събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 31-40
07.12.2017

                           31. ПРИВЛИЧАНЕ   

 

              ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ С              ПОСТОЯНСТВО-ГЪВКАВОСТТА НОСИ КЪСМЕТ

 

 

Решение: Откажете се от част от контрола в името на безпристрастността.

 

Невинност: Привличащо влияние.

 

Съзнание: Доброволно отстъпване пред по-висша власт.

 

Емоция: Взаимно привличане.

 

Творчество: По-прости идеи за по-голямо творческо цяло.

 

Комуникация: Общуване по по-прост начин в името на взаимното съгласие.

 

Амбиция: Стесняване на хоризонтите с цел постигане на прогрес на по-уместни и достъпни цели.

 

Служба: Откриване на по-подходящи задължения.

 

Грижи: Показване на доверие в името на по-дълбоката връзка.

 

Икономика: Привлекателна сделка.

 

Неутралност: Отстъпване пред по-слаба власт за по-позитивни резултати.

 

Разум: Понижаване на интелектуалните стандарти в опит за асимилиране на нови идеи.

 

 

 

                                  31.Линия / Предупредител/ 1

 

 

Преценка: Просто обмисляне на решение.

 

Невинност: Да мислиш за бъдещето.

 

Съзнание: Обмисляне на ново убеждение.

 

Емоция: Взаимно привличане само в мислите.

 

Творчество: Просто идеи за размисъл.

 

Комуникация: Намек за нещо.

 

Амбиция: Просто обмисляне на нова цел.

 

Служба: Обмисляне на по-подходящи задължения.

 

Грижи: Намек за бъдещ характер.

 

Икономика: Просто обмисляне на сделка.

 

Неутралност: Намек за това, което идва.

 

Разум: Да си играеш с идея.

 

                                   31.Линия / Предупредител/ 2

 

                                  Да действаш сега е неблагоприятно –чакането носи късмет

 

 

Решение: Няма нужда още от решение: по-добре изчакайте подходящото време.

 

Невинност: Преструвки: по-добре изчакайте истинското нещо.

 

Съзнание: Принудително съзнание: по-добре е да го оставите да се появи естествено.

 

Емоция: Няма истинско взаимно привличане: по-добре е да го оставите да се получи естествено.

 

Творчество: Идеята не е наистина оригинална: по-добре е да чакате вдъхновение.

 

Комуникация: Съгласието не е истинско: по-добре изчакайте.

 

Амбиция: Целта не е наистина стойностна: по-добре е да изчакате точната възможност.

 

Служба: Не е наистина от полза: по-добре изчакайте подходящото приложение на способностите си.

 

Грижи: Насилвате растежа: по-добре го оставете да се случва естествено.

 

Икономика: Спекулация заради самата нея: след време ще дойде по-добра възможност.

 

Неутралност: Влиянието не е истинско.

 

Разум: Заключението не е истинско: по-добре изчакайте докато истинското само се появи.

 

 

 

                                       31.Линия / Предупредител/ 3

 

                                       Разкаяние     

 

 

Решение: Не е добре да взимате решения автоматично.

 

Невинност: Автоматична реакция: не е добре да продължавате по този начин.

 

Съзнание: Не е добре да следвате сляпо.

 

Емоция: Да действате без да мислите може да доведе до унижение.

 

Творчество: Изразяването на всяка идея по автоматичен начин не е добро.

 

Комуникация: Да говорите просто ей така, заради говоренето не е добро.

 

Амбиция: Не е добре да преследвате всяка цел заради самото преследване.

 

Служба: Не е добре да откликвате на всяка прищявка на началниците.

 

Грижи: Пазете се да не отговаряте без да мислите.

 

Икономика: Сделка заради самата нея не е добра.


Неутралност: Да реагираш автоматично.

 

Разум: Да правиш автоматични заключения може да доведе до грешки.

 

 

                            31.Линия / Предупредител/ 4

 

                            Ако продължавате по този път ще имате късмет-

                            няма нужда от вина. 

 

 

Решение: Истинската честност има голям ефект, но силата заради самата нея има ограничени резултати.

 

Невинност: Истинската невинност поражда закрилнически чувства у другите, но демонстрирането й има само ограничен ефект.

 

Съзнание: По-висшите ценности са признати, но моралното превъзходство намира само малка симпатия.

 

Емоция: Истинското чувство намира споделеност, но празните думи се възприемат точно като това, което са.

 

Творчество: Истинската оригиналност намира признание, докато претенциозните идеи не откриват нищо.

 

Комуникация: Истината има голям ефект, докато празните думи са пренебрегнати.

 

Амбиция: Истинските способности означават прогрес, но голата амбиция постига малко.

 

Служба: Истинската отдаденост на задълженията е призната, но да вървиш просто по течението има малък ефект.

 

Грижи: Истинската грижа е добра за детето, но ако вървиш просто по течението-се постига малко.

 

Икономика: Благоразумието постига финансов растеж, докато алчността носи само краткотрайни печалби.

 

Неутралност: Позитивните ценности водят до добри резултати, негативните-постигат малко.

 

Разум: Истинското разсъждение намира валидни решения, просто правенето на умен постига малко.

 

 

 

                            31.Линия / Предупредител/ 5

 

                            Няма нужда от вина

 

 

Решение: Честността със силна воля има голям ефект.

 

Невинност: Необходима е сила на характера.

 

Съзнание: Силната вяра носи растеж в съзнанието.

 

Емоция: Силните чувства намират израз.

 

Творчество: Силните идеи си струват изразяването.

 

Комуникация: Диалогът с истина е конструктивен.

 

Амбиция: Силната воля носи прогрес.

 

Служба: Непоколебимата отдаденост на задълженията води до свършване на работата.

 

Грижи: Силната воля е уважавана.

 

Икономика: Голяма сделка, изискваща благоразумие.

 

Неутралност: Силно влияние.

 

Разум: Сериозното и истинско разсъждение води до решения.

 

 

 

                                    31.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Повлиян от власт.

 

Невинност: Повлиян от повърхностни идеи.

 

Съзнание: Повлиян от празни убеждения.

 

Емоция: Повлиян от фалшива емоция.

 

Творчество: Повлиян от повърхностност.

 

Комуникация: Повлиян от празни думи.

 

Амбиция: Повлиян от егоистична амбиция.

 

Служба: Повлиян от самонадеяност.

 

Грижи: Използване на родителско влияние.

 

Икономика: Повлиян от алчност.

 

Неутралност: Повлиян от повърхностни начини.

 

Разум: Повлиян от повърхностна интелигентност.

 

 

 

                            32. ПОСТОЯНСТВО

 

 

            ПРОДЪЛЖАВАНЕТО ПО ТОЗИ НАЧИН Е ПРАВИЛНО-ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ. ДОБРЕ Е ДА ИМАТЕ ЦЕЛ.

 

 

Решение: Устойчиви принципи.

 

Невинност: Това, на което може да се вярва.

 

Съзнание: Устойчива вяра.

 

Емоция: Дълбоко запечатана и устойчива емоция.

 

Творчество: Творчески идеи, които устояват.

 

Комуникация: Трайно съгласие.

 

Амбиция: Способности, които не се променят от печалбите и загубите.

 

Служба: Устойчива лоялност.

 

Грижи: Неразрушима връзка.

 

Икономика: Солидна икономическа основа.

 

Неутралност: Това, което е устойчиво.

 

Разум: Фундаментално разбиране.

 

 

 

                                    32. Линия / Предупредител/ 1

 

                                    Неблагоприятна – няма прогрес

 

 

Решение: Винаги е грешно да се взимат решения, без да се претеглят доказателствата.

 

Невинност: Винаги е грешно да се предприема ход без адекватен опит.

 

Съзнание: Грешно е да заявяваш по-висши ценности преждевременно.

 

Емоция: Да се втурнеш в емоционална обвързаност прибързано е винаги грешно.

 

Творчество: Никога не е правилно да изразиш идея без адекватно обмисляне.

 

Комуникация: Винаги е грешно да постигнеш съгласие преждевременно.

 

Амбиция: Винаги е грешно да гониш цел без достатъчно планиране.

 

Служба: Никога не е правилно да се заемеш със задача без достатъчно подготовка.

 

Грижи: Никога не е правилно да очакваш прекалено много.

 

Икономика: Никога не е правилно да правиш сделки без солидна финансова база.

 

Неутралност: Създаване на постоянство твърде бързо.

 

Разум: Винаги е грешно да се опитваш да стигнеш до заключение твърде бързо.

 

 

 

                                  32.Линия / Предупредител/ 2

 

                                 Избягване на бъдеща вина

 

 

Решение: Да действаш в рамките на властта.

 

Невинност: Да действаш в рамките на опита.

 

Съзнание: Да избягваш всякакво морално превъзходство.

 

Емоция: Да виждаш чувствата такива, каквито са.

 

Творчество: Да не излизаш извън рамките на приемливото.

 

Комуникация: Да не казваш твърде много.

 

Амбиция: Да не натискаш твърде силно.

 

Служба: Да не поемаш отговорности отвъд възможностите си.

 

Грижи: Да не очакваш твърде много. 

 

Икономика: Да не надхвърляш лимита на финансовите си възможности.

 

Неутралност: Да не надхвърляш лимита на ресурсите си.

 

Разум: Да не отиваш отвъд лимита на разбирането.

 

 

 

                                 32.Линия / Предупредител/ 3

 

                      Ако продължаваш по този начин-ще съжаляваш  

 

 

Решение: Непостоянното претегляне на доказателствата неминуемо води до грешни решения.

 

Невинност: Ако не действате винаги в рамките на опита, това води до неизбежна несигурност.

 

Съзнание: Непостоянното морално поведение води до неминуема загуба на съзнание.

 

Емоция: Ако не винаги си честен в чувствата си, това води до постоянно нещастие и разочарование.

 

Творчество: Ако не винаги си верен на оригиналните идеи, това води до постоянен артистичен провал.

 

Комуникация: Периодичните лъжи водят до неизбежни неразбирателства.

 

Амбиция: Ако не винаги действаш в рамките на възможностите си, това води до неизбежна фрустрация.

 

Служба: Периодичната небрежност към задълженията води до там, че да ви смятат за ненадежден.

 

Грижи: Непостоянната грижа води до неизбежни проблеми.

 

Икономика: Ако не винаги сте благоразумни, това води до неминуема загуба.

 

Неутралност: Липса на постоянство.

 

Разум: Ако не си постоянен в метода, това води до неизбежни грешки.

 

 

 

                                 32.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Невъзможно е да вземеш решение.

 

Невинност: Тук няма какво да се научи.

 

Съзнание: В тази ситуация няма по-висша ценност.

 

Емоция: Тук няма да откриете любов.

 

Творчество: Това не е валидна идея.

 

Комуникация: Няма да се постигне съгласие.

 

Амбиция: Тук няма цел за постигане.

 

Служба: Няма стойностна задача за изпълнение.

 

Грижи: Това не е ситуация, където ще се получи растеж.

 

Икономика: Няма да придобиете печалба.

 

Неутралност: Няма да спечелите нищо.

 

Разум: По този път няма да се намери решение.

 

 

 

                                32. Линия / Предупредител/ 5

 

                            Успех в малките неща – неблагоприятна за големите

 

 

Решение: Следването на догмата в малките решения е приемливо, но в случаи на трудни решения е грешно.

 

Невинност: Добре е да вярвате на другите там, където имат предишен опит, но е грешно там, където нямат такъв.

 

Съзнание: Да уповаваш на вярата е добре, но има моменти, където тази вяра може да бъде предизвикана.

 

Емоция: Емоционалната стабилност е добра във връзката, но може да се сметне от другите за студенина.

 

Творчество: Добре е да следвате приетите методи на изразяване, но е лошо да не бъдете оригинален.

 

Комуникация: Да говориш предсказуемо е добре, за да си в тон с другите, но е лошо, когато се търси истинско съгласие.

 

Амбиция: Предсказуемостта е добра, когато няма амбиции, но не е добродетел, ако се преследват нови цели.

 

Служба: Нормалните методи са добри в случай на прости задължения, но са лоши при по-трудните.

 

Грижи: Простата дисциплина е добра за справяне с обикновени проблеми, но е лоша при извънредни ситуации.

 

Икономика: Избягването на риска е за аплодиране в нормално време, но не е добродетел когато идват истински възможности.

 

Неутралност: Предсказуемостта е добра в обикновено време, но е лоша при извънредни ситуации.

 

Разум: Добре е да следвате приетите методи при прости проблеми, но не се препоръчва за работа с по-трудните.

 

 

 

                           32.Линия / Предупредител/ 6

 

                           Неблагоприятна

 

 

Решение: Постоянната смяна на мнението води до загуба на контрол.

 

Невинност: Ако се отегчаваш бързо, това води до несигурност.

 

Съзнание: Ако постоянно сменяш убежденията си, това води до загуба на съзнание.

 

Емоция: Нуждата постоянно да задоволяваш чувствата води до нещастие.

 

Творчество: Да скачаш от идея на идея не е креативно.

 

Комуникация: Да говориш заради самото говорене няма да доведе до съгласие.

 

Амбиция: Ако не можеш да определиш целта си, ще се провалиш.

 

Служба: Ако често променяте лоялността си, ще ви сметнат за ненадеждни.

 

Грижи: Променливата грижа дестабилизира връзката.

 

Икономика: Постоянното търсене на нови сделки води до загуба.

 

Неутралност: Безпокойство.

 

Разум: Неспособността да се концентрираш върху един проблем означава, че решения не могат да се намерят.

 

 

 

                                 33. ОТСТЪПЛЕНИЕ

 

                    МАЛКИ ПОСТИЖЕНИЯ СА

                    ВЪЗМОЖНИ С ПОСТОЯНСТВО

 

 

Решение: Най-добре е по това време да не взимате големи решения.

 

Невинност: Най-добре е по това време да не използвате шансовете.

 

Съзнание: По това време най-добре е да останете пасивни.

 

Емоция: Най-добре е да не действате според чувствата си през този период.

 

Творчество: Най-добре е да оставите идеята настрана, докато не дойде времето да се изрази правилно.

 

Комуникация: Най-добре е да не казвате нищо, за да избегнете непечеливш спор.

 

Амбиция: Най-добре е да направите тактическо отстъпление, за да съхраните сили.

 

Служба: Времето не е подходящо да действате по инициатива.

 

Грижи: Най-добре през това време е да не се месите.

 

Икономика: Най-добре е по това време да не поемате финансови ангажименти.

 

Неутралност: Тактическо отстъпление.

 

Разум: По това време най-добре е да не търсите логични обяснения.

 

 

 

                                      33.Линия / Предупредител/ 1

 

                                      Опасност – не действайте

 

Решение: Твърде късно е да променяте решението. По-добре не правете нищо.

 

Невинност: Твърде късно е да използвате невежеството като оправдание. По-добре приемете последствията.

 

Съзнание: Твърде късно е да поправяте вредите, нанесени от егото. По-добре оставете нещата да следват собствения си ход.

 

Емоция: Чувствата са станали твърде силни, за да ги промените. Ако има болка, по-добре е просто да я понесете.

 

Творчество: Твърде късно е да искате да промените идея. Ако има критика, по-добре е да я приемете.

 

Комуникация: Твърде късно е да върнете назад казаното. По-добре е просто да приемете последствията.

 

Амбиция: Твърде късно е да отстъпите. По-добре е да приемете това, което се случва. 

 

Служба: Късно е да си признаете неадекватността. По-добре приемете последствията.

 

Грижи: Твърде късно е да промените нещата. Понесете сърдечната болка.

 

Икономика: Твърде късно е да се откажете от ангажимента. По-добре приемете последствията.

 

Неутралност: Твърде късно за промяна на мнението.

 

Разум: Късно е да си признаете грешката. По-добре приемете последствията.

 

 

 

                                          33.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Ако решението е достатъчно честно и справедливо, никой няма да го оспори.

 

Невинност: Ако характерът е достатъчно чист, никой няма да го поквари.

 

Съзнание: Ако вярата е достатъчо силна, нищо не може да я пречупи.

 

Емоция: Ако чувството е достатъчно силно, нищо не може да го промени.

 

Творчество: Ако идеята е достатъчно силна, нищо не може да я унищожи.

 

Комуникация: Ако истината е достатъчно силна, никой не може да я спре да излезе наяве.

 

Амбиция: Ако убеждението е достатъчно силно, нищо не може да го разруши.

 

Служба: Ако лоялността е достатъчно силна, нищо не може да я пречупи.

 

Грижи: Ако връзката е достатъчно дълбока, нищо не може да я разруши.

 

Икономика: Ако благоразумието е достатъчно силно, нищо не може да ви нарани финансово.

 

Неутралност: Твърде силно за да бъде разрушено.

 

Разум: Ако разсъжденията са напълно логични, никой не може да ги оспори.

 

 

 

                                        33.Линия / Предупредител/ 3

 

                                        Късмет

 

 

Решение: Трудно е да върнеш назад решение. Най-добре е да се направи постепенно, за да избегнеш загуба на респект.

 

Невинност: Трудно е да признаеш невежество. По-добре е да правите нещата по начин, който предпазва от притеснения.

 

Съзнание: Трудно е да се откажете от егото. Това трябва да стане постепенно.

 

Емоция: Трудно е да се извините. Направете го деликатно и постепенно, за да избегнете притесненията.

 

Творчество: Трудно е да се откажете от идея без стойност. Най-добре е да го направите по начин, по който критиката да се сведе до минимум.

 

Комуникация: Трудно е да отстъпите от спор. Направете го постепенно, за да избегнете атаки.

 

Амбиция: Трудно е да се откажете от конкуренцията. Най-добре е да го направите постепенно, за да избегнете загубата на респект.

 

Служба: Трудно е да признаете неадекватност в задачата. Най-добре е да го направите по начин, свеждащ до минимум загубата на респект.

 

Грижи: Болезнено е да промените сърцето си, по-добре дайте път постепенно.

 

Икономика: Трудно е да промените курса. Направете го постепенно, за да сведете риска до минимум.

 

Неутралност: Постепенно отстъпление в опасни обстоятелства.

 

Разум: Трудно е да признаете грешка. Направете го постепенно, за да избегнете загуба на респект.

                                      33.Линия / Предупредител/ 4

 

                                     Късмет в дългосрочен план

 

 

Решение: Признаването на грешката в преценката причинява загуба на гордостта, но печели уважението на тези, които са честни.

 

Невинност: Признаването на невежеството води до загуба на гордостта, но предизвиква закрилническо отношение у другите.

 

Съзнание: Отстъплението вреди на егото, но окуражава растежа в съзнанието.

 

Емоция: Извинението поражда притеснения, но задълбочава истинските чувства.

 

Творчество: Признаването, че идеята не е добра означава изгубена гордост, но и истински артист.

 

Комуникация: Отстъпването от спор буди присмех, но разширява шансовете да ви се вярва в бъдеще.

 

Амбиция: Отстъплението от конкуренция наранява гордостта, но увеличава истинската сила.

 

Служба: Признаването на неадекватността наранява личната гордост, но показва, че може да се разчита на вас.

 

Грижи: Промяната в сърцето наранява гордостта, но задълбочава връзката.

 

Икономика: Отказването от финансов ангажимент води до вдигане на вежди, но подобрява дълготрайната сигурност.

 

Неутралност: Отстъпление, причиняващо краткосрочна загуба, но дълготрайна печалба.

 

Разум: Признаването на грешката води до изгубена гордост, но и до рационален ум.

 

 

 

                                        33.Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Да откриеш точната възможност за промяна на ума и да се придържаш към нея.

 

Невинност: Да намериш точната възможност да признаеш невежеството и да я използваш.

 

Съзнание: Да отхвърлиш с радост егоцентричното поведение и да се придържаш към това.

 

Емоция: Да се извиниш в подходящото време и да не навлизаш отново в спор.

 

Творчество: Да се откажеш от идеята без стойност в точния момент и да устоиш на изкушението да я използваш отново.

 

Комуникация: Да откриеш най-подходящото време да се оттеглиш от спора и да не кажеш нищо повече.

 

Амбиция: Да откриеш най-подходящото време да се оттеглиш и да не се изкушаваш да се върнеш обратно в конкуренцията.

 

Служба: Да откриеш подходящия момент да признаеш неадекватността и да приемеш факта.

 

Грижи: Да намериш най-точното време за промяна в сърцето и да нямаш съмнения.

 

Икономика: Да откриеш точната възможност да направиш икономии и да се придържаш към нея.

 

Неутралност: Да откриеш точното време да отстъпиш.

 

Разум: Да откриеш точния момент да признаеш грешка и да приемеш последствията.

 

 

 

                           33. Линия / Предупредител/ 6

 

                           Прогрес

 

 

Решение: Промяна на мнението в точното време прави верните решения възможни.

 

Невинност: Признаването на невежеството в точното време прави възможно истинското учение.

 

Съзнание: Отхвърляне на егото в точния момент позволява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Извинение в точния момент разчиства пътя за взаимни чувства.

 

Творчество: Изоставяне на идея без стойност разчиства пътя за истинско творчество.


Комуникация: Оттеглянето от спора в подходящия момент разчиства пътя за значим диалог.

 

Амбиция: Тактическото отстъпление прави възможен евентуалния успех.

 

Служба: Признаването на неадекватността предвестява пристигането на по-подходящи задължения.

 

Грижи: Промяната на сърцето в подходящия момент е благоприятна.

 

Икономика: Да правиш икономии в подходящото време стимулира финансовия растеж.

 

Неутралност: Отстъпление, съобразено с подходящото време.

 

Разум: Признаване на грешката в точното време прави логичните изводи възможни.

 

 

 

          

                         34.СИЛА

 

             ПОСТОЯНСТВОТО НОСИ ПРОГРЕС

 

 

Решение: Голяма мъдрост: останете свободни от предразсъдъци.

 

Невинност: Голяма способност за учение: избягвайте изкушението.

 

Съзнание: Сила чрез съзнание: избягвайте егоцентричното поведение.

 

Емоция: Силна емоция: останете симпатизиращи.

 

Творчество: Голяма творческа сила: избягвайте претенциозността.

 

Комуникация: Силни думи: винаги бъдете готови да изслушвате.

 

Амбиция: Голяма сила: избягвайте амбицията заради самата нея.

 

Служба: От голяма полза за каузата: избягвайте самонадеяността.

 

Грижи: Способност да стимулирате истински растеж: останете разбиращи.

 

Икономика: Финансова сила: останете благоразумни.

 

Неутралност: Голяма сила.

 

Разум: Голямо разбиране: останете с отворен ум.

 

 

 

 

 

                                       34.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Действието е неблагоприятно

 

 

Решение: Да вземете решение на базата на малки доказателства е неминуемо грешно.

 

Невинност: Да действаш в област, където имаш малко опит, води до несигурност.

 

Съзнание: Недостатъчната вяра води до загуба на съзнание.

 

Емоция: Несигурност: продължаването по този път води до нещастие.

 

Творчество: Непълна идея: нейното изразяване ще доведе до артистичен провал.

 

Комуникация: Силни думи, които всъщност не означават нищо.

 

Амбиция: Свръх-амбиция: продължаването по този път води до провал.

 

Служба: Твърде много отговорности: ако продължавате така, ще се провалите в задачата.

 

Грижи: Очаквате твърде много: продължаването по този начин изгражда бариери.

 

Икономика: Спекулации без достатъчно ресурси водят до загуба.

 

Неутралност: Да действаш без достатъчно ресурси.

 

Разум: Да продължаваш с непълно разбиране води до неправилни заключения.

 

 

 

                                  34. Линия / Предупредител/ 2

 

                                  Продължаването по този начин носи късмет

 

 

Решение: Мъдростта позволява верни решения.

 

Невинност: Истинската невинност позволява удоволствие.

 

Съзнание: Силната вяра носи по-висше съзнание.

 

Емоция: Истинските чувства намират израз.

 

Творчество: Силните идеи намират израз.

 

Комуникация: Честните думи носят разбиране.

 

Амбиция: Голяма способност, носеща прогрес.

Служба: Отдадеността на задълженията е от голяма полза.

 

Грижи: Истинската грижа е с голяма стойност.

 

Икономика: Продължителното благоразумие води до финансови ползи.

 

Неутралност: Продължително използване на силата.

 

Разум: Продължителната отвореност на ума дава разбиране.

 

 

 

 

                                  34.Линия / Предупредител/ 3

 

                                  Продължаването по този начин е опасно

 

 

Решение: Да насилвате решението е грешно. По-добре е да чакате да стане очевидно.

 

Невинност: Разглезеността е грешна. По-добре е да чакате възможността за истинско удоволствие сама да се появи.

 

Съзнание: Да насилвате съзнанието е грешно. По-добре чакайте то да се развие естествено.

 

Емоция: Преувеличените чувства са опасни. По-добре изчакайте истинското нещо.

 

Творчество: Да тласкате напред идеи без стойност е грешно. По-добре изчакайте истинското вдъхновение.

 

Комуникация: Да налагате мнението си е грешно. Изчакайте докато то бъде правилно разбрано.

 

Амбиция: Да насилвате прогреса е опасно. По-добре изчакайте подходящата възможност.

 

Служба: Преувеличената собствена важност е опасна.По-добре е да изчакате задача, подходяща за възможностите ви.

 

Грижи: Да очаквате твърде много е опасно. По-добре изчакайте подходящото време.

 

Икономика: Търсенето на бърза печалба е рисковано. По-добре изчакайте подходящата възможност.

 

Неутралност: Опасност при форсиране на прогреса.

 

Разум: Да насилвате решение е грешно. По-добре изчакайте докато се появи по-пълно разбиране.

 

 

                                34.Линия / Предупредител/ 4

 

                               Продължаването по този път носи късмет и избягва вината

 

 

Решение: Фундаменталното чувство за справедливост и честност изравнява неточностите и позволява правилни решения.

 

Невинност: Чистото сърце преодолява трудностите и позволява истинско удоволствие.

 

Съзнание: Солидната вяра пренебрегва егото и позволява по-голямо съзнание.

 

Емоция: Честната емоция побеждава трудността и води до щастие.

 

Творчество: Оригиналната идея превъзмогва трудностите при изразяването.

 

Амбиция: Истинската способност премахва пречките и води до прогрес.

 

Служба: Отдадеността на задълженията позволява преодоляване на трудностите и изпълняване на нарежданията.

 

Грижи: Истинската грижа смегчава проблемите и стимулира растежа.

 

Икономика: Благоразумието решава трудностите и позволява финансов прогрес.

 

Неутралност: Фундаменталните ценности преодоляват пречките.

 

Разум: Фундаменталното разбиране решава проблемите и посочва пътя към по-голямо познание.    

 

 

 

                                     34.Линия / Предупредител/ 5

 

                                     Няма нужда от вина

 

 

Решение: Решенията са по-очевидни, отколкото сте смятали.

 

Невинност: Лесно намерена сигурност.

 

Съзнание: По-висшето съзнание е по-реално от очакваното.

 

Емоция: Да изразите чувството е по-лесно от очакваното.

 

Творчество: Идеите идват лесно.

 

Комуникация: Точните думи идват сами.

 

Амбиция: Прогресът е по-лесен отколкото сте смятали.

 

Служба: Нарежданията се оказват по-прости за изпълнение от очакваното.

 

Грижи: Естествената грижа идва по-лесно от очакваното.

 

Икономика: Финансовият напредък е по-лесен от очакваното.

 

Неутралност: Лесен прогрес.

 

Разум: Разбирането идва по-лесно от очакваното.

 

 

 

                                 34. Линия / Предупредител/ 6

 

                               Няма прогрес – Късмет в дългосрочен план

 

 

Решение: Твърдоглавие, водещо до невъзможно решение: добре е да се поучите от това.

 

Невинност: Прекалената самонадеяност води до невъзможна ситуация: това може да бъде урок.

 

Съзнание: Позволява се на егото да влияе на по-висшите ценности и това води до задънена улица. Това е урок.

 

Емоция: Преувеличеното чувство води до проблеми: това може да бъде урок.

 

Творчество: Насилване на творческия прогрес с нещастни резултати: добре е да се поучите от това.

 

Комуникация: Твърдоглавието води до неразрешими спорове: това може да бъде урок.

 

Амбиция: Гола амбиция, водеща до губеща ситуация: добре е да се поучите от това.

 

Служба: Самонадеяността прави лоялността за присмех: смятайте това за урок.

 

Грижи: Липса на разбиране, водеща до негодувание: добре е да се поучите от това.

 

Икономика: Алчност, водеща до финансов застой: това е урок.

 

Неутралност: Твърдоглавие, водещо до задънена улица.

 

Разум: Непреклонна логика, водеща до неразрешим проблем: добре е да се поучите от това.

 

 

 

                                        35.ПРОГРЕС

 

                              ПРОГРЕС

 

 

Решение: Приемането на отложени от преди принципи позволява дълготрайни решения.

 

Невинност: Доверието позволява голямо учение.

 

Съзнание: Приемането на определени неща с вяра позволява съществен напредък в съзнанието.

 

Емоция: Вярата позволява на чувствата да растат.

 

Творчество: Творчески прогрес чрез приемане на стандартите.

 

Комуникация: Изслушването на другите позволява скок в разбирането.

 

Амбиция: Сериозен напредък поради приемане на позицията.

 

Служба: Лоялност, доказваща способност да поемаш повече отговорности.

 

Грижи: Растеж, стимулиран от взаимното доверие.

 

Икономика: Икономически прогрес чрез приемане на финансови ограничения.

 

Неутралност: Прогрес чрез приемане на ситуацията.

 

Разум: Приемането на теорията позволява сериозен растеж в разбирането.

 

 

 

 

                        35.Линия / Предупредител/ 1

 

                      Правилно-продължаването по този път носи евентуален късмет

 

 

 

Решение: Ако решенията не могат да бъдат завършени, по-добре е да запазите хладнокръвие.

 

Невинност: Ако прогресът е обезпокояващ, по-добре останете спокойни.

 

Съзнание: Ако обстоятелствата сякаш пречат на съзнанието, по-добре е да останете непроницаеми.

 

Емоция: Ако чувствата са отблъснати, по-добре останете спокойни.

 

Творчество: Ако идеите са непризнати, по-добре е да останете хладнокръвни.

 

Комуникация: Ако истината не е разбрана, запазете спокойствие.

 

Амбиция: Ако прогресът е блокиран, останете непроницаеми.

 

Служба: Ако обстоятелствата ви пречат да изпълните нарежданията, добре е да запазите хладнокръвие.

 

Грижи: Ако грижовността ви е отхвърлена, най-добре е да останете спокойни.

 

Икономика: Ако обстоятелствата ви заплашват с финансова загуба, останете съсредочени.

 

Неутралност: Прогресът е блокиран.

 

Разум: Ако напредъкът в разбирането сякаш е блокиран, добре е да останете хладнокръвни.

 

 

                                   35.Линия / Предупредител/ 2

 

                                   Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Опитвате се да вземете решение, което не е разбрано: мъдростта му евентуално ще се види.

 

Невинност: Да се чувстваш несигурен дали действаш правилно: сигурността евентуално ще бъде намерена.

 

Съзнание: Да продължаваш да действаш според висшите ценности, но да не откриваш награда: по-голямото съзнание евентуално ще дойде.

 

Емоция: Силни чувства, които не са споделени, но евентуално ще има голямо щастие.

 

Творчество: Постоянство без признание: признанието евентуално ще дойде.

 

Комуникация: Да бъдеш честен и да не ти вярват: истината евентуално ще бъде приета.

 

Амбиция: Способността не води до прогрес: накрая могат да се постигнат големи цели.

 

Служба: Да си отдаден към задълженията без да го признават; лоялността евентуално ще бъде възнаградена.

 

Грижи: Грижа, която не е призната: истинската й стойност евентуално ще се види по-късно.

Икономика: Благоразумие, което не показва резултати: финансов успех ще се постигне евентуално.

 

Неутралност: Прогрес без очевидна посока.

 

Разум: Справяне с проблем без да имаш отговор: евентуално ще се постигне голям прогрес.

 

 

 

 

                              35.Линия / Предупредител/ 3 

 

                             Няма нужда от вина

 

 

Решение: Решенията са подкрепени.

 

Невинност: Невинността е разбрана.

 

Съзнание: Висшият и низшият „аз” са в съгласие.

 

Емоция: Чувствата са споделени.

 

Творчество: Идеите са приети.

 

Комуникация: Другите се съгласяват с казаното.

 

Амбиция: Прогресът е подкрепен.

 

Служба: Лидерите и последователите са в съгласие.

 

Грижи: Грижата е нужна и приета.

 

Икономика: Основните финанси подкрепят спекулацията.

 

Неутралност: Позитивни сили в съгласие.

 

Разум: Теориите са приети.

 

 

 

                            35.Линия / Предупредител/ 4

 

                            Продължаването по този начин е опасно

 

 

Решение: Опасно е да търсите власт.

 

Невинност: Разглезеността е хазартна.

 

Съзнание: Търсенето на морално превъзходство е опасно.

 

Емоция: Егоистичните действия могат да разрушат връзката.

 

Творчество: Претенциозността кани критиката.

 

Комуникация: Ако говориш твърде много, това провокира опасни спорове.

 

Амбиция: Егоистичната амбиция е опасна.

 

Служба: Самонадеяността е рискована.

 

Грижи: Опасно е да използвате родителската грижа заради самата нея.

 

Икономика: Алчността е опасна.

 

Неутралност: Опасност в напредването егоистично.

 

Разум: Опасност в демонстрирането на интелигентност заради самата нея.

 

 

 

                          35.Линия / Предупредител/ 5

 

                          Късмет и прогрес- няма нужда от вина 

 

 

Решение: Честността е по-важна от всичко друго. По-добре не се тревожете за изхода от решенията.

 

Невинност: Чистото сърце е всичко: да пропуснеш нещо поради разглезеност няма значение.

 

Съзнание: Да живееш според висшите ценности е всичко:  няма значение дали си награден със съзнание или не.

 

Емоция: Просто да чувстваш е достатъчно: споделеността не е важна.

 

Творчество: Признанието не е важно: самото творчество е награда.

 

Комуникация: Достатъчно е да окуражаваш конструктивния диалог: резултатите от спора не са важни.

 

Амбиция: Истинската способност е награда сама по себе си: няма значение дали печелиш или губиш.

 

Служба: Лоялността е достатъчна: наградите са без значение.

 

Грижи: Достатъчно е да се грижи, независимо дали тези грижи се признават или не.

Икономика: Икономическата стабилност е всичко: бързите печалби не са важни.

 

Неутралност: Позитивен прогрес без да те интересуват резултатите.

 

Разум: Разбирането е всичко. Няма значение дали се е стигнало до заключения.

 

 

 

                                  35.Линия / Предупредител/ 6

 

                                  Късмет –ако продължавате егоистично, ще съжалявате

 

 

Решение: Сила трябва да се използва само при коригиране на грешни решения. Опасно е да се използва в други ситуации.

 

Невинност: Силната воля има стойност само при устояване на покварата. Ако действате по този начин в обикновени ситуации, това води до унижение.

 

Съзнание: По-висшите ценности трябва да се прилагат само лично. Опасно е да съдиш другите по тях.

 

Емоция: Силовото показване на чувствата има стойност само когато се коригира личния егоизъм. Действането по този начин спрямо другите води до унижение.

 

Творчество: Грешките могат да изискват безкомпромисност, но е опасно да я прилагате като цяло.

 

Комуникация: Твърдите думи трябва да се използват само за да смъмрите себе си. Не бива да ги използвате спрямо другите.

 

Амбиция: Безкомпромисността е допустима само когато изглаждаш способностите си. Опасно е да се опитвате да постигнете прогрес по този начин.

 

Служба:  Гордостта е допустима само на лично ниво, иначе води до унижение.

 

Грижи: Суровата дисциплина е само за коригиране на поведението. Вредно е ако я използвате в друго отношение.

 

Икономика: Безкомпромисността е допустима при коригиране на финансовите грешки, но води до унижения, ако се използа като цяло.

 

Неутралност: Принудителният прогрес е допустим при коригиране на грешките, но е опасен в други ситуации.

 

Разум: Твърдата логика трябва да се използва само при коригиране на грешките. Тя води до унижение, ако целта е дълбоко разбиране.

 

 

 

                           36.НЕГАТИВНОСТ     

 

                   ПОСТОЯНСТВАЙТЕ УМЕЛО –

                     ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ТРУДНОСТИ

 

 

Решение: Време на нечестност.

 

Невинност: Период на несигурност.

 

Съзнание: Период на мрак.

 

Емоция: Време на скрити чувства.

 

Творчество: Време, когато оригиналността не е призната.

 

Комуникация: Никой не иска да чуе истината.

 

Амбиция: Време, през което способностите няма да бъдат признати.

 

Служба: Време, през което истинските лоялности са скрити.

 

Грижи: Период, в който грижата не е призната.

 

Икономика: Време на алчност и посредственост.

 

Неутралност: Неизбежна загуба на позитивните стойности.

 

Разум: Период на ирационалност.

 

 

 

                                  36.Линия / Предупредител/ 1

 

                                  Може да има клюки

 

 

Решение: Припряните решения са грешни. По-добре е да се придържате към принципите си, въпреки неразбирането.

 

Невинност: Големите ходове сега са грешка. Придържайте се към невинността, въпреки присмеха.

 

Съзнание: Търсенето на по-висше съзнание може да доведе до провал. Въпреки присмеха, придържайте се към убежденията си.

 

Емоция: Изразяването на дълбоко сдържани чувства сега ще бъде грешка. Въпреки неразбирането, запазете ги в тайна.  

Творчество: Голямата оригиналност няма да бъде призната сега. По-добре е да запазите тези идеи за друго време, въпреки критичността.

 

Комуникация: По това време голямата честност ще открие само неразбиране. Въпреки че може да има клюки, по-добре е да запазите спокойствие.

 

Амбиция: Амбициозните стъпки могат да свършат с провал. По-добре запазете настоящата си позиция, въпреки неразбирането.

 

Служба: Ще бъде грешно сега да поемате отговорност. По-добре е да останете лоялни към първоначалната кауза, въпреки неразбирането.

 

Грижи: Позволяването на свобода по това време ще бъде грешка. По-добре е да се грижите по ненатрапчив начин, макар че може да има неразбиране.

 

Икономика: Спекулацията ще се докаже като грешка. По-мъдро е да си запазите парите, въпреки че може да има неразбиране.

 

Неутралност: Липса на действие.

 

Разум: Грешка е да си вадите дълготрайни заключения. Въпреки критичността, придържайте се към по-прости теории.

 

 

 

                                  36.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Решенията срещат частично несъгласие, но е по-добре да останете лоялни към принципите си.

 

Невинност: Присмех: въпреки несигурността, по-добре е да се придържате към невинността.

 

Съзнание: Висшите ценности са атакувани, но е по-добре да се придържате към тях.

 

Емоция: По-добре е да останете истински в чувствата си въпреки емоционалната болка.

 

Творчество: Оригиналността е критикувана, но е по-добре да се придържате към артистичните ценности.

 

Комуникация: Истината е атакувана, но е най-добре да останете лоялни към нея.

 

Амбиция: Използвано е предимство поради липса на състезателност.Все още е по-добре да продължавате да подхранвате способностите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията не е разбрана, но е най-добре да останете лоялни.

 

Грижи: Грижовното отношение не е признато, но въпреки това е по-добре да останете грижовни.

 

Икономика: Загубата е неизбежна, най-добре е да останете благоразумни.

 

Неутралност: Частичен успех за негативните ценности.

 

Разум: Теориите са частично неразбрани, най-добре е да останете лоялни към тях.

 

 

 

                               36.Линия / Предупредител/ 3 

 

 

Решение: Корените на несправедливостта са разкрити, макар че това все още не се разбира направо.

 

Невинност: Причината за корупцията е показана такава, каквато е, макар че това може да се възприема само бавно.

 

Съзнание: Съзнанието разкрива фундаментални неистини, макар че с тях не може да се работи твърде бързо.

 

Емоция: Причината за болката е разкрита, макар че с нея не може да се работи незабавно.

 

Творчество: Творческият блокаж е премахнат, макар че се изисква време за развитие.

 

Комуникация: Спорът е спечелен, макар че отнема време това да се приеме.

 

Амбиция: Причината за нечестната конкуренция е видяна, макар че не може да се справите с нея толкова бързо.

 

Служба: Нелоялността е показана, въпреки че не може веднага да се повярва в това.

 

Грижи: Причината за поведението е разкрита, макар че с нея трябва да се работи внимателно.

 

Икономика: Причината за загубата е видяна, макар че е добре да не бъдете твърде припряни.

 

Неутралност: Негативните елементи са показани.

 

Разум: Причината за неразбирането е разкрита, макар че няма да стане очевидна незабавно.

 

 

 

                                        36.Линия / Предупредител/ 4

 

Решение: Фундаменталната несправедливост може да бъде видяна и избегната.

 

Невинност: Корупцията може да се види такава, каквато е и да се избегне.

 

Съзнание: Мракът може да се види такъв какъвто е и това прави изхода възможен.

 

Емоция: Нечестните чувства са показани, а това позволява изход.

 

Творчество: Коренната причина за творческия блокаж е видяна и това позволява да бъде избегната.

 

Комуникация: Нечестните думи са посочени и това позволява изход от спора.

 

Амбиция: Голата амбиция е показана и това позволява да се избегне.

 

Служба: Нелоялността е видяна такава, каквато е и това позволява да бъде избегната.

 

Грижи: Коренната причина за поведението е показана и това позволява да бъде избегната.

 

Икономика: Коренните причини за негативността са показани.

 

Разум: Провалът в разсъжденията може да се види и избегне.

 

 

 

 

                                        36.Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Постоянство

 

 

Решение: Когато контролът е всичко, все още можете да се придържате към принципите.

 

Невинност: Когато корупцията е навсякъде, все още можете да се придържате към невинността.

 

Съзнание: Когато мракът управлява, все още можете да следвате висшите ценности.

 

Емоция: В студена ситуация истинските чувства не бива да се пренебрегват.

 

Творчество: В ситуация без вдъхновение най-добре е да се придържате към оригиналността.

 

Комуникация: Когато нечестността е навсякъде, истината трябва да се носи в ума.

 

Амбиция: В изцяло конкурентна ситуация способностите трябва да се поддържат заради самите тях.

 

Служба: Когато нечестността е навсякъде, най-добре е да останете отговорни.

 

Грижи: Когато грижата е напълно непризната, все още можете да запазите грижовното отношение.

 

Икономика: Когато алчността е навсякъде, все пак запазете благоразумие.

 

Неутралност: Придържане към позитивните ценности пред лицето на натоварващата негативност.

 

Разум: Когато нищо няма да бъде разбрано, все още запазете разсъдливост.

 

 

                                 36.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Сила, която започва да се изтощава.

 

Невинност: Пълна разглезеност, която се доказва като неудовлетворяваща.

 

Съзнание: Ценностите на думи, които се хранят от себе си, се доказват като неудовлетворяващи.

 

Емоция: Егоизмът неизбежно се доказва като неудовлетворяващ.

 

Творчество: Претенциозност, чиято липса на стойност неминуемо се доказва.

 

Комуникация: Нечестност, която неизбежно се разобличава.

 

Амбиция: Гола амбиция, в която всички губят.

 

Служба: Занемаряване на задълженията, което наранява всеки.

 

Грижи: Лошо поведение, което води до още по-лошо поведение.

 

Икономика: Алчност, която се самоунищожава.

 

Неутралност: Негативност, която започва да се изтощава.

 

Разум: Тесногръдата логика унищожава собствените си аргументи.

 

 

 

                   37. ПОДХОДЯЩИ ВРЪЗКИ

 

                   ПОСТОЯНСТВО В МАЛКИТЕ НЕЩА

 

 

Решение: Правилно действие според поведението на другите.

 

Невинност: Да откриеш сигурност чрез взаимен респект.

 

Съзнание: Съзнание за позицията в схемата на нещата. 

 

Емоция: Стабилна връзка, основана на взаимен респект.

 

Творчество: Правилна пропорция.

 

Комуникация: Балансиран дебат, в който на всеки е позволено да говори.

 

Амбиция: Компромис с личната амбиция заради общата цел.

 

Служба: Да действаш правилно в екип съгласно позицията.

 

Грижи: Подходящи връзки в семейството: толерантността помага.

 

Икономика: Благоразумие, упражнявано в стабилна икономическа ситуация.

 

Неутралност: Да действаш съгласно позицията.

 

Разум: Факти, разглеждани във взаимовръзка един с друг.

 

 

 

                                37.Линия / Предупредител/ 1

 

                                Избягване на бъдеща вина

 

 

Решение: Безпристрастността от самото начало предотвратява отклонения в бъдеще.

 

Невинност: Строга дисциплина, причината за която може да получи одобрение по-късно.

 

Съзнание: Самонаблюдение отстрани спестява по-късна самозаблуда.

 

Емоция: Честността в началото предотвратява болката по-късно.

 

Творчество: Творческата дисциплина в началото предотвратява пукнатините по-късно.

 

Комуникация: Честността на диалога отначало спестява по-късните лъжи.

 

Амбиция: Ако отхвърлите фалшивите цели в началото, ще предотвратите отклоненията в бъдеще.

 

Служба: Дисциплината в началото на задачата спестява проблемите по-късно.

 

Грижи: Ако се отнасяте строго към младежа, това ще предотврати изграждането на лоши навици в характера по-късно.

 

Икономика: Благоразумието в началото спестява дългове в бъдеще.

 

Неутралност: Дисциплина в началото.

 

Разум: Внимание към метода отначало ще спести бъдещи грешни изводи.

 

 

 

                                     37.Линия / Предупредител/ 2

 

                                     Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Не е време за твърде големи решения: вниманието трябва да е фокусирано върху малките неща.

 

Невинност: Не е време да действате импулсивно: по-добре е да вървите заедно с другите.

 

Съзнание: Не е време за по-висше съзнание: практически проблеми изискват внимание.

 

Емоция: Не е време за лични чувства: практическите нужди на връзката изискват внимание.

 

Творчество: Не е време за артистични постижения: обърнете внимание на делничните аспекти на творчеството.

 

Комуникация: Не е време за постигане на съгласие, достатъчно е просто да не спорите.

 

Амбиция: Не е време за лична амбиция: обърнете внимание на делничните неща.

 

Служба: Не е време за повече отговорност: обърнете внимание на ежедневните задължения.

 

Грижи: Не е време да позволявате независими действия: практични проблеми изискват внимание.

 

Икономика: Не е време за големи инвестиции: обърнете внимание на делничните икономически проблеми.

 

Неутралност: Практически проблеми имат нужда от внимание.

 

Разум: Няма да откриете големи решения: базисни факти изискват внимание.

 

 

                                  37.Линия / Предупредител/ 3

 

                                  Опасност и неизбежна вина, но накрая късмет

 

 

Решение: Налагането на дисциплина може да изглежда сурово, но е за предпочитане пред свобода, рушаща стабилността.

 

Невинност: Наказанията могат да изглеждат несправедливи, но са за предпочитане пред липсата на дисциплина.

 

Съзнание: Отиващата твърде далече самодисциплина може да доведе до известно съжаление, но е по-благоприятно отколкото да се позволи разпуснатост.

 

Емоция: Отиващата твърде далече емоционална честност причинява болка, но е за предпочитане пред това да криеш чувствата си.

 

Творчество: Творческите задръжки изглеждат сякаш пропиляват идеята, но са за предпочитане през артистичната разпуснатост.

 

Комуникация: Избухванията могат да породят лоши чувства, но са за предпочитане пред нечестността.

 

Амбиция: Отиващата твърде далече самодисциплина е за предпочитане през разпуснатостта.


Служба: Вниманието към детайла може да изглежда твърде педантично, но е за предпочитане пред разпуснатостта.

 

Грижи: Отиващите твърде далече наказания нараняват сърцето, но са за предпочитане пред игнорирането на проблема.

 

Икономика: Отиващото твърде далече благоразумие може да се сметне за посредственост, но е за предпочитане пред екстравагантността.

 

Неутралност: Строгата дисциплина е за предпочитане пред разпуснатостта.

 

Разум: Вниманието към детайла може да изглежда маловажно, но е за предпочитане пред по-широк възглед, водещ до грешки.

 

 

 

                                     37.Линия / Предупредител/ 4

 

                                     Много късмет

 

 

Решение:   Вземането на неегоистични решения предизвиква респект.

 

Невинност: Правилното действие носи сигурност.

Съзнание: Правилното действие вдъхновява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Честността за чувствата запазва връзката здрава.

 

Творчество: Вниманието към техниката позволява на творческите идеи да текат.

 

Комуникация: Личната честност насърчава открития диалог.

 

Амбиция: Постоянната бдителност позволява да се видят отворените възможности.

 

Служба: Отдадеността на задълженията позволява успеха на големи проекти.

 

Грижи: Постоянната грижа насърчава растежа.

 

Икономика: Благоразумието в малките неща окуражава цялостното икономическо здраве.

 

Неутралност: Внимание към благосъстоянието като цяло.

 

Разум: Подхождането към проблемите методично позволява тяхното решение.

 

 

 

                                37.Линия / Предупредител/ 5

 

                                Късмет- няма нужда да се тревожите

 

 

Решение: Водени от примера.

 

Невинност: Искате да учите, следователно признавате невежеството.

 

Съзнание: По-висшето съзнание в действие като пример за другите.

 

Емоция: Показване на любов чрез действие.

 

Творчество: Истинското творческо изразяване кани вдъхновението.

 

Комуникация: Окуражаване на диалога като сте внимателни.

 

Амбиция: Амбицията без състезателност вдъхновява взаимната помощ.

 

Служба: Съвестното изпълнение на нарежданията поражда респект.

 

Грижи: Окуражаване чрез пример.

 

Икономика: Истинският икономически усет окуражава личното благоразумие.

 

Неутралност: Уверено действие , без да се страхуваш за позицията.

 

Разум: Признаване на невежеството в опит да се открие по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                               37.Линия / Предупредител/ 6

 

                               Евентуален късмет

 

 

Решение: Честните решения са признати накрая.

 

Невинност: Действане правилно в точното време води до бъдеща сигурност.

 

Съзнание: Моралното поведение позволява евентуален растеж.

 

Емоция: Честната емоция намира израз накрая.

 

Творчество: Искреното творчество намира евентуално признание.

 

Комуникация: В истината накрая е повярвано.

 

Амбиция: Стойностните цели евентуално постигат успех.

 

Служба: Отдадеността на задълженията накрая е призната.

 

Грижи: Ползата от истинската грижа се вижда накрая.

 

Икономика: Ползите от благоразумието евентуално се виждат.

 

Неутралност: Евентуални резултати от честното поведение.

 

Разум: Проблем, решаван методично, евентуално намира отговор.

 

 

 

                              38.ОПОЗИЦИЯ

 

                    МАЛКО КЪСМЕТ

 

 

Решение: Противоположните аргументи предизвикват неочаквани решения.

 

Невинност: Неприятностите предизвикват неочаквано учение.

 

Съзнание: Случайни ситуации дават неочаквано прозрение.

 

Емоция: Случайни сблъсъци предизвикват неочаквани чувства.

 

Творчество: Противоположни влияния пораждат неочаквани творчески идеи.

 

Комуникация: Противоположни идеи, които предизвикват неочаквано съгласие.

 

Амбиция: Предизвикателства, които могат да разкрият неочаквани възможности.

 

Служба: Привидно безсмислени задачи носят неочаквани бонуси.

 

Грижи: Сблъсъци, които пораждат внезапни взаимни чувства.

 

Икономика: Разноски, предизвикващи неочаквани печалби.

 

Неутралност: Противоположни негативни влияния дават случайни позитивни резултати.

 

Разум: Противоположни идеи, предизвикващи неочаквано разбиране.

 

 

 

                                         38.Линия / Предупредител/ 1

 

 

Решение: Решение, което изглежда невъзможно ще се забави: евентуално ще стане очевидно. Пазете се да не злоупотребявате с власт.

 

Невинност: Ако ситуацията изглежда невъзможна, изчакайте: евентуално пътят ще се покаже сам. Пазете се от изкушение.

 

Съзнание: Ако съзнанието е предотвратено, приемете го: то ще се върне навреме. Пазете се от егото.

 

Емоция: Привидно неразрешим изблик на характера: времето може да излекува това. Пазете се от фалшива емоция.

 

Творчество: Не преследвайте вдъхновението, то ще дойде когато му е времето. Пазете се от идеи без стойност.

 

Комуникация: Това, което трябва да се каже, оставете настрана засега: подходящата възможност сама ще дойде. Пазете се от лъжци.

 

Амбиция: Ако прогресът е блокиран, не го преследвайте: подходящата възможност сама ще дойде. Пазете се от измами.

 

Служба: Ако задачата е твърде взискателна, оставете я засега: след време евентуално ще стане възможна. Пазете се от ненадеждни началници.

 

Грижи: Ако децата са лоши, те ще се поправят с времето. Пазете се от изблици на гняв.

 

Икономика: Ако разноските не могат да бъдат посрещнати, изчакайте: ще откриете начин по-късно. Пазете се от кражби.

Неутралност: Оставяне проблемите настрана.

 

Разум: Ако проблемът се окаже твърде труден, оставете го: отговорът сам ще се покаже след време. Пазете се от корупция в мисленето.

 

 

 

                                   38.Линия / Предупредител/ 2

 

                                   Безупречност

 

 

Решение:  Прости решение: в това няма нищо грешно.

 

Невинност: Няма нищо лошо в това да се действа простичко.

 

Съзнание: Няма нищо грешно в простотата.

 

Емоция: Простите чувства не са грешни.

 

Творчество: Няма нищо лошо в простите идеи.

 

Комуникация: Неформалното общуване не е грешно.

 

Амбиция: Няма нищо лошо да предприемаш малки стъпки.

 

Служба: Не е грешно да действаш според възможностите.

 

Грижи: Няма нищо лошо в простите, грижовни действия.

 

Икономика: Простото благоразумие не е грешно.

 

Неутралност: Действие по прост начин.

 

Разум: Няма нищо грешно в простата линия на мислене.

 

 

 

                               38.Линия / Предупредител/ 3

 

                               Лош старт, добър край

 

 

Решение: Изглеждащи невъзможни решения стават евентуално очевидни.

 

Невинност: Лоша ситуация, която се обръща накрая.

 

Съзнание: Смачкано его: съзнание се открива евентуално накрая.

 

Емоция: Изблици на характера, водещи до откриване на съвместимост.

Творчество: Изглеждащи безполезни идеи показват евентуалната си стойност накрая. 

 

Комуникация: Съгласието изглежда напълно невъзможно, но евентуално ще дойде.

 

Амбиция: Изглеждаща неизбежна загуба води до евентуален прогрес.

 

Служба: Задачата изглежда невъзможна, но евентуално ще бъде решена.

 

Грижи: Поведение, изглеждащо невъзможно, евентуално ще бъде поправено.

 

Икономика: Финансова ситуация, изглеждаща невъзможна, ще защити себе си накрая.

 

Неутралност: Изглеждаща неизбежна загуба.

 

Разум: Проблем, изглеждащ невъзможен, накрая евентуално ще бъде разбран.

 

 

 

                                 38.Линия / Предупредител/ 4

 

                                 Опасност, но се се обвинявайте

 

 

Решение: Малко парче от доказателство прави трудно решение по-очевидно.

 

Невинност: В трудна ситуация се открива приятел.

 

Съзнание: При трудни обстоятелства се открива ръководство.

 

Емоция: Противоположни чувства откриват определена съвместимост чрез чувства.

 

Творчество: Въпреки липсата на разбиране, идеите намират определено признание.

 

Комуникация: Въпреки опозицията определени думи намират симпатия.


Амбиция: Въпреки конкуренцията, се откриват сродно мислещи приятели.

 

Служба: Въпреки трудностите, отдадеността на задълженията е призната.

 

Грижи: Сблъсък с детето прокарва нова линия на комуникация.      

 

Икономика: Много обтегната финансова ситуация, показваща малка, но неочаквана възвръщаемост.

 

Неутралност: Подкрепа в трудна ситуация.

 

Разум: Труден проблем прокарва нишка.

 

 

 

                                       38.Линия / Предупредител/ 5         

 

                                       Силата е правилна- няма нужда от вина

 

 

Решение: Не е грешно да взимате непопулярни решения, когато те са необходими.

 

Невинност: Не е грешно да се доверите на някого.

 

Съзнание: Не е грешно да следвате ръководство, когато ви се даде.

 

Емоция: Не е грешно да откликнеш на истинската емоция.

 

Творчество: Не е грешно да следвате вдъхновението, без значение на пречките.

 

Комуникация: Не е грешно да се съгласите с тези, които говорят истината.

 

Амбиция: Правилно е да използвате шанса, когато ви се предложи.

 

Служба: Не е грешно да приемете помощ, когато ви се предложи.

 

Грижи: Децата трябва да се окуражават, когато покажат признаци на зрялост.

 

Икономика: Не е грешно да приемете финансова помощ, когато е нужна.

 

Неутралност: Приемане на помощ, когато се предлага.

 

Разум: Правилно е да следвате нишката.

 

 

 

                         38.Линия / Предупредител/ 6

 

                        Не е толкова опасно, колкото изглежда- евентуален късмет

 

 

Решение: Разбирането на истинската природа на решението го прави по-очевидно.

 

Невинност: Ненадеждното отношение трябва да бъде изоставено, евентуално ще намерите сигурност.

 

Съзнание: Липсата на съзнание не може да се коригира с лични усилия. Ръководство води до евентуален прогрес.

 

Емоция: Трябва да се покаже повече симпатия към чувствата на другите: това позволява евентуално щастие.

 

Творчество: Критиката трябва да бъде отбелязана, това позволява по-голяма креативност по-късно.

 

Комуникация: Изслушването на другите прави комуникацията по-лесна.

 

Амбиция: Да изоставиш конкуренцията заради самата нея позволява евентуален прогрес.

 

Служба: Приемането на позицията съдейства за изпълнение на задачите.

 

Грижи: Въздържайте гнева си: ако се опитате да разберете, това окуражава евентуалния растеж.

 

Икономика: Посредствеността трябва да се избегне: чувствителната щедрост води до евентуален финансов растеж.

 

Неутралност: Негативни влияния се превръщат в позитивни.

 

Разум: Да виждаш проблема такъв, какъвто е разширява шансовете за неговото решаване.

 

 

 

                       39.ПРЕЧКИ   

 

                    ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ-

    ПОСТОЯНСТВОТО НОСИ ЕВЕНТУАЛЕН КЪСМЕТ

 

Решение: Напред лежат решения, които изглеждат невъзможни: най-добре е да спрете и да потърсите нов подход.

 

Невинност: Действията ви са предотвратени: най-добре е да чакате и да потърсите път.

 

Съзнание: Нещо отвътре блокира по-висшето съзнание: изисква се промяна на отношението.

 

Емоция: Нещо блокира истинската емоция: егоистичното поведение трябва да се промени.

 

Творчество: Творчески блок: най-добре е да спрете и да се огледате за нов подход.

 

Комуникация: Пред вас има несъгласие: най-добре спрете и намерете дипломатичен начин да се справите с него.

 

Амбиция: Пречки към прогреса: най-добре е да спрете и да потърсите по-малко амбициозен начин да се справите с тях.

 

Служба: Проблем стои на пътя на задълженията:най-добре е да спрете и да потърсите нов подход.

 

Грижи: Враждебност към грижата. Най-добре отделете време да откриете нов подход.

Икономика: Пред вас има проблеми: най-добре е да спрете и да потърсите финансов съвет.

 

Неутралност: Пречки, изискващи тактическо отстъпление.

 

Разум: Пред вас има проблеми, изглеждащи неразрешими: препоръчително е да спрете и да потърсите нов подход.

 

 

                                       39.Линия / Предупредител/ 1

 

 

Решение: Най-добре е да изчакате подходящото време за вземане на решение.

 

Невинност: Ако действате сега, ще бъде грешка. Най-добре изчакайте подходящото време.

 

Съзнание: Съзнанието е възпрепятствано в момента. По-добре изчакайте подходящото време.

 

Емоция: Времето не е подходящо да изразявате чувствата си. Най-добре е да чакате.

 

Творчество: По-добре изчакайте вдъхновението да се появи в собственото си време.

 

Комуникация: Най-добре е да изчакате появата на подходящата възможност да кажете това, което трябва да бъде казано.

 

Амбиция: Най-добре е да изчакате подходящата възможност да постигнете прогрес.

 

Служба: Най-добре е да изчакате подходящото време да изпълните нарежданията.

 

Грижи: Не е времето сега да позволите свобода. По-добре изчакайте.

 

Икономика: Сега не е добро време за сделки. По-добре изчакайте подходящата възможност.

 

Неутралност: Принудителен прогрес.

 

Разум: По-добре изчакайте да се появи решението.

 

 

 

                                         39.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Неспособност за вземане на решения заради липса на доказателство.

 

Невинност: Не е възможно действие заради другите.

 

Съзнание: Пречки към по-висшето съзнание заради физически обстоятелства.

Емоция: Емоционалният блок е по вина на някой друг.

 

Творчество: Творческият блок е резултат от външни обстоятелства.

 

Комуникация: Несъгласията, които пречат на открития диалог са по вина на другите.

 

Амбиция: Пречки към прогреса, причинени от други.

 

Служба: Проблемите, които застават на пътя са по вина на други.

 

Грижи: Враждебност към грижата, причинена от външни обстоятелства.

 

Икономика: Финансови проблеми, причинени от външни обстоятелства.

 

Неутралност: Пречки заради външни обстоятелства.


Разум: Разбирането не е възможно поради липса на информация.

 

 

 

                                    39.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Решението изглежда невъзможно. Откажете се.

 

Невинност: Невъзможна ситуация. Откажете се.

 

Съзнание: Насилването на съзнанието води до проблеми. По-добре е да спрете.

 

Емоция: Чувства, които не са споделени. Откажете се.

 

Творчество: Творческите идеи не са разбрани. Най-добре се откажете от тях.

 

Комуникация: Думите няма да бъдат разбрани. По-добре не казвайте нищо.

 

Амбиция: Прогрес, който води до проблеми. По-добре е да се върнете назад.

 

Служба: Отговорности, които са невъзможни. Най-добре е да го признаете.

 

Грижи: Грижа, която среща съпротива. По-добре е да се откажете.

 

Икономика: Опасна спекулация:по-добре се откажете.

 

Неутралност: Позитивен прогрес, водещ до проблеми.

 

Разум: Проблемът се оказва нерешим, откажете се.

 

 

 

                                39.Линия / Предупредител/ 4

 

Решение: Решението не е възможно: спирането води до споделена перспектива.

 

Невинност: Невъзможна ситуация: чакането носи добри приятели.

 

Съзнание: Съзнанието е блокирано: чакането носи споделени идеи.

 

Емоция: Емоциите няма да бъдат върнати: чакането носи споделени чувства.

 

Творчество: Идеите няма да бъдат разбрани: спирането позволява съпоставяне със сродни идеи.

 

Комуникация: Съгласието изглежда невъзможно: спирането носи приятелски думи.

 

Амбиция: Прогресът води до проблеми: спирането води до взаимно сътрудничество.

 

Служба: Невъзможно е да изпълните задълженията си: изчакването води до сътрудничество.

 

Грижи: Грижите могат да срещнат съпротива: чакането нови взаимно разбиране.

 

Икономика: Спекулациите могат да означават проблеми: чакането води до споделяне на финансовите задължения.

 

Неутралност: Прогрес, водещ до проблеми: чакането води до сътрудничество.

 

Разум: Разбирането е невъзможно: спирането нови споделено знание.

 

 

 

                                     39.Линия / Предупредител/ 5  

 

 

Решение: Когато решението изглежда невъзможно, се появява ново доказателство.

 

Невинност: Когато ситуацията е невъзможна, приятели идват да помогнат.

 

Съзнание: Когато висшето съзнание изглежда невъзможно, се открива ръководство.

 

Емоция: Когато чувствата са отхвърлени, се появяват нови чувства за да компенсират.

 

Творчество: По средата на творческия блок се появява идея.

 

Комуникация: По средата на несъгласието се чуват приятелски думи.

 

Амбиция: Сътрудничество се ражда от пречките към прогреса.

 

Служба:Задълженията изглеждат невъзможни, отговорността е споделена.

 

Грижи: Когато грижата е отхвърлена, открива се ново ниво на връзката.

Икономика: Когато финансовата стабилност е заплашена, пристига помощ.

 

Неутралност: Когато има пречки, пристига помощ.

 

Разум: Когато решението изглежда невъзможно, идва полезна информация.

 

 

 

                         39.Линия / Предупредител/ 6

 

                         Търсенето на съвет носи късмет

 

 

Решение: По-добре е да спрете и да потърсите по-широка перспектива.

 

Невинност: По-добре е да спрете и да потърсите помощ.

 

Съзнание: По-добре е да спрете и да потърсите ръководство.

 

Емоция: По-добре е да спрете и да потърсите опитен съвет.

 

Творчество: По-добре е да спрете и да се поучите от майсторите.

 

Комуникация: По-добре е да спрете и да послушате гласа на опита.

 

Амбиция: По-добре да спрете да натискате и да потърсите опитен съвет.

 

Служба: По-добре е да спрете и да поискате съвета на висшестоящите.

 

Грижи: По-добре е да спрете и да се опитате да видите ситуацията от по-широка перспектива.

 

Икономика: По-добре е да се откажете от сделките и да потърсите финансов съвет.

 

Неутралност: Отстъпление от препятствията и оставане позитивни в търсене на по-широка перспектива.

 

Разум: По-добре е да спрете и да потърсите по-обширно познание.   

 

 

 

 

                              40.ОБЛЕКЧЕНИЕ

 

                    КЪСМЕТ

 

 

Решение: Периодът на нерешителност е към своя край. Време е да се върнете към нормалното. Ако някое решение все още е останало настрани, трябва да се вземе сега.

 

Невинност: Периодът на несигурност е към края си. Време е да се върнете към нормалното. Ако имате изостанали проблеми, справете се с тях сега.

 

Съзнание: Периодът на мрак е към края си и съзнанието може да се възвърне. Ако има някаква вина, справете се с нея сега.

 

Емоция: Периодът на напрежение е към края си и нормалните отношения да се възстановят. Време е да се справите със застоялите чувства.

 

Творчество: Творческият блок идва към края си и е време да се върнете към нормалното. Неизразените идеи могат да се изследват сега.

 

Комуникация: Периодът на напрежение идва към края си и диалогът може да се поднови. Ако е останало нещо за казване, кажете го сега.

 

Амбиция: Периодът на борба е към края си и е време да се върнете към нормалното. Ако нещо е останало да се направи, то трябва да се направи сега.

 

Служба: Трудната задача е близо до изпълнение и е уместно да се върнете към нормалното. Всичко, което е изостанало, свършете сега.

 

Грижи: Напрегнатият период е към края си и нормалната връзка ще се възстановява. Справете се сега с всяка останала съпротива.

 

Икономика: Трудният финансов период е към края си и е време да се върнете към нормалното.Ако имате изостанали дългове, уредете ги сега.

 

Неутралност: Периодът на напрежение идва към края си.

 

Разум: Борбата да откриеш разбиране е към края си и е време да се върнете към нормалното. Справете се сега с изостаналите въпроси.

 

 

 

                                       40.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Безупречност

 

 

Решение: Време да получите подкрепа.

 

Невинност: Време да се забавлявате.

 

Съзнание: Време за размисъл.

 

Емоция: Време е да се отпуснете.

 

Творчество: Време да получите подкрепа за идеите.

 

Комуникация: Време за малък разговор.

 

Амбиция: Време за възстановяване.

 

Служба: Време за релакс.

 

Грижи: Време за взаимно забавление.

 

Икономика: Време да получите подкрепа.

 

Неутралност: Получаване на подкрепа за ситуацията.

 

Разум: Време за размисъл. 

 

 

 

                                 40.Линия / Предупредител/ 2

 

                                 Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Безпристрастността изисква преди да се вземе решение, неясните мотиви да бъдат заличени.

 

Невинност: Невинността изисква преди да има истинско удоволствие, да се устои на разглезеността.

 

Съзнание: Съзнанието изисква егоистичните мотиви да бъдат заличени, преди да може да се върне.

 

Емоция: Добрите взаимоотношения изискват всяка неискреност да бъде изобличена преди да могат да се развият истински чувства.

 

Творчество: Творчеството изисква претенциозността да бъде заличена, преди да се постигне всичко стойностно.

 

Комуникация: Откритият диалог изисква нечестността да бъде изобличена, преди да се постигне реално съгласие.

 

Амбиция: Прогресът изисква всички скрити мотиви да бъдат разобличени, преди целта да бъде постигната.

 

Служба: Отдадеността към каузата изисква всяка нелоялност да бъде заличена, преди да се поеме отговорността.

 

Грижи: Истинската грижа изисква всяка враждебност да бъде заличена.

 

Икономика: Благоразумието изисква всички дългове да бъдат уредени преди да започне икономически прогрес.

 

Неутралност: Заличаване на негативните мотиви.

 

Разум: Разумът изисква мотивите на интелектуалното превъзходство да бъдат заличени преди да се открие истинското разбиране.

 

 

                                    40.Линия / Предупредител/ 3

 

                                    Ако продължавате по този начин, ще съжалявате

 

 

Решение: Използване заради самата нея привлича опозиция.

 

Невинност: Разглезеността поражда грижи.

 

Съзнание: Моралното превъзходство привлича хора, които ще го разобличат такова каквото е.

 

Емоция: Прекалено емоционалното поведение плаши другите.

 

Творчество: Претенциозността кани критиката.

 

Комуникация: Монополизирането на разговора поражда разгорещени спорове.

 

Амбиция: Демонстрирането на сила предизвиква опоненти.

 

Служба: Преувеличеното чувство за собствена важност кани унижението.

 

Грижи: Задушаването кани бунта.

 

Икономика: Самохвалството кани финансовото поражение.

 

Неутралност: Преувеличението кани опасността.

 

Разум: Правенето на умен предизвиква критика.

 

 

 

                                    40.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Оправданията са неуместни, когато решението се доказва като правилно.

 

Невинност: Незрелите ценности стават неуместни, когато се научи повече.

 

Съзнание: Получената моралност става неуместна, когато се появи пробуждане на съзнанието.

Емоция: Емоционалният глад е неуместен, когато е установена стабилна връзка.

 

Творчество: Темпераментното поведение е неподходящо, когато творчеството намира изява.

 

Комуникация: Споровете са неуместни, когато е постигнато съгласие.

 

Амбиция: Конкуренцията е неуместна, когато целта е постигната.

 

Служба: Строгата дисциплина е неуместна, когато задачата е изпълнена.

 

Грижи: Родителската грижа трябва да бъде оставена, когато децата пораснат.

 

Икономика: Алчността е неуместна, когато е постигната финансова стабилност.

 

Неутралност: Отхвърляне на неподходящите ценности, когато целта е постигната.

 

Разум: Поведението на интелектуално превъзходство е неумество, когато изводите са били приети.

 

 

 

                                  40.Линия / Предупредител/ 5

 

                                  Късмет

 

 

Решение: Непоколебимата честност доказва мъдрост на другите.

 

Невинност: Отхвърлянето на разглезеността доказва морална стойност на другите.

 

Съзнание: Лоялността към висшите ценности доказва искреност на другите.

 

Емоция: Емоционална искреност плаши тези, които са неискрени.

 

Творчество: Придържането към творческите идеали доказва артистична стойност на другите.

 

Комуникация: Придържането към истината доказва искреност на другите.

 

Амбиция: Никога да не се отклоняваш от целта доказва сила на другите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията доказва лоялност на другите.

 

Грижи: Грижите, без значение какви, доказват любов в очите на детето.

 

Икономика: Да останеш благоразумен в икономическите трудности доказва надеждност на другите.

 

Неутралност: Искреността се доказва на другите чрез действие.

Разум: Вечно да търсиш разбиране доказва интелектуална стойност на другите.

 

 

 

                                  Линия / Предупредител/ 6

 

                                  Прогрес

 

 

Решение: Трябва безкомпромисно да се справите с всичко, което възпрепятства вземането на честно решение.

 

Невинност: Трябва безкомпромисно да се справите с всяко изкушение за корупция.

 

Съзнание: Всяка вина, която възпрепятства съзнанието, трябва безкомпромисно да бъде заличена.

 

Емоция: Всичко, което застава на пътя на честната емоция трябва безкомпромисно да бъде заличено.

 

Творчество: Всеки блокаж, пречещ на творческото изразяване трябва да се заличи.

 

Комуникация: Трябва безкомпромисно да се справите с бариерите пред взаимното съгласие.

 

Амбиция: Трябва безкомпромисно да се справите с пречките пред стойностните цели.

 

Служба: Трябва безкомпромисно да се справите с всяка разпуснатост, пречеща да изпълнявате нарежданията.

 

Грижи: Незабавно се справете с всеки проблем, пречещ на растежа.

 

Икономика: Незабавно премахнете всяка екстравагантност, възпрепятстваща финансовата стабилност.

 

Неутралност: Безкомпромисно справяне с пречките към прогреса.

 

Разум: Трябва да се справите безкомпромисно с всичко, което пречи на разбирането.

 

 Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.