи: Отказ от контрол в полза на растежа.

 

Икономика: Отказ от алчността заради общото благо.

 

Неутралност: Отхвърляне на негативността заради по-важни причини.

 

Разум: Признаване на грешка заради по-голямото разбиране.

 

 

 

                                24.Линия / Предупредител/ 6

                                       

                                Много неблагоприятна

 

Решение: Твърдоглавието да не приемеш възможността да поправиш грешка води до загуба на респект.

 

Невинност: Твърдоглавият отказ да признаете грешка води до неминуема несигурност.

 

Съзнание: Да не признаваш егоцентричното поведение, дори когато е очевидно, води до неизбежна загуба на съзнание.

 

Емоция: Да не се откажеш, когато е очевидно грешно, води до неизбежно нещастие.

 

Творчество: Упоритото вкопчване в безстойностна идея води до загуба на артистичен респект.

 

Комуникация: Да не се извините, когато имате възможност за това води до загуба на надеждност.

 

Амбиция: Твърдоглавият отказ да признаете поражението води до пълен провал.

 

Служба: Отказът да признаете очевидната неспособност да се справите със задачата води до пълна загуба на доверие. 

 

Грижи: Отказът да разберете забива клин между родител и дете.

 

Икономика: Отхвърлянето на възможността да зарежете рискована сделка води до крупна загуба.

 

Неутралност: Отказ да признаете грешка.

 

Разум: Отхвърлянето на възможността да коригирате грешка води до загуба на разбиране.

 

 

 

                                    25.ПРОСТОТА

 

            ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ –

       СКРИТИТЕ  МОТИВИ СА ИЗВЪН ВЪПРОСА

                      

Решение: Пълната цялост позволява правилно решение. Няма да се вземе решение, ако има някакво отклонение.

 

Невинност: Истинската невинност носи удоволствие. Ако сте податливи на изкушение, няма да се придобие нов опит.

 

Съзнание: Пълната простота носи съзнание. Ако е намесено егото, съзнание няма да се постигне.

 

Емоция: Пълната откритост за чувствата носи щастие. Ако има егоистични мотиви, чувствата не могат да бъдат изразени.

 

Творчество: Пълната отвореност дава вдъхновение. Ако има дори намек за претенциозност, не могат да се изразят нови идеи.

 

Комуникация: Пълната честност позволява да се постигне съгласие. Ако има някакви скрити мотиви, няма да се получи диалог.

 

Амбиция: Напълно лишеното от конкурентност поведение позволява успех. Не могат да се използват шансовете, ако има и намек за скрита амбиция.

 

Служба: Следването на инструкции без въпроси позволява да се изпълнят задачите. Не може да се поеме отговорност, ако има някаква нелоялност.

 

Грижи: Чистият инстинкт подхранва растежа. Нищо не може да се предприеме, ако има някакъв егоистичен интерес.

 

Икономика: Пълната честност дава финансов растеж. Не може да има сделка, ако има и намек за алчност.

 

Неутралност: Пълната неутралност дава позитивни резултати.

 

Разум: Пълната отвореност на ума носи решение. Ако има и намек за интелектуално състезание, проблемите не могат да бъдат решени.

 

 

 

 

                                25.Линия / Предупредител/ 1

 

                                Позитивното действие носи късмет

 

 

Решение: Инстинктивната честност позволява правилни решения.

 

Невинност: Невинното следване позволява да се намери сигурна опора.

 

Съзнание: Следването на простите импулси на сърцето поражда по-висшето съзнание.

 

Емоция: Да бъдеш честен за чувствата дава щастие.

 

Творчество: Непретенциозното поведение позволява вдъхновение.

 

Комуникация: Инстинктивните думи постилат пътя към съгласието.

 

Амбиция: Неопетнените и естествени способности позволяват да се постигне прогрес.

 

Служба: Инстинктивната лоялност означава отговорностите да се понесат коректно.

 

Грижи: Следването на инстинктите позволява подхранването на растежа.

 

Икономика: Инстинктивната честност позволява финансов растеж.

 

Неутралност: Естествено поведение.

 

Разум: Инстинктивното разсъждаване показва пътя към решението.

 

 

 

                                25.Линия / Предупредител/ 2

                                

                               Струва си да предприемете позитивно действие

 

 

Решение: Струва си да вземете решение заради честността, а не заради последствията.

 

Невинност: Струва си да действате инстинктивно без да мислите за последствията.

 

Съзнание: Струва си да следвате по-висшите ценности заради самите тях, без да търсите награда.

 

Емоция: Струва си да изразите честно чувство без да мислите за последствията.

 

Творчество: Струва си да изразите оригинална идея заради самата нея, а не за да търсите признание.

 

Комуникация: Струва си да бъдете честен без да се тревожите за последствията.

 

Амбиция: Струва си да използвате способностите си, без да мислите за крайните цели.

 

Служба: Струва се да бъдете отговорен, без да мислите за награда.

 

Грижи: Струва си да бъдете грижовни заради самата грижовност.

 

Икономика: Струва си да направите инвестиция, без да мислите за евентуалните печалби.

 

Неутралност: Позитивно действие без разсъждаване за последствията.

 

Разум: Струва си да се заемете с проблем заради разбирането му, а не просто за да го решите.

 

 

                                   25.Линия / Предупредител/ 3

 

                                   Незаслужен лош късмет

 

 

Решение: С честността е злоупотребено.

 

Невинност: Възползване от невинността.

 

Съзнание: Незаслужена злоупотреба с по-висшите ценности.

 

Емоция: Възползване от честните чувства.

 

Творчество: Оригиналната идея е открадната.

 

Комуникация: Честните думи са изопачени.

 

Амбиция: Възползване от неконкурентното отношение.

 

Служба: Злоупотреба с лоялността.

 

Грижи: Възползване от грижовността.

 

Икономика: Злоупотреба с финансовата цялост.

 

Неутралност: Злоупотреба с цялостта.

 

Разум: Злоупотреба с интелектуалната цялост.

 

 

 

                                   25.Линия / Предупредител/ 4

                     

                                   Правилно е да продължавате по този път    

 

Решение: Придържането към простите принципи не е грешно.

 

Невинност: Устояването на изкушението не е грешно.

 

Съзнание: Не е грешно да се придържате към по-висшите ценности.

 

Емоция: Не е грешно да се придържате към чувството.

 

Творчество: Не е грешно да вярвате в оригиналните идеи.

 

Комуникация: Не е грешно да държите на истината.

 

Амбиция: Не е грешно да останеш постоянен в способностите.

 

Служба: Не е грешно да останете лоялен.

 

Грижи: Не е грешно да продължите да се грижите.

 

Икономика: Не е грешно да запазите финансовата цялост.

 

Неутралност: Придържане към позитивните стойности.

 

Разум: Да останеш лоялен към теорията не е грешно.

 

 

                                       25.Линия / Предупредител/ 5     

 

 

Решение: Незаслужената злоупотреба с честността ще се поправи сама.

 

Невинност: Незаслужената болка от злоупотребената невинност ще премине от само себе си.

 

Съзнание: Незаслужената злоупотреба със съзнанието ще намери свое собствено решение.

 

Емоция: Незаслужената емоционална болка ще се излекува сама.

 

Творчество: Откраднатите идеи ще бъдат изобличени.

 

Комуникация: Ще стане очевидно, че думите са незаслужено изопачени.

 

Амбиция: Измамите евентуално ще бъдат изобличени.

 

Служба: Когато с лоялността е злоупотребено,ситуацията ще се поправи от само себе си.

 

Грижи: Болката от непризнатата грижа ще се излекува сама.

 

Икономика: Когато е злоупотребено незаслужено с финансовата цялост, ситуацията евентуално ще се поправи сама.

 

Неутралност: Злоупотреба с цялостта, поправена сама.    

 

Разум: Ще стане очевидно, че с интелектуалната цялост е било злоупотребено.

 

 

 

                                25.Линия / Предупредител/ 6

 

                                Неблагоприятна –няма прогрес

 

 

Решение: Злоупотреба с честността.

 

Невинност: Злоупотреба с невинността.

 

Съзнание: Да действаш според висшето съзнание ще бъде загуба на време.

 

Емоция: Да бъдеш честен за чувствата си ще доведе до нещастие.

 

Творчество: Инстинктивната оригиналност ще бъде неразбрана.

 

Комуникация: Честните думи ще бъдат неразбрани.

 

Амбиция: Другите ще се възползват от липсата на състезателност.

 

Служба: Инстинктивната лоялност ще бъде пропиляна.

 

Грижи: Грижата няма да бъде призната.

 

Икономика: С икономическата цялост ще бъде злоупотребено.

 

Неутралност: С инстинктивното позитивно действие се злоупотребява.

 

Разум: Идеите няма да бъдат разбрани.    

 

 

 

                    26. ГОЛЯМО ОГРАНИЧЕНИЕ

 

              ПОСТОЯНСТВО- ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШАНСОВЕТЕ

 

 

Решение: Решенията са в рамките на властта ви, ако продължавате да се придържате към принципите.

 

Невинност: Учението е в рамките на възможностите, ако се запази невинното поведение.

 

Съзнание: Съзнанието е постижимо, ако продължавате да устоявате на егото.

 

Емоция: Удовлетворението може да се постигне, ако останете честни за чувствата си.

 

Творчество: Идеите могат да намерят израз, ако се опирате на артистичните ценности.

 

Комуникация: Възможно е да се постигне съгласие, ако останете честни.

 

Амбиция:  Целите са постижими с постоянство.

 

Служба: Отговорностите са във възможностите ви, ако останете отдадени на задължението.

 

Грижи: Възможно е да подхраните растежа чрез продължителна грижа.

 

Икономика: Разноските са в нормата, ако запазите благоразумие.      

 

Неутралност: По-голяма сила отколкото ситуацията изисква.

 

Разум: Решенията на проблема са във възможностите, ако останете с отворен ум.

 

 

 

 

                                         26.Линия / Предупредител/ 1

 

                                         Опасност –спрете

 

 

Решение: Откажете се от трудното решение, за да спестите сили.

 

Невинност: Избягвайте нов опит и изживявания, за да устоите на изкушението.

 

Съзнание: Избягвайте ситуация, за да запазите съзнание.

 

Емоция: Грози ви нещастие: по-добре е да отстъпите назад.

 

Творчество: Отстъпете от идея, за да се предпазите от загуба на надеждност.

 

Комуникация: Не казвайте нищо, за да не останете неразбрани.

 

Амбиция: Избягвайте предизвикателство, за да запазите сила.

 

Служба: Не поемайте повече отговорности, за да запазите ефективност.

 

Грижи: Заплашва ви опасност: мъдро е да се придържате към здравата връзка.

 

Икономика: Заплашва ви загуба: най-добре е да се въздържате от сделки.

 

Неутралност: Избягвайте опасността, за да съхраните енергията си.

 

Разум: Оставете проблема, за да запазите интелектуална сила.

 

 

 

                                           26.Линия / Предупредител/ 2

 

                                          Приемете ситуацията

 

 

Решение: Решенията са невъзможни.

 

Невинността: Несигурността е неизбежна.

 

Съзнание: Растежът в съзнанието не е възможен.

 

Емоция: Емоционалното удовлетворение не е възможно.

 

Творчество: Идеите не са признати.

 

Комуникация: Съгласието не е възможно.

 

Амбиция: Прогресът не е възможен.

 

Служба: Нарежданията не могат да се понесат.

 

Грижи: Болките в растежа са неизбежни.

 

Икономика: Загубите са неизбежни.

 

Неутралност: Негативните сили са прекомерно натоварващи.

 

Разум: Проблемите са нерешими.

 

 

 

                                 26.Линия / Предупредител/ 3

 

                                 Изискване, но постиженията са възможни

 

 

Решение: Ако устоявате и се придържате към принципите, докато осъзнавате опасността, си струва да обмислите решение.

 

Невинност: Ако действате естествено, докато осъзнавате изкушенията, струва си да потърсите нов опит.

 

Съзнание: Следване на по-висшите ценности, докато осъзнавате опасността от егото. Струва си да опитате да сте по-морален.

 

Емоция: Позволете на сърцето да ви води, докато осъзнавате опасностите. Струва си да следвате чувството.

 

Творчество: Следване на артистичните ценности, докато осъзнавате опасността от претенциозност.  Струва си да изразите идея.

 

Комуникация: Да говорите открито, докато осъзнавате опасността да бъдете честен. Струва си да потърсите съгласие.

 

Амбиция: Продължителен прогрес с осъзнаване на пораженията. Струва си да имате цел.

 

Служба: Лоялна служба с осъзнаване на самонадеяността. Струва си да поемате повече отговорност.

 

Грижи: Продължителна грижа, докато осъзнавате опасността да задушите детето. Струва си да окуражавате растежа.

 

Икономика: Запазете благоразумие, докато правите сделки. Струва си да обмислите инвестиция.    

 

Неутралност: Следването на позитивни стойности с осъзнаване на опасността.

 

Разум: Прогресиране логично с осъзнаване на опасността да не бъдете с открит ум. Струва си да се заемете с проблема.

 

 

 

 

                                    26.Линия / Предупредител/ 4

 

                                    Много късмет

 

 

Решение: Устояване на изкушението за отклонение, преди да изложи на риск честността.

 

Невинност: Да устоиш на изкушението преди да те опорочи.

 

Съзнание: Да се справиш с егоцентричното поведение преди да се превърне в проблем.

 

Емоция: Справяне с егоистичните чувства преди да се превърнат в проблем.

 

Творчество: Отхвърляне на второкласните идеи още в началото.

 

Комуникация: Потушаване на споровете още в началото.

 

Амбиция: Посочване на проблемите преди да се превърнат в опасности.

 

Комуникация: Справяне със занемаряването на задълженията преди да се превърне в нелоялност.

 

Грижи: Справяне с лошите навици преди да станат част от характера.

 

Икономика: Оправяне на сметките преди да се превърнат в проблеми.

 

Неутралност: Справяне с проблемите преди да започнат.

 

Разум: Коригиране на грешкие преди да възпрепятстват разбирането.

 

 

                                    26.Линия / Предупредител/ 5

 

                                    Късмет

 

 

Решение: Премахване на корените на корупцията.

 

Невинност: Отхвърляне на изкушението.

 

Съзнание: Изкореняване на егоцентричното поведение.

 

Емоция: Изкореняване на егоизма.

 

Амбиция: Стигане до корените на онова, което причинява провала.

 

Служба: Премахване на основната нелоялност.

 

Грижи: Стигане до корените на лошите навици.

 

Икономика: Плащане на дълговете изцяло.

 

Неутралност: Изкореняване на онова, което причинява проблеми.

 

Разум: Стигане до корените на проблема.

 

 

 

                              26.Линия / Предупредител/ 6

 

                              Постиженията са възможни

 

 

Решение: Възможно е да се действа в съгласие с принципите.

 

Невинност: Способни сте да действате без страх.

 

Съзнание: Висшите ценности могат да бъдат приложени на практика.

 

Емоция: Чувствата могат да бъдат изразени и разбрани.

 

Творчество: Възможно е да се изразят оригинални идеи.

 

Комуникация: Пътят е открит за постигане на съгласие.

 

Амбиция: Възможно е да постигнете прогрес. 

 

Служба: Способни сте да се справите със задачата.

 

Грижи: Възможност да стимулирате растежа.

 

Икономика: Финансовият растеж е възможен.

 

Неутралност: Способност да действате позитивно.

 

Разум: Откриване на точния начин да се справиш с проблема.

 

 

 

 

                                     27.СТИМУЛ

 

                   Ако уроците са научени,

                     продължаването по този път носи късмет   

 

 

Решение: Вижте реалността на личните мнения.

 

Невинност: Изследвайте какво ви носи удоволствие.

 

Съзнание: Изследвайте личните мотиви за растежа в съзнанието.

 

Емоция: Изследвайте причините за чувствата.

 

Творчество: Изследвайте влиянието, което стимулира творчеството.

 

Комуникация: Изследвайте това, което е казано небрежно.

 

Амбиция: Изследвайте основната мотивация.

 

Служба: Изследвайте фундаменталните лоялности.

 

Грижи: Изследвайте какво стимулира растежа.

 

Икономика: Разгледайте мотивите за печалба.

Неутралност: Изследване на мотивите.

 

Разум: Изследване на интелектуалния стимул.

 

 

 

 

                                    27.Линия / Предупредител/ 1                               

 

                                    Неблагоприятна

 

 

Решение: Изоставяне на принципите в опит да се контролира ситуация.

 

Невинност: Жертване на невинността, за да се поддадеш на изкушението.

 

Съзнание: Да изгубиш истинското съзнание в опит за морално превъзходство.

 

Емоция: Егоизмът надвишава истинските чувства.

 

Творчество: Жертване на оригиналността заради признанието.

 

Комуникация: Да забравиш напълно честността, за да спечелиш спора.

 

Амбиция: Да жертваш таланта заради личната амбиция.

 

Служба: Да обърнеш гръб на истинската лоялност заради собствената значимост.

 

Грижи: Да зарежеш истинските грижи в името на спокойния живот.

 

Икономика: Жертване на благоразумието заради алчност.

 

Неутралност: Жертване на позитивните стойности.

 

Разум: Жертване на истинското разбиране, за да изглеждаш умен.

 

 

           

                               27.Линия / Предупредител/ 2

 

                             Ако продължавате по този начин, лош късмет       

 

 

Решение: Придържане към грешни принципи.


Невинност: Обръщане гръб на истинския растеж.

 

Съзнание: Мотивиране от грешни идеали.

 

Емоция: Да не си честен за чувствата си.

 

Творчество: Да не си оригинален.

 

Комуникация: Да спориш за грешна кауза.

 

Амбиция: Да се стремиш към грешна цел.

 

Служба: Да бъдеш лоялен към грешна кауза.

 

Грижи: Да насърчаваш растежа по грешен начин.

 

Икономика: Да правиш сделки в грешната област.

 

Неутралност: Грешният път.

 

Разум: Мотивиране от грешни идеи.

                                27.Линия / Предупредител/ 3

 

                                Неблагоприятна- не действайте

 

 

Решение: Да искаш контрол и да не постигнеш нищо с реална стойност.

 

Невинност: Просто да търсиш удовлетворение и да не научиш нищо.

 

Съзнание: Търсене на морално превъзходство и не постигане на растеж в съзнанието.

 

Емоция: Не си честен в чувствата си и не постигаш удовлетворение.

 

Творчество: Просто да търсиш признание и затова да нямаш вдъхновение.

 

Комуникация: Да търсиш симпатия чрез стремеж да спечелиш спора.

 

Амбиция: Да се стремиш към грешната цел и да се провалиш.

 

Служба: Да бъдеш нелоялен и да жертваш уважението.

 

Грижи: Да не се грижиш по правилния начин и да пречиш на растежа.

 

Икономика: Да правиш сделки в грешната област и да претърпиш загуба.

 

Неутралност: Да вървиш по грешния път.

 

Разум: Да търсиш интелектуално превъзходство и като последствие да не намериш разбиране.

 

 

 

                                    27.Линия / Предупредител/ 4

 

                                    Безупречност

 

 

Решение: Да търсиш съвет отвън с добър резултат.

 

Невинност: Да вярваш на някого и да научиш нещо позитивно.

 

Съзнание: Да търсиш ръководство с резултат разширяване на съзнанието.

 

Емоция: Да бъдеш открит да обичаш и да намериш щастие.

 

Творчество: Да потърсиш и други идеи и да откриеш вдъхновение.

 

Комуникация: Да задаваш въпроси и да получиш честни отговори.

 

Амбиция: Различни цели, позволяващи прогрес.

 

Служба: Променено поведение, позволяващо успешно изпълнение на задачите.

 

Грижи: Стимулиране отвън, подпомагащо здравословния растеж.

 

Икономика: Търсене на помощ и стимулиране на финансовия растеж.

 

Неутралност: Различен път, водещ до успех.

 

Разум: Да си жаден за ново познание с добър резултат.

 

 

 

                                   27.Линия / Предупредител/ 5

 

               Продължаването по този път дава успех, но не използвайте шансовете

 

 

Решение: Задължително приемане на догмата. Не могат да се вземат решения.

 

Невинност: Нужно е да вярвате на другите, докато оставате непокварени. Не търсете нов опит.

 

Съзнание: Задължително приемане на събитията. Не търсете по-висше съзнание.

 

Емоция: Трябва да се справите с нежеланите емоции. Не изразявайте чувствата си.

 

Творчество: Нужно е да загърбите оригиналността. Не изразявайте оригинални идеи.

 

Комуникация: Нужно е да се съгласите с нещо заради мира. Не търсете ново съгласие.

 

Амбиция: Нужно е да се отклоните от целта.Не използвайте шансовете.

 

Служба: Нужно е да се отклоните от задължението. Не търсете поемане на отговорност.

 

Грижи: Обстоятелствата не позволяват да се грижите както обикновено. Не опитвайте нищо ново.

 

Икономика: Финансите трябва да се нагодят към непредвидени обстоятелства. Благоразумието прави това възможно. Не се впускайте в нови сделки.

 

Неутралност: Задължително отклоняване от пътя.

 

Разум: Задължителна зависимост от нещо, което не се разбира докрай. Не се заемайте с нови проблеми.

 

 

                                   27.Линия / Предупредител/ 6

 

                         Късмет, но опасност – задължително използвайте шансовете

 

 

Решение: Фундаментално звучащи принципи. Добре е да осъзнавате критиката. Решения могат да се взимат.

 

Невинност: Добра природа. Осъзнавайте опасността от корупция. Нов опит може да бъде потърсен.

 

Съзнание: Източник на по-висшите ценности.Осъзнавайте егото. По-голямо съзнание може да се потърси.

 

Емоция: Фундаментални емоции. Осъзнавайте егоизма. Чувствата могат да бъдат изразени.

 

Творчество: Фундаментални артистични ценности. Останете бдителни за опасността от претенциозност. Струва си да изразите идея.

 

Комуникация: Основна честност. Продължавайте да изслушвате другите. Струва си да се опитате да намерите съгласие.

 

Амбиция: Фундаментална способност. Бъдете нащрек за голата амбиция заради самата нея. Възможностите могат да бъдат използвани.

 

Служба: Основна лоялност. Осъзнавайте самонадеяността. Отговорности могат да се поемат.

 

Грижи: Естествена връзка между родител и дете. Пазете се от склонността към задушаване. Здравословният растеж може да бъде стимулиран.

 

Икономика: Основен икономически усет. Пазете се от алчност. Инвестиции могат да се правят.

 

Неутралност: Източникът на фундаменталните принципи.

 

Разум: Интелектуално звучащи идеи. Откритият ум прави възможно заемането с нови проблеми.

 

 

 

                                       28.СТРЕС

 

            НУЖНА Е ЦЕЛ, ПОСТИЖЕНИЯТА

             СА ВЪЗМОЖНИ

 

 

Решение: Фактите са прекалено натоварващи. Нужен е нов възглед.

 

Невинност: Ситуацията е твърде опасна. Нужен е съвет.

 

Съзнание: Прекалено силен натиск: нужен е нов подход.

 

Емоция: Чувствата са твърде силни.Трябва да се направи нещо радикално.

 

Творчество: Има твърде много идеи. Трябва да се предприемат радикални стъпки.

 

Комуникация: Твърде много гласове изискват да бъдат чути. Трябва да се намери нова обща почва.

 

Амбиция: Прекомерно амбициозни сте: нужда е нова посока.

 

Служба: Отговорностите са твърде натоварващи. Изисква се реорганизация.

 

Грижи: Напрежението е твърде голямо. Трябва да се намери обща почва.

 

Икономика: Финансовите изисквания са твърде големи. Нужна е реорганизация.   

 

Неутралност: Високото напрежение изисква нов подход.

 

Разум: Проблемът е твърде труден. Изисква се нов подход.

 

 

 

                                         28.Линия / Предупредител/ 1

 

                                         Безупречност

 

 

Решение: Фактите трябва да бъдат претеглени много внимателно.

 

Невинност: Изисква се голямо търпение.

 

Съзнание: Изисква се голяма вяра.

 

Емоция: Нужна е голяма чувствителност.

 

Творчество: Изисква се голяма проницателност.

 

Комуникация: Изисква се голям такт.

 

Амбиция: Нужно е голямо умение.

 

Служба: Нужно е голямо внимание към детайла.

 

Грижи: Изисква се голяма чувствителност.

 

Икономика: Изисква се голямо благоразумие.

 

Неутралност: Нужна е голяма грижа.

 

Разум: Изисква се голяма разсъдливост.

 

 

 

                                28.Линия / Предупредител/ 2

 

                                Прогрес

 

 

Решение: Изследвайте основните факти чрез нова светлина върху решението.

 

Невинност: Премахването на незрялото поведение позволява истинско учение.

 

Съзнание: Изолирането на основните пукнатини в характера обновява растежа в съзнанието.

 

Емоция: Преоткриването на основното привличане вдъхва нов живот на връзката.

 

Творчество: Връщането към основите носи ново вдъхновение.

 

Комуникация: Основната комуникация вдъхновява ново разбиране.

 

Амбиция: Справянето с основните пукнатини обновява силата.

 

Служба: Решаването на основен проблем подновява ентусиазма.

 

Грижи: Справянето с проблем, който има корени в детството, обновява растежа.

 

Икономика: Фундаменталните реформи обновяват икономическия растеж.

 

Неутралност:  Обновяване чрез справяне с фундаментални проблеми.

 

Разум: Изследването на фундаменталното вдъхновява ново разбиране.

 

 

 

                                        28.Линия / Предупредител/ 3

 

                                        Неблагоприятна 

 

 

Решение: Да бъдеш догматичен води до грешно решение.

 

Невинност: Продължителното невежество води до несигурност.

 

Съзнание: Твърдоглавието възпрепятства съзнанието.

 

Емоция: Твърдоглавието води до разрив.

 

Творчество: Вкопчването в безстойностни идеи води до артистичен провал.

 

Комуникация: Твърдоглавието води до пълно неразбиране.

 

Амбиция: Опитването да постигнеш твърде много цели води до провал.

 

Служба: Поемането на твърде много отговорности води до провал.

 

Грижи: Провалът да откриеш обща почва води до отчуждаване.

 

Икономика: Провалът да се справиш с финансовия натиск води до загуби.

 

Неутралност: Провал да се справиш с напрежението.

 

Разум: Твърдоглавието пред лицето на проблема пречи на всеки шанс да се намери решение.

 

 

 

                                 28.Линия / Предупредител/ 4 

 

                                 Късмет, но липсата на добродетел води до разкаяние

 

 

Решение: Трудното решение е взето, но дори най-лекото отклонение ще бъде неблагоприятно.

 

Невинност: Несигурността е избягната, но всяка арогантност сега ще бъде неблагоприятна.

Съзнание: Егото е преодоляно, но дори малко егоистичното поведение може да попречи на съзнанието.

 

Емоция: Болката е избягната, но всякакви скрити чувства могат да имат неблагоприятни последствия.

 

Творчество: Артистичния провал е избягнат, но дори и най-леката претенция може да бъде неблагоприятна.

 

Комуникация: Неразбирателството е избягнато, но дори най-малката лъжа може да бъде неблагоприятна.

 

Амбиция: Провала е избегнат, но дори най-малката отпуснатост може да доведе до неблагоприятни последици.

 

Служба: Провала в задачата е избегнат, но дори най-малкото невнимание към задълженията може да бъде неблагоприятно.

 

Грижи: Сърдечната болка е избягната, но дори и най-малкото неразбирателство може да има неблагоприятни последици.

 

Икономика: Финансовия натиск е отслабен, но дори най-малката екстравагантност сега може да бъде неблагоприятна.

 

Неутралност: Внимателно избягване на опасността.

 

Грижи: Разбиране е постигнато, но дори най-малката грешка може да бъде неблагоприятна.

 

 

 

 

                                       28.Линия / Предупредител/ 5

 

                                       Безсмислено е

 

 

Решение: Догматичното лидерство не постига нищо.

 

Невинност: Повтарянето на незрялото поведение не води до нищо.

 

Съзнание: Коригирането на тривиалните грешки само по себе си не води до съзнание.

 

Емоция: Опитът да се подновят стари чувства не постига нищо.

 

Творчество: Връщането към стари идеи не води до нищо.

 

Комуникация: Да тъпчеш на едно и също място не постига нищо.

 

Амбиция: Повтарянето на един и същ успех е безсмислено.

Служба: Лоялността към изгубена кауза е безсмислена.

 

Грижи: Опитите да се върнеш към този път не постигат нищо.

 

Икономика: Инвестицията в тази късна фаза е безсмислена.

 

Неутралност: Повтаряне на стари начини.

 

Разум: Старите методи са неефективни.

 

 

 

                            28.Линия / Предупредител/ 6

 

                            Неблагоприятна, но не се обвинявайте

 

 

Решение: Решението, взето на добра воля, е грешно.

 

Невинност: Неизбежна загуба на невинността.

 

Съзнание: Жертва заради това, което е правилно.

 

Емоция: Истинската емоция не е споделена.

 

Творчество: Истинската творческа идея не е призната.

 

Комуникация: В истината не е повярвано.

 

Амбиция: Неизбежен провал.

 

Служба: Обстоятелствата пречат да се изпълни задачата.

 

Грижи: Младите не разбират.

 

Икономика: Загуба поради неизбежни обстоятелства.

 

Неутралност: Неизбежна загуба.

 

Разум: Логични провали да се намери отговор

 

 

 

 

 

                                          29.ПРОБЛЕМИ

 

 

              ОПАСНОСТ – ПОВТАРЯЩИ СЕ ТРУДНОСТИ.

 

             ГОЛЯМОТО  ПОСТОЯНСТВО МОЖЕ

            ДА ДОВЕДЕ ДО ЕВЕНТУАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ.

 

 

Решение: Много трудни решения, всички изискващи изследване на момента.

 

Невинност: Много объркваща ситуация, която сякаш няма край. Единствено времето може да я реши.

 

Съзнание: Голяма опасност, причинена от егото. Съзнание може да се постигне само чрез изкореняване на всички егоистични мотиви.

 

Емоция: Не е мъдро да се изразяват чувства по това време и болката от подтискането им може да е голяма, но това, което е искрено –намира накрая своя израз.

 

Творчество: Делничното е навсякъде. Има опасност да вземете банална идея за вдъхновение.

 

Комуникация: Лъжите и хитрините са навсякъде. Те могат да изминат дълъг път преди истината да бъде разкрита.

 

Амбиция: Има опасност, ако не започнете начисто след повтарящите се загуби. Това е единственият начин да си осигурите евентуален успех.

 

Служба: Всяка задача трябва да бъде изпълнена педантично. Ако не го направите, има опасност да се провалите.

 

Грижи: Трябва да понесете повтарящата се сърдечна болка преди детето да научи.

 

Икономика: Трудни времена: всички разноски трябва да се вземат под внимание.

 

Неутралност: Опасност навсякъде.

 

Разум: Много проблеми, които не могат да се преодолеят с логика. Пробата и грешката е единствения начин

 

 

 

                                       29. Линия /Предупредител/1

 

                                       Неблагоприятна

 

 

Решение: Прекаленото вторачване в детайла води до грешно решение.

 

Невинност: Ако правите хода си в невежество, това води до пълна несигурност.

Съзнание: Егоистичните мотиви водят до загуба на съзнание.

 

Емоция: Чувство, изразено в грешно време води до нещастие.

 

Творчество: Банална идея, взета за вдъхновение.

 

Комуникация: Никога няма да се повярва в истина, изречена в грешно време.

 

Амбиция: Неспособността да се учиш от провала води до пълна загуба.


Служба:
Ако задачата не е стриктно изпълнена, това води до провал на по-големия план, от който тя е част.

 

Грижи: Липсата на грижа води до постоянно отчуждение.

 

Икономика: Натрупването на малки разходи води до задлъжняване.

 

Неутралност: Няма изход от опасността.

 

Разум: Липсата на разсъдливост води до грешка.

 

 

                

                           29.Линия / Предупредител/ 2    

 

                          Опасност – малък напредък

 

 

Решение: Взимайте само малки решения.

 

Невинност: Използвайте само малки шансове в ситуация, която не е разбрана.

 

Съзнание: Егото наднича, така че към съзнанието правете само малки стъпки.

 

Емоция: Чувствата могат само да бъдат намекнати.

 

Творчество: Нужно е да се съгласите с делничното.

 

Комуникация: Истината трябва само да бъде внушена.

 

Амбиция: Нужно е да се примирите само с малки печалби.

 

Служба: Трудните задачи трябва да се решават само на малки стъпки.

 

Грижи: Доверието на този етап трябва да се изгражда бавно.

 

Икономика: В трудни времена е нужно да се пазите от заеми.

 

Неутралност: Изключителна грижа пред лицето на опасността.

 

Разум: Разбирането може да се постигне на малки стъпки по това време.

 

 

                                     29.Линия / Предупредител/ 3

 

                                     Положете голяма грижа    

 

 

Решение: Доказателството е пълно с противоречия. Ако не се преценят на момента, може да се стигне до грешно решение.

 

Невинност: Навсякъде има объркване. Нужно е да чакате, тъй като при погрешен ход може да се изгубите напълно.

 

Съзнание: Егото наднича навсякъде. Не го забравяйте, за да не изпаднете в постоянна самозаблуда.

 

Емоция: Емоциите са опасно объркани. Изчакайте! Импулсивното действие ще доведе до продължителна болка.

 

Творчество: Заобиколени сте от делничното. Изследвайте всяка творческа идея за стойността й или талантът ще бъде пропилян.

 

Комуникация: Никой не слуша. Изчакайте подходящото време или в истината никога няма да бъде повярвано.

 

Амбиция: Изчакайте и не насилвайте прогреса. Грешен ход ще доведе до неизбежен провал.

 

Служба: Трудностите при изпълнение на задачата не са разбрани от тези над и под вас. Преценете точното време, всеки ход сега ще доведе до провал.

 

Грижи: Бъдете търпеливи с тези, които обичате. Всичко друго ще доведе до неизбежна загуба на доверието.

 

Неутралност: Стъпване накриво: бъдете предпазливи или всичко може да се разруши.

 

Разум: Всяко рационално обяснение търпи поражение.Всяко мнение трябва да се проучи или ще се стигне до грешно заключение.

 

 

                                       29.Линия / Предупредител/ 4

 

                                       Евентуално правилно

 

 

Решение: Някои решения се опират на съвсем елементарни факти.

 

Невинност: Понякога простичкото доверие без да задаваш въпроси е достатъчно.

 

Съзнание: Понякога простото приемане е достатъчно.

 

Емоция: Изразете честна емоция без да прикрепяте към нея обвинения.

 

Творчество: Във времена без вдъхновение няма нищо срамно в непретенциозните идеи.

 

Комуникация: Няма нищо грешно в изразяването на истината по най-простичък начин, ако мотивите са правилни.

 

Амбиция: Използването на честни средства за постигане на прогрес предпазва от взаимни обвинения.

 

Служба: Никой няма да се оплаква, ако задачите се изпълняват простичко и без излишни церемонии.

 

Грижи: Емпатията изразена по простичък начин може да е всичко, от което има нужда.

 

Икономика: Не е грешно да се правят икономии.

 

Неутралност: Не придиряйте по време на опасност.

 

Разум: Неразрешими проблеми могат да се разрешат по съвсем простичък начин.

 

 

 

                                        29. Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Правилно

 

 

Решение: Разглеждайте само очевидните доказателства.

 

Невинност: Възлагайте на нещата само толкова доверие, колкото е необходимо.

 

Съзнание: Няма полза от себеотричането- доведено до крайности.

 

Емоция: Нищо няма да спечелите от прекалено драматизираните чувства.

 

Творчество: Идеите трябва да бъдат практични.

 

Комуникация: Кажете само това, което е нужно и нищо повече.

 

Амбиция: Няма смисъл да сте прекалено амбициозни.

 

Служба: Не е нужно да надхвърляте нарежданията.

 

Грижи: Бъдете само толкова протективни, колкото е нужно.

 

Икономика: Прекалените икономии са безсмислени.

Неутралност: Следвайте пътя на най-малкото съпротивление по време на опасност.

 

Разум: Правете си изводи само от известните факти.

 

 

 

                                       29.Линия / Предупредител/6

 

                                       Неблагоприятна   

 

 

Решение: Поради зле обмисленото решение ще мине много време, преди другите да се доверят отново.

 

Невинност: Действането поради невежество причинява дълготрайна несигурност.

 

Съзнание: На егото е било позволено да поеме контрол. Изисква се много по-голямо себеотрицание сега, за да се преодолее влиянието му.

 

Емоция: Чувството е било изразено, ще мине много време преди връзката да се върне към нормалното.

 

Творчество: Претенциозна идея: за дълго време нищо няма да се приеме насериозно.

 

Комуникация: На думите не е повярвано: ще мине дълго време, преди другите отново да се вслушат.

 

Амбиция: Прекомерната амбиция е причинила ситуация, в която ще е много трудно да се започне отначало.

 

Служба: Доверието на началниците е изгубено и няма да се възстанови дълго време.

 

Грижи: Прекомерна протективност: ще мине дълго време преди раните да се излекуват.

 

Икономика: Прекаленото харчене причинява дълготрайни дългове.

 

Неутралност: В капан поради опасност.

 

Разум: Направено е грешно заключение. Ще мине много време преди решението само да се покаже.

 

 

 

                                    30 ЯСНОТА

 

     ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ ЧРЕЗ ПОСТОЯНСТВО-СМИРЕНИЕТО НОСИ КЪСМЕТ

Решение: Яснота, изискваща постоянна безпристрастност.

 

Невинност: Да виждаш ясно: това винаги изисква да се признае неопитността.


Съзнание: Яснота: това изисква постоянно наблюдение на егото.

 

Емоция: Емоционална яснота: това изисква постоянна искреност.

 

Творчество: Артистична яснота: това изисква постоянна самокритичност.

 

Комуникация: Ясна комуникация: това изисква постоянно внимание.

 

Амбиция: Ясна посока: изисква се постоянно усилие.

 

Служба: Да виждаш ясно какво трябва да се направи: това изисква постоянна отдаденост на задължението.

 

Грижи: Да виждаш ясно нуждите на детето: това изисква постоянна емпатия.

 

Икономика: Икономическа предвидливост: това изисква постоянно благоразумие.

 

Неутралност: Яснота, изискваща постоянно усилие.

 

Разум: Да хвърлиш светлина върху неизвестното: това изисква постоянна отвореност на ума.

 

 

 

                                   30.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Безупречност

 

 

Решение: Първоначалната нерешителност може да бъде преодоляна, ако целта е наистина честно и безпристрастно решение.

 

Невинност: Първоначалната трудност може да бъде преодоляна, ако целта е истинско учение.

 

Съзнание: Първоначалните проблеми с егото могат да бъдат преодолени, ако целта е растеж в съзнанието.

 

Емоция: Първоначалните трудности могат да се преодолеят, ако чувството е истинско.

 

Творчество: Първоначалните проблеми могат да бъдат преодоляни, ако идеята си струва изразяването.

 

Комуникация: Първоначалното неразбирателство може да се преодолее, ако целта е истински обмен на идеи.

 

Амбиция: Първоначалните трудности могат да се преодолеят, ако амбицията си струва.

 

Служба: Възможно е да преодолеете първоначалните трудности, ако целта е отдадена служба.

 

Грижи: Първоначалната сърдечна болка може да се преодолее, ако целта е растеж на другия.

 

Икономика: Възможно е да се преодолеят началните проблеми, ако целта е обширен икономически растеж.

 

Неутралност: Начални проблеми.

 

Разум: Първоначалното объркване може да бъде преодоляно, ако целта е по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                         30.Линия / Предупредител/ 2

 

                                         Много късмет

 

 

Решение: Уместното претегляне на доказателствата окуражава справедливите решения.

 

Невинност: Спонтанното и естествено действие води до истинско учение.

 

Съзнание: Да бъдеш естествен насърчава съзнанието.

 

Емоция: Естественото действие насърчава истинската емоция.

 

Творчество: Да позволиш на идеите да протичат естествено е наистина креативно.

 

Комуникация: Естественият разговор е наистина конструктивен.

 

Амбиция: Усилието, приложено с чувствителност окуражава успеха.

 

Служба: Да действаш в рамките на чувствителността насърчава изпълнението на задачата.

 

Грижи: Да действаш според естествените инстинкти помага на доброто развитие на детето.

 

Икономика: Естественото благоразумие насърчава икономическия растеж.


Неутралност: Естествено действие, което не стига до крайности.

 

Разум: Отвореният ум окуражава разбирането.

 

                                         30.Линия / Предупредител/ 3

 

                                         Неблагоприятна

 

 

Решение: Позволява се на външни обстоятелства да замъгляват преценката.

 

Невинност: Позволява се на външни обстоятелства да пречат на зрялостта.

 

Съзнание: Външни обстоятелства са използвани като извинение за липсата на реално съзнание.

 

Емоция: Позволява се на обстоятелствата да пречат на изразяването на истинско чувство.

 

Творчество: Позволява се на външни обстоятелства да задушат креативността.

 

Комуникация: Позволява се на физическа ситуация да задуши обмена на идеи.

 

Амбиция: Позволява се на външни обстоятелства да задушат амбицията.

 

Служба: Задължението се използва като извинение за липсата на инициатива.

 

Грижи: Връзката се използва да контролира нещо, което може да бъде естествен процес.

 

Икономика: Позволява се на външен натиск да контролира личните финанси.

 

Неутралност: Външни влияния задушават естествените способности.

 

Разум: Позволява се на външни обстоятелства да задушават интелигентността.

 

 

 

                                   30.Линия / Предупредител/ 4      

 

 

Решение: Моментните решения често са грешни.

 

Невинност: Да действаш без да помислиш обикновено се доказва като грешка.

 

Съзнание: Внезапната вяра обикновено се доказва като несъдържателна.

 

Емоция: Бързо появилите се емоции обикновено умират също така бързо.

 

Творчество: Моментните идеи често се оказват без стойност.

 

Комуникация: Да говориш без да мислиш обикновено води до неразбиране.

 

Амбиция: Необмислените и импулсивни цели обикновено бързо се отхвърлят.

 

Служба: Спонтанната инициатива обикновено е грешка.

 

Грижи: Реагирането без да мислиш обикновено се доказва като грешка.

 

Икономика: Спонтанните сделки обикновено се доказват като глупави.

 

Неутралност: Това, което се появява бързо, изчезва също така бързо.

 

Разум: Бързо направените изводи често се оказват неправилни.

 

 

 

                                  30.Линия / Предупредител/ 5

 

                                  Късмет

 

 

Решение: Кризисна точка, изискваща фундаментално решение.

 

Невинност: Момент на истина, изискващ незабавен растеж.

 

Съзнание: Кризисна точка, изискваща истинско съзнание.

 

Емоция: Емоционална криза, изискваща голяма честност.

 

Творчество: Творческите способности са поставени на везните.

 

Комуникация: Сериозно несъгласие, изискващо пълна честност.

 

Амбиция: Сериозна ситуация, изискваща голяма сила.

 

Служба: Спешна ситуация подтиква към пълна отдаденост към задълженията.

 

Грижи: Криза, която показва истинската дълбочина на връзките.

 

Икономика: Отчаяна ситуация, принуждаваща към сериозни икономически преоценки.

 

Неутралност: Отчаяна ситуация.

 

Разум: Отчаян проблем, принуждаващ към радикално решение.

 

 

 

                                30.Линия / Предупредител/ 6            

 

                                Правилно

 

 

Решение: При преразглеждане на решението е по-добре да изследвате причините, отколкото последствията.

 

Невинност: Когато грешката е направена, по-добре е да застанете в лице с реалните причини за нея, а не да търсите оправдания.

 

Съзнание: При възстановяване на съзнанието по-добре е да потърсите чистите причини за лошите навици, с които да работите. Навиците сами по себе си могат да бъдат безвредни.

 

Емоция:  Когато работите с емоционален проблем, по-добре е да потърсите фундаменталните причини, отколкото проблемите-причинени от него.

 

Творчество: В подобряването на работата е по-добре да разглеждате фундаменталната идея, а не нейния израз.

 

Комуникация: При приятелското предупреждение е по-добре да кажете важните неща и да забравите тривиалностите.

 

Амбиция: По-добре е да работите с причините за провала,отколкото с последствията.

 

Служба: По-добре е началниците да поемат отговорност, а не тези, които просто следват заповеди.

 

Грижи: При възстановяване на връзка е по-добре да работите с фундаменталните чувства, а не с това, което се е случило.

 

Икономика: За икономическо възстановяване е най-добре да работите с корените на това, което е довело до провала.

 

Неутралност: По-добре причината, отколкото последствията.

 

Разум:При обмислянето на проблема е по-добре да изследвате дълбоките причини за грешката, отколкото използвания метод.

 Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.