събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

Изкуството на гадаенето 51- 64
07.12.2017

 

 

                          51.ШОК

 

              ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ-

              ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

 

Решение: Неочаквана информация противоречи на предишните мнения, но може да бъде проучена.

 

Невинност: Неочаквано събитие излага невинността на опасност, но може да се види в светлината на развитието.

 

Съзнание: Неочаквано събития шокира усещанията, но това може да се види в светлината на растежа на съзнанието.

 

Емоция: Неочаквано чувство руши присъствието на духа, но трябва честно да се погледне такова, каквото е.

 

Творчество: Неочаквана идея прекъсва творческия порив, но трябва да бъде проучена.

 

Комуникация: Неочаквани думи водят диалога към приключване, но трябва да бъдат уточнени.

 

Амбиция: Неочаквано събитие проваля плановете, но трябва да бъде проучено.

 

Служба: Неочаквани нареждания правят задълженията трудни, но трябва да бъдат изпълнени.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява главоболие, но трябва грижовно да се изследва.

 

Икономика: Неочаквано събитие подкопава финансите, но трябва да се възприема в светлината на бъдещ икономически растеж.

 

Неутралност: Неочакваното трансформира природата на събитието.

 

Разум: Неочаквана идея противоречи на логиката, но трябва да бъде проучена.

 

 

 

 

 

                                          51.Линия / Предупредител/ 1

 

                                          Късмет

 

 

Решение: Неочаквана информация противоречи на мненията, но хвърля нова светлина върху решението.

 

Невинност: Неочаквано събитие заплашва сигурността, но е урок.


Съзнание: Неочаквано събитие шокира усещанията, но подхранва растежа на съзнанието.

 

Емоция: Неочаквана емоция хвърля чувствата в смут, но е по-честна.

 

Творчество: Неочаквана идея прекъсва творческия порив, но се оказва вдъхновяваща.

 

Комуникация: Неочаквани думи заплашват да приключат разговора, но се оказват конструктивни.

 

Амбиция: Неочаквано събитие заплашва да попречи на прогреса, но се оказва предимство.

 

Служба: Неочаквано нареждане заплашва да затрудни задълженията, но фактически е от практическа полза.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява главоболие, но е част от растежа.

 

Икономика: Неочаквано събитие заплашва финансовата сигурност, но се оказва предимство.  

 

Неутралност: Неочаквани заплашителни събития се оказват предимство.

 

Разум: Неочаквана идея се сблъсква с логиката, но се оказва конструктивна.

 

 

 

                                        51.Линия / Предупредител/ 2

 

                                        Опасност

 

 

Решение: Неочаквани развития причиняват временна загуба на преценката. Тя ще се завърне в собственото си време.

 

Невинност: Неочаквано събитие причинява страх, но сигурността ще се завърне в собственото си време.

 

Съзнание: Неочаквани събития причиняват загуба на убежденията, но те ще се завърнат в собственото си време.

Емоция: Неочаквани събития причиняват вкочаненост, но на чувствата ще се позволи да се завърнат в собственото им време.

 

Творчество: Неочаквани събития причиняват творчески блокаж. Той ще се разпръсне в собственото си време.

 

Комуникация: Неочаквани думи причиняват мълчание, но диалогът ще се възобнови в собственото си време.


Амбиция: Неочаквани събития причиняват загуба на увереността, но тя ще се завърне в собственото си време.

 

Служба: Неочаквани събития причиняват временно занемаряване на задълженията. Лоялността ще се завърне с времето.

 

Грижи: Неочаквано поведение причинява отчуждение, което ще се преодолее след време.

 

Икономика: Неочаквани събития причиняват изоставяне на благоразумието. Здравият икономически разум ще се възстанови навреме.

 

Неутралност: Неочаквани събития причиняват временна загуба.

 

Разум: Неочаквано събитие причинява отхвърляне на логиката, но тя ще се завърне в собственото си време.

 

 

 

                           51.Линия / Предупредител/ 3

                 

                           Незабавното действие предотвратява малшанса

 

 

Решение: Неочаквана информация изисква незабавно обмисляне.


Невинност: Внезапен страх означава да порастнеш бързо.

 

Съзнание: Внезапна проява на егото изисква незабавно внимание.


Емоция: Неочаквани чувства се нуждаят от незабавно уточняване.

 

Творчество: Неочаквано вдъхновение изисква незабавно изразяване.

 

Комуникация: Неочаквани думи изискват незабавен отговор.


Амбиция: Неочакван провал изисква незабавно действие.


Служба: Неочаквани нареждания изискват незабавен отговор.


Грижи: Неочаквано поведение изисква незабавно уточнение.

Икономика: Неочаквани дългове изискват незабавно внимание.

 

Неутралност: Неочакваното причинява объркване.

 

Разум: Неочаквани резултати изискват незабавно проучване.

 

 

 

                                 51.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Да бъдеш догматичен означава да игнорираш възможността за просветлено решение.

 

Невинност: Невежеството означава да пропуснеш урок в живота.

 

Съзнанието: Нечувствителността означава да пропуснеш шанса да разшириш съзнанието си.

 

Емоция: Егоцентричното поведение означава да игнорираш честните чувства.

 

Творчество: Артистичните идеали означават пропускане на истинското вдъхновение.

 

Комуникация: Празнодумието пречи да бъде чута истината.

 

Амбиция: Голата амбиция означава пропускане на реален шанс за прогрес.

 

Служба: Липсата на гъвкавост означава да се пропусне шанса за реална полза.

 

Грижи: Прекомерната протективност означава пропускане на шанса за реален растеж.

 

Икономика: Алчността означава да пропуснеш шанса за реална печалба.

 

Неутралност: Липса на гъвкавост при неочаквано събитие.

 

Разум: Разчитането на логиката означава да отхвърлиш радикална идея.

 

 

 

                                  51.Линия / Предупредител/ 5

 

                                  Опасност

 

Решение: Останете безпристрастни пред лицето на информация, която противоречи на мненията, ще е нужна обективна преценка. 

 

Невинност: Запазете невинно поведение пред лицето на объркващите събития. Те съдържат житейски уроци, които трябва да бъдат научени.

 

Съзнание: Запазете вътрешно спокойствие пред лицето на неочакваните събития. Ще е нужна яснота, за да се разбере значението им.

 

Емоция: Запазете спокойствие пред лицето на повтарящите се емоционални шокове, тъй като чувствата трябва да бъдат изразени честно.

 

Творчество: Запазете артистичната преценка сред приливите на неочаквано вдъхновение, има нужда от нея.

 

Комуникация: Останете нащрек при шокиращите разкрития, има нужда те да бъдат дискутирани.  

 

Амбиция: Останете ентусиазирани въпреки пречките, този ентусиазъм ще е необходим.

 

Служба: Запазете устойчивост при неочакваните нареждания. За да се изпълнят задачите, е необходима надеждност.

 

Грижи: Останете грижовни въпреки повтарящите се главоболия, тази грижа ще е нужна.

 

Икономика: Останете чувствителни въпреки икономическия хаос. Ще е нужно благоразумие, за да се излезе от него.

 

Неутралност: Останете твърди пред неочакваните събития.

 

Разум: Запазете ума си отворен въпреки нелогичните събития, той ще е нужен за намирането на разбиране.

 

 

 

                         51.Линия / Предупредител/ 6    

 

                       Действието е неблагоприятно, няма нужда от обвинения, клюки

 

 

Решение: Неочаквани събития замъгляват преценката. Знаейки това, е по-добре да не взимате решения, макар че това няма да бъде разбрано.

 

Невинност: Неочаквани събития причиняват хаос навсякъде. Виждайки това, е по-добре да не се намесвате, въпреки че другите могат да се присмеят на това.

 

Съзнание: Неочаквани събития причиняват загуба на съзнанието. Знаейки това, е по-добре да не го търсите, макар че егото няма да го позволи.

 

Емоция: Неочаквани събития причиняват емоционален смут. Осъзнаването на това ви кара да сте предпазливи, макар че другите няма да го разберат.

 

Творчество:  Неочаквани събития причиняват разпокъсаност в артистичната преценка. Знаейки това, най-добра е простотата, но другите може да не го разберат.

Комуникация: Неочаквани думи причиняват шок. Знаейки това, е по-добре да проявите сдържаност, макар че другите може да не го разберат.

 

Амбиция: Неочаквани пречки причиняват загуба на ентусиазъм. Знаейки това, по-добре е да продължите да вървите, макар че другите може да не го разберат.

 

Служба: Неочаквани събития водят до занемаряване на задълженията. Знаейки това, е по-добре да запазите устойчивост, макар че другите може да не го разберат.

 

Грижи: Шокиращи събития причиняват инстинктивна прекомерна реакция. Знайки това, е по-добре да не реагирате, въпреки че другите може да не го разберат.

 

Икономика: Неочаквани събития влияят на финансовата преценка. Знаейки това, е по-добре да не поемате финансови ангажименти, макар че това може да не бъде разбрано.

 

Неутралност: Неочаквани събития причиняват объркване.

 

Разум: Неочаквани събития засягат способността за разсъждение. Знаейки това, е по-добре да не вадите изводи, макар че това може да изглежда ирационално за другите.

 

 

                               

              

                                52.ПОЧИВКА

 

                                БЕЗУПРЕЧНОСТ

 

 

Решение: Време за пълна почивка и възстановяване на решителността.

 

Невинност: Време за събиране на сила за изпитанията на бъдещето.

 

Съзнание: Време за устойчивост и поставяне на егото под контрол.

 

Емоция: Спокойно време, позволяващо на емоциите да бъдат поставени под контрол.

 

Творчество: Време за почивка и обновяване на творческия процес.

 

Комуникация: Време за спокойно и рефлективно обновяване.

 

Амбиция: Време за релаксация и възстановяване на силата.

 

Служба: Време за почивка и събиране на сила за бъдещите задачи.

 

Грижи: Мирно време, през което да съберете сила за справяне с бъдещите грижи.

 

Икономика: Време да потърсите опора за бъдещето.

 

Неутралност: Състояние на почивка.

 

Разум: Време за почивка и обновяване на интелектуалните сили.

 

 

 

                                 52.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 Безупречност - постоянствайте

 

 

Решение: Пауза преди започване на какъвто и да било процес по вземане на решения.

 

Невинност: Спрете и помислете преди да действате. По този начин ще изберете най-сигурния път.

 

Съзнание: Пауза в опит да се обмисли най-добрия начин за постигане на растеж в съзнанието.

 

Емоция: Спрете и помислете в опит да намерите най-добрия начин да приведете чувството в действие.

 

Творчество: Спрете и помислете в опит да намерите най-добрия начин да изразите идея.

 

Комуникация: Пауза и обмисляне на най-добрия начин да комуникирате истината.

 

Амбиция: Спрете и помислете в опит да намерите най-добрия начин за постигане на прогрес.

 

Служба: Спрете и решете кой е най-добрия начин за изпълнение на задачата.

 

Грижи: Спрете и помислете преди да насочите детето в някаква посока.

 

Икономика: Спрете и обмислете най-чувствителните възможности.

 

Неутралност: Спиране преди действие.

 

Разум: Пауза в опит да се реши кой е най-добрия подход към проблема.

 

 

 

                                   52.Линия / Предупредител/ 2

 

                                  

 

Решение: Времето принуждава към неприятни решения.

 

Невинност: Тези, които водят са ненадеждни: време на несигурност.

Съзнание: Времето принуждава към егоцентрично поведение.

 

Емоция: Ситуацията принуждава към действие, което не усещате като правилно.

 

Творчество: Ситуацията изисква идеи, които не са креативни.

 

Комуникация: Атмосферата означава, че казаните неща не са точно истина.

 

Амбиция: Характерът на конкуренцията принуждава към подмолни методи.

 

Служба: Трудно е да се следват заповеди, за които се знае, че са грешни.

 

Грижи: Ситуацията изисква действие, което не е грижовно.

 

Икономика: Икономическите тенденции принуждават към решения, които не са мъдри.

 

Неутралност: Обстоятелства, принуждаващи към поведение, което не е мъдро.

 

Разум: Настоящето време принуждава към ирационални действия.

 

 

                                52.Линия / Предупредител/ 3

 

                                Опасност

 

 

Решение: Преднамереното забавяне на решението е опасно.

 

Невинност: Бездействието поради страх е опасно.

 

Съзнание: Принудителното подтискане на съзнанието е опасно.

 

Емоция: Подтиснатата емоция е опасна.

 

Творчество: Принудителното подтискане на творчеството е деструктивно.

 

Комуникация: Подтискането на истината е опасно.

 

Амбиция: Подтискането на естествената амбиция е опасно.


Служба: Подтискането на истинската лоялност е опасно.

 

Грижи: Задушаването на растежа е опасно.

 

Икономика: Пестеливостта заради самата нея не е конструктивна.

 

Неутралност: Принудително бездействие.

 

Разум: Принудително подтисканата интелигентност е опасна.

                             52.Линия / Предупредител/ 4

 

                             Безупречност

 

 

Решение: Няма нищо грешно да не искате да вземете решение по това време.

 

Невинност: Не е грешно да търсите сигурност.

 

Съзнание: Не е грешно да търсите мир.

 

Емоция: Не е грешно да търсите емоционален покой.

 

Творчество: Не е грешно да търсите уединение.

 

Комуникация: Не е грешно да търсите мълчание.


Амбиция: Не е грешно да искате да си починете.

 

Служба: Не е грешно да не искате отговорности.

 

Грижи: Не е грешно да търсите тишина и спокойствие.

 

Икономика: Не е грешно да не бъдете материалисти.

 

Неутралност: Търсене на мир.

 

Разум: Не е грешно да не искате да мислите.

 

 

 

                                     52.Линия / Предупредител/5

 

                                     Съжалението е избягнато

 

 

Решение: Внимателното претегляне на доказателствата сега означава, че няма да съжалявате по-късно.

 

Невинност: Ако внимавате и не сте прекалено уверени сега, няма да съжалявате по-късно.

 

Съзнание: Ако сега се справите с егото, няма да съжалявате в бъдеще.

 

Емоция: Ако сега държите емоциите под контрол, ще си спестите съжаления в бъдеще.

 

Творчество: Ако сега внимавате при развиването на идеята, няма да съжалявате по-късно.

 

Комуникация: Ако сега внимавате в казаното, няма да има съжаление по-късно.

Амбиция: Ще избегнете съжалението в бъдеще, ако сега обуздаете амбицията.

 

Служба: Ако сега сте внимателни в задълженията си, няма да съжалявате в бъдеще.

 

Грижи: Ако проявявате грижа сега, ще избегнете съжаление по-късно.

 

Икономика: Благоразумието сега спестява бъдещи съжаления.

 

Неутралност: Предпазливостта сега предпазва от бъдещи проблеми.

 

Разум: Ако сте методични сега, няма да съжалявате по-късно.

 

 

                                      52.Линия / Предупредител/ 6

 

                                      Късмет

 

 

Решение: Отхвърлянето на властта като самоцел позволява вземането на просветлени решения.

 

Невинност: Признаването на невежеството позволява да се научат ценни уроци.

 

Съзнание: Усмиряването на егото позволява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Емоционалният баланс насърчава чувствата у другите.

 

Творчество: Спокойният ум кани вдъхновението.

 

Комуникация: Запазването на спокойствие вдъхновява открития диалог у другите.

 

Амбиция: Отказът от егоистични амбиции позволява да се постигнат стойностни цели.

 

Служба: Да служиш без да се оплакваш означава да се справиш с повече отговорности.

 

Грижи: Доброволното стоене зад гърба като опора насърчава растежа.

 

Икономика: Доброволното благоразумие окуражава финансовия растеж.

 

Неутралност: Просветлено бездействие.

 

Разум: Отказът да се правиш на умен позволява дълбоко разбиране.

 

 

 

                                     53. ПОСТЕПЕНЕН ПРОГРЕС

 

                        КЪСМЕТ- ПОСТОЯНСТВАЙТЕ

Решение: Разглеждането на фактите един по един е пътя към правилно решение.

 

Невинност: Пътят към зрялост е да се движите стъпка по стъпка.

 

Съзнание: Постепенното справяне с егото е пътя към по-висше съзнание.

 

Емоция: Постепенното опознаване един на друг е пътя към продължителна връзка.

 

Творчество: Постепенното развиване на идеята е пътя към артистичен прогрес.

 

Комуникация: Преговарянето стъпка по стъпка е пътя към съгласие.

 

Амбиция: Напредването постепенно е начина да се постигне целта.

 

Служба: Работата ще е свършена, ако се движите стъпка по стъпка.

 

Грижи: Постепенното подхранване на растежа развива силен характер.

 

Икономика: Постепенният растеж е пътя към икономическа стабилност.

 

Неутралност: Постепенен напредък.

 

Разум: Постепенното усвояване на знанието е пътя към разбирането.

 

 

                            53.Линия / Предупредител/ 1

 

                            Безупречност

 

 

Решение: Първоначалната нерешителност е едновременно разбираема и правилна. Може да има критика.

 

Невинност: Първоначалната нервност е едновременно разбираема и предпазваща. Може да има приказки.

 

Съзнание: Когато съзнанието е ново изживяване, съмненията са разбираеми и необходими. Може да има неразбиране.

 

Емоция: В началото на връзката нервността е едновременно разбираема и предпазваща. Може да има клюки.

 

Творчество: След първоначалното вдъхновение, несигурността е едновременно разбираема и необходима. Може да има спорове.

 

Комуникация: В началото на разговора сдържаността е едновременно разбираема и правилна. Може да има мърморене.

 

Амбиция:  Първоначалната нервност е едновременно разбираема и правилна. Може да има мърморене.

 

Служба: Първоначалните притеснения при изпълнение на задачата са разбираеми и правилни. Може да има приказки.

 

Грижи: Първоначалната загриженост е разбираема и необходима. Може да има неразбиране.

 

Икономика: Въздържаността в началото е едновременно разбираема и благоразумна. Може да има мърморене.

 

Неутралност: Притеснения в началото.

 

Разум: Началната притеснителност при обмисляне на проблема е разбираема и необходима. Може да има критика.                            

 

 

 

                                      53.Линия / Предупредител/ 2

 

                                      Късмет

 

 

Решение: Решението е ясно. Разпространете увереност сред другите.

 

Невинност: Бъдещето изглежда сигурно. Добре е да споделите удоволствието с другите.

 

Съзнание: Съзнанието разчиства пътя напред. Споделете радостта с другите.

 

Емоция: Пътят към щастието изглежда чист. Споделете това чувство с другите.

 

Творчество: Посоката на идеята се вижда ясно. Споделете я с другите.

 

Комуникация: Съгласието може с увереност да се предскаже. Споделете тази увереност с другите.

 

Амбиция: Постижението може да се предскаже уверено. Разпространете тази увереност.

 

Служба: Изпълнението на задачата може уверено да се предскаже. Разпространете тази увереност.

 

Грижи: Сигурното бъдеще може да се предскаже с увереност. Наслаждавайте се на връзката.

 

Икономика: Пътят към постигане на финансова стабилност се вижда ясно. Добре е да сте щедри.

 

Неутралност: Пътят напред е чист.

 

Разум: Решението може да се предскаже с увереност. Добре е да споделите разбирането.

 

 

                                   53.Линия / Предупредител/ 3

 

                                   Неблагоприятна  

 

 

Решение: Наслаждаването от властта води до грешно решение. Внимавайте за опоненти.

 

Невинност: Арогантността води до проблеми. Внимавайте за лоши влияния.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение води до загуба на съзнанието. Внимавайте за фалшиви идеали. 

 

Творчество: Ако опитвате прекалено силно, ще развалите идеята. Внимавайте за имитатори.

 

Комуникация: Ако говорите твърде много, ще предизвикате атаки. Внимавайте за лъжци.


Амбиция: Ако сте прекалено амбициозни, ще пропуснете целта. Внимавайте за измами.

 

Служба: Фанатизмът води до провал в задълженията. Внимавайте за нелоялност.

 

Грижи: Прекомерните очаквания водят до съпротива. Внимавайте за лоши влияния.

 

Икономика: Алчността води до загуба. Внимавайте за мошеници.

 

Неутралност: Надхвърляне на целта.

 

Разум: Правенето на много умен води до грешки. Внимавайте за неточности.

 

 

 

                                         53.Линия / Предупредител/4 

 

                                        Избягване на вина

 

Решение: Необичайно решение изисква подробно обмисляне.

 

Невинност: Нова ситуация изисква голямо внимание.

 

Съзнание: Неизследвана област от съзнанието изисква изключване на егото.

 

Емоция: Ново чувство има нужда от честно изследване.

 

Творчество: Странна идея изисква непретенциозно изразяване.

 

Комуникация: Странна компания изисква такт и дипломатичност.

 

Амбиция: Странно предизвикателство изисква адаптивност.

 

Служба: Странни заповеди изискват гъвкавост и дисциплина.

 

Грижи: Нова зрялост изискваща дори по-голямо разбиране.

 

Икономика: Рискова сделка изисква голямо благоразумие.

 

Неутралност: Необичайна ситуация.

 

Разум: Особен проблем изисква странично мислене.

 

 

 

                                    53.Линия / Предупредител/ 5

 

                                    Късмет

 

 

Решение: Успешно взимащите решение биват изолирани, но след време другите ще видят ценното в силното лидерство.

 

Невинност: Неопитността понякога буди присмех, но след време другите ще пожелаят невинно удоволствие.

 

Съзнание: С новопридобитото съзнание идва и изолацията, но другите евентуално ще разберат.

 

Емоция: Когато щастието е открито, за другите може да е нужно време да разберат.

 

Творчество: С оригиналността идва и неразбирането, но след време ще дойде признанието.

 

Комуникация:С пълната честност идва изолация, но след време другите ще видят ценността в истината.

 

Амбиция: Успехът и изолацията вървят заедно, на другите е нужно време да го разберат.

 

Служба: Гордостта в работата отчуждава тези, на които не им пука, но след време ще разберат стойността да си лоялен.

 

Грижи: Израстването може да доведе до пропаст между родител и дете, но след време те ще я преодолеят.

Икономика: Финансовият успех отчуждава другите, но след време те ще го приемат.

 

Неутралност: Постижения, водещи до изолация. 

 

Разум: Доказаната интелигентност отчуждава тези, които са по-малко способни, но след време те ще оценят познанието.

 

 

 

                                        53.Линия / Предупредител/ 6

 

                                        Късмет

 

 

Решение: Решителността, подплатена с честност е пример за другите.

 

Невинност: Щастието на невинността е пример за другите.

 

Съзнание: Благата природа на висшето съзнание е пример за другите.

 

Емоция: Истинското щастие е пример за другите.

 

Творчество: Артистичните триумфи са модел за другите.

 

Комуникация: Способността да се комуникира открито е пример за другите.

 

Амбиция: Постигнатият успех е пример за другите.

 

Служба: Отдадеността на задълженията е пример за другите.

 

Грижи: Добре балансираното дете е пример за другите.

 

Икономика: Финансовият успех показва на другите какво може да се направи.

 

Неутралност: Успехът като пример за другите.

 

Разум: Дълбокото разбиране на проблема е пример за следване за другите.

 

 

 

                                      54.ЖЕЛАНИЕ

 

                         ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ Е НЕБЛАГОПРИЯТНО

 

 

Решение: Стремежът да контролираш ситуация не постига нищо съществено.

 

Невинност: Търсенето на самото удоволствие се оказва празно.

 

Съзнание: Активното търсене на по-висше съзнание го прави само по-изплъзващо се.

 

Емоция: Преследването на любовта не постига нищо.

 

Творчество: Търсенето на самоцелно признание не постига нищо креативно.

 

Комуникация: Търсенето просто на внимание не води до нищо конструктивно.

 

Амбиция: Търсенето на успех самоцелно не постига нищо стойностно.

 

Служба: Ако само искате да изглеждате лоялни, това е празен жест.

 

Грижи: Ако само искате да изглеждате добър родител, не постигате нищо.  

 

Икономика: Самоцелното търсене на печалба не насърчава финансовата стабилност.   

 

Неутралност: Това, което се търси на базата на желанието.

 

Разум: Ако просто търсите да изглеждате умни, няма да постигнете нищо.

 

 

 

                                  54.Линия / Предупредител/ 1

 

                                  Късмет

 

Решение: Приемането на ограничения позволява свобода при вземането на решения в тези граници.

 

Невинност: Приемането на наложените ограничения позволява свобода в тези граници.

 

Съзнание: Съзнаването на личните ограничения позволява растеж на съзнанието в тези граници.

 

Емоция: Познаването на някого добре позволява емоционално изразяване в налаганите от другия граници.

 

Творчество: Разбирането на наложените ограничения позволява артистично изразяване в рамките им.

 

Комуникация: Ако знаете колко далече може да стигнете, това позволява честност в наложените граници.

 

Амбиция: Уважаването на йерархията позволява прогрес в наложените граници.

 

Служба: Уважаването на дисциплината позволява свобода в наложените граници.

 

Грижи: Позволяване на свобода в наложените граници.

 

Разум: Поставянето на ограничения върху проблема позволява предположения в неговите граници.

 

 

                                      54.Линия / Предупредител/ 2

 

                                      Постоянство

 

Решение: Струва си да се придържате към принципите, дори когато по-висшите ценности повече не са признати.

 

Невинност: Струва си да запазите невинност, дори когато изглежда, че повече няма какво да се загуби.

 

Съзнание: Струва си да се придържате към по-висшите ценности дори когато материализмът преобладава.

 

Емоция: Струва си да поддържате чувството дори когато изглежда, че не е споделено.

 

Творчество: Струва си да поддържате креативните идеи, дори когато те не са признати.

 

Комуникация: Струва си да се придържате към истината, дори когато никой не иска да я чуе.

 

Амбиция: Струва си да държите целта под око, дори и когато цялата надежда е изгубена.

 

Служба: Струва си да останете лоялни, дори и когато каузата изглежда изгубена.

 

Грижи: Струва си да се грижите за младите, дори и когато те не го признават.

 

Икономика: Струва си да останете благоразумни, дори и когато изглежда, че няма смисъл.

 

Неутралност: Придържане към позитивните ценности в негативна ситуация.

 

Разум: Струва си да потърсите разбиране, дори когато изглежда, че няма смисъл. 

 

 

 

                                         54. Линия / Предупредител/ 3

 

 

Решение: Искате да контролирате ситуацията толкова силно, че изоставяте принципите.

 

Невинност: Искате удоволствието толкова много, че невинността е оставена на заден план.

 

Съзнание: Искате съзнание толкова много, че е забравена моралната основа.

 

Емоция: Искате връзката толкова много, че игнорирате истинските чувства.

 

Творчество: Искате толкова силно признанието, че забравяте артистичните стандарти.

 

Комуникация: Толкова много искате внимание, че няма значение какво казвате.

 

Амбиция: Толкова много искате успех, че използвате всички средства.

 

Служба: Толкова силно искате лична свобода, че пренебрегвате задълженията.

 

Грижи: Толкова много искате да изглеждате добър родител, че пренебрегвате нуждите на детето.

 

Икономика: Толкова много искате повече, че пренебрегвате благоразумието.

 

Неутралност: Толкова много искате нещо, че стандартите са занижени.

 

Разум: Толкова много искате интелектуално превъзходство, че истинското разбиране е забравено.

 

 

                                             54.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Показва се, че действието според принципа е евентуално правилно.

 

Невинност: Придържането към невинността е предимство накрая.

 

Съзнание: Лоялността към по-висшите ценности означава, че евентуално е постигнат растеж в съзнанието.

 

Емоция: Придържането към истинското чувство означава, че евентуално е споделено.

 

Творчество: Лоялността към артистичните идеали означава, че евентуално ще бъдат признати.

 

Комуникация: Ако продължавате да слушате, евентуално ще чуете истината.

 

Амбиция: Ако продължите да развивате възможностите, евентуално ще постигнете целта.

 

Служба: Лоялността евентуално е призната.

 

Грижи: Истинската грижа евентуално дава резултати.

 

Икономика: Придържането към благоразумието евентуално се доказва като мъдро.

 

Неутралност: Постоянството евентуално води до резултати.

 

Разум: Продължаващото търсене на разбиране евентуално води до изводи.

 

 

 

                                    54.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Просто сте решителни, за да демонстрирате власт.

 

Невинност: Действате сякаш е игра.

 

Съзнание: Вървите срещу течението, за да докажете морално превъзходство.

 

Емоция: Изпразнен от чувства.

 

Творчество: Изпразнен от вдъхновение и оригиналност.

 

Комуникация: Празни думи.

 

Амбиция: Просто да бъдеш състезателен.

 

Служба: Просто да бъдеш сервилен.

 

Грижи: Демонстрация на грижовност.

 

Икономика: Показност.

 

Неутралност: Просто да вървиш срещу течението.

 

Разум: Просто демонстриране на интелигентност.

 

 

 

                                   55.ИЗОБИЛИЕ

 

                          СЕГА ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ

 

 

Решение: Вземете решение, докато умът е в просветлено състояние.

 

Невинност:  Насладете се на изживяването преди невинността да изчезне.

 

Съзнание: Потърсете растеж, докато го има съзнанието.

 

Емоция: Чувствата трябва да бъдат изразени преди ситуацията да се промени.

 

Творчество: Оригиналността трябва да се изрази докато го има вдъхновението.

Комуникация: Постигнете съгласие преди откритият диалог да приключи.

 

Амбиция: Постигнете прогрес докато възможностите са в пика си.

 

Служба: Изпълнете задачите, докато сте в подем на оригиналността.

 

Грижи: Окуражете новата зрялост, докато има възможност.

 

Икономика: Потърсете печалба преди да се промени икономическият климат.

 

Неутралност: Постигане на позитивен прогрес в часа пик.

 

Разум: Потърсете разбиране докато интелектуалните възможности са в подем.

 

 

 

                                 55.Линия / Предупредител/ 1

 

                                 Безупречност – заслужава похвала

 

 

Решение:  Не е грешно да се вземат решения в разгара на силите.

 

Невинност: Невинното удоволствие не е грешно, докато продължава.

 

Съзнание: Привеждането на съзнанието в действие не е грешно.

 

Емоция: Не е грешно да изразите чувство, докато моментът продължава.

 

Творчество: Докато го има вдъхновението, не е грешно да изразите нови идеи.

 

Комуникация: Докато я има възможността, не е грешно да потърсите съгласие.

 

Амбиция: Докато я има възможността, не е грешно да прогресирате.

 

Служба: Докато има възможност за това, не е грешно да се справите със задълженията.

 

Грижи: Окуражаването на новия опит не е грешно, ако има възможност за това.

 

Икономика: Не е грешно да потърсите печалба, докато икономическият климат го позволява.

 

Неутралност: Ограничено време, през което е възможно позитивно действие.

 

Разум: Докато има възможност за това, не е грешно да потърсите разбиране.

 

 

 

 

 

                                   55.Линия / Предупредител/ 2

 

                                   Късмет

 

 

Решение: Принудителните решения срещат съпротива. По-добре демонстрирайте справедливост.

 

Невинност: Преследването на ново изживяване води до непопулярност. Невинното наслаждаване на живота е по-добро.

 

Съзнание: Популяризирането на по-висши ценности се посреща с недоверие. По-добре е да демонстрирате съзнание чрез действие.

 

Емоция: Изразяването на чувства предизвиква трудности. По-добре е да оставите нещата да се случват естествено.

 

Творчество: Лансирането на оригинални идеи среща критика. По-добре оставете другите да видят тяхната стойност сами.

 

Комуникация: Налагането на мнения поражда спорове. По-добре е да оставите другите да стигнат сами до същите изводи.

 

Амбиция: Насилването на прогреса предизвиква съпротива. По-добре е да оставите възможностите сами да говорят за себе си.

 

Служба: Поемането на водачество се приема като бунт. По-добре бъдете пример.

 

Грижи: Прекомерните очаквания предизвикват съпротива. Естественото подхранване на растежа е по-добро.

 

Икономика: Преследването на печалба поражда недоверие. По-добре бъдете пример за благоразумие.

 

Неутралност: Принудителен прогрес в опозиция на естествения прогрес.

 

Разум: Насилването на идеите води до неразбиране. По-добре е да демонстрирате тяхната логика.

 

 

 

                                55.Линия / Предупредител/ 3

 

                                Безупречност

 

 

Решение: Ситуацията не позволява да се взимат дългосрочни решения.

 

Невинност: Истинската невинност не е призната в тази ситуация.

 

Съзнание: Ситуацията не позволява да се приложи по-висшето съзнание.

 

Емоция: Ситуацията възпрепятства изразяването на истинските чувства.

 

Творчество: В настоящата ситуация оригиналните идеи няма да бъдат признати.

 

Комуникация: По това време честността няма да бъде призната.

 

Амбиция: По това време възможностите няма да бъдат осъзнати.

 

Служба: По това време лоялността няма да получи признание.

 

Грижи: Външни обстоятелства възпрепятстват необходимите грижи.

 

Икономика: Външни икономически обстоятелства възпрепятстват печалбата.

 

Неутралност: Позитивните качества не са признати в негативна ситуация.

 

Разум: Ситуацията не позволява представянето на по-дълбоко разбиране.

 

 

                               55.Линия / Предупредител/ 4     

 

                               Късмет

 

Решение: Ситуацията позволява вземане на решения.

 

Невинност: Има възможност за невинни удоволствия.

 

Съзнание: Предоставя се възможност за разширяване на съзнанието.

 

Емоция: Ситуацията позволява изразяване на чувствата.

 

Творчество: Ситуацията позволява изразяване на оригинални идеи.

 

Комуникация: Ситуацията позволява изричането на откровени думи.

 

Амбиция: Ситуацията позволява да се постигне прогрес.

 

Служба: Ситуацията позволява поемане на отговорности.

 

Грижи: Обстоятелствата са подходящи за насърчаване на растежа.

 

Икономика: Икономическите обстоятелства позволяват да се постигне печалба.

 

Неутралност: Негативна ситуация се разкрива, за да позволи позитивно действие.

 

Разум: Ситуацията позволява да се потърси по-дълбоко разбиране.

 

 

                                         55.Линия / Предупредител/ 5

 

                                         Късмет- в съгласие с времето

 

 

Решение: Готовността да приемеш други мнения прави решенията по-справедливи и приемливи.

 

Невинност: Наслаждението от невинността носи повече удоволствие.

 

Съзнание: Пренебрегването на егото прави по-висшето съзнание възможно и по-приемливо за другите.

 

Емоция: Насърчаване на истинските чувства.


Творчество: Оригиналните идеи са в силата си.

 

Комуникация: Откритостта кара другите да искат да постигнат съгласие.

 

Амбиция: Истинската възможност намира насърчаване.

 

Служба: Истинската лоялност е в силата си.

 

Грижи: Истинската грижа среща позитивен отклик.

 

Икономика: Икономическият растеж вдъхновява още повече такъв.

 

Неутралност: Позитивните ценности насърчават позитивния прогрес.

 

Разум: Желанието да научаваш приближава разбирането.

 

 

 

                               55.Линия / Предупредител/ 6

 

                               Неблагоприятна

 

 

Решение: Търсенето на контрол води до отчуждение.

 

Невинност: Себеугаждането води до несигурност.

 

Съзнание: Търсенето на морално превъзходство води до изолиране.

 

Емоция: Егоизмът води до самота.

 

Творчество: Претенциозността води до отхвърляне.   

 

Комуникация: Никой не иска да чуе твърдоглавите мнения.

 

Амбиция: Голата амбиция поражда отчуждение.

 

Служба: Самонадеяността води до загуба на респект.

 

Грижи: Отхвърляне, причинено от прекомерни очаквания.

 

Икономика: Отчуждение, причинено от алчност.

 

Неутралност: Изолация поради злоупотреба с власт.

 

Разум: Интелектуалното превъзходство причинява изолация.

 

 

 

                      56.СТРАННИ СИТУАЦИИ

 

                        МАЛЪК ПРОГРЕС-ПОСТОЯНСТВОТО

                        НОСИ КЪСМЕТ 

 

 

Решение: Решения в странни области, най-добре е да се вземат експериментално.

 

Невинност: Ново изживяване, най-добре е да се правят малки крачки.

 

Съзнание: Странни области на съзнанието, които е най-добре да се изследват внимателно.

 

Емоция: Странни нови чувства, които е най-добре да се изучават експериментално.

 

Творчество: Странни влияния, които най-добре се усвояват постепенно.

 

Комуникация: В странна ситуация най-добре е да комуникирате по учтив начин.

 

Амбиция: Странни нови предизвикателства: най-добре е да напредвате постепенно.

 

Служба: Нови области на отговорност: най-добре изпълнявайте нарежданията стъпка по стъпка.

 

Грижи: Странно поведение: положете грижи внимателно.

 

Икономика: Непознати икономически области: спекулацията трябва да е малка.

 

Неутралност: Странни ситуации.

 

Разум: Непознато познание: най-добре е да го усвоявате постепенно.

 

 

                                             56.Линия / Предупредител/ 1

 

                                             Неблагоприятна

 

 

Решение: Просто да изследвате баналните доказателства не е мъдро там, където ситуациите са странни.

 

Невинност: Да подхождате към новия опит твърде леко не е добре.

 

Съзнание: Неблагоприятно е, ако се позволи на егото да се меси в нови области на съзнанието.

 

Емоция: Не е мъдро да не приемате странните нови чувства сериозно.

 

Творчество: Неблагоприятно е, ако новите влияния не се приемат сериозно.

 

Комуникация: В странна ситуация не е добре да циклите върху тривиалните неща.

 

Амбиция: Неблагоприятно е, ако при новите предизвикателства имате само дребни амбиции.

 

Служба: Където има нови области на отговорност, не е благоприятно ако единствената ви цел е собствената значимост.

 

Грижи: Не е добре да циклите само върху външните аспекти на странно поведение.

 

Икономика: В непозната икономическа ситуация дребната алчност е неблагоприятност.

 

Неутралност: Тривиалност в странни ситуации.

 

Разум: Не е мъдро да циклите върху тривиалните аспекти на непознат проблем.

 

 

 

                                     56.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Спечелване на подкрепа в странни ситуации чрез вродена честност.

 

Невинност: Истинската невинност печели приятели в странни ситуации.

 

Съзнание:  Печелите ръководство в нови области на съзнанието като сте морално коректен.

 

Емоция: Емпатията поражда някакво взаимно чувство в странна ситуация.

 

Творчество: Липсата на претенция позволява да се усвоят новите влияния.

 

Комуникация: Скромните думи печелят подкрепа и съгласие в странна ситуация.

 

Амбиция: Печелите подкрепа чрез скромно демонстриране на възможностите.

 

Служба: Вродената лоялност печели респект в областите на новата отговорност.

 

Грижи: Когато сте грижовни, печелите прозрение в странно поведение.

 

Икономика: Благоразумието позволява да се спечели преимущество в нови икономически области.

 

Неутралност: Коректност в странна ситуация.

 

Разум: Като сте с отворен ум, печелите някакво разбиране в непознат проблем.

 

 

 

                                         56.Линия / Предупредител/ 3

 

                                         Опасност

 

 

Решение: Ако сте твърде догматични, губите загадката на странно решение.

 

Невинност: С твърдоглавото си поведение губите приятели в странна ситуация.

 

Съзнание: Като позволявате на егото да натиска прекалено, губите новото съзнание.

 

Емоция: Егоцентричното поведение в странна ситуация води до емоционална изолация.

 

Творчество: Неправилната употреба на странни влияния е опасност за творчеството.

 

Комуникация: Губите симпатия като говорите за теми, които не са разбрани.

 

Амбиция: Опасно е да сте прекалено амбициозни в непознати области.

 

Служба: Самонадеяността в нова област на отговорност води до загуба на респект.

 

Грижи: Като се справяте със странно поведение по лишен от грижа начин, губите доверие.

 

Икономика: Опасност от загуба ако проявявате алчност в неизвестна икономическа област.

 

Неутралност: Принудителен прогрес в странна ситуация.

 

Разум: Губите контрол върху непопулярен проблем, като не го приемате по собствените му правила.

 

                                        56.Линия / Предупредител/ 4

 

                                        Съмнения

 

 

Решение: Спорът е частично решен, но все още има някои съмнения.

 

Невинност: Намерено е предимство в новата ситуация, но все още има несигурност.

 

Съзнание: Частично е постигнато ново съзнание, но егото все още наднича.

 

Емоция: Новото чувство е донякъде прието, но все още има несигурност.

 

Творчество: Влиянията са частично усвоени, но няма творческо удовлетворение.

 

Комуникация: Открити са някакви допирни точки, но винаги има опасност от несъгласие.

 

Амбиция: Възможностите са уважавани, но конкуренцията винаги е тук.

 

Служба: Заповедите могат да бъдат изпълнени, но все още няма пълно доверие.

 

Грижи: Може да се справите със странното поведение до известна степен, но все още има недоверие.

 

Икономика: Спечелено е преимущество в нова икономическа област, но все още няма пълна увереност.

 

Неутралност: Несигурност в непозната ситуация.

 

Разум: Непознатата тема е донякъде обхваната, но винаги съществува опасност от неразбиране.

 

 

                                          56.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение:  Адаптивността при усвояване на доказателствата позволява евентуални решения.

 

Невинност: Адаптирането към обстоятелствата дава сигурност накрая.

 

Съзнание: В непозната ситуация подтискането на егоцентричното поведение носи евентуално съзнание.

 

Емоция: Адаптирането към новите чувства носи удовлетворение накрая.

 

Творчество: Разбирането и адаптирането на странни влияния носи евентуален творчески успех.

 

Комуникация: Усвояването на обичаите на другите носи евентуално приемане.

 

Амбиция: Евентуалният прогрес идва чрез адаптиране на възможностите.

 

Служба: Гъвкавостта при изпълнение на нарежданията дава евентуален респект.

 

Грижи: Емпатията поражда доверие накрая.  

 

Икономика: Гъвкавостта в непозната област води до евентуална икономическа стабилност.

 

Неутралност: Гъвкавост в непознати ситуации.

 

Разум: Адаптиране на методите да паснат на темата носи евентуално разбиране.

 

 

 

                                56.Линия / Предупредител/ 6

 

                                Неблагоприятна

 

Решение: Ако не се заровите по-дълбоко в странното доказателство, това ще доведе до грешно решение.

 

Невинност: Твърдоглавото поведение в нова ситуация води до несигурност.

 

Съзнание: Егото разрушава растежа в нова област на съзнанието.

 

Емоция: Егоцентричното поведение проваля шанса за щастие в нова ситуация.

 

Творчество: Претенциозността в непознати области води до загуба на креативната сила.

 

Комуникация: Излишната самоувереност при непознати обстоятелства води до загуба на аргументите.

 

Амбиция: Прекомерната амбиция в непозната област води до провал.

 

Служба: Самонадеяността в нова област на отговорност води до провал.

 

Грижи: Ако не приемате странното поведение сериозно, това води до съпротива.

 

Икономика: Прекалената самонадеяност в непознати икономически области води до загуба.

 

Неутралност: Прекалена самонадеяност в непозната област.

 

Разум: Ако приемате непознатия проблем твърде леко, това води до загуба на разбирането.

 

 

                        57.АСИМИЛИРАНЕ

 

  

                          АКО ИМА ЦЕЛ, ПОСТЕПЕНЕН ПРОГРЕС-     

                          ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ

 

 

Решение: Бавното усвояване на доказателствата води до решение.

 

Невинност: Незабележимо влияние има голям ефект.

 

Съзнание: Недоловимо натрупване на по-висше съзнание.

 

Емоция: Незабележими чувства се натрупват в нещо по-голямо.

 

Творчество: Деликатни творчески влияния могат да имат дълбок ефект.

 

Комуникация: Недоловимо влияние чрез деликатен избор на думи.

 

Амбиция: Рядко забележим прогрес, който може да постигне целта.

 

Служба: Недоловима отдаденост на задълженията, която евентуално ще се окаже неоценима.

 

Грижи: Недоловима грижа, която е способна да стимулира растежа.

 

Икономика: Малки икономически стойности, имащи евентуален натрупващ ефект.

 

Неутралност: Деликатно влияние с натрупващ ефект.

 

Разум: Бавно натрупващо се познание, което евентуално ще доведе до по-дълбоко разбиране.

 

 

 

                                     57.Линия / Предупредител/ 1

 

                                     Постоянствайте със сила

 

 

Решение: Нерешителност, изискват се твърди решения.

 

Невинност: Лесно се заблуждавате, нужна е сила на характера.

 

Съзнание: Объркване, изискват се твърди убеждения.

 

Емоция: Твърде лесно се влияете, чувствата трябва да бъдат ясно дефинирани.

 

Творчество: Твърде много влияния, нужна е по-голяма творческа дисциплина.

 

Комуникация: Съгласявате се твърде лесно с всичко, подкрепете честните мнения.

 

Амбиция: Амбициите са объркващи, дефинирайте ясно целите си.

 

Служба: Лоялностите са объркващи, необходима е отдаденост на една кауза.

 

Грижи: Прекалено сте отстъпчиви, нужна е твърдост.

 

Икономика: Интересите са разпростряни твърде широко, необходима е икономическа цел.

 

Неутралност: Това, което се повлиява твърде лесно.

 

Разум: Объркване, изискват се точно дефинирани методи.

 

 

                                 57.Линия / Предупреждение/ 2

 

                                 Късмет- правилно   

 

 

Решение: Деликатните влияния, които засягат честността, трябва да бъдат премахнати.

 

Невинност: Струва си да опитате да изкорените очевидно незначителните лоши навици.

 

Съзнание: Деликатните методи на егото трябва да се изследват и премахнат.

 

Емоция: Скритите егоистични чувства трябва да се извадят на повърхността.

 

Творчество: Влиянията, които пречат на креативността трябва да бъдат открити и премахнати.

 

Комуникация: Струва си да изкарате навън онези, които скрито не са съгласни с вас.

 

Амбиция: Струва си да извадите навън скритите влияния, които пречат на прогреса.

 

Служба: Дребнавостта, която пречи на ефективността трябва да се премахне.

 

Грижи: Поведението, на което е било позволено да се развие поради мързел трябва да се коригира.

 

Икономика: Скритата алчност трябва да бъде извадена наяве и коригирана.

 

Неутралност: Показване на скритите мотиви.

 

Разум: Недоловимите влияния, които възпрепятстват истинското разбиране трябва да се премахнат.

 

 

 

                                         57.Линия / Предупредител/ 3

 

                                         Глупаво

                                        

 

 

Решение: Повторното обмисляне се превръща в нерешителност.

 

Невинност: Повтарящото се поведение показва липса на зрялост.

 

Съзнание: Постоянните съмнения предизвикват осмиване на вярата.

 

Емоция: Несигурността в чувствата води до неловки положения.

 

Творчество: Прекаленото бърникане в идеята означава липса на творческа преценка.

 

Комуникация: Да повтаряш едни и същи аргументи е глупаво.

 

Амбиция: Липсата на увереност в себе си води до унижение.

 

Служба: Липсата на уважение е резултат от несигурност в лоялността.

 

Грижи: Грижа, неподплатена с дисциплина, се възприема като слабост.

 

Икономика: Нерешителността води до финансови неудобства.

 

Неутралност: Несигурност.

 

Разум: Ако отново и отново проверявате, това показва липса на разбиране.

 

 

                                    57.Линия / Предупредител/ 4

                                  

                                    Съмненията са преодоляни

 

 

Решение: Правилното обмисляне ще доведе до решение, което удовлетворява всички.

 

Невинност: Удоволствието и ученето вървят ръка за ръка.

 

Съзнание: По-висшите и по-низшите нужди са удовлетворени.

 

Емоция: Откритостта в чувствата води до цялостно удовлетворение.

 

Творчество: Може да бъде постигнато и признание, и творчество удовлетворение.

Комуникация: Откритият диалог води до съгласие, което удовлетворява всички.

 

Амбиция: Използването на възможностите води до постигането на повече от една цел.

 

Служба: Отдадеността на задълженията води до удовлетворяване на всички страни.

 

Грижи: Грижата е възнаграждаваща и родителя, и детето.

 

Икономика: Икономически растеж и на лично, и на глобално равнище.

 

Неутралност: Повече от едно постижение.

 

Разум: Търсенето на дълбоко разбиране ще доведе до удовлетворяване на повече от един критерий.

 

 

                                        57.Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Внимавайте, съмненията са преодоляни,

                                        постоянството носи късмет

 

 

Решение: Решение става по-очевидно, когато се потърси доказателство по различен начин.

 

Невинност: Промяната на отношението дава повече сигурност.

 

Съзнание: Промяна в моралните ценности приближава по-висшето съзнание.

 

Емоция: Чувствата са по-малко объркващи, разгледани от различна перспектива.

 

Творчество: Идеите могат да бъдат изразени по-добре по различен начин.

 

Комуникация: Съгласието е по-вероятно, ако се използват различни аргументи.

 

Амбиция: Прогресът е по-вероятен ако промените методите си.

 

Служба: Различният подход прави задачите по-лесни за изпълнение.

 

Грижи: Подхранването на растежа изисква различен тип грижи.

 

Икономика: Печалбата е по-вероятна, ако се направят финансови промени.

 

Неутралност: Промяна на подхода.

 

Разум: Решения на проблемите могат да се намерят по-лесно, ако се промени подхода.

 

 

 

 

 

                                 Линия / Предупредител/ 6

 

                                 Продължаването по този път е неблагоприятно

 


Решение: Недоловимите влияния, които възпрепятстват обективното решение не могат да бъдат премахнати.

 

Невинност: Незначителни лоши навици не могат да бъдат излекувани.

 

Съзнание: Недоловимите методи на егото не могат да бъдат премахнати.

 

Емоция: Скрити егоистични чувства не могат да бъдат преодоляни.

 

Творчество: Влияния, които подкопават креативността, не могат да бъдат премахнати.

 

Комуникация: Тези, които тайно не са съгласни не могат да бъдат убедени.

 

Амбиция: Тривиална слабост, възпрепятстваща прогреса, не може да бъде преодоляна.

 

Служба: Дребнавост, която пречи на ефективността, не може да бъде премахната.

 

Грижи: Поведението не може да бъде променено.


Икономика: Алчността не може да бъде превъзмогната.

 

Неутралност: Скрити влияния, които не могат да бъдат премахнати.

 

Разум: Предубеждения, които пречат на разбирането не могат да бъдат преодоляни.

 

 

 

                                58.УДОВОЛСТВИЕ

 

                        ПОСТОЯНСТВОТО

                        ПОЗВОЛЯВА ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Решение: Истинското удоволствие, идващо от просветлените решения, оказва голямо влияние върху другите.

 

Невинност: Истинското непокварено удоволствие, идващо от правенето на нещо за първи път.

 

Съзнание: Запазването на чувството на радост насърчава по-висшето съзнание.

 

Емоция: Удоволствието, идващо от честните чувства, окуражава другите да чувстват по същия начин.

 

Творчество: Удоволствието, идващо от истинското творчество, окуражава вдъхновението.

 

Комуникация: Удоволствието от честния диалог е неподправено и насърчава истината.

 

Амбиция: Чувството, идващо от неегоистичната амбиция, е неподправено и прави постиженията възможни.

 

Служба: Истинската гордост в работата е неподправена и позволява задачите да се изпълнят с лекота.

 

Грижи: Удоволствието, идващо от взаимната грижа, насърчава истинския растеж.

 

Икономика: Истинското удовлетворение, спечелено чрез благоразумие, насърчава финансовия растеж.

 

Неутралност: Неподправено чувство, идващо от истинско удоволствие.

 

Разум: Намирането на истинско удоволствие в познанието носи дълбоко разбиране.

 

 

 

                                   58.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Късмет

 

 

Решение: Задоволство чрез нежелание да поемете контрол.

 

Невинност: Удоволствие, което не търси постоянно нови вълнения.

 

Съзнание: Задоволство от отхвърляне на егоцентричното поведение.

 

Емоция: Задоволство от емоционалната стабилност.

 

Творчество: Задоволство от очакването на вдъхновение.

 

Комуникация: Задоволство от простото слушане.

 

Амбиция: Задоволство от изоставяне на егоистичните цели.

 

Служба: Задоволство от това просто да си полезен.

 

Грижи: Задоволство от жертване на личните интереси в името на другия.

 

Икономика: Задоволство от това да не бъдеш материалист.

Неутралност: Задоволство.

 

Разум: Задоволство от търсене на познание заради самото него.

 

 

                             Линия / Предупредител/ 2

 

                             Късмет –съмненията са преодоляни

 

Решение: Щастливи сте, че сте отказали да поемете контрол –това спестява съжаления по-късно.

 

Невинност: Бъдете доволни, че сте признали невежеството- това спестява съжаления по-късно.

 

Съзнание: Ако сте щастливи- изоставяйки егото, това означава да не съжалявате по-късно.

 

Емоция: Ако сте щастливи, че не преувеличавате чувствата си-по-късно няма да съжалявате.

 

Творчество: Бъдете щастливи, че не преследвате вдъхновението- това спестява по-късните съжаления.

 

Комуникация: Бъдете щастливи просто, че слушате – няма да съжалявате по-късно.

 

Амбиция: Бъдете щастливи да изоставите дребната амбиция- няма да съжалявате по-късно.

 

Служба: Ако сте доволни, че просто сте полезни- няма да съжалявате по-късно.

 

Грижи: Ако сте щастливи, че не задушавате другия- няма да има съпротива по-късно.

 

Икономика: Бъдете щастливи, че сте благоразумни и няма да съжалявате по-късно.

 

Неутралност: Премахване на егоистичните мотиви.

 

Разум: Спрете да се правите на умни и бъдете доволен от това- ще си спестите бъдещи съжаления. 

 

 

                               58.Линия / Предупредител/ 3

 

                               Неблагоприятна

 

 

Решение: Търсене на контрол върху ситуация.

 

Невинност: Просто търсене на тръпка.

 

Съзнание: Просто търсене на морално превъзходство.

 

Емоция: Изразяване на егоистични чувства.

 

Творчество: Търсене на претенциозни идеи.

 

Комуникация: Искате просто другите да ви слушат.

 

Амбиция: Просто искате да постигнете егоистична амбиция.

 

Служба: Просто търсите на работата лекото.

 

Грижи: Просто не искате да го пуснете.

 

Икономика: Просто посредственост.

 

Неутралност: Преследване на удоволствието.

 

Разум: Просто искате да изглеждате умен.

 

 

 

                                   58.Линия / Предупредител/ 4

 

 

Решение: Ако ще се вземат просветлени решения, трябва да се преодолее дори мисълта за отклонения.

 

Невинност: Дори мисълта за импулсивно действие трябва да се отхвърли, ако се търси истинска сигурност.

 

Съзнание: Дори мисълта за егоцентрично поведение трябва да се отхвърли, преди да се появи радостта от растежа в съзнанието.

 

Емоция: Трябва да се преодолее дори мисълта за егоистично действие, ако се търси щастие.

 

Творчество: Преди да се открие истинска креативност, трябва да се преодолее дори мисълта за претенциозност.

 

Комуникация: Ако се търси открит диалог, премахнете дори идеята за налагане на мнения.

 

Амбиция: Преди да постигнете стойностна цел, преодолейте дори мисълта за егоистична амбиция.

 

Служба: За да изпълните правилно задачата, преодолейте дори мисълта за самонадеяност.

 

Грижи: Ако грижата е стойностна, не бива да има дори и мисъл за прекомерна протективност.

 

Икономика: Преди да се постигне реален икономически растеж, преодолейте всяка мисъл за безразсъдство.

 

Неутралност: И най-малкото съмнение може да подкопае сигурността.

 

Разум: Ако целта е разбиране, преодолейте дори и мисълта да се правите на умни.

 

 

 

                                   58.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Тези, които просто търсят контрол са опасност за справедливостта.

 

Невинност: Тези, които просто търсят удоволствие са опасност за невинния.

 

Съзнание: Тези, които търсят морално превъзходство са опасност за истински съзнателния.

 

Емоция: Тези, които таят скрити чувства са опасност за искрения.

 

Творчество: Тези, които просто търсят признание са опасност за наистина креативния.

 

Комуникация: Тези, които монополизират разговора са опасност за истински симпатизиращия слушател.

 

Амбиция: Тези, които преследват егоистични амбиции са опасност за тези с по-големи цели.

 

Служба: Тези, които таят скрита гордост са опасност за тези, които наистина искат да служат.

 

Грижи: Тези, които си мислят, че знаят най-добре са опасност за тези, които наистина се грижат.

 

Икономика: Тези, които пилеят ресурси са опасност за благоразумния.

 

Неутралност: Искреност, която е податлива на негативно влияние.

 

Разум: Тези, които просто искат да изглеждат умни са заплаха за тези, които търсят истинско разбиране.

 

 

                                      58.Линия / Предупредител/ 6   

 


Решение: Поддаване на отклонения.

Невинност: Поддаване на изкушения.

 

Съзнание: Поддаване на егото.

 

Емоция: Поддаване на егоистична емоция.

 

Творчество: Поддаване на комерсиализъм.

 

Комуникация: Поддаване на изкушението да наложиш мнения на другите.

 

Амбиция: Позволяване на егоистичната амбиция да вземе връх.

 

Служба: Позволяване на личните приоритети да ви отклонят от задачата.

 

Грижи: Чувство за вина от търсене на лесен живот.

 

Икономика: Харчите пари от суетност.

 

Неутралност: Поддаване на слабост.

 

Разум: Поддаване на съблазънта от интелектуално превъзходство.

 

 

 

                        59.СМЕГЧАВАНЕ/ РАЗТОПЯВАНЕ/

 

                        ПОСТИЖЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ-

                        ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШАНСОВЕТЕ-

                        ПОСТОЯНСТВАЙТЕ

 

 

Решение: Стопяването на нуждата да поемете контрол позволява да се взимат справедливи решения.

 

Невинност: Стопяването на егоистичните мотиви позволява невинно удоволствие.

 

Съзнание:  Стопяването на егото позволява растеж в съзнанието.

 

Емоция: Стопяването на егоизма позволява да израстне взаимно чувство.

 

Творчество: Разсейването на претенциозността позволява истинска креативност.

 

Комуникация: Разтварянето на егоистичните мотиви позволява конструктивен обмен на идеи.

 

Амбиция: Разтварянето на егоистичните мотиви позволява постигането на стойностна цел.

Служба: Разтварянето на егото позволява реална работа в екип.

 

Грижи: Смегчаването на дисциплината заради самата нея позволява истинска грижа.

 

Икономика: Изоставянето на показността позволява реален финансов растеж.

 

Неутралност: Разсейване на егоистичните мотиви.

 

Разум: Разсейването на интелектуалния снобизъм позволява истинско разбиране.

 

 

 

                                      59.Линия / Предупредител/ 1

 

                                      Късмет

 

 

Решение: Подтикът да контролирате ситуацията трябва да се премахне, ако целта е мъдрост.

 

Невинност: Ако целта е невинно удоволствие, премахнете егоистичните подбуди.

 

Съзнание: Преди да се появи растеж в съзнанието,  егото трябва да бъде контролирано.

 

Емоция: Премахнете егоистичните чувства още в началото на връзката.

 

Творчество: Още при самата концепция на идеята трябва да премахнете претенциозността.

 

Комуникация: За да има конструктивен диалог, още в самото му начало премахнете егоистичните мотиви.

 

Амбиция: Егоистичните амбиции трябва да се премахнат още в самото начало, за да има реален прогрес.

 

Служба: За да има истинска работа в екип, незабавно трябва да се справите с егото.

 

Грижи: Дисциплината заради самата нея е проблем, който трябва да се реши от самото начало.

 

Икономика: Алчността трябва да се премахне незабавно, за да има споделен икономически растеж.

 

Неутралност: Скритите мотиви трябва да се извадят на светло незабавно.

 

Разум: Спрете да се правите на умни още в началото, за да има реално разбиране.

 

 

 

 

 

                                       59.Линия / Предупредител/ 2

 

                                       Съмненията са преодоляни

 

 

Решение: Грешките в преценката изискват вот на доверие.

 

Невинност: Изгубената невинност изисква да учиш за себе си.

 

Съзнание: Изгубеното съзнание изисква себеизучаване.

 

Емоция: Трудностите във връзката изискват премахване на егоцентричното отношение.

 

Творчество: Творческият блокаж изисква самокритичност.

 

Комуникация: Комуникационният разрив изисква да слушате другите.

 

Амбиция: Провалът изисква самоанализ.

 

Служба: Занемаряването на задълженията изисква изследване на лоялностите.

 

Грижи: Проблем на детето изисква проучване на родителското отношение.

 

Икономика: Широки икономически проблеми изискват проучване на личните финанси.

 

Неутралност: Негативното изисква себеанализ.

 

Разум: Грешките изискват преоценка на разбирането.

 

 

 

                                     59.Линия / Предупредител/ 3  

 

                                     Без съжаления

 

 

Решение: Не е грешно да сте безкористни при вземането на решения.

 

Невинност: Не е грешно да се изгубите в невинното удоволствие.

 

Съзнание: Не е грешно да изгубите усещането за „аз” в състояние на просветлено съзнание.

 

Емоция: Не е грешно да бъдете претоварени от чувство.

 

Творчество: Не е грешно да се изгубите в настоящето творчество.

 

Комуникация: Не e грешно да се изгубите в обмена на идеи.

 

Амбиция: Не е грешно да забравите егоистичните мотиви в битката.

 

Служба: Не е грешно да забравите егоистичните мотиви в името на общата цел.

 

Грижи: Не е грешно за родителя да забрави себе си в полза на детето.

 

Икономика: Не е грешно да се откажеш от личната печалба.

 

Неутралност: Отказ от егоистичните мотиви.

 

Разум: Не е грешно да си погълнат от търсенето на разбиране.

 

 

 

                                Линия / Предупредител/ 4

 

                                Много късмет 

 

 

Решение: По-висша перспектива позволява по-справедливо решение.

 

Невинност: Обуздаването на разглезеността позволява по-чисто удоволствие.


Съзнание: Преодоляването на егоцентричното поведение поражда по-висше съзнание.

 

Емоция: Преодоляването на егоизма позволява по-щастлива връзка.

 

Творчество: Освобождаването от модата носи по-големи идеи.

 

Комуникация: Освобождаването от буквализма позволява по-широко разбиране.

 

Амбиция: Изоставянето на конкурентността позволява по-широк успех.

 

Служба: Адаптирането на личните мотиви към  общото придвижване позволява по-голям успех.

 

Грижи: Загубата на протективност позволява по-обширни грижи.

 

Икономика: Отказът от алчността означава по-голям шанс за финансов растеж.

 

Неутралност: Разделяне с по-дребните мотиви за постигане на по-всеобхватна цел.

 

Разум: По-широката перспектива позволява по-голямо разбиране.

 

 

 

                                  Линия / Предупредител/ 5  

 

                                  Безупречност

 

 

Решение: Решение, което поражда единство.

 

Невинност: Добър усет, който дори неопитният може да приеме.

 

Съзнание: Ситуация, която обединява съзнанието с практичното обмисляне.

 

Емоция: Обръщане на внимание върху общото чувство.

 

Творчество: Оригинални идеи, които започват нови насоки.

 

Комуникация: Думи, които обединяват мненията.

 

Амбиция: Намиране на обща цел, която обединява конкурентите.

 

Служба: Лоялност, вдъхновена от общия интерес.

 

Грижи: Събитие, което подчертава връзката между родител и дете.

 

Икономика: Икономически усет, който може да се види в общия интерес.

 

Неутралност: Това, което се фокусира върху общото.

 

Разум: Обяснение, което е универсално разбираемо.

 

 

                                     59.Линия / Предупредител/ 6

 

                                     Правилно

 

 

Решение: Истинският идеализъм избягва отклонението.

 

Невинност: Ако се въздържаш от разглезеност, се предпазваш от поквара на невинност.

 

Съзнание: Неегоистичното поведение предпазва от опасност за съзнанието.

 

Емоция: Истинската откритост позволява на неискреността да бъде възприета и избягната.

 

Творчество: Истинската креативност позволява избягване на претенциозността.

 

Комуникация: Непредубеденото слушане позволява да се видят скритите мотиви.

 

Амбиция: Изоставянето на амбицията позволява да се избягне опасност.

 

Служба: Отдадеността на задълженията позволява да се избягне опасност за по-голямата кауза.

 

Грижи: Безкористните грижи предпазват от излишни проблеми.

 

Икономика: Благоразумието спестява излишни финансови проблеми.

 

Неутралност: Съзнателността спестява опасности.


Разум: Истинският стремеж към познание позволява да се избегне опасността просто да се правиш на умен.

 

 

 

                   60.ОГРАНИЧЕНИЕ

 

                   ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОГРЕС-

                     НЕРЕАЛИСТИЧНИТЕ ЛИМИТИ

                     НЕ СА МЪДРИ         

 

 

Решение: Правилните решения изискват да се претеглят само очевидни доказателства.

 

Невинност: Личната сигурност изисква да се поставят ограничения в поведението.

 

Съзнание: Съзнанието изисква да се поставят лимити на егото.

 

Емоция: Емоционалният баланс означава поставяне на лимити върху импулсивността.

 

Творчество: Самото изразяване на идеята означава да се поставят ограничения върху вдъхновението.

 

Комуникация: Ако знаеш колко далече може да стигнеш без да си офанзивен, това прави обмена на идеи възможен.

 

Амбиция: Познаването на личните ограничения позволява изпълнение в рамките на тези лимити.


Служба: Ефективният работник осъзнава ограниченията.

 

Грижи: Здравословният растеж зависи от наложените ограничения.

 

Икономика: Финансовият растеж зависи от поставените ограничения.

 

Неутралност: Задължителни ограничения.

 

Разум: Решението на проблема зависи от определянето рамките на  правомощията.

 

                                   60.Линия / Предупредител/ 1

 

                                   Безупречност

 

 

Решение: Не е грешно да вземете решение, основано на прости факти.

 

Невинност: Не е грешно да не искаш да използваш шанса.

 

Съзнание: Правилно е да не насилваш растежа в съзнанието.

 

Емоция: Не е грешно да изразявате идея по прост начин.

 

Комуникация: Не е грешно да кажеш само това, което е нужно.

 

Амбиция: Не е грешно да действаш само в рамките на личните ограничения.

 

Служба: Не е грешно да правите само това, което ви е наредено.

 

Грижи: Не е грешно да поставите граници върху поведението.

 

Икономика: Не е грешно да се придържате към рамките.

 

Неутралност: Действие в скромни граници.


Разум: Не е грешно да търсите прост отговор.

 

 

 

                                    60.Линия / Предупредител/ 2

                                       

                                    Неблагоприятна    

 

 

Решение: Решение, основано на прости факти, е неправилно.

 

Невинност: Да не действаш заради страх има неблагоприятни последствия.

 

Съзнание: Да не поемаш инициативата означава загуба на съзнание.


Емоция: Неизразената емоция причинява неблагоприятни последствия.

 

Творчество: Идея-изразена твърде просто е артистичен провал.

 

Комуникация: Да не кажеш достатъчно има неблагоприятни последствия.

 

Амбиция: Да подценяваш личните ограничения е неблагоприятно.

 

Служба: Да правиш само това, което се изисква е неблагоприятно.

 

Грижи: Подценяването на детето води до съпротива.

 

Икономика: Прекомерната предпазливост води до пропуснати възможности.

 

Неутралност: Подценяване на границите.

 

Разум: Отговор, който е твърде прост има неблагоприятни последици.

 

 

                             60.Линия / Предупредител/ 3   

 

 

Решение: Непочтеността води до съжаление по-късно.

 

Невинност: Прекомерната разглезеност води до съжаление по-късно.

 

Съзнание: Недисциплинираното съзнание води до съжаление по-късно.

 

Емоция: Импулсивността води до съжаление по-късно.

 

Творчество: Недисциплинираното вдъхновение означава пропиляни идеи в ретроспекция.

 

Комуникация: Изгубеният разговор води до по-късни съжаления.

 

Амбиция: Надценяването на възможностите води до по-късни съжаления.

 

Служба: Надценяването на способностите води до до съжаления по-късно.

 

Грижи: Прекомерната протективност води до съпротива по-късно.

 

Икономика: Екстравагантността води до съжаление по-късно.


Неутралност: Неограничено действие.

 

Разум:Надценяването на способностите за разсъждение води до по-късни съжаления.

 

 

 

                                   60.Линия / Предупредител/ 4

 

                                   Възможни са скромни постижения

 

 

Решение: Щастливи сте да вземате решение в рамките на властта си.

 

Невинност: Невинно удоволствие.

 

Съзнание: Доволни сте от постигнатия растеж в съзнанието.

 

Емоция: Доволни сте от емоционалния баланс.

 

Творчество: Щастливи сте да изразите идеи по най-добрия начин.

 

Комуникация: Радвате се да разговаряте честно.

 

Амбиция: Доволни сте от позиция, която отразява способностите.

 

Служба: Доволни сте от отговорности в рамките на вашите способности.

 

Грижи: Доволни сте да се грижите естествено.

 

Икономика:  Доволни сте от това, което имате.

 

Неутралност: Да действаш ефективно в установените граници.


Разум: Доволни сте от предизвикателствата –равни на интелигентността.

 

 

 

                                        60.Линия / Предупредител/ 5

 

                                        Късмет – заслужава похвала     

 

 

Решение: Ако сте доволни да вземете решение в рамките на властта ви, ще получите респект.

 

Невинност: Радостта от невинното удоволствие печели одобрението на другите.

 

Съзнание: Задоволството от по-висшето съзнание е вдъхновяващо.

 

Емоция: Задоволството от открития емоционален баланс е много привлекателно.

 

Творчество: Да си щастлив да изразяваш идеи по най-добрия начин печели почитатели.

 

Комуникация: Да си щастлив да разговаряш честно вдъхновява откритост у другите.

 

Амбиция: Да си щастлив с позиция, която отразява способностите ти вдъхва увереност.

 

Служба: Да си щастлив да изпълняваш задълженията си по най-добрия начин печели респект.

 

Грижи: Да си щастлив от полагането на естествени грижи поражда любов.

 

Икономика: Да си щастлив да живееш в нормите печели уважение.

 

Неутралност: Ефективност в установените граници.

 

Разум: Да си щастлив от предизвикателства-равни на интелигентността печели респект.

 

                                    60.Линия / Предупредител/ 6

 

                                    Постоянството е неблагоприятно,

                                    но избягва обвинения 

 

 

Решение: Поставянето на нереалистични лимити върху решенията не е добро, но е по-добро от неконтролираната власт.

 

Невинност: Подтиснатото поведение не е добро, но е за предпочитане пред разглезеността без задръжки.

 

Съзнание: Себеотрицанието заради самото него не е добро, но е по-добре отколкото да не правите опит да живеете според по-висшите ценности.

 

Емоция: Студенината не е добра, но е по-добра от неконтролираната импулсивност.

 

Творчество: Твърде простото изразяване на идея не е добро, но е за предпочитане пред това да си претенциозен.

 

Комуникация: Ако не кажеш достатъчно не е добре, но е по-добре отколкото да кажеш твърде много.

 

Амбиция: Подценяването на ограниченията не е добро, но е по-добро от прекомерната увереност.

 

Служба: Да правиш възможно най-малкото не е добре, но е за предпочитане пред надхвърлянето на нарежданията.

 

Грижи: Нереалистичните граници на поведението не са добри, но са по-добре от нищо.

 

Икономика: Посредствеността не е добра, но е за предпочитане пред екстравагантността.

 

Неутралност: Крайни ограничения.

 

Разум: Подценяването на интелигентността не е добро, но е по-добро от прекомерната самоувереност.

 

 

                                        61.УБЕЖДЕНИЕ

 

                              КЪСМЕТ В ПРОСТОТАТА- 

                              ПОСТОЯНСТВАЙТЕ

 

 

Решение: Подразбиращата се честност може да се възприеме от другите.


Невинност: Чистото сърце може да се възприеме от другите.

 

Съзнание: Вътрешната истина прониква у другите.

 

Емоция: Емоционалната искреност се възприема от другите.

 

Творчество: Искрено почувстваните идеи намират изразяване.

 

Комуникация: Говоренето от убеждение оказва реално влияние.

 

Амбиция: Истинската ангажираност може да доведе до прогрес.

 

Служба: Отдадеността на задълженията предизвиква доверие.

 

Грижи: Истинската грижа може да се възприеме несъзнателно от младежа.

 

Икономика: Честността може да се възприеме от другите.

 

Неутралност: Действане по убеждение.

 

Разум: Дълбокото разбиране може да се възприеме от другите.

 

 

 

                                    61.Линия / Предупредител/ 1

 

                                    Късмет

 

 

Решение: Истинската честност води до правилни решения, докато скритите мотиви пораждат нерешителност.

 

Невинност: Невинността позволява простото удоволствие да бъде прието, но разглезеността води до несигурност.

 

Съзнание: Придържането към искрените убеждения позволява съзнание, но другите мотиви предизвикват само объркване.

 

Емоция: Емоционалната искреност намира одобрение, но егоизмът води до нещастие.

 

Творчество: Искрената оригиналност печели почитатели, докато претенциозността поражда критики.

 

Комуникация: Истинската откритост намира приятели, докато необщителността поражда подозрения. 

 

Амбиция: Истинската сила печели респект, докато подмолните мотиви предизвикват подозрение.

 

Служба: Отдадеността на задълженията насърчава доверие, ако просто вървите срещу течението предизвиквате подозрения.

 

Грижи: Истинските грижи позволяват сигурен растеж, ако просто вървите срещу течението каните опасност.

 

Икономика: Истинското благоразумие насърчава финансовия растеж, но алчността води до рискове от загуба.

 

Неутралност: Подготвеност.

 

Разум: Истинската любов към познанието позволява разбиране, ако само се правите на умен води до объркване.

 

 

                                       61.Линия /Предупредител/ 2

 

 

Решение: Истинската честност е призната от другите, които споделят същите ценности.

 

Невинност: Истинската невинност е оценена от тези, които знаят нейната важност.

 

Съзнание: Съзнанието е оценено от тези, които споделят същите убеждения.

 

Емоция: Тези, които са искрени намират емоционалната честност за привлекателна.

 

Творчество: Артистичната цялост печели респекта на съмишленици.

 

Комуникация: Откритостта привлича честните.

 

Амбиция: Истинските способности пораждат респект у тези с подобни способности.

 

Служба: Лоялността към каузата окуражава поддръжничество.

 

Грижи: Любовта е споделена от младежа.

 

Икономика: Благоразумието е разбрано от тези, които имат финансов опит.

 

Неутралност: Искрено позитивно действие.

 

Разум: Истинското разбиране привлича съмишленици.

 

 

 

                                            61.Линия / Предупредител/ 3

 

Решение: Зависимостта от догмата означава, че решенията не са постоянно правилни.

 

Невинност: Следването на другите прави сигурността непостоянна.

 

Съзнание: Следването на догмата позволява само спорадичен растеж в съзнанието.

 

Емоция: Зависимостта от другия за емоционална стабилност означава спорадично щастие.

 

Творчество: Зависимостта от другите за идеи прави креативността спорадична.

 

Комуникация: Нуждата да търсите одобрение прави открития диалог възможен само понякога.


Амбиция: Разчитането само на другите прави прогреса спорадичен.

 

Служба: Сервилността прави лоялността несъзнателна.

 

Грижи: Външните влияния могат или да окуражат растежа, или да причинят главоболия.

 

Икономика: Зависимостта от един източник на приходи прави финансовия растеж непостоянен.

 

Неутралност: Зависимостта поражда непостоянство.

 

Разум: Пълното разчитане на логиката означава, че понякога заключение може да се направи, понякога-не.

 

 

                                            61.Линия / Предупредител/ 4  

 

                                            Безупречност

 

 

Решение: Отиващата твърде далече справедливост изисква проста преоценка на доказателствата.

 

Невинност: Неопитността в трудна ситуация изисква помощ.

 

Съзнание: Насилвате съзнанието. Нужно е изследване на основните идеали.

 

Емоция: Прекалено емоционални сте. Необходимо е да погледнете чувствата трезво и хладно.

 

Творчество: Отиващата твърде далече оригиналност трябва да се върне назад към оригиналната идея.

 

Комуникация: Стигналият твърде далече в развитието си диалог трябва да се върне към отправната си точка.

Амбиция: Насилвате нещата прекалено. Преподредете целите.

 

Служба: Стигате твърде далеч в отдадеността към задълженията. Преосмислете лоялностите.

 

Грижи: Стигащата твърде далеч грижа изисква преосмисляне на целта на обгрижването.

 

Икономика: Стигащото твърде далече благоразумие изисква преоценяване на финансовите цели.

 

Неутралност: Позитивно действие, стигащо твърде далеч.

 

Разум: Стигаща твърде далече логика. Преразгледайте първоначалния въпрос.

 

 

                                      61.Линия / Предупредител/ 5

 

                                      Правилно

 

 

Решение: Решение, придаващо смисъл на нещата.

 

Невинност: Невинност, обединяваща другите в протективност.

 

Съзнание: По-висша истина, която намира общо разбиране.

 

Емоция: Обща основа на емоционалната връзка.

 

Творчество: Оригиналност, която свири на вярната струна.

 

Комуникация: Дълбоки думи, с които другите са съгласни.

 

Амбиция: Способност, на която другите подражават.

 

Служба: Идваща от сърцето лоялност, която другите споделят.

 

Грижи: Обща връзка между родител и дете.

 

Икономика: Благоразумие, в което другите виждат смисъл.

 

Неутралност: Убеждение, с което другите се идентифицират.


Разум: Теория, която придава смисъл на други идеи.

 

 

 

                                    61.Линия / Предупредител/ 6         

 

                                    Неблагоприятна             

 

Решение: Търсенето на контрол в ситуация не постига нищо.


Невинност: Няма неизменно удоволствие в себеугаждането.

 

Съзнание: Простото изпълняване на ритуалите не означава нищо.

 

Емоция: Думи без чувство не означават нищо.

 

Творчество: Творчество без оригиналност е посредствено.

 

Комуникация: Празни думи.

 

Амбиция: Амбиция без оригиналност е посредствена.

 

Служба: Сервилност без лоялност не е от полза за голямата кауза.

 

Грижи: Грижи без разбиране не постигат нищо.

 

Икономика: Пестеливост без планиране не постига нищо.

 

Неутралност: Да вървиш срещу течението.

 

Разум: Логика без разбиране не обяснява нищо.

 

 

 

                       62. ТРИВИАЛНИ НЕЩА

 

                          ПОСТОЯНСТВОТО НОСИ ПРОГРЕС

 

                          В МАЛКИТЕ НЕЩА –КЪСМЕТ

 

 

Решение: Могат успешно да се вземат малки решения, но не и големи.

 

Невинност: Могат да се използват малките шансове, не и големите.

 

Съзнание: Време за тривиалните неща: не търсете по-висше съзнание.

 

Емоция: Могат да се удовлетворят маловажните чувства, избягвайте изразяването на силна емоция.

 

Творчество: Могат да се прилагат детайли с успех, не е време за развитие на големи идеи.

 

Комуникация: Учтивият разговор е успешен, не е време за обсъждане на големи проблеми.

 

Амбиция: Могат да се постигнат малки цели, не е време за голяма амбиция.

 

Служба: Малките задачи могат да се изпълнят успешно, избягвайте големите отговорности.

 

Грижи: Позволени са малки стъпки към растежа, избягвайте големите преживявания.

 

Икономика: Малките неща могат да се приложат с успех, не е време за големи инвестиции.

 

Неутралност: Време за тривиални неща.


Разум: Малки стъпки към разбирането могат да се предприемат, не е време за големи пробиви.

 

 

                                        62.Линия / Предупредител/ 1

 

                                        Неблагоприятна

 

 

Решение: Ако вземете твърде голямо решение, ще сгрешите.

 

Невинност: Изникване на проблеми, ако използвате твърде голям шанс.

 

Съзнание: Егоцентричното поведение води до изгубено съзнание.

 

Емоция: Губите любовта на другия като сте прекалено емоционални.

 

Творчество: Ако се опитвате да развиете твърде голяма идея, ще претърпите творчески провал.

 

Комуникация: Ако се опитвате да кажете твърде много, това води до неразбиране.

 

Амбиция: Прекомерната амбиция води до провал.

 

Служба: Поемането на задача надхвърляща възможностите води до провал.

 

Грижи: Ако сте стриктни заради самата стриктност, това води до бунт.

 

Икономика: Претърпяване на загуба поради финансова разточителност.

 

Неутралност: Поемане на твърде големи стъпки.

 

Разум: Правите грешка, като се правите на твърде умни.

 

 

                                  62.Линия / Предупредител/ 2

 

                                  Правилно

 

 

Решение: Скромно взети правилни решения, макар че са неразбрани от другите.

 

Невинност: Правите каквото смятате за редно, без да знаете защо.

 

Съзнание: Скромно подтискате егото в името на съзнанието.

 

Емоция: Подтискате емоция към някого, който не осъзнава саможертвата.

 

Творчество: Не получавате признание, но продължавате поради артистичната цялост.

 

Комуникация: Скромно се придържате към истината, въпреки че другите не ви разбират.

 

Амбиция: Устоявате на изкушението да вървите с рогата напред в името на по-голяма цел.


Служба: Съзнателно отговорни, макар и не признати.

 

Грижи: Правите каквото е най-доброто за детето, но оставате непризнати.

 

Икономика: Устоявате на показността в името на благоразумието.


Неутралност: Действате по правилен начин, но оставате неразбрани.

 

Разум: Правилен извод е неразбран от другите.

 

 

 

                                 62. Линия / Предупредител/ 3

 

                                 Неблагоприятна

 

 

Решение: Привидно маловажни факти могат да унищожат валидността на важно решение.


Невинност: Това, което изглежда съвсем маловажно може да се докаже като много сериозно.

 

Съзнание: Изглеждащи маловажни вини могат да унищожат висшето съзнание.

 

Емоция: Малки, нечути съмнения могат да унищожат значима връзка.

 

Творчество: Малки, маловажни пропуски могат да унищожат стойностна идея.

 

Комуникация: Привидно маловажни думи могат да унищожат валиден аргумент.

 

Амбиция: Привидно маловажно съперничество може да унищожи порива към успех.

 

Служба: Неустановени неуместности могат да провалят шанса за изпълнение на важна задача.

 

Грижи: Банални спорове могат да унищожат много по-дълбоко доверие.

 

Икономика: Незначителни дългове могат да унищожат финансовата сигурност.

 

Неутралност: Маловажни събития, които имат способността да унищожат нещо стойностно.

 

Разум: Незначителни пропуски в методи могат да опровергаят логичната иначе теория.

 

 

 

                                       62.Линия / Предупредител/ 4

 

                                       Не действайте- внимавайте-безупречност

 

 

Решение: Решението изглежда очевидно, но е грешно в настоящия момент. Най-добре не правете нищо, но останете съзнателни за първоначалните факти.

 

Невинност: Изглежда очевидно какво трябва да правите, но ще се окаже грешно. Не правете нищо и се придържайте към невинността.

 

Съзнание: Изглежда очевидно какво трябва да се направи, но ще бъде грешка. По-добре не правете нищо и не губете вяра.

 

Емоция: Изглежда сигурно да се приведе чувството в действие, но ще доведе до болка. По-добре не правете нищо и не позволявайте на чувството да си отиде.

 

Творчество: Начинът да изразите идея изглежда очевиден, но ще бъде артистичен провал. Най-добре е да не правите нищо, но да не забравяте първоначалната идея.

 

Комуникация: Изглежда очевидно какво трябва да се каже, но няма да бъде разбрано. Необходимо е да запазите спокойствие и да не изпускате от поглед истината.    

 

Амбиция: Пътят напред изглежда ясен, но фактически е опасен. Необходимо е да спрете, но без да губите от поглед оригиналната цел.

 

Служба: Задачата изглежда лесна, но не е такъв случая. Най-добре е да не правите нищо, докато осъзнавате отговорностите.

 

Грижи: Детето изглежда способно на нова зрялост, но това ще е доказана грешка. Най-добре не правете нищо и продължете да се грижите.

 

Икономика: Възможността изглежда неустоима, но ще е доказана грешка. Най-добре е да останете благоразумни.

 

Неутралност: Очевидният път напред крие опасности.

 

Разум: Заключението изглежда очевидно, но ще се докаже като грешно. Най-добре не правете нищо и не забравяйте оригиналната идея.

 

 

 

                                    62.Линия / Предупредител/ 5 

 

                                    Потърсете помощ скромно

 

 

Решение: Решението е близко, но е необходим съвет от другите.

 

Невинност: Възможно е да постигнете нещо, но е нужен гласът на опита.

 

Съзнание: Съзнанието е възможно, но се изисква акт на вяра.

 

Емоция: Силната емоция се нуждае от споделяне, но се изисква другите да слушат.

 

Творчество: Оригиналната идея е почти изпълнена, но изисква мнение.

 

Комуникация: Истината има нужда да се каже, но няма да се повярва в нея без думите на другите.

 

Амбиция: Целта е набелязана, но не може да се постигне без помощ.

 

Служба: Задачата е близка до изпълнение, но не може да се завърши без помощта на висшестоящите.

 

Грижи: Нова зрялост е възможна, но изисква външно влияние.

 

Икономика: Предоставя се шанс за печалба, но се изисква финансова помощ.

 

Неутралност: Постигането на целта изисква помощ.

 

Разум: Логичният извод е почти направен, но се изискват допълнения от другите.

 

 

 

                                62.Линия / Предупредител/ 6 

 

                                Неблагоприятна

 


Решение: Ако ви ръководи властта, ще вземете грешно решение.

 

Невинност: Прекалената увереност означава да се пропусне прост житейски урок.

 

Съзнание: Съзнанието е разпокъсано от прицелването твърде нависоко.

 

Емоция: Ако питате твърде много означава изчезване на честните чувства.

 

Творчество: Проста идея се проваля заради прекомерно разработване.

 

Комуникация: Твърде много е казано, простичък спор не е разрешен.

 

Амбиция: Пропусната е проста цел, тъй като опитвате твърде силно.

 

Служба: Проста задача завършва с провал, тъй като сте прекалено ревностни.

 

Грижи: Растежът е изопачен, тъй като очаквате прекалено много.

 

Икономика: Алчността води до пропусната възможност.


Неутралност: Прекалено ревностни сте към целта.


Разум: Грешките са направени защото се правите на твърде умни.

 

 

 

                                63.СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО

 

                        ЩАСТЛИВ СТАРТ, НЕБЛАГОПРИЯТЕН

                        ФИНАЛ- ПОСТОЯНСТВАЙТЕ:

                                ВЪЗМОЖНИ СА МАЛКИ ПОСТИЖЕНИЯ     

 

 

Решение:  Решението е взето: скъсаните краищата трябва да бъдат свързани. Новооткритият ред евентуално ще се изроди.

 

Невинност: Изживяването е приключило: то трябва да се възприеме като урок.Заслуженото удоволствие евентуално ще се изроди в разглезеност.

 

Съзнание: Растежа в съзнанието е постигнат: егото изисква постоянно наблюдение. Съзнанието може да се изроди в морално превъзходство.

 

Емоция: Открито е емоционално удовлетворение. Внимавайте да не приемате нещата за даденост.

 

Творчество: Идея е получила своя израз: изисква се внимание към детайла. Творческият успех може да се изроди в претенциозност.

 

Комуникация: Постигнато е съгласие: изгубените нишки се нуждаят от дискусия. Отпразнуването може да се изроди в неразбирателство.

Амбиция: Целта е постигната: загубените краищата трябва да се свържат. Заслуженият отдих може да се изроди в разпуснатост.

 

Служба: Задачата е била изпълнена: нужно е да се поемат допълнителни задължения. Отдихът може да се изроди в занемаряване.


Грижи:Постигната е нова зрялост, макар че все още се изискват  грижи в малки граници. Новото доверие може да се изроди в неразбирателство.

 

Икономика: Финансите са подобрени, но все още има малки неща, изискващи внимание. Икономическата увереност може да се изроди в разпиляване на ресурсите.

 

Неутралност: След завършека, неизбежна промяна.

 

Разум: Намерено е решение: остава само да се свържат нишките. Успехът може да премине в интелектуално превъзходство.

 

 

 

                                            63. Линия / Предупредител/ 1

 

                                            Безупречност

 

 

Решение: Да останеш обективен след като решението е взето спестява големи грешки.

 

Невинност: Да се придържаш към невинността след голямо преживяване, предпазва чувствата от несигурност.

 

Съзнание: Смирението след растежа в съзнанието предпазва от голяма празнота.

 

Емоция: Да останеш спокоен след емоционалното преживяване спестява да бъдеш много наранен.

 

Творчество: Придържане към оригиналността след артистичния успех предпазва от претенциозност.

 

Комуникация: Ако останеш спокоен след съгласието, си спестяваш бъдещо неразбиране.

 

Амбиция: Въздържаността след успеха спестява големи грешки.

 

Служба: Оставането отговорни след като задачата е изпълнена предпазва от сериозен провал.

 

Грижи: Продължаването да се грижите след постигането на новата зрялост спестява големи главоболия.

 

Икономика: Ако останете благоразумни след постигането на печалба, спестявате големи трудности.

Неутралност: Пауза след успеха.

 

Разум: Ако останете жадни за знание след като откриете разбиране, ще си спестите основни грешки.

 

 

                             63.Линия / Предупредител/ 2

 

 

Решение: Обективните решения по това време могат да останат неразбрани, но евентуално ще се сметнат за необходими.

 

Невинност: Невинността може да се сметне за маловажна по това време, но ценността й евентуално ще се види.

 

Съзнание: По-висшите ценности могат да се игнорират по това време, но евентуално важността им ще бъде разбрана.

 

Емоция: Личните чувства по това време могат да бъдат игнорирани, но евентуално ще открият симпатия.

 

Творчество: Оригиналността по това време може да не бъде призната, но евентуално ще намери нишата си.


Комуникация: Важни думи могат да бъдат игнорирани по това време, но евентуално в тях ще се повярва.

 

Амбиция:  Амбициите могат да бъдат осуетени по това време, но способностите евентуално ще бъдат възнаградени.

 

Служба: Лоялността на каузата по това време може да остане непризната, но евентуално ще спечели внимание.

 

Грижи: По това време грижите могат да останат непризнати, но евентуално ще са нужни.

 

Икономика: Благоразумието може да се възприеме като посредственост по това време, но евентуално ще се види и като добър усет.

 

Неутралност: Позитивни качества са игнорирани.


Разум: По това време разбирането може да бъде игнорирано, но ценността му евентуално ще бъде видяна.

 

 

                          63.Линия / Предупредител/ 3  

 

 

Решение: Трябва да се положи голяма грижа, за да се укрепят взетите решения.

 

Невинност: Отнема време новото изживяване да се възприеме като урок.

 

Съзнание: Изисква се време и грижа да се укрепи растежа в съзнанието.

 

Емоция: Изисква се време и грижа да се поеме ангажимент на базата на взаимното чувство.


Творчество: Укрепването на артистичния успех отнема време.

 

Комуникация: Трябва да се положи грижа, за да се закрепи постигнатото съгласие.

 

Амбиция: За да се гради върху успеха, положете голяма грижа.

 

Служба: Ако искате по-голяма отговорност, трябва да положите много грижи.

 

Грижи: След появявата на новата зрялост трябва да се полагат много грижи.


Икономика: Трябва да положите грижи в бъдещите сделки, за да градите върху финансовия успех.

 

Неутралност: Укрепване на успеха.

 

Разум: За бъдещото развитие на успешната идея трябва да се положат много грижи.

 

 

 

                                      63.Линия / Предупредител/ 4

 

                                      Бъдете бдителни

 

 

Решение: Малките грешки в преценката са показателни  за нарушаване на стандартите.

 

Невинност: Малките глезотии са показателни за бъдещото поведение.

 

Съзнание: Незабележимо егоцентрично поведение е показателно за загуба на съзнанието.

 

Емоция: Привидно маловажен егоизъм е знак за бъдещи проблеми.

 

Творчество: Незначителни пропуски са показателни за нарушаване на артистичните стандарти.

 

Комуникация: Малките лъжи са симптоматични за бъдеща нечестност.

 

Амбиция: Малките провали са показателни за нарушаване на стандартите.

 

Служба: Леката разпуснатост в задълженията е показателна за нарушаване на стандартите.

 

 

Грижи: Незначителни пропуски са показателни за бъдещото поведение.

 

Икономика: Малки дългове са признак за икономическо занемаряване.

 

Неутралност: Незначителни грешки.


Разум: Малките грешки са симптоматични за нарушаване на интелектуалните стандарти.

 

 

                                         63.Линия / Предупредител/ 5

 

 

Решение: Демонстрирането на власт никога няма да спечели толкова уважение, колкото едно честно решение.

 

Невинност: Повече щастие има в невинното удоволствие, отколкото в разглезеността.

 

Съзнание: Изпитването на по-висше съзнание винаги ще означава повече от която и да е доктрина.

 

Емоция: Показването на емоция никога не означава толкова много, колкото простите искрени действия.

 

Творчество: Претенциозността, макар и голяма, никога няма да е толкова значима колкото оригиналната идея –без значение колко проста.

 

Комуникация: Реториката никога не означава толкова много, колкото простата истина.

 

Амбиция: Голата амбиция никога не означава толкова много, колкото простата способност.

 

Служба: Показването на сервилност никога не означава толкова много, колкото простата лоялност.

 

Грижи: Да дадеш на детето всичко, което иска никога не означава толкова, колкото просто да се грижиш.

 

Икономика: Уместната щедрост означава повече от показната благотворителност.

 

Неутралност: Малкото и истинското означава повече от показното.

 

Разум: Простото разбиране означава повече от всяка демонстрация на интелектуално превъзходство.

 

 

 

 

                                          63.Линия / Предупредител/ 6

 

 

Решение: Просто искате да контролирате ситуация.

 

Невинност: Демонстрация.

 

Съзнание: Наслаждаване от моралното превъзходство.

 

Емоция:Търсене на симпатия.

 

Творчество: Търсене на признание.

 

Комуникация: Самохвалство.

 

Амбиция: Отдаване изцяло на успеха.

 

Служба: Наслаждаване от собствената важност.

 

Грижи: Търсене на признание за нещо, което трябва да се дава свободно.

 

Икономика: Да бъдеш излишно разточителен.

 

Неутралност: Себевъзхваляване.

 

Разум: Потъване в интелектуално превъзходство.

 

 

 

                                        64.ПРЕДИ ЗАВЪРШЕКА

 

                              ПОСТИЖЕНИЯТА СА

                              ВЪЗМОЖНИ С ГРИЖА  

 

 

Решение: Трудното решение е почти взето, но дори в това положение липсата на обмисляне може да означава грешка.

 

Невинност: Сигурността изглежда възможна, но дори в това положение рязкото действие може да я унищожи.

 

Съзнание: Стъпка към висшето съзнание е възможна, но дори в това положение малкият егоизъм може да я провали.

 

Емоция: Пълната връзка изглежда възможна, но дори в това положение дребните чувства могат да провалят всичко.

 

Творчество: Голямата идея  e много близо до изразяване, но дори в това положение безгрижността може да означава артистичен провал.

 

Комуникация: Съгласието е възможно, но дори в това положение безразсъдни думи могат да го провалят.

 

Амбиция: Целта е близо до постигане, но дори в това положение липсата на предпазливост може да доведе до провал.

 

Служба: Задачата е близо до изпълнение, но дори в това положение невниманието към задълженията може да означава провал.

 

Грижи: Почти е постигната нова фаза в растежа, но дори сега липсата на грижи може да я провали.

 

Икономика: Икономическата стабилност изглежда възможна сега, но липсата на благоразумие може да доведе до загуба.


Неутралност: Близо до завършек.

 

Разум: Решението на проблема е почти под ръка, но дори в това положение невниманието към метода може да доведе до грешни изводи.

 

 

                                    64.Линия / Предупредител/ 1

 

                                    Причина за вина

 

 

Решение: Решение, взето без подходящото обмисляне, води до загуба на респект.

 

Невинност: Действието от невежество носи унижение.

 

Съзнание: Стремежът без яснота носи объркване.

 

Емоция: Чувство, изразено без мислене, води до притеснения.

 

Творчество: Идея, изразена без адекватно обмисляне, води до загуба на надеждност.

 

Комуникация: Думи, изречени без обмисляне водят до притеснения.

 

Амбиция: Преследване на цел без адекватна подготовка води до унижение.

 

Служба: Неизчакването на нарежданията води до притеснения.

 

Грижи: Действието без обмисляне поражда съпротива.


Икономика: Необмисленото харчене носи финансови притеснения.

Неутралност: Преждевременно усилие.

 

Разум: Заключение, направено с неподходящо разбиране води до притеснения.

 

 

                                    64.Линия / Предупредител/ 2

                             

                                    Постоянството носи късмет

 

 

Решение: Изисква се малко повече обмисляне, дори и когато решението вече е взето.

 

Невинност: Нужен е повече опит, въпреки че сте усвоили основното.

 

Съзнание: Въпреки че имате потенциал за по-висше съзнание, изисква се повече самоанализ.

 

Емоция: Дори когато чувствата могат да се изразят сигурно, нужно е повече обмисляне.

 

Творчество: Изисква се повече обмисляне дори, когато идеята е способна да бъде изразена.

 

Комуникация: Преди да се говори, се изисква търпение, дори когато другите са готови да слушат.

 

Амбиция: Въпреки че имате възможност за успех, проявете търпение.

 

Служба: Въпреки че сте способни да изпълните задачата, нужно е повече внимание.

 

Грижи: Въпреки че има потенциал за растеж, изисква се повече грижа.

 

Икономика: Дори при наличието на адекватни ресурси, се изисква благоразумие.

 

Неутралност: Въпреки потенциала, нужно е търпение.

 

Разум: Въпреки че има адекватно разбиране, изисква се малко повече обмисляне.

 

 

 

                                     64.Линия / Предупредител/ 3

     

                                     Действието сега може да е неблагоприятно-

                                     нещо трябва да се направи.

      

Решение: Няма достатъчно доказателства за вземане на решение, нужно е повече обмисляне.

 

Невинност: Ситуацията не е наистина разбрана, нужна е помощ.

 

Съзнание: Не сте готови за съзнание, изисква се нов самоанализ.

Емоция: Чувствата не са достатъчно ясни, нужна е комуникация.

 

Творчество: Идеята е твърде неясна, за да бъде приета, нужна е симпатизираща критика.

 

Комуникация: Другите не са достатъчно възприемчиви да приемат истината, трябва да откриете приятели.

 

Амбиция: Липсва силата за постигане на успех, потърсете помощ.

 

Служба: Липсва способността за изпълнение на задачата, потърсете помощ.

 

Грижи: Няма още достатъчно зрялост, потърсете взаимно доверие.

 

Икономика: Финансите още не са стабилни, нужна е финансова помощ.

 

Неутралност: Цел, която изисква да се потърси помощ.

 

Разум: Все още няма достатъчно информация за стигане до заключение, потърсете по-дълбоко разбиране.

 

 

                                 64.Линия / Предупредител/ 4

 

                                 Постоянството носи късмет-

                                 съмненията са превъзмогнати- награда      

 

 

Решение:  Трудни решения могат да се взимат без опасения.

 

Невинност: Възможно е голямо учение въпреки несигурността.

 

Съзнание: Растежът в съзнанието е възможен въпреки трудностите на практика.

 

Емоция: Чувствата могат да бъдат изразени, въпреки че другите могат да бъдат изненадани.

 

Творчество: Противоречивите идеи могат да бъдат изразени въпреки критиката.

 

Комуникация: Истинатах може да се каже, игнорирайте критиката.

 

Амбиция: Дисциплинираното усилие носи награда, дори срещу желанията на другите.

Амбиция: Дисциплинираното усилие носи награда, дори срещу желанията на другите.

 

Служба: Нарежданията могат да се изпълнят въпреки критиките от началниците.

 

Грижи: Новата зрялост може да се насърчи въпреки главоболията.

 

Икономика: Могат да се постигнат дългосрочни печалби въпреки затрудненията в дадения момент.

 

Неутралност: Успешен ход позволява да се игнорират съмненията.

 

Разум: Заключения могат да се направят, въпреки че другите не разбират. 

 

 

 

                                         64.Линия / Предупредител/ 5

 

                                         Късмет – продължаването по този начин

                                         означава, че няма нужда от вина

 

 

Решение: Просветлените решения сега са признати.


Невинност: Научено е много и е открита нова увереност.

 

Съзнание: Постигнат е растеж в съзнанието, светлината му е ярка.

 

Емоция: Истинските чувства могат да бъдат изразени и споделени.

 

Творчество: Творческите идеи сега са признати.

 

Комуникация: Истината е казана и откритият диалог е възможен.

 

Амбииция: Амбициите са реализирани, дават нова сила.

 

Служба: Отдадеността на задълженията е забелязана и възнаградена.

 

Грижи: Грижите са признати и възнаградени.

 

Икономика: Благоразумието е възнаградено и сега инвестицията е възможна.

 

Неутралност: Успехът носи нов ред.

 

Разум: Намерено е логично обяснение, което хвърля светлина върху нови области. 

 

 

 

                                            64.Линия / Предупредител/ 6

 

                                            Безупречност –внимавайте или

                                            ще се лишите от успеха!

 

 

Решение: Поздравленията са заслужени, но новата власт не бива да стига твърде далече.

 

Невинност: Заслужено празнувате, но новооткритата увереност не бива да стига твърде далече.

 

Съзнание: Себеудовлетворението е заслужено, но не отивайте твърде далече.

 

Емоция: Заслужено празнувате, но емоцията не бива да е прекомерна.

 

Творчество: Удовлетворението е заслужено, но с новата творческа свобода не бива да се злоупотребява.

 

Комуникация: Вълнуващите думи са заслужени, но все още трябва да сте внимателни.

 

Амбиция: Заслужено празнувате, но се въздържайте от излишна самонадеяност.

 

Служба: Заслужено празнувате, но не злоупотребявайте с новия респект.

 

Грижи:  Може да отпразнувате новата зрялост, но все още е необходима грижа.

 

Икономика: Отпразнувайте финансовия успех, но все още проявявайте благоразумие.

 

Неутралност: Заслужено празнуване.

 

Разум: Отпразнувайте новото разбиране, но новата интелектуална увереност не бива да стига прекалено далече.

 

 
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.