събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

дао, елементи и промени
29.04.2012


Човекът е разпилян и частичен, напрегнат. Когато стане свързан, цял и насочен с намерение за действие – той става силен.
Човешките действия се развват в зависимост от центъра, чрез който човек в момента разбира или усеща своето аз. Повечето хора действат чрез умствено-мисловния си център. Други приемат нещата емоционално и действат „импулсивно” „от сърце” чрез втория си център, който се намира в областта на гърдите. Трети определят поведението си единствено или предимно чрез животоподдържащите си функции – ядене, пиене, секс ... или когато останалата част от нас почти не работи, например при спане - те действат основно от центъра, намиращ се в коремната им област.
Разбира се разделянето е относително, но е полезно и важно за определяме на това с каква точно част от силата на човека си контактуваме в даден момент и кой центъре в човека е определящ за неговото поведение.
Насочената от или към центъра сила на може да въздейства по различни начини на друг център, с който си контактува. Тези основни въздействия и начини на използване на силата според китайската „Книга на промените” /„И дзин”/ са осем. По долу, описвам разбира се неизчерпателно някои от техните характеристики:

1/ 
Приом от Тайдзи цюан – Пън; 
Триграма от „И дзин” – небе;
Графично – три непрекъснати линии Ян;
Елемент - метал 

Въздействие – издигане, повдигане нагоре
Положение на нашия център – отдолу, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – протягане нагоре, заставане на пръсти, губене на опора.
Крилати изречения и поговорки: „Който високо лети - от високо пада”

2/
Приом от Тайдзи цюан – Лиу; 
Триграма от „И дзин” – земя;
Графично – три прекъснати линии Ин;
Елемент - земя 

Въздействие – заставане отгоре или от страни, отместване, правене на място
Положение на нашия център – отгоре, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – пропадане в празното, инстинкт да се задържим на ръба, невъзможност да се върнем обратно
Крилати изречения и поговорки: „На чужд гръб и сто тояги са малко” „Лечко стъпяй Доне мари” – народна песен

3/ 
Приом от Тайдзи цюан – Дзи; 
Триграма от „И дзин” – огън;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин между тях;
Елемент - огън

Въздействие – свързване на приферията, затваряне, празнота отвътре, поглед /внимание/ отвътре
Положение на нашия център – липса на плътен център отвътре - кухина, камбана, когато въздействието е върху другия.
Усещане, когато въздействат върху нас – необичайна плътност и невъзможност да се продължи, блъскане при взаимодействие с тежка топка.
Крилати изречения и поговорки: „Изгори, за да светиш”

4/ 
Приом от Тайдзи цюан – Ан; 
Триграма от „И дзин” – вода;
Графично – две прекъснати линии Ин една непрекъсната линия Ян между тях;
Елемент - вода

Въздействие – меко обхващане, продължаване, разливане, обливане, увличане, поглед /внимание/ отвън
Положение на нашия център – навсякъде навсякъде около и в другия може да бъде наш център.
Усещане, когато въздействат върху нас – неспасяемост, лавинообразно повличане, отнасяне, безпомощност
Крилати изречения и поговорки: „Минава, големия кораб минава” – заглавие на песен

5/ 
Приом от Тайдзи цюан – Чоу; 
Триграма от „И дзин” – езеро, водоем;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин отгоре;
Елемент - метал 

Въздействие – изръбване, колебание, нерешителност, временност и непостоянство, скрито действие, подхлъзване, измамно спокойствие.
Положение на нашия център – от вътре на ъгъла, зад ръба – стесняване на силата, насочена към противника.
Усещане, когато въздействат върху нас – неудобство, колебание, нерешителност, временност и непостоянство
Крилати изречения и поговорки: „Хубавата ябълка – свинете я яли”

6/ 
Приом от Тайдзи цюан – Као; 
Триграма от „И дзин” – планина;
Графично – две прекъснати линии Ин и една непрекъсната линия Ян отгоре;
Елемент - земя 

Въздействие – стабилност, непреклонност, непоклатимост, усещане на спокойствие зад преграда /стена/
Положение на нашия център – отвътре, застанал зад стена, когато въздействието е върху другия
Усещане, когато въздействат върху нас – затискаща плоскост, невъзможност да продължиш, сблъсък със стена
Крилати изречения и поговорки: „Така ми е писано!”, „Непоклатимо като стена”

7/ 
Приом от Тайдзи цюан – Цай; 
Триграма от „И дзин” – вятър;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин отдолу;
Елемент - дърво 

Въздействие – пропускане отгоре и скриване отдолу, придърпване, задържане отдолу, скриване
Положение на нашия център – отдолу, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – желание да подскочиш, да излетиш, да се задържиш от падане и отвяване, неустойчивост върху нещо
Крилати изречения и поговорки: „Вятър го вее на бяла кобила”, „Вятърът свири на флейта в кухината на бамбука” 

8/ 
Приом от Тайдзи цюан – Лие; 
Триграма от „И дзин” – гръм;
Графично – две прекъснати линии Ин и една непрекъсната линия Ян отдолу
Елемент - дърво 

Въздействие – разделяне, разполовяване, разбиване на части, разрушаване
Положение на нашия център – отзад на копието, отзад на еденичното действие, пробиващо като дърво с подпиране на него.
Усещане, когато въздействат върху нас – разрушаване, разделяне на части, разпиляване на парчета
Крилати изречения и поговорки: „Ще ти спукам главата, момченце!!!”

Петте елемента са тези, които изграждат нашите тела – това са енергийните плътности, които съществуват на Земята – метал, вода, дърво, огън и земя. Металът е минералното тяло, водата е жизненото тяло, дървото е емоционалното тяло, огъня е мисловното тяло, а земята е азовото тяло, което ги обединява. Като енергийни плътности те се проникват взаимно едно в друго. Всяко си има своите характеристики, възможности и ограничения.
По-скоро може да се каже, че петте плътности имат връзка с качествата на енергия – ли, дзин ци и шън. Ли има най-грубо качество и прониква в най-рехавата структура от жизненто тяло – мускулите, Дзин е по-фина и може да проникне в по-плътната структура на сухожилията, Ци е толкова фина, че може да прникне дори в плътната структура на костите, а шън достига със жинеността си и до контния мозък /който се смята за най-плътната част от структурта на тялото. Така че четирите качества на енергията оживяват /като част от жизнеността/ тялото в неговата различна плътност /мускули, сухожилия, кости и костен мозък/. Или отношението между енергията /жизнеността – тялото вода/ и материалното тяло /минералното – тялото метал/ се очертанва като различни възможности за проникване /напояване, оживяване/ на жизнената енергия в чисто материалната /минерална/ субстанция.
Осемте триграми на И-дзин разкриват енергийните взаимодествия, или това са влиянията на едно тяло/енергия, спрямо друго тяло/енергия. Те са ситуацията, която се проявява при взаимодействието на телата/силата.
Във връзка с жизнеността в тялото, отношението форма/сила, се проявява като отношение на границата минерално тяло/жизненост (ел. Метал/ел. Вода). В бойните изкуства основно се е разглеждало това ниво, защото е ставало въпрос за отнемане на живота, т.е. за разделяне на жизненото от нежизненото /минерално/ тяло.
В религиозната /и магическа/ практика основно внимание се е отделяло на отношението форма/сила на границата между жиненото и емоционалното тяло. Т.е. формата е била жизнеността, а емоционалното тяло е било силата. Животът е манипулиран, управляван и моделиран съобразно емоционалното съдържание и проникване в него. Това е отношението между телата на ел. Вода и ел. Дърво.
В социалната практика /управлението и влиянието върху масите/ се етделяло особено внимаие на отношението форма/сила на границата между емоционалното и мисловното тяло. Формата е била емоцията, чувствата, желаниеята а силата е била мисловното съдържание на идеите, мечтите и и фантациите. Това са телата на ел. Дърво като форма и ел. Огън като сила..
В духовната практика основно внимание се е обръщало на отношението форма/сила, възникнало на границата между мисловното тяло и азовото, обединяващо тяло. Това са ел. Огън като форма и ел. Земя като сила. Обдиняващата функция на ел. Земя, се е схващала и като възможността за влияние и върху всички други тела /или елементи/ от енергийната структура на Земята /като планетарен организъм/. Обединението на петте тела /елементи на тялото/, тяхното единно осъзнаване от азовото усещане е необходима предпоставка за освобождаването от тяхното влияние и ограниченията свързани с тях. Затова просветленото състояние на съзнанието /и тялото/ се е смятало като освобождаване, надхвърляне на тези ограничения.
Във връзка с осемте триграми – при взаимодействие на телата, те трябва да се срещнат с подходящото ниво на плътност за да могат да си взаимодействат по описания с триграмите начин. Ако мисловното тяло се срещне с едно немислещо /напр. минерално/ тяло те няма да си контактуват равностойно на едно ниво, а тяхната връзка ще бъде по-далечна и опосредствена. Като грубо представен пример: Срещам пълен човек и си мисля за него, колко е грозен /аз съм изцяло на мисловно ниво/, той се допира до мен трамвая и му прави впечатление /усеща физически/ колко съм слаб и изтощен /той почти изцяло на жизнено ниво/. Между нас няма комуникация. Но когато това, че е пълен предизвика у нен отвращение, а това че аз съм слаб предизвика у него пренебрежение, ние ставаме на едно ниво на емоционалното тяло /ел. Дърво/ и контактувайки си на това ниво изживяваме взаимна неприязън. В този контакт на неприязън ще се прояви взаимодействието мужду нас под формата на някоя от осемте триграми, които биха описали движението на енергията между нас на емоционално ниво /там където сме се срещнали .

 Валери Иванов 

http://www.youtube.com/watch?v=LCS6tXjaJAg&feature=BFa&list=UUk8G4odVsONHjc-rxADk3Dw&lf=plcp    Валери Иванов 

 


Даоистката вътрешна алхимия

По своята същност Даоистката вътрешна алхимия представлява универсална и комплексна система на познание и саморазвитие, която не може да бъде редуцирана исторически, социологически или културологически.

Разбирането на Даоистката вътрешна алхимия изисква разбиране на антропологическата концепция на Даоистката система. В Даоистката концепция човекът се разглежда като определено качество и условие, формирало се в универсума, имащо способността да се саморазвива. В този смисъл посланието на Даоистката практика е ясно и просто:

  1. Човек се ражда, за да се развива.
  2. Развитието изисква правилно усилие.
  3. Усилието се определя от волята, правилността – от съзнанието.

Тази концепция дава и основния ключ за сработване на Даоистката практика, изискващ събирането на волевото и интелектуалното усилие в едно общо вътрешно усилие.

Като система, Вътрешната Алхимия е наука по форма и изкуство по съдържание. Тя е наука, доколкото се базира на обективни, конкретни и точни – при все това фини – енергийни закони, принципи, цикли и ритми, които ръководят и регулират микрокосмоса, макрокосмоса и тяхната връзка. Вътрешната Алхимия е изкуство, доколкото изисква постоянно внимание, усилие и отговорност от страна на практикуващия, който започва да моделира и, в крайна сметка, трайно да променя нивото на съществуването си.

Като процес, Вътрешната Алхимия се занимава с трансформиране на по-грубите енергии в по-фини (пречистване на енергията), като по този начин води до постоянна промяна в преживяването на битието и опита на практикуващия, съединявайки микрокосмоса и макрокосмоса на все по-дълбоки нива. Именно тази постоянна и нарастваща промяна в преживяването на живота и универсума определя съкровения смисъл на алхимичното понятие за саморазвитие, което даоистите ценят като висша ценност на човешкото съществуване. Този процес изисква все по-голямо свързване и синхронизиране на три качества – форма (тяло), движение (енергия) и направление (съзнание), докато те не станат една симетрична (хомогенна) енергийна субстанция. Алхимичният аспект на практиката се определя именно от възможността за смесване и трансформиране на различията в едно цяло.

от сайта ; http://inbi.bg/modx/index.php?id=127

http://www.youtube.com/watch?v=IpdOHVPI2iY
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.