събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

И-ДЗИН ЗА ВСЕКИ ДЕН - въведение,обяснение ; 1 , 2 , 3 , 4 и 5 - та ра хексаграми с мои илюстарции
06.12.2020

УВОД

И-дзин, или „Книга на Промените“ произлиза от Китай, а историята й е на повече от 5000 години. И като истинска сакрална мъдрост, дълго време се е предавала само устно, от учител на ученици. Според някои източници, за първи пъте била написана като текст през 1123 го пр.Хр. от император Ван-Уан и неговият син Чжоу-Гун. По-късно великият мъдрец Конфуций е добавил коментари  към нея.

Какво представлява И-Дзин? Това е ръководство, показващо по какъв най-добър начин да се ориентираме в дадена конгретна жизнена ситуация. Китайците са изобретили компаса, който ни помага да се ориентираме във физическия свят. Точно така те са създали и И-Дзин, за да ни помогнат да насочваме нашите ежедневни усилия в най-правилната посока. Основана на принципа, гласящ, че всичко постоянно се променя, книгата ни учи на това как и кога да действаме.

Преди само сто години, И -Дзин е била почти неизвестна на Запад. През последните години обаче интересът към Книга на Промените нараства значително, наред с други паметници от класическата култура на Китай – даоизъм, буддизъм, конфуцианство, бойни изкуства, акупунктура, фитотерапия. Във фокуса на все по-нарастващия интерес на западния свят към китайските системи за оздравяване, акупунктурата е на едно от челните места. Защо се получава така?

За разлика от западната медицина, посветила се на битката срещу симптомите, същността на китайския метод е в изясняване на причините за болестта. Китайските лекари се придържат към мнението, че правилна диагноза може да бъде поставена само след анализ на енергетическото поле на пациента. Подобна холистична гледна точка както никоя друга импонира навсе по-нарастващия брой хора, търсещи една по-обхватна и разширена представа за болестта и излекуването.

За да разберем как работи И-Дзин, нека опитаме да я сравним с практиката на акупунктурата, която е основана на сходни принципи.

Иглорефлексотерапевтът се настройва на енергийния поток в тялото на пациента. Причината за заболяването се намира именно там, където възниква дисбаланс или блокиране на потока. След внасянето на определени корекции в енергетическото поле, тялото се връща към оптималния режим на живот. И-Дзин действа по много сходен начин, но с тази разлика, че той оперира с енергетиката на жизнените ситуации, с кото се сблъскваме ежедневно. В тези две сходни енергийни полета /енергията на организма и енергията на жизнените ситуации/ са задействани различни сили, които са отговорни за едно или друго положение на нещата. И ако ни е необходимо да изменим ситуацията, ние трябва да направим всичко възможно за хармонизацията на лежащия в нейната основа енергетически поток. От това ще спечели ситуацията като цяло – подобно на това как цялото тялона човека се излекува с помощта на иглите на рефлексотерапевта.

И-Дзин идентифицира въвлечените сили и предлага най-адекватните действия за хармонизиране на обстоятелствата. С други думи, Книга на Промените какво е необходима да се направи, за да се измени ситуацията към по-добро.

Как И-Дзин прави това? Съгласно китайската философия, светът се управлява от два основополагащи принципа – мъжки, или Ян, и женски, или Ин, подобно на бинарната логика в съвременните компютърни системи. И-дзин съдържа 64 хексаграми, или фигури с по шест черти във всички възможни комбинации. Двата основни типа черти – непрекъсната и прекъсната символизират силите Ян и Ин. Хексаграмите, всяка от които има сво име, описва всички възможни ситуации, срещащи се в живота на човека. Това означава, че всяка ситуация, с която можете да се сблъскате по жизнения си път, е обусловена от взаимодействието между Ин и Ян. Нейният успешен изход, както видяхме, зависи от идентифицирането на тези сили и коригирането на дисбаланса.

Великият психолог Карл Юнг в своя блестящ предговор към превода на И-Дзин от Ричард Вилхелм твърди, че И-Дзин действа в съответствие с това, което той нарича принцип на синхроничността, или неслучайното съвпадение. С други думи, когато хвърляте монети, то получената комбинация не е случайна. Съответстващата на тази комбинация хексаграма отразява завоалираната мъдрост, която вече съществува в нашето безсъзнателно, но е скрита от непосредствена изява. Концентрирайки се върху ситуацията и използвайки монети за определяне на хексаграмата, вие бихте могли да влезете в тези дълбинни нива.  И, в крайна сметка ще откриете, че наистина обръщането към И-Дзин в дадения момент усилва интуитивните способности.

Защо обаче И-Дзин и досега е актуален за западния свят? Всеки от нас е в процес на постоянна промяна. Точно както и хората преди хиляди години. В китайската култура изменчивостта се разглежда като необходимо условие за непрекъснатостта на живота. Ние, живеещите на Запад, можем да спечелим много, обръщайки се към това наследство. А дотогава, опитвайки се да придобием увереност в себе си, ние захващаме с работа, която никак не ни удовлетворява, във взаимоотношения, които са отживяли времето си или се вкопчваме в безвъзвратно отминалата си младост. Ние по-скоро сме склонни да възприемаме промените като заплаха, а не като предизвикателство. И като резултат не сме в състояние да разгледаме скритите възможности на всяка една ситуация.

И-Дзин съветва как можем да изживеем промените по най-смислен начин. С негова помощ можем да се превърнем в експерти и изкуството да бъдем гъвкави. В днешния бързо променящ се свят това умение ни е необходимо повече, откогато и да било.

И-Дзин не е пророческа книга. И още повече, не е алтернатива на здравия смисъл. По-скоро това е помощ на човека, който е на кръстопът, когато му е трудно да избере посока за действие. Използвайте я с уважение и тя ще обогати живота ви като мъдър събеседник или добър приятел.

Отзивчивост

/Изпълване/

 

Отзивчивост – това е ключа към сегашната ситуация. Не бързайте да привличате огъня към себе си и не се хвърляйте с главата напред в делата, без да се посъветвате с другите. Резултатът ще бъде нежелателен. Но това не означава, че е дошло време да бездействате. Напротив, правете избор и приемайте решения. Проблемът е в това как да действате. Не бъдете високомерни. Слушайте и се учете. Опитайте се да определите кое за вас е най-главното. Изяснете си също кое по най-добър начин би удовлетворило интересите на въвлечените страни. Въоръжени с такава информация, ще ви бъде лесно да решите какъв именно принос вие бихте могли да направите с полза за всички. Бъдете великодушни и се опитвайте да помагате на околните. Имате способности и възможности, от които биха могли да спечелят всички заинтересовани страни. Обсъдете случващото се с приятелите и с тези, които биха могли да ви помогнат при изпълнението на вашия план. Имате всички основания да разчитате на голям успех.

 

Възможности за личен ръст

Най-значимият ресурс, който следва да използвате, е интуицията. Нейният тих, незабележим глас е лесно да бъде игнориран. Но това е гласът на вашата мъдрост, която може да ви поведе в необходимата посока. Това естествено, инстинктивно знание, няма нищо общо с изкривените конструкции на ума. Но темпът и суетата на съвременния живот биха могли да попречат на внимателното вслушване. Опитайте се да изолирате някакво пространство и да се заемете със своите проблеми. Това ще ви позволи да се настроите на това, което искате, очаквате, което мислите и чувствате. Мнението на другите относно вашата ситуация е безценно. Но докато сами не се ориентирате на кой свят сте, можете да се разстроите.

 

Понататъшнто развитие  на ситуацията

Шестица в основата

Наблюдавайте развитието на ситуацията някак отстрани. Бъдете търпеливи – процесите трябва да следват своя ред. Но бъдете нащрек и не пропускайте първите сигнали за неправилнен ход на събитията. Ако от самото начало можете де пресечете проблема от корен, ще имате по-малко поводи за безпокойство по-нататък.

Шестица втора

Не следва да действате демонстративно или да криввате от избрания път, за да се откроите. Бъдете такива, каквито сте. Правете това, което правите – просто и честно. Ако не се самозалъгвате и се държите естествено, инстинктивно ще правите всичко правилно.

 

Шестица трета

Спокойно и усърдно правете това, което се иска от вас. Не търсете изгода на този етап. Вашите способности ще бъдат забелязани и адекватно възнаградени по-късно. Засега се концентирарйте върху точното изпълнение на ангажиментите ви.

 

Шестица четвърта

Положението ви е несигурно и пълно с тревоги. Бъдете максимално бдителни. Не насилвайте събитията. Избягвайте действия и думи, които могат да доведат до конфронтация. Идеите, мислите и емоциите запазете за себе си.

 

Шестица пета

Бъдете тактични и сдържани. Не привличайте внимание и не се опитвайте да блеснете със своите достойнства. Уравновесеното поведение скоро ще бъде възнаградено.

 

Шестица на върха

Не си позволявайте да бъдете въвлечени в борба за власт. Духът на съперничество може да доведе до трудности и вас и околните. Бъдете гъвкави и повече склонни към сътрудничество.

 

Забележка

Когато и шестте черти имат стойност 6, това означава, че успехът ще зависи озключително от вашето умение да се намирате в самия център на събитията и при това да наблюдавате ситуацията сякаш отстрани. Готовността ви да проявявате стоицизъм пред лицето на трудностите ще ви придаде голяма вътрешна сила.

 

 

 

3

ПЪРВОНАЧАЛНА ТРУДНОСТ

 

Започва нов цикъл. Това означава, че няма да ви се удаде да избегнете промени в някои сфери на вашия живот. Неща, които преди са ви се стрували важни, могат да загубят своята значимост. Подлагате на съмнения убеждения, в които преди сляпо сте вярвали. Смутени и разстроени сте. От сферата на привичния и безопасен комфорт, преминавате на територия изпълнена с неизвестности. Появяват се толкова различни възможности, че е трудно да определите коя да предпочетете. Съветът на по-опитен и осведомен за вашите проблеми човек би бил особено полезен сега. Но в крайна сметка именно вие ще трябва да решите какво е най-добре да направите. Засега все още блуждаете в тъмнината и някой би могъл да хвърли повече светлина върху ситуацията, в която сте попаднали. По-компетентен и страничен поглед би помогнал да проясните вашите чувства и мисли.

 

Възможност за личен ръст

Появява се нетърпеливост у вас. Готови сте да се хвърлите във водовъртежа на събитията. Но прибързани действия биха могли да доведат само до повече проблеми. Успокоете се и изчакайте. В древнокитайския текст вашето състояние се сравнява със стръкче трева, която трябва да пробие към светлината. Но това тя може да стори едва тогава, когато придобие сила за растеж. И вие сами по себе си не можете да ускорите този процес. Понякога трябва да се сдържате и да натрупвате енергия. Много скоро ще стане ясно къде и как да риложите своите усилия. Но в крайна сметка ви можете да разчитате на успех.

 

По нанатъшно развитие на ситуацията

Деветка в основата

От самото начало сте се натъкнали на препятствие при изпълнение на плановете си. И макар да ви е предопредено да постигнете целите си, не се втурвайте презглава, за да ги постигнете. За да разрешите ефективно ситуацията, ви е нужен съвет от вън. Не бъдете самонадеяни. Ако сте внимателни и отворени да слушате и да се учите, ще намерите помощта, която търсите.

 

Шестица втора

Ситуацията е разочароваща. Бихте искали упорито да се придвижвате напред, но не можете. Напълно неочаквано иобаче ще ви се предложи ефективно решени на проблема ви. Подобен бърз изход от трудното положение е доста съблазнителен. Но това предложение, независимо от неговата искреност, не е съвсем подходящо за вас. По-късно може да се наложи да заплатите висока цена за прибързаните действия. Когато дойде времето, нужната ви помощ ще дойде от някой наблизо. Дотогава обаче бъдете търпеливи и чакайте.

 

Шестица трета

Поради това, че сенамирате на непозната територия, ви е трудно да се ориентирате в ситуацията. При тези обстоятелства всяко действие ще доведе само до усложнения. Засега се въздържайте от преследването на тази цел.

 

Шестица четвърта

Ситуацията е извънредно трудна, за да се справите с нея самостоятелно. За да помръднете от място, ви е необходима помощ, затова потърсете подрепа.

 

Деветка пета

Вие знаете какво трябва да направите, за да разрешите ситуацията, но обстоятелствата са такива, че тряба дасте пределно внимателни. Отстранете се на по-заден план и се пидвижвайте стъпка по стъпка, поддържайки пределна внимателност и чувствителност. В крайна сметка търпението ви ще се възнагради.

 

Шестица на върха

Появява се възможност да изоставите неудовлетворителната ситуация и да я замените с по-добра. Може да изпитате неувереност, че няма да се справите с промяната. Подобно пораженческо настроение е неконструктивно. Нищо не ви възпрепятства, освен самите вие.

 

 

 

 

 

 

КАК ДА РАБОТИМ С И-ДЗИН

Какво ни е необходимо

Пригответе си лист, химикалка и три монети. Китайските са кръгли с квадратен отвор в средата, но са подходящи и всякакви други с еднакъв номинал. Преди да използвате монетите за първи път, ги измийте обилно в течаща вода или ги подръжте в солена. Това ще ги очисти и ще ги подготви за работа с И-Дзин. Съхранявайте монетиет в специална кутийка или загънати в парче плат. Не използвайте монетите за други цели и не ги давайте на други хора.

 

Подготовка

Отпуснете се и успокойте мислите си. Фокусирайте се върху въпроса, който искате да зададете. За да насочите вниманието си в необходимата посока, някои си създават особен ритуал. Такъв ритуал можете да си измислите и сами – например, да запалите свещ, да окадите с благовония, да заемете удобна и приятна поза, да забавите и задълбочите дишането си.Добре би било да изключите телефона си и да си измите ръцете преди сеянса, от уважение към книгата.

 

Как да зададем въпрос

Ако искате да получите понятен отговор, ясно формулирайте въпроса. Избягвайте въпроси от типа или/или. Например, - „Трябва ли да постъпя на работа във фирма А?“ – това е точен въпрос. „Трябва ли да постъпя във фирма А или да чакам отговор от фирма Б?“ – този въпрос е прекалено объркващ. Но вие бихте могли да попитате И-Дзин да даде своя интерпретация на случващото се с вас, например: „Моля, коментирайте моят проблем с Х“. Отговорът ще подскаже правилния конструктивен път за решаването на проблема.

 

Как да построим хексаграма

Разтръскайте монетите и ги хвърлете върху равна повърхност. Традиционно се приема, че стойността на монетата, или ези, съответства на числото 3, а гербът, или тура, – на числото 2. Ако имате китайски монети, страната с фигурите съответства на числото 2, а обратната – на числото 3.  Така вие получавате една от четирите възможни комбинации, всяка от които се представя като прекъсната или непрекъсната черта.

Три тура -                                          3х2=6                   ----   Х  ----

Три ези –                                           3х3=9                   -------о------

Две тура и едно ези –                                2+2+3=7              ----------

Две ези и едно тура –                                3+3+2=8              ---     ---

 

Начертайте първата получена черта най-отдолу – тя е основната, или началната черта на вашата хексаграма. Съсредоточете се отново на въпроса си и повторете още пет пъти хврълянията. Добавяйте всяка следваща линия отдолу нагоре, докато не построите хексаграма, или фигура от 6 черти.

 

 

 

Пример:

Позиция на чертите на хексаграмата

Комбинация на монетите

Обща сума на монетите

Тип черта

връхна

3 тура

9

----------о-------

пета

2 тура + 1 ези

8

---------     ------

четвърта

2 ези и 1 тура

7

-------------------

трета

3 ези

6

---------  х  -----

втора

3 тура

9

----------о-------

начална

2 ези и 1 тура

7

--------------------

 

 

Определяне на хексаграмата

Сега вече сте готови да узнаете коя хексаграма ви се е получила. Трите долни черти образуват така наречената „долна триграма“, а трите горни черти – „горна триграма“. В горния пример:

Горна триграма     ------о------

                                    ------   ------

                                    ---------------

Долна триграма ------   х   -------

                                 --------о----------

                                 ------------------

Без да отчитате засега символите „о“ и „х“, считате тези черти съответно за права и прекъсната, отваряте таблицата на хексаграмите в края на книгата. Поглеждате хоризонталния ред на триграмите и намирате тази, която съответства на горната триграма от вашата хексаграма. След това във вертикалната колона триграми намирате долната триграма от вашата хексаграма. Като засечете реда и колонката, намирате номера на хексаграмата, която получихте. Можем да видим, че на нашата хексаграма съответства числото 38, което означава „Противоречие“.

Подвижни черти : Ще забележите, че втората, третата и шестата черти в нашия пример са отбелязани съответно с „о“, „Х“  и „о“.  Такива черти се наричат „подвижни“, доколкото те се променят на противоположните, образувайки по такъв начин нова хексаграма. Или в нашия пример -

-----------о--------                                                            ----- -------

---------       ------                                                              -----    -----

-------------------                                                              -------------                                        

---------   х   -------                                           -------------

-----------о--------                                                            -----    -----

------------------------                                      -------------

Виждате, че новата хексаграма съответства на числото 30, или „Сияние“, или „Изсветляване на ситуацията“. Този пример демонстрира, че дадено противоречие ще хвърли светлина върху определената ситуация и ще я изясни.

При построяването на следващата хексаграма, само черти със стойност 6 и 9 – три ези или три тура са подвижни и подлежат на промяна. Чертите със стойност 7 и 8 не се променят. Ако всички черти от вашата хексаграма са със стойности 7 и 8, то тя не съдържа променливи черти и е готова за интерпретация. Отсъствието на подвижни черти в първоначалната хексаграма означава, че ситуацията е относително стабилна и не предполага съществени изменения в близко време.

 

Четене на хексаграмите

  1.  Първоначалната хексаграма коментира текущата ситуация. Тази ситуация е описана в първите два раздела от текста за съответната хексаграма;
  2. Ако в тази хексаграма няма подвижни черти, третият раздел „По-нататъшно развитие на ситуацията“ не е нужно да се чете.
  3. Ако вашата първоначална хексаграма съдържа подвижни черти, обърнете се към третия раздел „По-нататъшно развитие на ситуацията“ и прочетете значението на всяка от вашите подвижни черти. Този раздел дава допълнителна информация за измененията, „носещи се във въздуха“. В нашия пример за хексаграма 38, следва да се прочетат подразделите „деветка втора“, „шестица трета“ и „деветка на върха“.
  4. Ако вашата първоначална хексаграма съдържа подвижни черти, това означава, че ситуацията ще претърпи промени. Заменете подвижните черти с техните противоположни и постройте нова хексаграма. Тя ще ви разкаже как ще се промени вашата ситуация. Прочетете първите два раздела, посветени на новата хексаграма, но без да четете третия раздел. Помнете, че той се отнася само до подвижните черти на изначалната хексаграма.

Не се разочаровайте, ако не всичко се получава леко от първия път. Просто следвайте инструкциите стъпка по стъпка, бъдете търпеливи и се упражнявайте. След като няколко пъти се посъветвате с И-Дзин ще се убедите, че построяването на хексаграми нее  трудно и скоро ще бъдете възнаградени за търпението и усилието. И-дзин ще стане за вас безценен източник на съвети, които ще ви помогнат да приемате оптимални решения и щенасочат вашия живот по най-добрия възможен път.

 

Няколко важни съвета

  • Обръщайте се към И-Дзин с уважение, като към мъдър наставник;
  • Задавайте въпросите си опростено. Ако полученият отговор не съответтва на вашите очаквания, помнете, че И-Дзин се опитва да ви помогне да приемете правилното решение. Той няма никакво отношение към претенциите на вашето его.
  • Използвайте дневник, за да записвате въпросите и отговорите. Всеки нов въпрос изписвайте най-отгоре на страницата, отбелязвайки датата и часа на гадаенето.
  • Не задавайте напразни въпроси. И-Дзин откликва на онова, с което е ангажиран умът ви в дадения момент. Ако се разсеете – отговорът ще бъде неясен и далеч от смисъла на вашия въпрос.
  • Не използвайте И-Дзин за развлечение. Неговаат цел е да ви даде ръководство за действие, когато е актуален проблема за избор на решение. Глупави въпроси пораждат безсмислени отговори.
  • Не задавайте безкрайно един и същ въпрос. Ако правите това, най-вероятно ще получите хексаграма 4 – „Неопитност“, която И-Дзин използва за защита от нездраво любопитство. Единственият случай, в който можете да задавате въпрос нееднократно е когато вашата ситуация дълго време не се променя. В този случай можете да се опитате да си изясните какви изменения са възможни.

 

1

ТВОРЧЕСКА СИЛА

/Творчество/

Ако тази хексаграма се появи, вие можете да разчитате на успех. Възможно е сериозно постижение при условие, че вашите цели са смислени и не прекалено егоистични.

Дошло е време да се действа решително. Проявете инициатива, за да реализирате плановете си. Околните виждат у вас лидер. Увереността в собствените действия ви придава сила. Използвайте енергията си за благото на другите. Можете творчески да разрешите проблемите си и да реализирате амбициозни планове. Бъдете далновидни и предвидливи. Мъдро разпределяйте времето си. Не прибързвайте с действията си. Положението ви ще се укрепи, ако се откажете от необмислена загуба на енергия за половинчати или незначителни действия. Определете ясно целите си, без да се разпилявате в дреболии и подробности. Това е най-благоприятното за вас време. Използвайте го с максимална полза.

 

Възможности за личен ръст

Ако не използвате високата енергия разумно, тя може да стане разрушителна. Колкото повече енергия имате, толкова повече внимание ви е нужно, за да я овладеете. В текущата ситуация притежавате значително влияние. Насочете го към благородна цел и ще станете източник на вдъхновение за другите. Ако използвате егото си негативно, ще създадете около себе си хаос. Поемайте отговорност за постъпките си. Поддържайте другите. Не позволявайте гордостта ви да доминира. Бъдете пределно внимателни към мнението и настроението на околните. Бъдете добри и поносими. Ако нещата тръгнат не по план – бъдете търпеливи. Въздържайте се от високомерие и търсете възможности за развитие.

 

По-нататъшно развитие на ситуацията

Деветка в основата:

Бъдете търпеливи. Все още не е време да се действа. Все още не разбирате напълно в какво сте въвлечени. Изчакайте до изясняване на ситуацията, а дотогава не се опитвайте да демонстрирате сила.

 

Девятка втора

Целта е възвишена. Вашите способности ще окажат решаващо въздействие в ситуацията. Но засега не очаквайте, че тези способности ще бъдат по достойнство оценени. Можете да получите безспорно преимущество, ако привлечете в полето на вашите интереси още някой.

 

Деветка трета

Вие получавате нови възможности. Ръководейки се от основните си цели, приемайте обмислени решения, опиращи се на интуицията. Не се опитвайте да произведете впечатление на когото и да било и не се стремете да удовлетворявате чужди интереси. Помнете за своите приоритети и не си позволявайте да се отклоните от избрания път. Не бъдете прекалено амбициозни.

Тдп

Деветка четвърта

Намирате се на кръстопът и можете или да подобрите своето сегашно положение, или да изоставите тази ситуация и да изберете нова цел. Нито една от тези възможности не е по-добра от другата. Изборът зависи от вашия темперамент. Ако не се самозалъгвате и се доверите на интуицията си, ще вземете правилно решение.

 

Деветка пета

Една от най-благоприятните позиции. Тя указва, че по вашите сили е да направите почти всичко. Използвайте ресурсите си изцяло. Целта ви е възвишена. Правете максимума на това, на което сте способни. Имате значително влияние. Използвайте го.

 

Деветка на върха

Вие сте прекалено амбициозни. Ако продължавате да оказвате натиск върху околните, усещането ви за реалност ще ви изостави. Трябва да знаете кога да се сдържате. Това ще ви предпази от опасността да изпаднете в крайности. Помнете, че гордостта води към упадък.

 

Забележка: Ако всичките черти са деветки, т.е. променящи се, то всеки аспект от ситуацията е променлив. Хексаграмата прехожда към следващата, хексаграма 2 – Отзивчивост. Творческата и Възприемащата силаса точно балансирани. Съдбата е благосклонна към вас. Вашето влияние ще бъде максимално успешно.

2

Отзивчивост

/Изпълване/

 

Отзивчивост – това е ключа към сегашната ситуация. Не бързайте да привличате огъня към себе си и не се хвърляйте с главата напред в делата, без да се посъветвате с другите. Резултатът ще бъде нежелателен. Но това не означава, че е дошло време да бездействате. Напротив, правете избор и приемайте решения. Проблемът е в това как да действате. Не бъдете високомерни. Слушайте и се учете. Опитайте се да определите кое за вас е най-главното. Изяснете си също кое по най-добър начин би удовлетворило интересите на въвлечените страни. Въоръжени с такава информация, ще ви бъде лесно да решите какъв именно принос вие бихте могли да направите с полза за всички. Бъдете великодушни и се опитвайте да помагате на околните. Имате способности и възможности, от които биха могли да спечелят всички заинтересовани страни. Обсъдете случващото се с приятелите и с тези, които биха могли да ви помогнат при изпълнението на вашия план. Имате всички основания да разчитате на голям успех.

 

Възможности за личен ръст

Най-значимият ресурс, който следва да използвате, е интуицията. Нейният тих, незабележим глас е лесно да бъде игнориран. Но това е гласът на вашата мъдрост, която може да ви поведе в необходимата посока. Това естествено, инстинктивно знание, няма нищо общо с изкривените конструкции на ума. Но темпът и суетата на съвременния живот биха могли да попречат на внимателното вслушване. Опитайте се да изолирате някакво пространство и да се заемете със своите проблеми. Това ще ви позволи да се настроите на това, което искате, очаквате, което мислите и чувствате. Мнението на другите относно вашата ситуация е безценно. Но докато сами не се ориентирате на кой свят сте, можете да се разстроите.

 

Понататъшнто развитие  на ситуацията

Шестица в основата

Наблюдавайте развитието на ситуацията някак отстрани. Бъдете търпеливи – процесите трябва да следват своя ред. Но бъдете нащрек и не пропускайте първите сигнали за неправилнен ход на събитията. Ако от самото начало можете де пресечете проблема от корен, ще имате по-малко поводи за безпокойство по-нататък.

Шестица втора

Не следва да действате демонстративно или да криввате от избрания път, за да се откроите. Бъдете такива, каквито сте. Правете това, което правите – просто и честно. Ако не се самозалъгвате и се държите естествено, инстинктивно ще правите всичко правилно.

 

Шестица трета

Спокойно и усърдно правете това, което се иска от вас. Не търсете изгода на този етап. Вашите способности ще бъдат забелязани и адекватно възнаградени по-късно. Засега се концентирарйте върху точното изпълнение на ангажиментите ви.

 

Шестица четвърта

Положението ви е несигурно и пълно с тревоги. Бъдете максимално бдителни. Не насилвайте събитията. Избягвайте действия и думи, които могат да доведат до конфронтация. Идеите, мислите и емоциите запазете за себе си.

 

Шестица пета

Бъдете тактични и сдържани. Не привличайте внимание и не се опитвайте да блеснете със своите достойнства. Уравновесеното поведение скоро ще бъде възнаградено.

 

Шестица на върха

Не си позволявайте да бъдете въвлечени в борба за власт. Духът на съперничество може да доведе до трудности и вас и околните. Бъдете гъвкави и повече склонни към сътрудничество.

 

Забележка

Когато и шестте черти имат стойност 6, това означава, че успехът ще зависи озключително от вашето умение да се намирате в самия център на събитията и при това да наблюдавате ситуацията сякаш отстрани. Готовността ви да проявявате стоицизъм пред лицето на трудностите ще ви придаде голяма вътрешна сила.

 

 

 

3

ПЪРВОНАЧАЛНА ТРУДНОСТ

 

Започва нов цикъл. Това означава, че няма да ви се удаде да избегнете промени в някои сфери на вашия живот. Неща, които преди са ви се стрували важни, могат да загубят своята значимост. Подлагате на съмнения убеждения, в които преди сляпо сте вярвали. Смутени и разстроени сте. От сферата на привичния и безопасен комфорт, преминавате на територия изпълнена с неизвестности. Появяват се толкова различни възможности, че е трудно да определите коя да предпочетете. Съветът на по-опитен и осведомен за вашите проблеми човек би бил особено полезен сега. Но в крайна сметка именно вие ще трябва да решите какво е най-добре да направите. Засега все още блуждаете в тъмнината и някой би могъл да хвърли повече светлина върху ситуацията, в която сте попаднали. По-компетентен и страничен поглед би помогнал да проясните вашите чувства и мисли.

 

Възможност за личен ръст

Появява се нетърпеливост у вас. Готови сте да се хвърлите във водовъртежа на събитията. Но прибързани действия биха могли да доведат само до повече проблеми. Успокоете се и изчакайте. В древнокитайския текст вашето състояние се сравнява със стръкче трева, която трябва да пробие към светлината. Но това тя може да стори едва тогава, когато придобие сила за растеж. И вие сами по себе си не можете да ускорите този процес. Понякога трябва да се сдържате и да натрупвате енергия. Много скоро ще стане ясно къде и как да риложите своите усилия. Но в крайна сметка ви можете да разчитате на успех.

 

По нанатъшно развитие на ситуацията

Деветка в основата

От самото начало сте се натъкнали на препятствие при изпълнение на плановете си. И макар да ви е предопредено да постигнете целите си, не се втурвайте презглава, за да ги постигнете. За да разрешите ефективно ситуацията, ви е нужен съвет от вън. Не бъдете самонадеяни. Ако сте внимателни и отворени да слушате и да се учите, ще намерите помощта, която търсите.

 

Шестица втора

Ситуацията е разочароваща. Бихте искали упорито да се придвижвате напред, но не можете. Напълно неочаквано иобаче ще ви се предложи ефективно решени на проблема ви. Подобен бърз изход от трудното положение е доста съблазнителен. Но това предложение, независимо от неговата искреност, не е съвсем подходящо за вас. По-късно може да се наложи да заплатите висока цена за прибързаните действия. Когато дойде времето, нужната ви помощ ще дойде от някой наблизо. Дотогава обаче бъдете търпеливи и чакайте.

 

Шестица трета

Поради това, че сенамирате на непозната територия, ви е трудно да се ориентирате в ситуацията. При тези обстоятелства всяко действие ще доведе само до усложнения. Засега се въздържайте от преследването на тази цел.

 

Шестица четвърта

Ситуацията е извънредно трудна, за да се справите с нея самостоятелно. За да помръднете от място, ви е необходима помощ, затова потърсете подрепа.

 

Деветка пета

Вие знаете какво трябва да направите, за да разрешите ситуацията, но обстоятелствата са такива, че тряба дасте пределно внимателни. Отстранете се на по-заден план и се пидвижвайте стъпка по стъпка, поддържайки пределна внимателност и чувствителност. В крайна сметка търпението ви ще се възнагради.

 

Шестица на върха

Появява се възможност да изоставите неудовлетворителната ситуация и да я замените с по-добра. Може да изпитате неувереност, че няма да се справите с промяната. Подобно пораженческо настроение е неконструктивно. Нищо не ви възпрепятства, освен самите вие.

4

НЕОПИТНОСТ

/НЕДОРАЗВИТОСТ/

 Доколкото не притежавате опита, необходим за обясняване на ситуацията, вие се чувствате разстроени. Не знаете какво да предприемете, за да подобрите ситуацията. Потърсете помощ. Но съветите са добри, когато има готовност да бъдат чути. Изоставете неадекватните идеи. Не е страшно да не знаете отговорите. Бъдете отворени и възприемчиви. Ако сте настроени да се учите, ще получите необходимата ви информация. Получаването на хексаграма Неопитност означава също, че задавенот на този въпрос е безсмислено. Вероятно отговорът на този въпрос ви е известен и нищо повече не може да се добави. Или вероятно вече сте се обръщали със същия въпрос към И-Дзин и сте получили отговор, който не сте желали. Вероятно продължавате да задавате един и същ въпрос с надеждата да получите по-удовлетворяващ отговор. Но колкото и да ви е неприятно, И-Дзин не приема заиграване с въпроси.

 

Възможности за личен ръст

Подгответе се да опознаете нещо ново и дори неочаквано. Идеалите, за които копнеете, могат да се преобърнат с краката нагоре. Ако не сте предубедени, ще се разкрият нови хоризонти на разбиране. Когато търсите съвет, не е нужно да доказвате на съветващият, че сте особено умни и така или иначе всичко знаете. Дошли сте за съвет и помощ. Никой не би искал да учи всезнайковци. Много по-разумно е да предположите, че не знаете нищо. Затова търсете помощ и се учете. В зависимост от ситуацията, вие сами можете да се окажете съветник, ри когото идват за отговор. Ако забележите, че вашите думи влизат през едното ухо и излизат през другото, не се чувствайте задължени да продължите. Това е безполезна загуба на време.

 

По нататъшно развитие на ситуацията

Шестица в основата

Ако наистина искате изменение към по-добро, подгответе се както за обучение, така и за прилагане на уроците на практика. В противен случай само ще се плъзгате по повърхността, а същността на случващото се ще ви убягва. Усъвършенствайте самодисциплината си, но не до такава степен, че да превърнете живота си в каторга.

 

Деветка втора

Ако някой е направил грешка, не го осъждайте. Поставете се на неговото място и проявете разбиране. Помнете колко е трудно да се направи правилната крачка. Бъдете търпеливи и лоялни.

 

Шестица трета

Не бъдете свръхамбициозни. Останете спокойни и търпеливи. Слушайте и се учете. Придвижвайте се стъпка по стъпка. Не губете чувството за собствено достойнство, опитвайки се да получите всичко и веднага.

 

Шестица четвърта

Бъдете реалисти. Ако не можете да слушате и сте прекалено горди, в крайна сметка ви очаква унижение.

 

Шестица пета

Доколкото сте непредубедени и искрено желаете да се научите, ще преуспеете в достиганетона целта си.

 

Деветка на върха

Този, който постоянно отказва да се учи на новото, може да бъде наказан за своите грешки. Имате последна възможност да се вразумите. Ако обучението ви се отдава с мъка, бъдете обективни и останете емоционално отстранени. Придвижвайте се толкова, колко е по силите ви.

 

 5

ОЧАКВАНЕ

/НЕОБХОДИМОСТ ДА ИЗЧАКАТЕ/

 Трябва търпеливо да чакате, вярвайки в това, че всичко ще се получи. Обстоятелства, изплъзнали се от контрола ви, неви позволяват да действате в настоящия момент. Но това не означава, че трябва да бездействате. Използвайте времето на зчакване ефективно. Погледнете на проблема обективно, а нетака, както ви се иска да го виждате. Прибързаните изводи няма да ви донесат полза. Веднага щом видите ситуацията ясно и неемоционално, ще разберете защо ви се е налагало да изчакате. От този момент ще започнат да се очертават контурите на правилното решение. Едва след това започнете да действате. Можете да се сблъскате със съмнения, които съвсем да затруднят пътя ви. Несе безпокойте. Държете целта пред очите си. Когато дойде момента, ще я достигнете.

 Възможности за личен ръст

Тече проверка на вашата увереност в себе си. Да опитвате да форсирате ситуацията би било голяма грешка. Може да се лишите от опората, която имате. Приемете за необходимо, че ще се наложи известно време да тъпчете на едно място. Въпреки това използвайте този период творчески. Заемете се със себе си – опитайте се да постигнете хармония между тялото и духа. Увеличете физическия и енергетическия си потенциал. Култивирайте у себе си добри и позитивни чуевства. Това би помогнало да противостоите на стреса, възникнал в резултат на изчакването. Пренесете се в „тук и сега“. Очакването не означава, че животът е спрял. Още повече, именно сега е важно с позитивна нагласа да оценитесвоите сили и таланти. Бъдете благодарни за всичко добро и светло около вас.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.