събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 41-50
07.12.2017

41.ЕФЕКТИВНОСТ

 

        ПОСТОЯНСТВОТО НОСИ ДОБЪР КЪСМЕТ-ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЕ

 

Решение: Времето изисква да се изоставят ненужните догми. Не е грешно да се взимат решения, основани на прости факти.

Невинност: Времето изисква простота. Няма нищо лошо в това, ако е искрено.

 

Съзнание: Висшето съзнание изисква отхвърляне на излишните убеждения. Пътят е прост и искрен.

 

Емоция: Времето изисква отхвърляне на излишните чувства. Няма нищо грешно в честната емоция.

 

Творчество: Идеите се нуждаят от изразяване по по-непретенциозен начин. Няма нищо грешно в простотата.

 

Комуникация: Времето иска комуникацията да бъде опростена. Няма нищо грешно в това да кажеш истината простичко.

 

Амбиция: Времето изисква изоставяне на излишните амбиции.Няма нищо грешно в опростените действия, ако това увеличава силата.

 

Служба: Задачата изисква отхвърляне на излишното. Няма нищо лошо в простотата, ако така работата ще бъде свършена.

 

Грижи: Връзката трябва да се върне към основите. Няма нищо грешно в естествения инстинкт.

 

Икономика:Времето изисква да се правят икономии. Няма нищо грешно в липсата на показност.

 

Неутралност: Отхвърляне на излишното.

 

Разум: Сложните идеи трябва да се отхвърлят. Няма нищо грешно в простотата, ако тя води до разбиране.

 

 

 

                                           41.Линия / Предупредител/ 1

 

                                           Правилно в рамките

 

 

Решение: Няма нищо грешно в решение, основано на прости факти, но имайте наум, че другите могат да не разберат.

 

Невинност:  Не е грешно да действате просто, въпреки че другите могат да нарекат това невежество.

 

Съзнание: Няма нищо лошо в простотата, макар че другите могат да изтълкуват това погрешно.

 

Емоция: Не е грешно да заявите чувството просто, въпреки че другите може да са изненадани.

 

Творчество: Не е грешно да изразите идеята просто, но си имайте наум, че другите може да не го разберат.

 

Комуникация: Не е грешно да заявиш простата истина, макар че реакцията на другите може да не е такава, каквато я очаквате.

 

Амбиция: Не е грешно да прогресирате по прост начин, въпреки че другите може да не го разберат.

 

Служба: Не е грешно да изпълнявате задача по прост начин, макар че началниците може да не го разберат.

 

Грижи: Няма нищо грешно в инстинктивното поведение, макар че то може да създаде известно притеснение.

 

Икономика: Задължителното благоразумие не е грешно, макар че другите могат да го сметнат за посредственост.

 

Неутралност: Просто да правиш каквото е нужно.

 

Разум: Няма нищо грешно в простото обяснение,  макар че може да не е такова, каквото другите са очаквали.

 

 

               

                               41.Линия / Предупредител/ 2

 

                              Постоянство-егоистичните действия са неблагоприятни   

 

 

Решение: Простото решение е валидно само, когато се базира на разбиране на цялата ситуация.

 

Невинност: Признаването на невежеството е валидно само, когато няма загуба на себеуважението.

 

Съзнание: Неегоистичното поведение е валидно само като част от по-висш план.

 

Емоция: Простият израз на емоция е валиден само, когато е искрен.

 

Творчество: Простото изразяване на идеи е валидно само, когато

 

Комуникация: Да комуникираш простичко е от значение само когато зад това има реално разбиране.

 

Амбиция: Приемането на периодичните провали е валидно само, когато трябва да се постигне по-голяма цел.

 

Служба: За да служиш правилно е нужно да не губиш себеуважение. 

 

Грижи: Инстинктивното поведение има стойност, само когато е неегоистично.

 

Икономика: Пестеливостта е оправдана само, когато е част от по-голям план.

 

Неутралност: Простотата има стойност само, когато се базира на нещо конкретно.

 

Разум: Простото обяснение е валидно само, когато се базира на дълбоко разбиране. 

 

 

 

                                       41.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Догматичните решения не означават нищо. Само решения, които са уместни за индивидуалната ситуация имат някаква реална стойност.

 

Невинност: Ако само вървиш с тълпата, не постигаш нищо. Само наученото от личен опит има някаква реална стойност.

 

Съзнание: Да вървиш по течението не означава нищо. Само личното пробуждане има реална стойност.

 

Емоция: Да правиш каквото се очаква не означава нищо. Само искреното чувство има някаква реална стойност.

 

Творчество: Да копираш другите не означава нищо. Само това, което е наистина оригинално има стойност.

 

Комуникация: Учтивият разговор не означава нищо.Само честният обмен на идеи има някаква стойност.

 

Амбиция: Да вървиш по течението не означава нищо. Само постигнатото чрез лични усилия има стойност.

 

Служба:  Просто да вървиш по течението не означава нищо. Само когато нарежданията се разглеждат като част от по-голям план, те имат стойност. 

 

Грижи: Да правиш това, което като цяло се смята за правилно, не означава нищо. Само истинската емпатия е от значение.

 

Икономика: Пестеливостта сама по себе си не означава нищо. Гъвкавостта спрямо обстоятелствата е по-важна.

 

Неутралност: Усвоените ценности са без значение: това, което е уместно незабавно е по-важно.

 

Разум: Получената информация не означава нищо. Само това, което е персонално разбрано има някаква реална стойност.

 

 

 

                                 41.Линия / Предупредител/ 4

 

                                 Безупречност  

 

 

Решение: Отказването от догмата привлича лоялността на другите.

 

Невинност: Признаването на невежеството окуражава протекциите на другите.

 

Съзнание: Намаляването на влиянието на егото кани водачество.

 

Емоция: Заличаването на егоистичните чувства насърчава другите да бъдат по-честни за техните чувства.

 

Творчество: Заличаването на претенциозността разширява обхвата на признание.

 

Комуникация: Ако говорите по-малко и слушате повече, това окуражава другите да общуват.

 

Амбиция: Да бъдеш по-малко конкурентен окуражава другите да искат да помогнат.

 

Служба: Смирението окуражава увереността на началниците.

 

Грижи: Отпуснатата дисциплина позволява на детето да бъде по-естествено.

 

Икономика: Ако намалите екстравагантността, това привлича по-добри инвестиции.

 

Неутралност: Заличаване на вината.

 

Разум: Опростяването окуражава другите да разберат.

 

 

 

                                41.Линия / Предупредител/ 5

 

                                Много късмет

 

 

Решение: Ситуацията позволява вземането на просветени решения.

 

Невинност: Ситуацията позволява изживяване и опит без опасности.

 

Съзнание: Времето облагодетелства растежа в съзнанието.

 

Емоция: Времето е благоприятно за истински чувства.

 

Творчество: Ситуацията позволява вдъхновено творчество.

 

Комуникация: Ситуацията облагодетелства открития обмен на идеи.

Амбиция: Времето облагодетелства неегоистичната амбиция.

 

Служба: Времето облагодетелства тези, които служат лоялно.

 

Грижи: Времето позволява растеж без сърдечни болки.

 

Икономика: Финансовата печалба е облагодетелствана.

 

Неутралност: Обстоятелствата позволяват прогрес.

 

Разум: Ситуацията позволява да се направят логически заключения.

 

 

 

                               41.Линия / Предупредител/ 6

 

                              Правилно- постоянството носи късмет: действайте

 

 

Решение: Неегоистичните решения облагодетелстват всички.

 

Невинност: Нещо, научено чрез опита може да помогне на другите.

 

Съзнание: Растежът на съзнанието у един добавя към колективното съзнание. Другите несъзнателно откриват това.

 

Емоция: Липсата на егоизъм носи растеж на връзката.

 

Творчество: Непретенциозната креативност е призната от всички.

 

Комуникация: Честният диалог насърчава разбирането, което е от полза за всички.

 

Амбиция: Постигането на амбицията е от полза за всички.

 

Служба: Изпълнението на задачата е съществена част от по-голямо постижение.

 

Грижи: Неегоистичните грижи укрепват взаимната връзка.

 

Икономика: Личната печалба стимулира цялостен икономически растеж.

 

Неутралност: Напредъкът в дадена област е от полза за всички.

 

Разум: Простите обяснения облагодетелстват всички.

 

 

 

                                 42.РАЗШИРЯВАНЕ

 

                     ПРОГРЕС-ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШАНСОВЕТЕ

Решение: Ако действате според личната преценка вместо според догмата, това позволява да се вземе правилно решение.

 

Невинност: Ако правите това, което е правилно, вместо да бъдете разглезени, това води до неочаквано удоволствие.

 

Съзнание: Изоставянето на егоистичното поведение и доверяването на съдбата позволява значителен растеж в съзнанието.

 

Емоция: Изоставяне на егоистичността вместо да преследвате емоционално удовлетворяване позволява ново ниво на чувствата.

 

Творчество: Да бъдеш възприемчив вместо да търсиш идеи позволява истинско вдъхновение.

 

Комуникация: Ако слушате вместо да говорите, това позволява скок във взаимното разбиране.

 

Амбиция: Отказът от конкуренция в полза на усъвършенстване на способностите води до значителен прогрес.

 

Служба: Следването на заповеди вместо личните предпочитания позволява значително постижение.

 

Грижи: Отказът от дисциплина в полза на емпатията позволява стойностна грижа.

 

Икономика: Щедрост вместо посредственост позволява реален икономически растеж.

 

Неутралност: Разширение чрез отказ от негативното поведение в полза на позитивните ценности.

 

Разум: Изоставяне на логиката в полза на интуицията позволява скок в разбирането.

 

 

 

                                       42.Линия / Предупредител/ 1

 

                                       Много късмет-няма нужда от вина

 

 

Решение:  Правилно е през този период да взимате стигащи далеч решения.

 

Невинност: Правилно е по това време да търсите нови изживявания.

 

Съзнание: По това време е правилно да действате според висшите ценности.

 

Емоция: Правилно е по това време да се изразят дълбоко сдържани чувства.

 

Творчество: По това време е правилно да се изразят творческите идеи.

 

Комуникация: По това време е правилно да се търси взаимно разбиране.


Амбиция: По това време е правилно да се преследва стойностната амбиция.

 

Служба: По това време е правилно да се поемат предизвикателни задължения.

 

Грижи: По това време е правилно да се позволи място за растеж.

 

Икономика: Времето е подходящо за чувствителна инвестиция.

 

Неутралност: Време за позитивно действие.

 

Разум: Подходящо време за вадене на отиващи далече заключения.

 

 

 

                                    42.Линия / Предупредител/ 2

                                     

                                    Продължаването по този път носи късмет

 

 

Решение: Когато безпристрастността и догмата казват едно и също, са възможни стигащи далеч решения.

 

Невинност: Когато учението и удоволствието са обединени, може да се получи значителен растеж.

 

Съзнание: Когато липсата на егоизъм и висшите стойности са обединени, нищо не може да застане на пътя им.

 

Емоция: Когато истинската емоция и честността са обединени, нищо не може да застане на пътя на взаимното привличане.

 

Творчество: Когато вдъхновението и непретенциозният талант са заедно, нищо не може да застане на пътя на творчеството.

 

Комуникация: Когато честността и емпатията са заедно, може да се постигне голямо разбирателство.

 

Амбиция: Когато истинска сила е приложена към стойностната амбиция, тя е неспираема.

 

Служба: Когато лидерите и последователите споделят обща цел, големите постижения стават възможни.

 

Грижи: Когато нуждите на родителя и детето съвпадат, това позволява здравословен растеж. 

 

Икономика: Когато щедростта и благоразумието са едно и също нещо, възможен е значителен икономически растеж.

Неутралност: Обединяване на позитивното и негативното.

 

Разум: Когато логиката и интуицията сочат в една посока, това позволява истинско разбиране.

 

 

                                          42.Линия / Предупредител/ 3

 

                                          Няма нужда от вина

 

 

Решение: Грешката в преценката може да се превърне в предимство, ако се разглежда от по-голяма перспектива.

 

Невинност: Ученето от грешките може да повиши увереността.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение може да посочи проблем, който –правилно адресиран-може да доведе до растеж в съзнанието.

 

Емоция: Спорът може да открие нови дълбочини на чувството.

 

Творчество: Грешката може да доведе до нови области на творчество.

 

Комуникация: Спорът може да доведе до нови нива на разбиране.

 

Амбиция: Провалът може да покаже нов път към по-стойностна амбиция.

 

Служба: Провалът в една задача може да доведе до по-подходящи задължения.

 

Грижи: Несъгласията могат всъщност да укрепят и насърчат зрялостта.

 

Икономика: Похарчените средства по това време могат да се възстановят точно тогава, когато са най-нужни.

 

Неутралност: Негативна ситуация предизвиква позитивни резултати.

 

Разум: Грешка може да хвърли светлина върху по-широк проблем.

 

 

 

                                      42.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Способността да виждаш двете страни на спора печели доверие.

 

Невинност: Невинността, съчетана с надеждност насърчава протективността у другите.

 

Съзнание:  По-висшето съзнание, комбинирано с морална сила печели респекта на всички.

 

Емоция: Личности, които са едновременно симпатизиращи и чувствителни са харесвани от всеки.

 

Творчество: Оригиналност, която остава приемлива, печели признанието на всички.

 

Комуникация: Способността да посредничите печели респекта на всички.

 

Амбиция: Сила, уравновесена от скромност, печели респекта на всички.

 

Служба: Дисциплина, комбинирана с гъвкавост, печели респекта на всички.

 

Грижи: Емпатия, съчетана с добър усет, печели доверие.

 

Икономика: Благоразумие, комбинирано с желание за сделки печели финансов респект.

 

Неутралност: Неутралност, която печели респект.

 

Разум: Обяснения, които са едновременно прости и логични, печелят разбирането на всички.

 

 

 

                                         42.Линия / Предупредител/ 5

 

                                         Много късмет

 

 

Решение: Решение, чието вземане не претендира за морално превъзходство ще бъде признато.

 

Невинност: Истинска невинност, която намира защитници.

 

Съзнание: Ако повишавате съзнанието на другите без егоизъм, ще получите признание.

 

Емоция: Откритостта ще бъде призната.

 

Творчество: Творчество заради самото него ще бъде признато.


Комуникация: Честността ще бъде призната.

 

Амбиция: Способност, която не търси почести ще бъде призната.

 

Служба: Служба, която не търси награда, ще бъде призната.

 

Грижи: Неегоистичните грижи ще бъдат признати.

 

Икономика: Щедрост, която не търси благодарности, ще бъде призната такава, каквато е.

 

Неутралност:Позитивно действие, което не търси награда.

 

Разум: Разбиране заради самото него ще бъде признато.

 

 

 

                             42.Линия / Предупредител/ 6

 

                             Неблагоприятна

 

 

Решение: Тези, които са догматични, не печелят респект.

 

Невинност: Тези, които са корумпирани, не печелят доверие.

 

Съзнание: Тези, които просто търсят морално превъзходство, не намират водачество.

 

Емоция: Тези, които са студени, не намират споделеност в чувствата.

 

Творчество: Тези, които са претенциозни, не намират истинско признание.

 

Комуникация: Тези, които говорят твърде много, не намират кой да слуша.

 

Амбиция: Тези, които са просто конкурентни, не намират симпатия.

 

Служба: Тези, които бягат от отговорностите, се преценяват като ненадеждни.

 

Грижи: Тези, на които им липсва емпатия, ще намерят враждебност.

 

Икономика: Тези, които са посредствени, няма да намерят щедрост у другите.

 

Неутралност: Негативността предизвиква враждебност.

 

Разум: Тези, които просто се правят на умни, ще открият, че никой не се интересува.

 

 

 

                                  43.РЕШЕНИЕ

 

                       ОПАСНО, НО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА

 

 

Решение: Трябва да се вземе критично решение, което може да не бъде разбрано. Това може да стане само чрез управляване на доверието на другите. Добре е да не бъдете догматични.

 

Невинност: Време е да бъдете честни и да поискате помощ. Има риск другите да получат предимство. Не бъдете твърде доверчиви.

 

Съзнание: Вина, която трябва да бъде посочена коректно. Има опасност другите да не разберат такава радикална промяна в отношението. Мъдро е да не бъдете твърде очевидни.

 

Емоция: Когато чувствата трябва да бъдат изразени пред тези, които не ги очакват, трябва да сте напълно честни. Не бъдете прекалено емоционални.

 

Творчество: Истински креативната идея може да не бъде призната от другите. Пригответе се да понесете критиките.

 

Комуникация: Когато дойде време истината да бъде казана, бъдете над упреците и останете открити за споровете.

 

Амбиция: В стремежа към заслужен успех бъдете над упреците и се подгответе за неприязънта на другите. Мъдро е да не натискате твърде силно.

 

Служба: Може да е нужно да направите пробив в системата, позната на началниците. Само човек, уважан от всички, може да направи нещо такова. Добре е да останете разсъдлив спрямо позицията.

 

Грижи: Когато младежът трябва да бъде смъмрен, помнете доверието, което той има към възрастните.Не отивайте прекалено далеч.

 

Икономика: Може да е нужно да установите причината за харчовете в полза на дълготрайната стабилност. Не стигайте до крайности в икономията.

 

Неутралност: Поемане на риск заради истината.

 

Разум: Когато логиката изисква действие, сметките трябва да са прецизни. Ако логиката отива твърде далече, това не дава предимство.

 

 

 

                                    43.Линия / Предупредител/ 1    

 

                                    Действие, водещо до провал

 

 

Решение: Понесени далеч от силата: това води до грешка.

 

Невинност: Прекалената доверчивост води до предателство.

 

Съзнание: Прекалената увереност в съзнанието смачква егото.

 

Емоция: Силна емоция, след време превръщаща се във фалшива.

 

Творчество: Техника без съдържание означава творчески провал.

Комуникация: Говорене без да има какво да кажеш: другите го разбират.

 

Амбиция: Уверено напредване, но без адекватна подготовка: поражението е неизбежно.

 

Служба: Прекалена увереност: ако не е равна на задачата, ще претърпите провал.

 

Грижи: Твърдата ръка води до враждебност.

 

Икономика: Спекулация без солидна икономическа база води до неминуема загуба.

 

Неутралност: Неадекватна подготовка.

 

Разум: Прекалената увереност пред силата на логика води до грешка.

 

 

 

                                        43.Линия / Предупредител/ 2

 

                                        Не се тревожете

 

 

Решение: Осъзнаването на опасността от силата предпазва от злоупотреба.

 

Невинност: Осъзнаване на опасностите, не се страхувайте да се доверите на другите.

 

Съзнание: Осъзнаване на опасността от егото означава, че няма защо да се боите.

 

Емоция: Подготвени сте да бъдете наранени и не се страхувате да се сблъскате със силната емоция.

 

Творчество: Осъзнаване на опасностите от спонтанност означава да признаете разликата между вдъхновението и импулса.

 

Комуникация: Няма от какво да се страхувате, ако вярвате в истината.

 

Амбиция: Ако сте напълно подготвени, това носи увереност.

 

Служба: Вниманието към детайла осигурява подготвеността.

 

Грижи: Подготвянето на младежа за реалния свят облегчава родителската грижа.

 

Икономика: Ако сте благоразумни, няма защо да се страхувате финансово.

 

Неутралност: Бъдете подготвени.

 

Разум: Ако пресмятате правилно, не се страхувайте от логически спорове.

 

 

 

                                43.Линия / Предупредител/ 3 

 

                               Действието сега е неблагоприятно- решението е правилно

 

 

Решение: Решението е очаквано, но е грешно да го вземете сега. Забавянето е необходимо, но другите няма да го разберат.

 

Невинност: Да следваш изглежда очевидното, което трябва да се направи, но ще бъде грешно. Съмненията са сметнати от другите за незрялост.

 

Съзнание: Възприемането изглежда правилно, но не е. Задължително е да осъзнаете влиянието на егото, макар че това води до съмнения в себе си.

 

Емоция: Да действаш според чувството изглежда правилно, но ще бъде грешно. Нещо е грешно. Това причинява фрустрация.

 

Творчество: Идеята изглежда добра, но да я изразите сега ще бъде грешка: тя се нуждае от повече обмисляне. Това причинява фрустрация.

 

Комуникация: Отговорът е очакван, но даването му за момента ще е грешка. Нужно е да отклоните въпроса, макар че това причинява неразбиране.

 

Амбиция: Прогресът изглежда лесен, но да обявявате успех сега ще бъде грешка. Нужна е повече подготовка, а това причинява фрустрация.

 

Служба: Задачата изглежда лесна, но е грешка да заявявате, че е изпълнена. Нужно е повече време, въпреки че това дразни началниците.

 

Грижи: Младите казват, че може да им се вярва, но все още не е така. Изисква се повече зрялост, но това няма да бъде разбрано.

 

Икономика: Вижда се шанс за печалба, но ще бъде грешка да го използвате сега. Изисква се повече стабилност. Материалистите не го разбират.

 

Неутралност: Действието изглежда задължително, но има скрита неподготвеност.

 

Разум: Отговорът изглежда очевиден, но ще бъде грешка да го приемете, а това причинява фрустрация.

 

 

 

                            43.Линия / Предупредител/ 4

 

                           Приемането означава, че няма нужда от вина  

   

 

Решение: Решението изглежда невъзможно, макар че отговорът може да дойде чрез чакане. Силата и догмата не позволяват това.

 

Невинност: Когато си напълно изгубен, сигурността може да се открие чрез доверие, но предишният опит няма да позволи това.

 

Съзнание: Търсите съзнание, но не го откривате: то може да се намери чрез пълно приемане, но егото няма да позволи това.

 

Емоция: Надявате се чувствата да са споделени, но търсите на грешното място. Това, което търсите е много близо, но не може да го видите.

 

Творчество: Търсене на вдъхновение там, където го няма. Вдъхновението може да се намери в простите неща, но претенциозността няма да го позволи.

 

Комуникация: Продължавате да говорите, когато спорът е изгубен. Спорът може да се реши от само себе си чрез слушане, макар че говорещият не вижда това.

 

Амбиция: Преследване на цел без шанс за успех. Успехът може да се намери без да се опитва, но амбициозният никога няма да го повярва.

 

Служба: Чувствате, че задачата сякаш никога няма да се изпълни. Близо до вас има помощ, но гордостта няма да я приеме.

 

Грижи: Детето си прави оглушки за вашето мъмрене. Ситуацията може да се реши с доверие, но протективните инстинкти няма да го позволят.

 

Икономика: Ресурсите са изчерпани, но алчността изисква повече сделки. Стабилност може да се постигне чрез отказване от материализма, но алчността няма да го позволи.

 

Неутралност: Близо до поражение, облекчение под ръка.

 

Разум: Логиката е изтощена. Макар че отговор може да се намери чрез интуицията, логиката няма да го позволи.     

 

 

 

                                    43.Линия / Предупредител/ 5

 

                                    Проявяването на умение предпазва от вина

 

 

Решение: Честните решения изискват твърдост, макар че това може да нарани другите.

 

Невинност: Чистият опит изисква оттърсване от дори най-безобидните предубеждения.

 

Съзнание: Растежът в съзнанието изисква егоистичното поведение напълно да се премахне.

 

Емоция: Истинската емоция изисква по-малките чувства да се преценят и отхвърлят.

 

Творчество: Творчеството изисква отхвърляне на всяка идея, която не допринася към цялото.

 

Комуникация: Истината изисква простота в израза, дори за сметка на популярността.

 

Амбиция: Желанието да спечелиш изисква безкомпромисна самооценка.

 

Служба: Може да се наложи сблъсък с началниците, ако отговорностите трябва да се изпълнят правилно.

 

Грижи: Истинската грижа може да означава справедливи наказания, които е болезнено да се понесат.

 

Икономика: Дълготрайната икономическа стабилност може да изисква краткотрайни лишения.

 

Неутралност: Твърдост с най-малките проблеми.

 

Разум: Дълбокото разбиране изисква дори и най-малкото правене на умен да се премахне.

 

 

 

                                     43. Линия / Предупредител/ 6

 

                                     Неблагоприятна

 

 

Решение: Тъкмо сме взели решение, появяват  се пропуснати преди доказателства.

 

Невинност: Тъкмо е намерена някаква сигурност, връщат се стари страхове.

 

Съзнание:Тъкмо сме постигнали някакво съзнание, егото се появява от нищото.

 

Емоция: Когато чувствата най-после са изразени, появяват се стари съмнения.

 

Творчество: Внезапни съмнения за почти изпълнена идея.

 

Комуникация: Тъкмо другите са убедени, изниква нечуто преди възражение.

 

Амбиция: Когато целта е почти постигната, появява се съмнение в себе си.

 

Служба: Когато задачата е почти изпълнена, нарежданията са променени.

 

Грижи: Когато се смята, че на младежа може да се разчита старото поведение се проявява отново.

 

Икономика: Когато финансите най-после се подобряват, се появяват забравени дългове.

 

Неутралност: Забравени проблеми се появяват в последния момент.

 

Разум: Когато проблемът е почти решен, се откриват грешки в разсъждението.

 

 

 

                                   44.ИЗКУШЕНИЕ    

 

                          НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ИЗКУШЕНИЕТО

 

 

Решение: Ако от време на време разчитате на догмата, това може да изглежда безопасно, но отваря пътя към загуба на контрол.

 

Невинност: Ако се поддавате на малки изкушения, това може да изглежда безопасно, но е началото на поражение.

 

Съзнание: Леко егоцентричното поведение може да изглежда безопасно, но ще доведе до загуба на съзнанието.

 

Емоция: Ако лесно давате любов, това може да изглежда безобидно, но е началото на нещастие.

 

Творчество: Да вървиш по течението може да изглежда безобидно, но води до загуба на креативност.

 

Комуникация: Да водиш малки спорове изглежда безобидно, но е началото на неразбирателството.

 

Амбиция: Леката разпуснатост изглежда безвредна, но крие семената на провала.

 

Служба: Разпуснатостта може да изглежда безобидна, но е начало на занемаряване на задълженията.

 

Грижи: Да пренебрегваш леките прояви на лошо поведение изглежда безвредно, но води до бъдещи сърдечни болки.

 

Икономика: Пренебрегването на малките дългове изглежда безвредно, но тук са семената на икономическия провал.

 

Неутралност: Тривиалната разпуснатост крие семената на провал.

 

Разум: Периодичната разпуснатост в метода може да изглежда маловажна, но води до загуба на силата на разсъжденията.

 

 

 

                             44.Линия / Предупредител/ 1

 

                        Действието сега е неблагоприятно-

                        Ако постоянствате умело, ще имате късмет.

 

 

Решение: Ако догмата определя решенията ви, премахнете това незабавно. Рискувате важни решения да се окажат грешни.

 

Невинност: Поддаването на малки изкушения трябва да спре незабавно. Ако не го направите, ще имате големи проблеми.

 

Съзнание: Когато леко егоцентричното поведение е забелязано, коригирайте го веднага. Ако не го направите, това може да подкопае съзнанието.

 

Емоция: Когато в главата ви се върти лека ревност, коригирайте я. Ако не го направите, това ще причини емоционална болка.

 

Творчество: Когато разпуснатостта се проявява в изразяването на идеите, това незабавно трябва да се спре. Иначе ви чака творчески провал.

 

Комуникация: Когато дребните спорове развалят разговора, те трябва да престанат веднага. Ако не го направите, това води до неразбирателство.

 

Амбиция: Ако допускате малки грешки, поправете ги веднага. Иначе ще претърпите провал.


Служба: Справете се веднага с леката разпуснатост, иначе това може да доведе до сериозна неефективност.

 

Грижи: Справете се веднага с малките прояви на лошо поведение, иначе могат да се превърнат в трайни лоши черти на характера.

 

Икономика: Уредете малките си дългове веднага, за да не прерастнат в сериозни финансови проблеми.

 

Неутралност: Коригирайте малките недостатъци преди да израстнат.

 

Разум: Когато са забелязани някакви грешки при разсъжденията, поправете ги незабавно. Ако не го направите, това води неизбежно до грешни заключения.

 

 

 

                                        44.Линия / Предупредител/ 2

 

                                        Не се обвинявайте

 

 

Решение: На трудното решение отделете само толкова внимание, колкото заслужава. Не позволявайте то да засегне други области на преценката.

 

Невинност: Слабостта трябва да се държи под контрол. Не бива да позволявате да влияе върху други области на живота.

 

Съзнание: Леко егоистичното поведение в една област трябва да се държи под контрол. Не позволявайте да засегне съзнанието.

 

Емоция: Емоция като ревността трябва да се държи под контрол. Не трябва да се позволява да засяга други области от живота.

 

Амбиция:  С провала в една област трябва да се справите по правилния начин. Не позволявайте да влияе върху другите амбиции.

 

Служба: Нехаресването на един аспект от работата трябва да се държи под контрол. Не позволявайте да влияе върху ефективността.

 

Грижи: Нараняването поради една дребна грешка трябва да се държи под контрол. Не позволявайте да засегне връзката.

 

Икономика: Прекаленото харчене в една област трябва да се държи под контрол. Не позволявайте да засегне финансите като цяло.

 

Неутралност: Пропуските в една област трябва да се коригират и да не се позволява да засягат цялостната ситуация.

 

Разум: Фикс-идеята за един проблем трябва да се държи под контрол. Не позволявайте да влияе върху цялостните ви разсъждения.

 

 

 

 

                                   44.Линия / Предупредител/ 3

 

                                   Избягване на вината-опасност

 

 

Решение:Обстоятелствата не позволяват отлагането на трудно решение. Причините за това отлагане трябва да се проучат.

 

Невинност: Обстоятелствата не позволяват да се поддадете на слабостите. Това е шанс да изследвате тези слабости.

 

Съзнание: Обстоятелствата пречат на егоистичното поведение. Сега може да проучите причините за него.

 

Емоция: Обстоятелствата не позволяват изразяването на чувство без стойност. Сега може да го видите такова каквото е.

 

Творчество: Обстоятелствата не позволяват изразяването на несъществена идея. Вижте това занимание такова, каквото е.

 

Комуникация: Посоката на разговора не позволява навлизането в дребнотемие. Сега то може да се види такова, каквото е.

 

Амбиция: Обстоятелствата блокират неправилния прогрес. Мотивите трябва да се видят такива, каквито са.

 

Служба: Обстоятелствата не позволяват да занемарите задълженията си. Изкушението за това трябва да видите такова, каквото е.

 

Грижи: Обстоятелствата не позволяват да изразите досада и леко раздразнение. Вижте го такова, каквото е.

 

Икономика: Обстоятелствата не позволяват пилеенето на пари. Проучете причините за тази разточителност.

 

Неутралност: Обстоятелствата не позволяват негативно поведение.

 

Разум: Обстоятелствата не позволяват интелектуално превъзходство. Този недостатък сега може да се види такъв, какъвто е.

 

 

 

                             44.Линия / Предупредител/ 4

 

                             Неблагоприятна  

 

 

Решение: Решения, които консолидират власт отчуждават другите.

 

Невинност: Обсесивното поведение означава загуба на приятели.

 

Съзнание: Фикс-идеята за растящото съзнание отблъсква другите.

 

Емоция: Обсесивните чувства отчуждават другите.

 

Творчество: Артистичната арогантност води до загуба на признание.

 

Комуникация: Неизслушването на другите води до загуба на тяхното внимание.

 

Амбиция: Ако си вманиачен да печелиш, ще загубиш подкрепата на другите.

 

Служба: Независимото поведение губи доверието на началниците.

 

Грижи: Егоистичното поведение на по-възрастните губи уважението на младите.

 

Икономика: Алчността губи приятели.

 

Неутралност: Отчуждаване на другите.

 

Разум: Ако просто се правиш на умен, губиш интелектуален респект.

 

                           44.Линия / Предупредител/ 5

 

                           Постиженията са възможни, ако талантите са скрити

 

 

Решение: Честни и справедливи решения с подкрепата на другите.

 

Невинност: Истинската невинност печели протекциите на другите.

 

Съзнание: Истинското висше съзнание поражда добри чувства у другите.

 

Емоция: Неегоистичната емоция е споделена.

 

Творчество: Непретенциозното творчество печели почитатели.

 

Комуникация: Искрените думи печелят вярващи.

 

Амбиция: Неегоистичната решителност печели подкрепа.

 

Служба: Отдадеността на задълженията печели възхищение.

 

Грижи: Истинската емпатия печели респекта на другите.

 

Икономика: Благоразумието печели финансова подкрепа.

 

Неутралност: Симпатията към другите печели подкрепа.

 

Разум: Простите обяснения печелят разбирането на другите.

 

 

 

                                   44.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Малко ще съжалявате, но не се обвинявайте

 

 

Решение: Правилно решение е погрешно интерпретирано от тези, които нямат пълните факти.

 

Невинност: Невинността е сметната за странна от корумпираните.

 

Съзнание: Невярващите се присмиват на по-висшето съзнание.

 

Емоция: Емоционалния баланс е възприеман като студенина.

 

Творчество: Невежият се подиграва на наистина креативна идея.

 

Комуникация: Истината е подложена на присмех от тези, които не я разбират.

 

Амбиция: Неегоистичната амбиция не е разбрана от другите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията е сметната за странна от тези, които са нелоялни.

 

Грижи: Истинската грижа е изтълкувана погрешно като липса на любов.

 

Икономика: Благоразумието е подложено на присмех от прахосниците.

 

Неутралност: Правилното поведение среща неразбиране.

 

Разум: Дълбокото разбиране буди присмех у невежите.

 

 

 

                           45.СЪБИРАНЕ

 

                    КЪСМЕТ-ПОСТОЯНСТВОТО

                    ПОЗВОЛЯВА ПОСТИЖЕНИЯ

 

                   ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ –

                   СТРУВА СИ ДА СПОДЕЛИТЕ НЕЩО

 

 

Решение: Всички факти са събрани, за да се вземе решение. Струва си да проучите прецедентите.

 

Невинност: Ситуацията позволява невинно удоволствие. Струва си да се вслушате в уважаван глас.

 

Съзнание: Всички условия благоприятстват по-висшето съзнание. Струва си да потърсите ръководство.

 

Емоция: Всички условия благоприятстват изразяването на емоцията. Струва си да потърсите съвет.

 

Творчество: Всички условия съдействат за изблиците на креативност. Струва си да проучите уважавани майстори.

 

Комуникация:Всеки е готов да говори. Струва си да се започне с гласа на опита.

 

Амбиция: Всички условия благоприятстват прогреса. Струва си да потърсите съвет.

 

Служба: Всички условия благоприятстват изпълнението на полезна задача. Струва си да потърсите полезен съвет.

 

 

Грижи: Всички условия са благоприятни за растеж. Струва си да помните личния опит.

 

Икономика: Ситуацията благоприятства икономическия растеж. Струва си да потърсите финансов съвет.

 

Неутралност: Събирането на условия, които благоприятстват позитивното действие.

 

Разум: Тук е цялата информация, необходима за вадене на изводи. Струва си да задавате въпроси.

 

 

 

                                   45.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Няма нужда от съжаление

 

 

Решение: Ако доказателството е тук, само един въпрос може да е достатъчен, за да попречи на решението.

 

Невинност: Условията да са подходящи, липсва само увереност.

 

Съзнание: Ситуацията благоприятства висшето съзнание, нужно е единствено ръководство.

 

Емоция: Може да е нужен само един намек, за да се насърчи емоционалното изразяване.

 

Творчество: Условията са благоприятни за творчество, трябва само идеята да бъде изяснена.

 

Комуникация: Откритият диалог вече съществува, просто трябва да се изясни характера на съгласието.

 

Амбиция: Условията благоприятстват прогреса, може целта да е това, което още не е напълно ясно.

 

Служба: Обстоятелствата благоприятстват изпълняването на задълженията, може да е нужна само дума от началниците.

 

Грижи: Обстоятелствата са благоприятни за учение, нужно е само малко окуражаване.

 

Икономика: Икономическите условия благоприятстват инвестицията, всичко, от което се нуждаете е финансов съвет.

 

Неутралност: Условията са благоприятни за действие, но се изисква позитивна посока.

 

Разум: Цялата информация е тук, всичко от което се нуждаете е един отговор.

 

 

                              45.Линия / Предупредител/ 3

 

                              Безупречност – леко притеснение

 

 

 

Решение: Новите решения изискват най-напред прости въпроси. Другите могат да намират това за странно.

 

Невинност: На първо място новият опит изисква да разберете основите, макар че по-опитните може да се смеят.

 

Съзнание: Новата проява на висше съзнание в началото може да се посрещне с недоверие.

 

Емоция: Най-напред новите чувства може да изискват основно изясняване, макар че това може да изглежда странно.

 

Творчество: На първо място новите области на творчество изискват експериментиране, макар че другите може да не го разберат.

 

Комуникация: Най-напред новият диалог изисква установяване на обща почва, макар че това може да се интерпретира погрешно.

 

Амбиция: Новите предизвикателства изискват най-напред ориентация, макар че това може да се сметне за липса на компетентност.

 

Служба: Най-напред нарежданията изискват просто изясняване, макар че това може да досади на началниците.

 

Грижи: Най-напред новият растеж изисква протекция, въпреки че това може да се възприеме като прекаляване.

 

Икономика: Като начало новите области на инвестиране изискват благоразумие, макар че това може да се сметне за посредственост.

 

Неутралност: Трудност в установяване на връзки, нужда от намиране на обща почва.

 

Разум: Най-напред новия проблем изисква проумяване на нещо, което може да се струва просто на другите.

 

 

 

                                    45.Линия / Предупредител/ 4          

 

                                    Късмет –освобождаване от вината

 

 

Решение: Събрани са достатъчно доказателства за вземане на решение.

 

Невинност: Събран е достатъчно опит за да стане приятно изживяването.

 

Съзнание: Животът е достатъчно сигурен, за да се появи съзнанието естествено.

 

Емоция: Чувствата са достатъчно ясни, за да бъдат изразени.

 

Творчество: Направени са достатъчно експерименти, за да започне истинското творчество.

 

Комуникация: Има достатъчно обща почва, за да се обменят идеи.

 

Амбиция: Събрана е достатъчно сила за постигане на прогрес.

 

Служба: Има адекватен опит за успешно изпълнение на задачата.

 

Грижи: Събран е достатъчно опит, за да се позволи безопасно някаква независимост.

 

Икономика: Натрупани са достатъчно ресурси, за да се позволи възможност за растеж.

 

Неутралност: Адекватни ресурси за действие.

 

Разум: Натрупано е достатъчно знание, за да се направят изводи.

 

 

 

                                  45.Линия / Предупредител/ 5

 

                                 Правилно- вината е избягната

 

 

Решение: Ако при събирането на доказателства нещо е прието за даденост, то трябва да се проучи внимателно.

 

Невинност: Ако при търсенето на нов опит една част от незрялото поведение остава, тя трябва да се анализира.

 

Съзнание: Ако има някакви скрити мотиви при търсенето на висше съзнание, те трябва внимателно да се анализират.

 

Емоция: Ако сте емоционално увлечени и нещата остават скрити, те трябва тактично да се извадят на повърхността.

 

Творчество: Претенциозното отношение, което възпрепятства творческото изразяване, трябва внимателно да се премахне.

 

Комуникация: Ако в открития диалог се срещат трудности поради липса на откритост, те трябва внимателно да се преодолеят.

 

Амбиция: Ако в търсенето на прогрес има някакви неадекватности, те трябва да се преодолеят.

Служба: Ако има някакви неадекватности, които пречат на ефективността, те трябва да се преодолеят.

 

Грижи: Ако при насърчаването на растежа се забележат нежелани качества, с тях трябва да се справите внимателно.

 

Икономика: Ако е постигната икономическа стабилност, маловажните дългове трябва да се платят.

 

Неутралност: Събиране на ресурси. Внимателен анализ.

 

Разум: Ако при събирането на знание нещо е било прието за даденост, то трябва да се проучи внимателно.   

 

 

 

                                 45.Линия / Предупредител/ 6

 

                                 Без обвинения

 

 

Решение: Неподходящо доказателство възпрепятства решението.

 

Невинност: Новият опит не е възможен.

 

Съзнание: Ситуацията не позволява съзнание.

 

Емоция: Ситуацията не позволява изразяването на емоция.

 

Творчество: Външни обстоятелства възпрепятстват творчеството.

 

Комуникация: Липсата на откровеност пречи на правилния диалог.

 

Амбиция: Липсата на възможности пречи на прогреса.

 

Служба: Провал в задачата заради другите.

 

Грижи: Неуместна подготовка на растежа.

 

Икономика: Загуба, причинена от цялостната икономическа ситуация.

 

Неутралност: Провал поради неконтролируеми събития.

 

Разум: Няма достатъчно факти, за да се извадят изводи.

 

 

 

                           46.УСИЛИЯ

 

             ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ-ДЕЙСТВИЕТО НОСИ КЪСМЕТ. НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ.

 

 

Решение: Напълно обективното претегляне на фактите може да доведе до правилно решение. Могат да се потърсят уважавани мнения.

 

Невинност: С усилие на волята може да се постигне ценен опит. Потърсете съвета на по-възрастните.

 

Съзнание: Усилие на волята може да доведе до по-висше съзнание. Потърсете ръководство.

 

Емоция: Усилие на волята може да доведе до щастие. Потърсете съвет от по-опитните.

 

Творчество: Творческия успех може да се постигне с упорита работа. Потърсете конструктивна критика.

 

Комуникация: Сериозните преговори могат да доведат до разбирателство. Потърсете уважавани мнения.

 

Амбиция: Усилие на волята може да постигне успех. Потърсете съвет.

 

Служба: Трудните задачи могат да се изпълнят с усилие на волята. Потърсете съвет от началниците.

 

Грижи: Емоционалната сила може да подхрани растежа. Припомнете си личния опит.

 

Икономика: Строгите икономически критерии могат да доведат до сигурност. Потърсете финансов съвет.

 

Неутралност: Усилие на волята.

 

Разум: Строгата интелектуална дисциплина може да доведе до разбиране. Задавайте въпроси.

 

 

 

                                         46.Линия / Предупредител/ 1

 

                                         Много късмет

 

 

Решение: Спазването на основно приличие прави честните решения очевидни.

 

Невинност: Естествената невинност превръща живота в удоволствие.

 

Съзнание: Солидната морална основа позволява бърз растеж.

 

Емоция: Честното чувство е разбрано с готовност.

Творчество: Солидната идея улеснява собственото си изразяване.

 

Комуникация: Увереността в истината насърчава другите да повярват в нея.

 

Амбиция: Солидната подготовка дава голяма увереност.

 

Служба: Отдадеността на задълженията кара трудните задачи да изглеждат лесни.

 

Грижи: Естествената емпатия прави лесна истинската грижа.

 

Икономика: Солидната финансова основа позволява икономически растеж.

 

Неутралност: Солидното основно познание прави лесно новото разбиране.

 

 

 

                                    46.Линия / Предупредител/ 2

 

                                    Безупречност

 

 

 

Решение: Периодичните грешки в преценката са простими, когато има основно приличие.

 

Невинност: Периодичните грешки са простими при невинния.

 

Съзнание: Странното поведение е простимо у тези, които наистина търсят по-висше съзнание.

 

Емоция: Периодичното неразбирателство е простимо там, където има искрено и честно чувство.

 

Творчество: Артистичният провал е простим, където има истинска оригиналност.

 

Комуникация: Странностите понякога са простими там, където има искреност.

 

Амбиция: Периодичните провали са простими, ако амбициите са стойностни.

 

Служба: Периодичните провали са простими там, където има истинска лоялност.

 

Грижи: Периодичното неразбирателство е простимо там, където има истински грижи.

 

Икономика: Периодичните загуби са приемливи в преследването на финансова стабилност.

 

Неутралност: Разбираеми грешки, когато се действа искрено.

 

Разум: Периодичните грешки са простими, където има стремеж към по-дълбоко разбиране.

                             46.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Период на очевидни решения.

 

Невинност: Период на сигурност.

 

Съзнание: Период на растеж.

 

Емоция: Период на емоционална честност.

 

Творчество: Период на неподтискана креативност.

 

Комуникация: Период на открит диалог.

 

Амбиция: Период на прогрес.


Служба: Задълженията са лесни по това време.

 

Грижи: Период на неподтискан растеж.

 

Икономика: Период на икономически растеж.

 

Неутралност: Период на лесен прогрес.

 

Разум: Период на бързо разбиране.

 

 

 

                       46.Линия / Предупредител/ 4

 

                       Късмет -правилно

 

 

Решение: Честността става норма.

 

Невинност: Постигнато е ново ниво на зрялост.

 

Съзнание: Постигнато е ново ниво на съзнанието.

 

Емоция: Взаимното чувство става солидна основа.

 

Творчество: Творческата идея постига постоянство.

 

Комуникация: Постигнато е постоянно разбирателство.

 

Амбиция: Целта е постигната.

 

Служба: Лоялността е възнаградена с отговорност.

 

Грижи: Насърчено е ново ниво на зрялост.

 

Икономика: Постигната е някаква финансова стабилност.

 

Неутралност: Ново ниво на постоянство.

 

Разум: Теорията е приета.

 

 

 

                             46.Линия / Предупредител/ 5

 

                             Продължаването по този начин носи късмет

 

 

Решение: До големите решения трябва да се стигне постепенно.

 

Невинност: Новия опит трябва да се придобие в собственото си време.

 

Съзнание: Растежът в съзнанието трябва да се постигне на малки стъпки.

 

Емоция: Позволете на връзките да се развиват по естествен начин.

 

Творчество: Идеите трябва да се изразят в собственото си време.

 

Комуникация: Позволете на диалога да се развива в собственото си време.

 

Амбиция: Прогресът трябва да се постига постепенно.

 

Служба: Задачите трябва да се изпълняват стъпка по стъпка.

 

Грижи: Зрялостта трябва да се насърчава стъпка по стъпка.

 

Икономика: Финансовия прогрес трябва да се постига постепенно.

 

Неутралност: Постепенни стъпки към прогреса.

 

Разум: Познанието трябва да се усвоява постепенно.

 

 

 

                                   46.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Постоянство

 

 

Решение: Неизвестните величини изискват много внимателно проучване.   

 

Невинност: Новите изживявания трябва да се изследват с изключителна грижа.

 

Съзнание: Новите области на съзнанието трябва да се изследват с изключителна грижа.

 

Емоция: Новите чувства трябва да се изразяват само с голяма деликатност.

 

Творчество: Новите области на оригиналност трябва да се изследват крайно внимателно.

 

Комуникация: Разговорът с непознати хора изисква голям такт.

 

Амбиция: Напредването в непозната територия изисква изключителна грижа.

 

Служба: Отнасяйте се към новите отговорности с изключително внимание.

 

Грижи: Изисква се внимателно наблюдение, когато младежът изживява нещо ново.

 

Икономика: Новите инвестиции трябва да се наблюдават крайно внимателно.

 

Неутралност: Напредване в неизвестното.

 

Разум: Новото разбиране изисква прецизно внимание към детайла.

 

 

 

 

 

                           47. ПОДТИСКАНЕ

 

               БЕЗ ОБВИНЕНИЯ- ПОСТОЯНСТВОТО

                 НОСИ ЕВЕНТУАЛЕН КЪСМЕТ

 

 

Решение: Когато ви подтискат, придържането към принципите носи надеждност в бъдеще, но за момента не взимайте решения.

 

Невинност: Оставането невинни пред лицето на изкушението изгражда характера, но не е време да използвате шансовете.

 

Съзнание: Когато сте подтиснати, придържането към убежденията усилва вярата, но по това време никой не иска да вярва.

 

Емоция: Придържането към чувствата в бедата усилва връзката, но по това време на чувствата няма да бъде отвърнато.

 

Творчество: Придържането към оригиналността срещу течението усилва креативността, но по това време идеите не са признати.

 

Амбиция: Оцеляването в трудни времена изгражда сила в бъдеще, но засега амбициите са осуетени.

 

Служба: Лоялността въпреки всички неблагоприятни условия изгражда характера, но засега нищо не може да бъде изпълнено докрай.

 

Грижи: Продължаващите грижи въпреки неблагоприятните условия усилват бъдещата връзка, но засега грижата не е призната.

 

Икономика: Оцеляването при неблагоприятни обстоятелства е обучение за бъдещето, но засега печалби няма да има.

 

Неутралност: Неблагоприятни времена, възпрепятстващи прогреса.

 

Разум: Търсенето на разбиране на фона на невежеството изгражда сила за бъдещето, но засега отговори няма да се открият.  

 

 

 

                               47.Линия / Предупредител/ 1

 

 

 

Решение: Нерешителността води до още нерешителност.

 

Невинност: Разглезеността води до нуждата от още от същото.

 

Съзнание: Съмненията блокират пътя към съзнанието.

 

Емоция: Негативните емоции като ревността водят до по-голямо нещастие.

 

Творчество: Мързелът насърчава творческия блокаж.

 

Комуникация: Негативният разговор окуражава повече от същото.

 

Амбиция: Ако постоянно задълбавате в провала, това окуражава още провал.

 

Служба: Занемаряването на задълженията насърчава още занемаряване.

 

Грижи: Избухливостта окуражава още избухливост.

 

Икономика: Пилеенето на пари води до още повече пилеене.

 

Неутралност: Негативността подхранва себе си.

 

Разум: Интелектуалният мързел води до загубено разбиране. 

 

 

 

 

                          47.Линия / Предупредител/ 2

 

                         Действието сега ще е неблагоприятно- без обвинения!

 

 

Решение: Депресия заради неспособността да спечелите респекта на другите. Струва си да бъдете решителни в малките неща, макар че е мъдро да не вземате драстични решения.

 

Невинност: Депресия поради несигурност. Струва си да потърсите помощ, макар че е мъдро да не ставате зависими.

 

Съзнание: Депресия поради загуба на съзнание. Струва си да се справите с егото, макар че е най-добре да не стигате до крайности.

 

Емоция: Депресия поради емоционална студенина. Всяко истинско чувство е по-добро от никакво, макар че е мъдро да не бъдете импулсивни.

 

Творчество: Депресия поради творчески блокаж. Струва си да се стремите към творческа дейност, макар че е мъдро да не отивате твърде далеч. 

 

Комуникация: Депресия поради неспособност да се комуникира. Струва си да навлезете в честен диалог, макар че е мъдро да не навлизате твърде дълбоко.

 

Амбиция: Депресия заради провал. Струва си да действате конкурентно, но не е мъдро да стигате твърде далече.

 

Служба: Депресия поради загуба на гордостта от работата. Усилието за подобрение си струва, но е мъдро да не се пренатягате.

 

Грижи: Депресия поради противопоставяне. Усилията за постигане на съвместимост си струват, но е мъдро да не отивате прекалено далече.

 

Икономика: Депресия поради загуба на пари. Всяко усилие за възстановяване си струва, но е мъдро да не действате хазартно.

 

Неутралност: Стагнация поради неактивност.

 

Разум: Депресия поради неспособност да намериш отговор. Всеки стремеж към идеята си струва, но е мъдро да не се правите на прекалено умни.

 

 

 

                                        47.Линия / Предупредител/ 3

 

                                        Неблагоприятна

 

 

Решение: Липсата на основно разбиране прави решенията много по-трудни, отколкото би трябвало да са.

Невинност: Разглезеността прави живота много по-труден, отколкото би трябвало да е.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение прави висшето съзнание много по-трудно за постигане отколкото би трябвало.

 

Емоция: Несигурността прави емоционалната стабилност много по-трудна за откриване отколкото би трябвало да бъде.

 

Творчество: Безгрижието прави изразяването на идеите много по-трудно, отколкото би трябвало да бъде.

 

Комуникация: ?

 

Амбиция: Безразсъдното поведение прави трудностите много по-лоши, отколкото всъщност са.

 

Служба: Занемаряването на задълженията прави задачите много по-трудни, отколкото би трябвало.

 

Грижи: Прекомерната реакция прави грижата много по-трудна, отколкото би трябвало.

 

Икономика: Екстравагантността прави финансовата сигурност много по-трудна за постигане, отколкото би трябвало.

 

Неутралност: Безгрижието усложнява ситуацията.

 

Разум: Липсата на внимание към метода прави решаването на проблема много по-трудно, отколкото би трябвало да бъде.

 

 

 

 

                               47.Линия / Предупредител/ 4

 

                              Евентуален късмет –малко съжаление

 

 

Решение: Могат да се вземат очевидни решения, но има вероятност да се изгуби респект.

 

Невинност: Може да се потърси помощ, но има вероятност да пострада самоуважението.

 

Съзнание: Може да се потърси ръководство, но има вероятност егото да бъде наранено.

 

Емоция: Нужна е емоционална честност, макар че това може да бъде притеснително.

 

Творчество: Изоставете идея, която не си струва, макар че това може да предизвика критики.

 

Комуникация: Изоставете формалностите, въпреки че това може да бъде притеснително.

 

Амбиция: Обуздайте агресивното поведение, макар че другите могат да го сметнат за слабост.

 

Служба: Потърсете помощ, макар че може да изгубите гордост.

 

Грижи: Отстъпки трябва да се правят, въпреки че може да се изгуби някакъв контрол.

 

Икономика: Трябва да се правят икономии, макар че публичните прояви могат да пострадат.

 

Неутралност: Нужда от прости действия.

 

Разум: Усвоете по-прост подход, макар че интелектуалното може да пострада.

 

 

 

                                 47.Линия / Предупредител/ 5 

 

                                 Приемане на събитията

 

 

Решение: Решенията не са разбрани от тези, които може да знаят по-добре, но постепенно те ще видят смисъла.

 

Невинност: Тези, които знаят по-добре, не проявяват симпатия, но постепенно ще осъзнаят грешката си.

 

Съзнание: Тези, които знаят по-добре не признават по-висшите ценности, но постепенно ще се научат.

 

Емоция: Емоционалната откровеност не се признава от тези, които знаят по-добре, но постепенно ще разберат.

 

Творчество: Артистичната искреност не е призната от тези, които може да знаят по-добре. Придържането към идеалите бавно печели почитатели.

 

Комуникация: Тези, които знаят по-добре може да не искат да чуят, но постепенно ще повярват в истината.

 

Амбиция: Способностите не са признати от тези, които знаят по-добре, но постепенно респектът ще нарастне.

 

Служба: Лоялността не се признава от началниците, но постепенно вниманието им ще бъде привлечено към този факт.

 

Грижи: Истинската грижа не е призната от младите, но когато порастнат, ще се научат.

Икономика: Благоразумието се възприема тежко, но финансите постепенно ще се подобрят.

 

Неутралност: По-висшите мотиви не получават признание.

 

Разум: Новите идеи не са разбрани от тези, които може да знаят по-добре, но тяхното разбиране бавно нараства.

 

 

 

                                   47.Линия / Предупредител/ 6

 

                                   Късмет

 

 

Решение: Миналите грешки в преценката подкопават увереността, но сега се изискват твърди решения.

 

Невинност: Миналите грешки означават загуба на увереността, но сега тя е нужна.

 

Съзнание: Провалените опити в растежа на съзнанието го карат да изглежда невъзможен, но сега справянето с егото позволява той да се случи.

 

Емоция: Миналите разочарования правят доверието трудно, но щастието сега изисква емоционална искреност.

 

Творчество: Липсата на признание в миналото означава ниска увереност. Да си уверен в себе си е задължително за творческия успех.

 

Комуникация: Миналите трудности в комуникацията я правят да изглежда трудна сега, но истината изисква уверен глас.

 

Амбиция: Миналите провали подкопават увереността, но сега тя е съществена за успеха.

 

Служба: Задълженията изглеждат трудни заради занемаряването им в миналото, но отдадеността към тях е нужна за изпълнение на задачата.

 

Грижи: Минали събития карат грижите да изглеждат трудни, но сега истинската грижа е от съществено значение.

 

Икономика: Отговорностите изглеждат невъзможни поради безгрижието в миналото, но сега се изисква отговорност за да се подобрят финансите.

 

Неутралност: Преодоляване на минал провал.

 

Разум: Миналите провали подкопават увереността в разсъжденията, но за да стигнете до отговори, разсъдливостта е от съществено значение.     

 

 

                               48.ИЗТОЧНИКЪТ

 

                     НЕБЛАГОПРИЯТНА БЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИ

 

 

Решение: Източникът на справедливостта: ако липсва непредубеденост, не могат да се вземат решения.

 

Невинност: Източникът на невинното удоволствие: там, където има корупция, удоволствие няма.

 

Съзнание: Източникът на съзнание: ако е намесено егото, съзнание не може да се постигне.

 

Емоция: Източникът на емоция: там където има несигурност, няма истинско чувство.

 

Творчество: Източникът на идеи: всяка претенциозност означава, че идеите нямат стойност.

 

Комуникация: Източникът на комуникативната способност: ако мненията трябва да се защитават, пълната честност не е възможна.

 

Амбиция: Източникът на способностите: неясните и скрити мотиви ограничават реализирането на способностите.

 

Служба: Източникът на лоялност: където има самонадеяност, лоялност няма.

 

Грижи: Източникът на естествения инстинкт: ако са намесени егоистични мотиви, инстинктите са засенчени.

 

Икономика: Източникът на благоразумие: където има алчност, липсва икономически усет.

 

Неутралност: Запушване на източника на фундаментални ценности.

 

Разум:Източникът на разбиране: където възприемчивостта е неуместна, дълбоко разбиране не е възможно.

 

 

 

                                      48.Линия / Предупредител/ 1   

 

 

Решение: Маловажни решения: неуместни са.

 

Невинност: Объркани от изкушението: няма стойностен опит.

 

Съзнание: Егоцентрично поведение с малка стойност.

 

Емоция: Егоистични чувства: те не казват нищо за истинските емоции.

 

Творчество: Непоследователни идеи без истинска стойност.

 

Комуникация: Търсене на съгласие на повърхностно ниво: това не е важно.

 

Амбиция: Дребна амбиция: по този начин прогрес не може да има.

 

Служба: Повърхностна лоялност, от малка стойност за каузата.

 

Грижи: Липса на емпатия: това не е истинска грижа.

 

Икономика: Безсмислени сделки от малко значение за икономическия растеж.

 

Неутралност: Тъпчене по повърхността.

 

Разум: Търсене на повърхностно разбиране: то няма стойност.

 

 

 

                                     48.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Осъзнавате принципите, но не ги прилагате.

 

Невинност: Имате силата да устоите на изкушението, но не я използвате.


Съзнание: Имате потенциал за по-висше съзнание, но задушавате растежа му.

 

Емоция: Имате дълбоки чувства, но сте неспособни да ги изразите.

 

Творчество: Пропилян творчески потенциал.

 

Комуникация: Задържане на нещо.

 

Амбиция: Пропилян потенциал.

 

Служба: Да не полагаш за задачата усилието, което тя заслужава.

 

Грижи: Да не се опитваш да разбереш.

 

Икономика: Да не използваш напълно икономическия потенциал.

 

Разум: Дълбокото разбиране е възможно, но не е потърсено.

 

 

 

                                    48.Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Потенциал за отиващи далече решения, който не е разбран.

 

Невинност: Истински невинни чувства, които не са разбрани.

 

Съзнание: По-висше съзнание, което не е разбрано.

 

Чувства: Истинска емоция, която другите смятат за невъзможна за разбиране.

 

Творчество: Вдъхновени идеи, които другите са неспособни да признаят.

 

Комуникация: Казана е фундаментална истина, но никой не иска да я чуе.

 

Амбиция: Голяма способност, която не е призната.

 

Служба: Фундаментална лоялност, която не е разбрана.

 

Грижи: Истинска грижа, която не е призната.

 

Икономика: Потенциал за икономически растеж, който не може да бъде обхванат.

 

Неутралност: Потенциал за позитивно действие, който не е разбран.

 

Разум: Използваема теория, която другите смятат за неразбираема.

 

 

 

                                      48.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Правилно

 

 

Решение: Усвояване на мъдрост за по-добри решения.

 

Невинност: Учение за бъдещето.

 

Съзнание: Подготвяне на пътя за по-висшето съзнание.          

 

Емоция: Научаване как да бъдеш емоционално зрял.

 

Творчество: Усвояване на техника за изразяване на идеи.

 

Комуникация: Научаване как да комуникираш открито.

 

Амбиция: Работа върху способностите.

 

Служба: Научаване стойността на лоялността.

 

Грижи: Подготвяне на пътя за бъдещ растеж.

 

Икономика: Научаване стойността на благоразумието.

Неутралност: Усилване на способностите.

 

Разум: Подобряване на разсъжденията.

 

 

 

                                   48.Линия / Предупредител/ 5        

 

 

Решение: Доказателството е тук, за да се вземат стигащи далече решения.

 

Невинност: Възможно е да се учиш от опита.

 

Съзнание: Потенциалът за растеж в съзнанието е тук.

 

Емоция: Възможно е да изразите по-дълбоките чувства.

 

Творчество: Потенциалното вдъхновение е тук.

 

Комуникация: Честните думи са тук, за да бъдат изречени.

 

Амбиция: Има дълбочина на способността, откъдето да се извлича.

 

Служба: Възможно е да се поеме отговорност.

 

Грижи: Растежът е възможен с грижа.

 

Икономика: Има потенциал за икономически растеж, ако се обхване.

 

Неутралност: Позитивни възможности, чакащи да бъдат използвани.

 

Разум: Разполагате с необходимото познание за по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                      48. Линия / Предупредител/ 6   

     

                                     Много късмет       

 

 

Решение: Може да се разчита на дълбоко вкоренените принципи.

 

Невинност: Може да се наслаждавате на невинно удоволствие.

 

Съзнание: По-висшето съзнание е факт.

 

Емоция: Дълбоко вкоренените чувства са честни.

 

Творчество: Вдъхновението е истинско.

 

Комуникация: Думите са истински.

 

Амбиция: На способностите може да се разчита.

 

Служба: Лоялността ще бъде отчетена.

 

Грижи: Естествените инстинкти са правилни.

 

Икономика: Може да се разчита на икономическия усет.

 

Неутралност: Разчитане на фундаменталните ценности.

 

Разум: Може да се разчита на дълбокото разбиране.

 

 

 

 

           49.ФУНДАМЕНТАЛНА ПРОМЯНА

 

            ВЪЗМОЖНИ СА ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ С ПОСТОЯНСТВО-СЪМНЕНИЯТА СА ПРЕВЪЗМОГНАТИ.

 

Решение: Ако стигащите далеч решения са справедливи, ще намерят признание.

 

Невинност: Новия опит е възможен, ако се запази невинното поведение.

 

Съзнание: По-висшето съзнание може да бъде приведено в действие, ако не се намесва егото.

 

Емоция: Подтиснатите чувства, ако са искрени, могат да бъдат изразени.

 

Творчество: Високо оригинални идеи могат да намерят приемане, ако са непретенциозни.

 

Комуникация: В революционни думи, ако са честни, ще се повярва.

 

Амбиция: Може да се постигне голям прогрес, ако способностите са адекватни.

 

Служба: Възможно е да се поеме инициатива, ако лоялността е истинска.

 

Грижи: Нови области на растежа могат да бъдат подхранвани, ако има истинска грижа.

 

Икономика: Могат да се постигнат фундаментални финансови промени, ако се запази благоразумие.

 

Неутралност: Пълна промяна.

 

Разум: Революционни теории могат да намерят приемане, ако могат да бъдат доказани.

 

                                       49.Линия / Предупредител/ 1

 

 

Решение: Доказателствата трябва да се претеглят прецизно, преди да се вземат отиващи далеч решения.

 

Невинност: Новия опит изисква да се устои на изкушенията.

 

Съзнание: Егото не трябва да бъде намесено, когато по-висшето съзнание трябва да се приведе в действие.

 

Емоция: Нужно е да се уверите, че подтиснатите чувства са напълно честни, преди да ги изразите.

 

Творчество: Оригиналните идеи трябва да са безукорни в изразяването си, преди да бъдат представени.

 

Комуникация: Аргументите трябва да са прецизно претеглени, преди революционните думи да бъдат изречени.

 

Амбиция: Преди да се приемат големите възможности, трябва да се докажат способностите.

 

Служба: Способностите трябва да се докажат, преди да се поемат отговорностите.

 

Грижи: Доверието трябва да бъде взаимно преди да се позволи нова свобода.

 

Икономика: Нуждата трябва да бъде доказана, преди да се правят фундаментални финансови промени.

 

Неутралност: Доказване необходимостта от фундаментални промени.

 

Разум: Разсъжденията трябва да се претеглят, преди да се заявят новите теории.

 

 

 

                                 49.Линия / Предупредител/ 2

 

                                 Късмет- без обвинения

 

 

Решение: Правилно е да взимате стигащи далече решения, ако ситуацията го изисква.

 

Невинност: Ако ситуацията го изисква, правилно е да изследвате нови области на опита.

 

Съзнание: По-висшите ценности могат да бъдат приведени в действие, ако ситуацията го изисква.

 

Емоция: Когато е нужно, подтиснатите чувства могат да бъдат изразени.

 

Творчество: Оригиналността може да бъде изразена, когато възможността изникне.

 

Комуникация: Когато се появи възможност, революционните думи могат да бъдат казани.

 

Амбиция: Когато се отвори възможност, използвайте шансовете.

 

Служба: Когато ситуацията го изисква, могат да се поемат големи отговорности.

 

Грижи: Когато се предостави възможност, може да се окуражи ново обучение.

 

Икономика: Когато икономическата ситуация го позволява, могат да се правят фундаментални промени.

 

Неутралност: В точното време е възможна голяма промяна.

 

Разум: Ако проблемът го изисква, правилно е да се заявят революционни теории.

 

 

 

                    49.Линия / Предупредител/ 3    

 

                   Прибързаното действие ще е неблагоприятно-дълготрайна опасност

 

 

Решение: Стигащи далеч решения могат да се вземат, ако доказателствата са претеглени три пъти.

 

Невинност: Новия опит може да се изгледва безопасно, ако възможността се предостави в точното време.

 

Съзнание: На съзнанието може да се разчита, ако е изпитано за трети път.

 

Емоция: Подтиснатите чувства могат да бъдат изразени, ако са почувствани три пъти.

 

Творчество: Оригиналните идеи могат да бъдат изразени, ако са били изследвани по три различни начина.

 

Комуникация: Когато аргументите са претеглени три пъти, революционните думи могат да бъдат изречени и в тях ще се повярва.

 

Амбиция: Големите шансове могат да се използват, ако се предоставят за трети път.

 

Служба: Нови отговорности могат да се поемат, ако необходимостта от тях се появи за трети път.

 

Грижи: Когато необходимостта възникне за трети път, може да се позволи свобода.

 

Икономика: Фундаментални финансови промени могат да бъдат направени, ако необходимостта от тях възникне за трети път.

 

Неутралност: Фундаменталната промяна е успешна на третия път от потърсването й.

 

Разум: Когато нуждата се появи за трети път, новите теории могат успешно да бъдат заявени.

 

 

 

                               49.Линия / Предупредител/ 4

 

                              Съмненията са преодоляни-радикалните промени са успешни

 

 

Решение: Стигащи далече решения, базирани на безукорни принципи, намират приемане.

 

Невинност: Нов опит, видян с невинни очи, е възнаграждаващ.

 

Съзнание: Съзнание, базирано на безукорни морални ценности, си заслужава да се следва.

 

Емоция: Подтиснати чувства, изразени честно, намират симпатия.

 

Творчество: Оригинални идеи с артистична стойност намират признание.

 

Комуникация: Революционни думи, които са честни, намират съгласие.

 

Амбиция: Никой не може да спре прогрес, базиращ се на доказани способности.

 

Служба: Поемането на нови отговорности намира одобрение, ако има доказана лоялност.

 

Грижи: Нова зрялост, третирана с грижа и внимание, може да усили взаимните връзки.

 

Икономика: Финансови промени, базиращи се на благоразумно разсъждение, могат да се възприемат като чувствителни.

 

Неутралност: Фундаментална промяна, основана на позитивни ценности.

 

Разум: Радикални теории, базиращи се на фундаментално разбиране, намират приемане.

 

 

 

                                  49.Линия / Предупредител/ 5 

 

 

Решение: Стигащи далеч решения стават очевидни.

Невинност: Чистото сърце е убедително и кара другите да искат да го защитават.

 

Съзнание: Моралната стойност е безотказна, тя прави висшите ценности приемливи.

 

Емоция: Нуждата да изразиш подтиснатите чувства е безотказна.

 

Творчество: Оригиналните идеи са незабавно приети.   

 

Комуникация: Другите искат да повярват на революционните думи.

 

Амбиция: Потенциалът за голям прогрес е очевиден.

 

Служба: Лоялността прави потенциала за отговорност убедителен.

 

Грижи: Новата зрялост е убедителна и намира естествен отклик.

 

Икономика: Нуждата от икономическа промяна е очевидна.

 

Неутралност: Очевидна нужда от фундаментална промяна.

 

Разум: Очевидно е, че е нужна радикална теория.

 

 

 

                           49.Линия / Предупредител/ 6 

 

                           Прибързаното действие е неблагоприятно-

                           постоянството носи късмет.

 

 

Решение: Стигащите далеч решения могат да бъдат приложени постепенно.

 

Невинност: Новия опит трябва да бъде изследван в собственото си време.

 

Съзнание: Висшето съзнание трябва да се изследва бавно.

 

Емоция: Фундаменталните чувства трябва да се изразят само, когато е сигурно, че ще бъдат разбрани.

 

Творчество: Оригиналните идеи трябва да бъдат представени постепенно.

 

Комуникация: Революционните думи трябва да се изразят само, когато ще се посрещнат със съгласие.

 

Амбиция: Шансовете трябва да се използват само, когато се появят подходящите възможности.

 

Служба: Новите отговорности трябва да бъдат поети стъпка по стъпка.

 

Грижи: Растежа трябва да се насърчава в собственото му време.

Икономика: Финансови промени трябва да се правят както и когато е позволено.

 

Неутралност: Постепенна промяна.

 

Разум: Радикалните теории трябва да се представят търпеливо.

 

 

 

                       50.КУЛТУРА 

 

                       МНОГО КЪСМЕТ-

                          ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

 

Решение: Нужда за справедливост, която прави честните решения приемливи.

 

Невинност: Цялостно желание да защитаваш невинния, което прави некорумпираното учение възможно.

 

Съзнание: Колективни морални ценности, които правят съзнанието съдържателно.

 

Емоция: Цялостната нужда да изразиш чувствата прави взаимната емоция желана.

 

Творчество: Културно наследство, което прави оригиналността желана.

 

Комуникация: Цялостното търсене на съгласие стимулира нуждата от честен диалог.

 

Амбиция: Нуждата от прогрес прави способностите признати.

 

Служба: Нуждата от надеждни помощници прави лоялността призната.

 

Грижи: Цялостната нужда от растеж прави грижите задължителни.

 

Неутралност: Колективни ценности.

 

Разум: Цялостната нужда от по-дълбоко разбиране съдържа развитието на нови идеи.

 

 

 

                                  50.Линия / Предупредител/ 1    

 

                                  Правилно

 

 

Решение: Най-малкото решение, ако е честно, може да подпомогне прогреса към просветено общество.

 

Невинност: Дори най-незначителният опит може да добави към развитието, ако се възприема от напълно невинна и непредубедена гледна точка.

 

Съзнание: Дори и малка част разширено съзнание може да добави към външния растеж на съзнанието, ако е освободена от влиянието на егото.

 

Емоция: Дори незначителните чувства, ако са изразени честно, могат да допринесат за връзката.

 

Творчество: Дори най-малката идея, ако е наистина оригинална, може да добави към културното наследство.

 

Комуникация: Дори незначителни думи, ако са истина, могат да допринесат за отворения диалог.

 

Амбиция: Дори най-малкото подобряване на способностите може да допринесе за прогреса.

 

Служба: Задължения, които изглеждат маловажни, ако се изпълняват педантично могат да помогнат на общата кауза.

 

Грижи: Дори най-малкият растеж, ако се подхранва, е значим.

 

Икономика: Дори най-малките печалби могат да подпомогнат цялостния икономически растеж, ако са постигнати почтено.

 

Неутралност: Незначителното е от значение за цялото.     

 

Разум: Дори най-малкото познание, ако е истинско, може да допринесе за цялостното разбиране. 

 

 

                                    50.Линия / Предупредител/ 2

 

                                    Късмет

 

 

Решение: Възможни са отиващи далече решения. Тази сила може да предизвика завист, но тя няма да ви навреди.

 

Невинност: Възможен е нов опит. Може да има ревност, но тя няма да ви нарани.

 

Съзнание: Висшето съзнание е възможно. Подигравките са безвредни.

 

Емоция: Взаимното чувство е възможно. Може да има завист, но тя няма да нанесе вреда.

 

Творчество: Възможно е голямо творчество. Ще има критика, но няма да ви навреди.

 

Комуникация: Съгласието е възможно. Може да има спор, но няма да навреди на отворения диалог.

 

Амбиция: Прогрес може да бъде постигнат. Съперниците могат да завиждат, но това няма да попречи на прогреса.

 

Служба: Поемането на отговорност е възможна. Завистта не може да навреди.

 

Грижи: Възможна е нова зрялост. Това може да изглежда твърде прибързано за другите, но няма да ви навреди.

 

Икономика: Икономическият растеж е възможен. Другите може да са завистливи, но това няма да навреди.

 

Неутралност: Потенциал за позитивен прогрес.

 

Разум: По-голямото разбиране е възможно. Другите може да не съдействат, но това няма значение.

 

 

 

                                50.Линия / Предупредител/ 3

                             

                                Съмненията ще бъдат преодоляни- евентуален късмет

 

 

Решение: Все още не е време за вземане на стигащи далече решения, макар че подходящото време ще се покаже само.

 

Невинност: Обстоятелствата възпрепятстват новия опит, но евентуално подходящата възможност ще дойде.

 

Съзнание: По-висшите ценности все още не са приемливи, но евентуално ще им дойде времето.

 

Емоция: Все още не е време да изразите чувството, макар че евентуално възможност за това ще има.

 

Творчество: Оригиналните идеи все още не могат да намерят признание, въпреки това ще им дойде времето.

 

Комуникация: Не му е времето още за честни думи, евентуално ще се появи подходяща възможност.

 

Амбиция: Макар че има готовност, прогресът още не е възможен. Евентуално ще се предостави подходящата възможност.

 

Служба: Способностите още не са признати, но с времето и това ще стане.

 

Грижи: Възможно е ново ниво на зрялост, но ситуацията още не го позволява. С времето ще се случи.

 

Икономика: Има потенциал за печалба, но ситуацията не позволява. Евентуално ще се появи подходящата възможност.

 

Неутралност: Подтиснат потенциал с времето намира реализация.

 

Разум: Дълбокото разбиране все още не получава признание, но с времето това ще се случи.

 

 

                                   50.Линия / Предупредител/ 4

 

                                   Неблагоприятна- заслужени обвинения

 

 

Решение: Решенията са отвъд силите.

 

Невинност: Нямате достатъчно опит за да се справите със ситуацията.

 

Съзнание: Егото е твърде намесено, за да позволява съзнание.

 

Емоция: Мотивите са твърде егоистични за взаимна емоция.

 

Творчество: Талантът е неадекватен за изразяване на творческите идеи.


Комуникация: Не сте достатъчно честни, за да се стигне до някакво значимо съгласие.

 

Амбиция: Способностите не са достатъчно адекватни за амбициите.

 

Служба: Способностите са неадекватни за отговорността.


Грижи: Грижата е твърде неадекватна, за да е от полза.

 

Икономика: Финансовите ресурси са твърде ограничени за инвестиция.

 

Неутралност: Неадекватни ресурси за прогрес.


Разум: Познанието е отвъд разбирането.

 

 

 

                                     50.Линия / Предупредител/ 5

 

                                     Постоянство

 

 

Решение: Струва си да се опитвате да запазите обективност.

 

Невинност: Струва си да се придържате към невинността.


Съзнание: Струва си да се опитвате да запазите по-висшето съзнание.

 

Емоция: Струва си да се придържате към истинската емоция.

 

Творчество: Струва си да се опитвате да се придържате към истинското творчество.

 

Комуникация: Струва си да се придържате към открития диалог.   

 

Амбиция: Струва си да запазите висок стандарт на способностите си.

 

Служба: Останете ефективни-струва си.

 

Грижи: Струва си да поддържате истински грижи.

 

Икономика: Струва си да запазите методите, водещи до икономически растеж.

 

Неутралност: Струва си да се придържате към позитивните качества.

 

Разум: Струва си да се опитвате да поддържате това състояние на ума, което води до дълбоко разбиране.

 

 

                                     50.Линия / Предупредител/ 6

 

                                     Много късмет-постиженията са възможни

 

 

Решение: Стигащи далече решения, в съгласие с времето.

 

Невинност: Истинска невинност, инстинктивно защитавана от другите.

 

Съзнание: По-висше съзнание, приветствано инстинктивно.

 

Емоция: Истински чувства, които намират инстиктивно отклик.

 

Творчество: Оригинални идеи, намиращи лесно приемане.

 

Комуникация: Честни думи, приети без въпроси.

 

Амбиция: Естествени способности, позволяващи прогрес без борба.

 

Служба: Ефективност, позволяваща лесно справяне със задълженията.

 

Грижи: Инстинктивна грижа, подхранваща растежа по естествен начин.

 

Икономика: Благоразумни инвестиции, поддържащи икономическия растеж без притеснения.

 

Неутралност: Добавяне към колективните ресурси по позитивен начин.

 

Разум: Дълбоко разбиране, приветствано естествено.

 

 

 

                          51.ШОК

 

              ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ-

              ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

 

Решение: Неочаквана информация противоречи на предишните мнения, но може да бъде проучена.

 

Невинност: Неочаквано събитие излага невинността на опасност, но може да се види в светлината на развитието.

 

Съзнание: Неочаквано събития шокира усещанията, но това може да се види в светлината на растежа на съзнанието.

 

Емоция: Неочаквано чувство руши присъствието на духа, но трябва честно да се погледне такова, каквото е.

 

Творчество: Неочаквана идея прекъсва творческия порив, но трябва да бъде проучена.

 

Комуникация: Неочаквани думи водят диалога към приключване, но трябва да бъдат уточнени.

 

Амбиция: Неочаквано събитие проваля плановете, но трябва да бъде проучено.

 

Служба: Неочаквани нареждания правят задълженията трудни, но трябва да бъдат изпълнени.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява главоболие, но трябва грижовно да се изследва.

 

Икономика: Неочаквано събитие подкопава финансите, но трябва да се възприема в светлината на бъдещ икономически растеж.

 

Неутралност: Неочакваното трансформира природата на събитието.

 

Разум: Неочаквана идея противоречи на логиката, но трябва да бъде проучена.

 

 

 

 

 

                                          51.Линия / Предупредител/ 1

 

                                          Късмет

 

 

Решение: Неочаквана информация противоречи на мненията, но хвърля нова светлина върху решението.

 

Невинност: Неочаквано събитие заплашва сигурността, но е урок.


Съзнание: Неочаквано събитие шокира усещанията, но подхранва растежа на съзнанието.

 

Емоция: Неочаквана емоция хвърля чувствата в смут, но е по-честна.

 

Творчество: Неочаквана идея прекъсва творческия порив, но се оказва вдъхновяваща.

 

Комуникация: Неочаквани думи заплашват да приключат разговора, но се оказват конструктивни.

 

Амбиция: Неочаквано събитие заплашва да попречи на прогреса, но се оказва предимство.

 

Служба: Неочаквано нареждане заплашва да затрудни задълженията, но фактически е от практическа полза.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява главоболие, но е част от растежа.

 

Икономика: Неочаквано събитие заплашва финансовата сигурност, но се оказва предимство.  

 

Неутралност: Неочаквани заплашителни събития се оказват предимство.

 

Разум: Неочаквана идея се сблъсква с логиката, но се оказва конструктивна.

 

 

 

                                        51.Линия / Предупредител/ 2

 

                                        Опасност

 

 

Решение: Неочаквани развития причиняват временна загуба на преценката. Тя ще се завърне в собственото си време.

 

Невинност: Неочаквано събитие причинява страх, но сигурността ще се завърне в собственото си време.

 

Съзнание: Неочаквани събития причиняват загуба на убежденията, но те ще се завърнат в собственото си време.

Емоция: Неочаквани събития причиняват вкочаненост, но на чувствата ще се позволи да се завърнат в собственото им време.

 

Творчество: Неочаквани събития причиняват творчески блокаж. Той ще се разпръсне в собственото си време.

 

Комуникация: Неочаквани думи причиняват мълчание, но диалогът ще се възобнови в собственото си време.


Амбиция: Неочаквани събития причиняват загуба на увереността, но тя ще се завърне в собственото си време.

 

Служба: Неочаквани събития причиняват временно занемаряване на задълженията. Лоялността ще се завърне с времето.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява отчуждение, което ще се преодолее след време.

 

Икономика: Неочаквани събития причиняват изоставяне на благоразумието. Здравият икономически разум ще се възстанови навреме.

 

Неутралност: Неочаквани събития причиняват временна загуба.

 

Разум: Неочаквано събитие причинява отхвърляне на логиката, но тя ще се завърне в собственото си време.

 

 

 

                           51.Линия / Предупредител/ 3

                 

                           Незабавното действие предотвратява малшанса

 

 

Решение: Неочаквана информация изисква незабавно обмисляне.


Невинност: Внезапен страх означава да порастнеш бързо.

 

Съзнание: Внезапна проява на егото изисква незабавно внимание.


Емоция: Неочаквани чувства се нуждаят от незабавно уточняване.

 

Творчество: Неочаквано вдъхновение изисква незабавно изразяване.

 

Комуникация: Неочаквани думи изискват незабавен отговор.


Амбиция: Неочакван провал изисква незабавно действие.


Служба: Неочаквани нареждания изискват незабавен отговор.


Грижи: Неочаквано поведение изисква незабавно уточнение.

Икономика: Неочаквани дългове изискват незабавно внимание.

 

Неутралност: Неочакваното причинява объркване.

 

Разум: Неочаквани резултати изискват незабавно проучване.

 

 

 

                                 51.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Да бъдеш догматичен означава да игнорираш възможността за просветлено решение.

 

Невинност: Невежеството означава да пропуснеш урок в живота.

 

Съзнанието: Нечувствителността означава да пропуснеш шанса да разшириш съзнанието си.

 

Емоция: Егоцентричното поведение означава да игнорираш честните чувства.

 

Творчество: Артистичните идеали означават пропускане на истинското вдъхновение.

 

Комуникация: Празнодумието пречи да бъде чута истината.

 

Амбиция: Голата амбиция означава пропускане на реален шанс за прогрес.

 

Служба: Липсата на гъвкавост означава да се пропусне шанса за реална полза.

 

Грижи: Прекомерната протективност означава пропускане на шанса за реален растеж.

 

Икономика: Алчността означава да пропуснеш шанса за реална печалба.

 

Неутралност: Липса на гъвкавост при неочаквано събитие.

 

Разум: Разчитането на логиката означава да отхвърлиш радикална идея.

 Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.