събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

ГАДАНИЯ (съветване)с най-древната книга света - мъдростта на предсказанията - "Книгата на промените" омените И-Дзин (I CHING ) -Дзин
02.04.2021

 

  И ДЗИН - КНИГАТА НА ПРОМЕНИТЕ

    Добре дошли при най - старата, достигнала до нас, книга на мъдростта И Дзин(книга на промените),която се явява едновременно класически, литературен и философски паметник, както и завършена гадателска система - най-съвършената система за гадаене,съществувала някога.

  В основата и е заложена идеята за ПРОМЯНАТА. Има единен действащ закон за промените, който действа винаги,при всяка промяна, била тя индивидуална, обществена или природна.

В "Беседи и разсъждения" се говори как Конфуций, застанал край една река, казал:
"Всичко тече като тази река, без да спира денем и нощем."Това изразява идеята за промяна.

Този, който е осъзнал значението на промяната, вече не насочва вниманието си върху преходни, индивидуални неща, а върху неизменния вечен закон, действащ при всяка промяна. Това е безличният, върховен закон или ДАО – „ПЪТЯТ“.

Началното У–дзи се представя от символа на кръга, Тай дзи или великият предел е разделен на бяла и тъмна половина или Ин и Ян, които си взаимодействат, така както си взаимодействат светло и тъмно, мъжко и женско, пълно и празно , светло- тъмно и т.н. Това е принципът на двоичния код, ползван от компютрите и математиците. 

В началото книгата е била сбор от линейни знаци използвана за предсказания:   --------

 непрекъсната линия;прекъсната  --------     -------- .После линиите са  се комбинирали по двойки, после по тройки  и така възникват осемте  триграми  ба – гуа.Те са замислени като образ на всичко  което се случва на небето и земята и са в  състояние на непрестанен преход.Това е и основата на книгата на мъдростта.

И така, в „Книга на промените" има шестдесет и четири хексаграми,(всяка със свое име) образувани от комбинацията на осемте двойки триграми Ба гуа,обозначаващи, както твърдят древните коментатори, всички основни жизнени ситуации. В същото време количеството на възможните варианти на кодовите „думи" в молекулата на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) — носителка на генетичния код на всеки организъм на Земята — също е шестдесет и четири.

Като автори се цитират - владетеля ­Фуси и неговата сподвижница, владетелят Уън от династия  Джоу,Бу Шан и Конфуций с неговите коментари към основните текстове. През вековете книгата е допълвана с коментари и трактовки по съдържанието от различни философски течения на Поднебесната империя.

И Дзин е единствена книгата, оцеляла при прочутото аутодафе на тиранина Цин. Унищожавайки всички учени и книги в империята през 215г пр.ХР. той  запазва само нея, за да му дава указания за бъдещеото управление.Така великата книга е спасена достига  до нас.

Европа се запознава доста късно с това древно знание  с превода на немски  на синолога Ричард Вилхем с предговора на психолога К.Густав Юнг.от 1949.

За цели 5000 години И Дзин - Книгата на промените се е доказала като успешно средство за предсказване на бъдещи събития и не е изненада за мъдреците, създали оригиналните хексаграми, че техните идеи и проучвания са също толкова уместни в днешни дни, каквито са били и преди три хиляди години.

И Дзин се развива със своето използване. Така че всеки път, когато се посъветваме с книгата, нейният обхват се разширява и нашето разбиране се прибавя към нейната натрупана мъдрост.

Изкуството на гадаенето

Според ученията на Лао Дзъ и Конфуций, всяко събитие от видимия свят е „образ“ на идея от невидимия свят. Съответно, всичко ставащо на земята е само репродукция (възпроизвеждане) на събития от свят, недосегаем за нашите сетива.

Гадаенето може да се разглежда просто като средство, което ни свързва с все още необяснимо, но въпреки това основно ниво от реалността – вероятно квантовата реалност, където две събития, напълно, разделени по време и пространство, могат да бъдат неразривно свързани чрез тяхното значение, където законите на логиката са спрени и човешкото его няма никакво влияние.

За да не се намесват желанията на питащия върху действителния процес на гадаенето, се използва „случаен“ елемент като хвърлянето на монети. Китайското гледище се отличава с пълна безстрастие по отношение  на това, как действа оракула. Древните интелигентни хора  осъзнавали своите мисли , но не и начина  от начина по който достига до тях.

Методът на гадаенето

Има няколко начина за получаване на предсказание: със стръкове бял равнец, с монети или сложни изчисления подобни на часовата астрология на запад.

При първия метод са необходими три китайски монети със символите на небето и земята, кръгли и с квадратен отвор в средата, а може и обикновени монети. Те се хвърлят шест пъти, за да се формират шестте линии на основната хексаграма. По начина на падане (ези или тура) се определя типа на линията - ин,  ян, подвижен ин или подвижен ян. После в специална таблица се намира номера на хексаграмата в книгата.

 Въпросите:

 В един сеанс е добре да се задават не повече от два въпроса. По интернет ( е-майл само един) като първият от двата да е е основен.

Преди да хвърлите монетите е добре да успокоите мислите си и да се съсредоточите върху въпроса си. Например: „Моля за коментар на моите отношения с Х ? като мислите за Х, а не за някой друг.

Ако отговора не ви удовлетворява, не е добре въпросът да се задава повторно със друга формулировка. Книгата може да ви даде отговор с хексаграма № 4 (неопитност).

„Действието“ на И Дзин е да идентифицира въвлечените сили и да предложи най-приемливото действие за хармонизиране на обстоятелствата.

И Дзин ще даде отговор само на това, което наистина занимава вашия ум в момента. И Дзин не дава отговори на пусти въпроси. Не го използвайте без нужда.

Не се обръщайте към И Дзин, ако намисленото може да навреди на околните или ако неговото реализиране е свързано с недостойни средства. И Дзин не е съветник за непочтени дела.

Сеансът

Моето участие в този процес ще бъде да ви помогна при формулирането на коректен въпрос към книгата на промените, което е особено важно за разбирането на предсказанието. Въпроси като или това или това, не са коректни и отговорът ще ви обърка.

  • Ще съставя хексаграмата, получена от хвърлените от вас монети.

Според  тази книга в живота има 64 възможни ситуации и отговорите на всеки ваш въпрос за всяко едно житейско събитие. Това не е книга за пророчества или алтернатива за здрав смисъл. По скоро помощ, когато не знаем какво да направим и как да постъпим. Или как би постъпил един мъдър човек в подобна на вашата ситуация.

  Ще разчетем хексаграмата, първата от която ще е коментар на съществуващата ситуация.

Ако предсказанието е добро ще действате по подобаващ начин, но, ако показва неблагоприятна ситуация, детайлите ще ни казват точно на какво да обърнем внимание.

Ако показва много сериозна ситуация, знаем, че успехът ще дойде само, ако сме благоразумни. Когато имаме някаква слaбост, имаме и възможност да я коригираме. Нашият успех може да бъде пропилян, ако поведението ни е лошо.

  • След това ще разтълкуваме значението на получената хексаграма и възможните с променливите ЙО или т.нар. „предупредители“ те са с повече конкетика и които образуват втората хексаграма и се отнасят за вашата лична ситуация и за нейното развитие в бъдеще. За тази цел ползвам различни преводи, както и рядко срещани издания на български език. Също така ще ви илюстрирам с примери от настоящия живот изпълнените с метафори древни трактовки.
  • Ще  съдействам искрено за вашето благопопучие.

Моят двайсет годишен опит с тази велика книга, както и опита с мои близки и приятели, ми е доказал, че насоките, които тя дава са изключително точни. Те помагат да се свържем със собствената си интуиция и да разпознаем най-коректното развитие на събитията за всички ни.

Това е един чист начин да се подготвим за промените и да живеем съгласно природните закони на времето и пространството, в съзвучие с Великото Дао, без да губим индивидуалността си .

Оприличават питането до книгата с допитването до мъдър стар човек, който добре ви познава.

Къде

Заповядайте в моята галерия, където в приятна артистична обстановка, необезпокоявани ще можем да се допитаме до оракула.

                Арт галерия на Анжела Минкова

                кв. Лагера ул Хризантема

                Без зелена зона. И се намират места за паркиране.

                За записвания и обяснения на адреса , моля ми напишете лично съобщение

                или тел: 0888854753

                email: angelsbone@gmail.com

                https://www.facebook.com/angela.minkova

Цена

 Цената на един сеанс с продължителност 1 час е 30 лв, като не е желателно да се задават повече от два въпроса, както вече описах по-горе. За отговорите по интернет е 25лв. (само един въпрос)

Можете да задавате и въпроси по електронната пощата, като предварително Ви обясня, какво да направите преди да хвърлите монетите, как да ги хвърлите и какво да ми напишете, за да съставя хексаграмата и да ви изпратя тълкуванието й в писмен вид.

Гадайте си със здраве! Ще се удивите на резултатите!

Подходете към тази книга с отворен ум, експериментирайте с нея и усетете силата й за себе си.

Повече текст и по задълбочени обяснения на от К.Г Юнг, Ричард Вилхем и други на:

http://artangela.com/index.php?lng=bg&p=paladium&id=38

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ето някои от хексаграмите в книгата

1. Творчвство

. Чиен - Съзидателното

 

Ch'ien - The Creative 

1. Чиен - Съзидателното 

отгоре Чиен - Съзидателното, Небе

отдолу Чиен - Съзидателното, Небе     

 

Първата хексаграма се състои от шест непрекъснати линии. Те символизират първичната сила, която е духовна, активна, мощна и е носител на светлината. Хексаграмата е постоянно силна и, точно защото й липсва слабост нейната, есенция е сила и енергия. Нейният образ е Небето. Нейната енергия е представена, като напълно свободна от всякакви структури и затова тази хексаграма се възприема като чисто движение. Времето се разглежда, като основа на това движение. Така хексаграмата включва в себе си и силата на времето и силата на постоянството във времето - Трайността (Запазването).

Силата представлявана от хексаграмата трябва да се тълкува двусмислено. От една страна са взаимодействията й с Вселената, а от друга, взаимодействията й със света на хората. Във връзка с Вселената, хексаграма изразява силната, творческа дейност на Висшите сили. Във връзка с човешкия свят, това е творческата дейност на светец или мъдър човек. Творчеството на Велик човек и лидер на хората, който с разбуждането и развитието на силата си постига своята висша реализация.

 

Тълкуване

Творчеството създава грандиозен успех,

подпомагано чрез постоянство. 

 

Според първоначалното значение качествата на хексаграмата - "възвишеност", "потенциал за успех", "задълбочаване" и "постоянство" са свързани. Появата на тази хексаграма означава, че успехът ще дойде при Търсещия от първичните дълбини на Вселената. Всичко зависи от това той да търси своето щастие и щастието на другите само по един начин - с постоянство в това, което е правилно. 

Конкретните значения на четирите качества стават предмет на различни тълкувания от съвсем ранен етап. Китайската дума, за българската "Възвишеност", е буквално "глава", "произход", "грандиозност". Ето защо Конфуций я обяснява така: "Голяма, наистина, е творческата сила на Съзидателното; всички същества дължат началото си на Него. То е силата, която прониква през небесата". Възвишеността е качество, общо за всичките четири значения.  

Началото на всичко се намира все още в отвъдното под формата на идеи, които предстои да се реализират в реалността. Съзидателното има силата да дава форма на тези архетипни концепции. Това е показано в думите "потенциал за успех". Този процес е представен с картинка от природата: "Облаците минават и дъждът свършва работата си и всички различни същества се изливат в своите форми."  Отнесени към човешкия свят, тези качества сочат на Мъдрия човек пътя към големия успех: "Защото той вижда с голяма яснота и причините и следствията и завършва шестте стъпки в точното време и по пътя си към небесата стъпва на тях в точното време, като на шест дракона". Шестте стъпки са шестте различни яо дадени в хексаграмата, чиито символи в последствие са дракони. Тук е показано, че пътят към успеха се крие в създаването и удържането на принципите на Вселената (Дао), които са закони, протичащи през Началото и през Края и водещи всички явления във времето.

По този начин всяка стъпка напред става подготовка за всяка следваща. Времето вече не е пречка, а начин за превръщане на потенциалното в реалност. 

Актът на Съзидание намира израз в две качества - "Възвишеност" и "Успех". Работата по "Запазването" им е непрекъснато проявяване и определяне на формата. Това се изразява в две понятия "Подпомагане" (буквално:"Създаване на това, което е в хармония с природата на дадено същество") и "Запазване" (буквално: "истинно и солидно"). "Пътят на Съзидателното променя и оформя съществата, докато всяко достигне своята истинска, специфична природа и ги запазва в съответствие с Вселенската хармония. По този начин то се проявява подпомагайки чрез постоянство". В човешката сфера, това показва начина, по който Великият човек носи мир и сигурност на света създавайки ред: "Той се издига високо над множеството и всички земи са обединени в мир. "  

По другата линия на различните тълкувания за думите "Възвишено", "Потенциал за успех", "Задълбочаване" и "Постоянство" те се свързват с четирите базови човешки добродетели. Тук "Възвишеността" е основния принцип, който обхваща всички другите качества, тя е свързана с Любовта. Към качеството "Успех" е свързан Моралът, който регулира и организира израженията на Любовта и по този начин ги прави успешни. "Задълбочаването" е свързано със Справедливостта. Това е създаването на условията, в който всеки получава това, което е в хармония с неговото същество. Това, което му съответства, и което представлява неговото щастие. Качеството "Постоянство" е свързано с Мъдростта, която разпознава неизменните закони на всичко, което се случва, и следователно може да доведе до трайни условия. Тези тълкувания, които вече са разгледани в коментарите Уен Йен, по-късно формират моста, свързващ философията на "петте елемента (етапа) на промяната", както са описани в Книгата на история (Шу-дзин), с философията на Книгата на промените, която се основава единствено на разбирането за положителни и отрицателни принципи. С течение на времето тази комбинация от двете системи отваря пътя на все по-сложна символика.   

 

Изображението 

Движението на небесата е пълно със сила. 

По този начин Великият човек прави себе си силен и неуморим. 

Тъй като има само едно небе, удвояването на триграмата "Небе", на която Небесата са образ, показва движението им. Едно пълно завъртане на небето създава един ден, а повторението на триграмата означава, че всеки ден е последван от друг. Това създава идеята за време. Тъй като това е едно и също Небе, което се движи с неуморима сила, то също така поражда представата за продължителност в и отвъд времето. Движение, което никога не спира, нито се забавя, просто всеки ден е последван от друг в безкрайно движение. Тази постоянност на времето е пример за силата на Съзидателното.  С тази представа като модел, Мъдрецът се учи как да се развива така, че неговото влияние да бъде в продължителност. Той прави себе си силен във всяко отношение, като съзнателно отхвърля всичко долно и унизително. Така достига неуморимост, която зависи от съзнателно ограничаване на обхвата на действията му.   

ЛИНИИТЕ  

Стар Ян в началото означава: Скрит Дракон. Да не се действа. 

В Китай драконите имат смисъл, съвсем различен от този даден им в Западния свят. Драконът е символ на електрически заредена, динамична, предизвикваща сила, която се проявява при гръмотевична буря. През зимата тази енергия се оттегля в земята. В началото на лятото тя се активира отново, като се проявява в небето, като гръмотевици и светкавици. В резултат творческите сили на земята започват да се раздвижват отново. 

В това Яо творческата сила все още е скрита под земята и поради тази причина няма ефект. От гледна точка на човешките дела, това е символ на Велик човек, който все още непризнат. Въпреки това той остава верен на себе си. Не си позволява да бъде повлиян от външен успех или провал, а уверен в силата си, изчаква своето време. Затова е добре за човек, който се консултира с Оракула и получава тази линия, да изчака със спокойната сила на търпението. Времето ще се изпълни. Човек не трябва да се страхува. Слабата воля няма да възтържествува; най-важното е да не се използват силите преждевременно, в опит да се постигне насилствено нещо, чието време още не е дошло.   

Стар Ян на второ яо означава: Появява се Дракон в полето. Той подпомага откриването на велик човек. 

Тук ефектите от силата на пренасянето на светлината започват да се проявяват. От гледна точка на човешките дела, това означава, че Великия човек прави поява в избраната от него област на действие. Все още той няма лидерска позиция и все още е сред равните му по ранг. Това, което го отличава от другите е сериозността на целите му, неговата абсолютна надеждност, както и влиянието, което той оказва върху околната среда без никакво съзнателно усилие. Такъв човек е предназначен да спечели голямо влияние и да въведе света в ред. Поради това е благоприятно да бъде видян.

Стар Ян на трето яо означава: През целия ден Великият човек е творчески активен. Привечер съзнанието му все още е обхванато от тревоги. Опасност. Няма вина. 

Сферата на влияние се отваря за Великия човек. Славата му започва да се разпространява. Хората се струпват около него. Неговата вътрешна сила е адекватна на повишената външна активност. Много и различни неща трябва да бъдат направени и когато другите са в покой през нощта него го налягат планове и тревоги. Но опасността дебне точно тук. На мястото на преход от низините към извисяването. Много Велики хора са били провалени заради стадото, което се скупчва около тях и ги повлича в общата посока. Амбицията е унищожила неговата чистота. Въпреки това, истинското величие не се поддава на изкушения. Този, който остава в контакт със залязващото време и съобразявайки се с неговите изисквания е достатъчно разумен да избегне всички клопки, ще остане без Вина.   

Стар Ян на четвърто яо означава: Нерешителен полет над дълбочини. Няма вина. 

Място на прехода е достигнато и свободния избор може да се прояви. На Великия човек е предоставена двойна възможност. Той може да се протегне до висините и да играе важна роля в Света или да се оттегли в самота и да развива себе си. Той може да поеме пътя на героя или на светия мъдрец, който търси усамотение. Няма закон за неговото съществуване. Ако действа последователно и е верен на себе си, той ще намери точния Път. Това ще бъде точно неговия Път и на него няма да има вина.

 

Стар Ян на пето яо означава: Летящ дракон в небето. Той помага да бъде забелязан Великия човек. 

Тук Великият човек е достигнал сферата на небесните същества. Влиянието му се разпространява и става видимо по целия свят. Всеки, който го забележи може да счита себе си за благословен. Конфуций казва за тази линия: "Нещата, които са в хармония вибрират заедно. Нещата, които имат афинитет едно към друго в най-дълбоката си природа се търсят взаимно. Водата тече към това, което е мокро. Огънят се обръща към това, което е сухо. Облакът (Дъхът на небето) следва дракона. Вятърът (Дъхът на земята) следва тигъра. Така Мъдрецът се възправя и всички живи същества го следват с очи. Каквото е родено в небето е свързано с това отгоре. Каквото е родено от земята е свързано с това отдолу. Всяко следва своя вид".  

 

Стар Ян в шесто яо означава: Самозабравил се дракон ще има шанс да се покае. 

Когато човек се стреми да се изкачи толкова високо, че загуби връзка с останалата част от човечеството, той остава изолиран, а това задължително води до провал. Тази линия предупреждава срещу титанични стремежи, които надхвърлят собствената сила. Ще последва бързо падение.  

 

Стари Ян във всички яо означават:  Полет на дракони без глави.  Добра поличба

Когато всички линии са Ян, това означава, че цялата хексаграма е в движение и се променя в хексаграма Кун - Приеманещото (2), чиято есенция е Предаността. Силата на Съзидателното и мекотата на Приемащото се обединяват. Силата е символизирана от полета на драконите, мекотата във факта, че главите им са скрити. Това означава, че мекотата в действията обединена със силата да се взимат решения носи Щастието. и т.н до 64тата. Всичко това и много други даоски неща.Като това на Валери  Добрев от неговата книга " Тъмното знание на Китай"

В западната и близкоизточните религии се разсъждава върху същността и образа на Бога, в китайската традиция се разсъждава върху образите на Небето - космическата духовност. Тези образи не са Платонически форми на па­ралелен свят, а реалности, определящи ставащото в мате­риалния свят, (подобно на компютьрна информация), не са статични, а в постоянна трансформация и промените им рефлектират върху външния свят. Според будистите, фактът, че всичко се мени, доказва, че нещата нямат собст­вена същност - не са реални, съществуват само форми. Неоконфуцианците, обратно, твърдят, че щом нещата се менят, това доказва, че съществуват. Всяко нещо е реално, съставено от жизнената сила Ци, която постоянно се мени, а с нея се променя и реалността. (Джан Миндао Миндао) - друг основоположник на неоконфуцианското учение (1032 - 1085), въвежда концепцията за небесния принцип/закон Тиен Ли уточнявайки, че той е универса­лен, съдържа се във всяко от брезбройните неща, но за разлика от Дао, извън тях не съществува. След него Джу Ши (XII век) обяснява, че жизнената сила Ци се подчиня­ва на универсалния космически принцип - по същество даоистка идея. Всъщност неоконфуцианството възприема в голяма степен метафизиката на даоизма, но я адаптира към възгледите на първите учители Конфуций и Менций, в това число концепцията за Тай Цзи (Върховният предел, от който произлиза Ли), както и корелативната диалектика Ин и Ян. Както признава самият Джу Ши, всички тези идеи присъстват в Книга на промените, но се тълкуват различно.

За даоистите първичният образ е висш идеал - абсолю­тен символ. Той е неуловим, изменчив и неопределен, без образ и форма, изплъзва се от всяка представа, изчезва и се появява отново. Който знае как да го търси, го открива навсякъде, защото този трансцендентен образ е част и от човешката духовност, от принципите, заложени в разума. Лао е нещо като първичен код, който се проявява се във всяко нещо и свързва в света в хармонично единство.

Методът на И ни връща постоянно към собствените възприятия за света, всеки допир с него провокира винаги нови асоциации в зависимост от степента на издигане или деградация на съзнанието.

Езикът на е И е комбинация от асоциативни образи, носещи многопластов смисъл, графични изображения на движение и взаимодействие на полярностите, отговарящи на разположението им една спрямо друга. Те не са еднократ­ни актове, а постоянни преходи от едно състояние в друго.

Чрез образите се прескача от една времева парадигма в друга, преодолява се ограничението на времето и езика. Не е нужно да се владее езикът, за да се постигне смисъ­ла, тъй като символите и асоциациите са универсални.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.